Khoa Công nghệ sinh học & CNTP
50 năm TL
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo Thông báo chung
04/03/2014 22:52 - Xem: 1520

Kế hoạch và danh sách tên đề tài thực tập tốt nghiệp lớp LTCNSHK8

 

Thời gian và kế hoạch thực tập nghề nghiệp lớp Liên thông CNSH K8

Theo kế hoạch đào tạo của Trường ĐH Nông Lâm, hiện nay các sinh viên LTK8 CNSH đã học xong các môn học theo khung chương trình đào tạo và chuẩn bị đi TTTN cuối khóa. Kế hoạch TTTN cụ thể như sau:

TT

Nội dung thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Lập danh sách đi TTTN

1/3/2014-3/3/2014

Lớp trưởng lập danh sách và gửi lại cho giáo vụ. Trong thời gian làm báo cáo nếu có thay đổi gì về tên đề tài phải liên hệ với GVCN và giáo vụ để giải quyết

Lập danh sách tên đề tài

Địa điểm hướng dẫn

Tên giáo viên hướng dẫn

Họp xét sinh viên đủ điều kiện đi TTTN (rà soát khung chương trình, điểm cuối khóa, TC tích lũy, học phí….)

2

Đi Thực tập tốt nghiệp

1/3/2014- 07/06/2014

Bên ngoài và trong trường

2.1.

Viết đề cương và thông qua đề cương

1/3/2014 – 10/3/2014

Có chữ kí của giáo viên hướng dẫn, nộp lại đề cương trước khi bảo vệ đề cương (hoặc chỉ phải nộp). Nộp đề cương vào ngày 10/3/2014

2.2.

Bảo vệ đề cương

15/3/2014

Kinh phí chi cho hội đồng chấm chuyên đề TN

15/3/2014

Nộp 300.000Đ/1 sinh viên. Số tiền được chi cho việc thành lập đội đồng chấm chuyên đề TN

2.3.

Nộp lại đề cương sau khi sửa

22/3/2014

Lớp trưởng thu đề cương và nộp lại đề cương có chữ kĩ của giáo viên hướng dẫn cho giáo vụ ngày 31/12/2013

Làm tờ trình đề nhà trường ra quyết định cho sinh viên đi TTTN

23/3/2014

Các Lớp trưởng và giáo vụ kiểm tra lại danh sách và sửa chữa nếu có thay đổi

2.4.

Tiếp tục thực tập tốt nghiệp

23/3/2014-07/06/2014

 

Thu thập và viết tổng quan tài liệu

Bố trí thí nghiệm

Theo dõi kết quả, phân tích mẫu

Thu thập, xử lý số liệu

Viết và hoàn chỉnh báo cáo

3

Nộp Hồ sơ hoàn chỉnh

10/06/2014

Lớp trưởng thu và nộp lại cho giáo vụ muộn nhất 17 giờ ngày 10/06/2014

Báo cáo tốt nghiệp có chữ kí của giáo viên hướng dẫn

Nhật ký thí nghiệm (chung với nhật ký thực tập)

Số liệu thô

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn

Nhận xét của giáo viên phản biện

(do khoa phân GV, BCTN được gửi cho giáo viên phản biện + chấm BCTN từ  (10/06/2014- 17/06/2014)

Giấy xác nhận của cơ sở thực tập (Trường hợp thực tập ngoài trường)

4

Chấm chuyên đề TN

15/06/2014- 20/06/2014

Sinh viên tự photo báo cáo cho hội đồng chấm chuyên đề TN

5

Nộp lại báo cáo đã sửa

(2 báo cáo chuyên đề có bìa cứng có chữ kí của GV + 02 đĩa CD cho khoa, Nộp cho thư viện 01 báo cáo và lệ phí

27/06/2014

Lớp trưởng thu và nộp lại cho giáo vụ muộn nhất 17 giờ ngày 27/06/2014

6

Xét tốt nghiệp lần I

- Những sinh viên có đủ các điều kiện sau

+ Chứng chỉ GDQP

+ Chứng chỉ GDTC

+ Tích lũy đủ số TC và điểm tích lũy đủ theo yêu cầu của nhà trường

- Những sinh viên đủ điều kiện xét TN đợt 1 nhưng muốn học cải thiện điểm xin hoãn xét TN đợt 2 phải viết đơn xin hoãn xét Tn đợt 1 và nộp lại cho GV trước khi xét TN đợt 1 (nộp vào ngày 22/06/2014

 

 

 

 

27/06/2014 - 30/6/2014

 

 

Sinh viên muốn bảo vệ đợt II để học cải thiện điểm phải làm đơn xin bảo vệ TN đợt 2 và nộp cho giáo vụ trước  khi bảo vệ TN đợt 1

7

Xét tốt nghiệp lần II

Sinh viên xin hoãn xét TN đợt 1 hoặc sinh viên có đủ điều kiện để xét TN làm đơn xin xét TN đợt 2 và gửi cho giáo vụ khoa

Theo kế hoạch Nhà trường

 

Tải về máy: Ấn vào đây

Trần Thị Lý - Trợ lý giáo vụ khoa CNSH-CNTP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 3968
Hôm nay 794
Hôm qua 19408
Tuần này 97111
Tuần trước 131657
Tháng này 3603962
Tháng trước 3121701
Tất cả 43024540

Lượt truy cập: 43024540

Đang online: 3968

Ngày hôm qua: 19408

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ