Khoa Khoa học cơ bản
Ảnh tập thể20202021
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Lịch tuần
21/09/2020 09:01 - Xem: 121

Lịch công tác tuần 38 từ 21/9 - 27/9/2020 - khoa KHCB

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 38 năm 2020 (21/09 - 27/09/2020)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

21/09

 

 

 

 

 

 - 08:00-09:30: TT ĐT và PTQT

Kiểm tra việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ của Trung tâm Đào tạo và PTQT

TP: Đoàn kiểm tra theo QĐ; lãnh đạo Trung tâm và CV phụ trách các minh chứng

Trưởng đoàn KT

 

 - 08:00-11:00: PH Số 1 ĐHTN

Họp BTV Đảng ủy ĐHTN

TP: BTV: Ô. Hùng

ĐHTN

 

 - 09:45-11:00: PH TT NC Địa Tin học

Kiểm tra việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ của Trung tâm Nghiên cứu Địa Tin học

TP: Đoàn kiểm tra theo QĐ; lãnh đạo Trung tâm và CV phụ trách các minh chứng

Trưởng đoàn KT

 

 - 14:00-15:20: PH Trung tâm ĐT, NC và PTTS

Kiểm tra việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ của Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu và phát triển thủy sản

TP: Đoàn kiểm tra theo QĐ; lãnh đạo Trung tâm và CV phụ trách các minh chứng

Trưởng đoàn KT

 

 - 14:00-17:00: PH Số 1 ĐHTN

Họp thống nhất dự thảo các văn bản liên quan đến công tác đào tạo

TP: BGH (Ô. Điền); P. ĐT (Ô. Thơ); P. CTHSSV (Ô. Bình)

ĐHTN

 

 - 15:30-17:00: PH TT ĐT, NC giống CT và VN

Kiểm tra việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ của Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu giống cây trồng và vật nuôi

TP: Đoàn kiểm tra theo QĐ; lãnh đạo Trung tâm và CV phụ trách các minh chứng

Trưởng đoàn KT

 

Thứ Ba

22/09

 

 

 

 

 

 

 

 - 08:00-09:00: Phòng họp A3

Họp BTVCĐ Trường

TP: BTVCĐ Trường

Đặng Xuân Bình

 

 - 08:00-09:45: PH Viện KHSS

Kiểm tra việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ của Viện Khoa học Sự sống

TP: Đoàn kiểm tra theo QĐ; lãnh đạo Viện và CV phụ trách các minh chứng

Trưởng đoàn KT

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp A4

Hội đồng bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Thế Hoàn, ngành Quản lý đất đai

TP: Theo Quyết định của Hiệu trường (GS.TS. Nguyễn Thế Hùng; TS. Vũ Thị Thanh Thủy); Tập thể GVHD; Đại diện BCN Khoa và Bộ môn có NCS, những người quan tâm.

 

Chủ tịch Hội đồng

 

-08:00 -11:00 Phòng họp Khoa Cơ bản

Nghiệm thu cấp Khoa “Tài liệu phòng thí nghiệm Hóa học”

Tp: Theo Quyết định của Hiệu trưởng, những GV quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

 - 09:00-11:00: Phòng họp A3

Họp BCHCĐ Trưởng mở rộng V/v xây dựng Nghị quyết công tác quý 4/2020

TP: Uỷ viên BCHCĐ Trường; Chủ tịch Công đoàn bộ phận (Trưởng vắng Phó thay); UBKTCĐ

    Cô Hằng

Đặng Xuân Bình

 

 - 09:00-12:00: PH Số 1 ĐHTN

Làm việc với Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

TP: BTV ĐU ĐHTN: Ô. Hùng; BGH: Ô. Điền

ĐHTN

 

 - 10:00-11:00: PH Trung tâm NC và ƯD CNC

Kiểm tra việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ của Trung tâm NC và ứng dụng công nghệ cao trong NLN

TP: Đoàn kiểm tra theo QĐ; lãnh đạo Trung tâm và CV phụ trách các minh chứng

Trưởng đoàn KT

 

 - 14:00-15:30: Phòng họp A3

Họp xem xét đơn xin chấm dứt hợp đồng làm việc của TS. Vũ Thị Hạnh (Khoa CNSH và CNTP)

TP: HĐ theo QĐ: Ô. Điền, Ô. Hùng, Ô. Bình, Ô. Đăng, B. Ngân, Ô. Duy

Trần Văn Điền

 

 - 16:00-17:00: PH Khoa CNSH và CNTP

Công bố Quyết định bổ nhiệm lại Phó trưởng Khoa CNSH và CNTP

TP: Đại diện Tổ công tác (thầy Điền, cô Ngân); Toàn thể CBVC Khoa CNSH và CNTP

Trần Văn Điền

 

Thứ Tư

23/09

 

 

 

 - 08:00-11:00: PH Viện NC và PTLN

Kiểm tra việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ của Viện Nghiên cứu và PTLN

TP: Đoàn kiểm tra theo QĐ; lãnh đạo Viện và CV phụ trách các minh chứng

Trưởng đoàn KT

 

 - 08:00-17:00: Trường ĐH KT Quốc dân

Đại hội  Thi đua yêu nước Ngành giáo dục lần thứ VII

TP: BGH (Ô. Điền); Viện NC&PTLN (B. Hà)

Bộ GD&ĐT

 

 - 14:00-15:30: PH Trung tâm ADC

Kiểm tra việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ của Trung tâm Nghiên cứu và phát triển NLN miền núi (ADC)

TP: Đoàn kiểm tra theo QĐ; lãnh đạo Trung tâm và CV phụ trách các minh chứng

Trưởng đoàn KT

 

 - 15:45-17:00: PH Trung tâm MT TN MN

Kiểm tra việc thực hiện công tác tổ chức cán bộ của Trung tâm Môi trường tài nguyên miền núi

TP: Đoàn kiểm tra theo QĐ; lãnh đạo Trung tâm và CV phụ trách các minh chứng

Trưởng đoàn KT

 

Thứ Năm

24/09

 

 - 07:00-11:00: Phòng họp A4

Tập huấn kiến thức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên

TP: - Tỉnh Đoàn Thái Nguyên

- Đoàn Đại học Thái Nguyên

- Đại diện Ban giám hiệu (thầy Hùng)

- Trung tâm ƯT&HTKN (thầy Vận)

- Đoàn trường ĐHNL (đ/c Đăng, đ/c Sơn)

- Thanh niên, sinh viên, học sinh được triệu tập

Lưu Hồng Sơn

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A3

Họp tập thể lãnh đạo xây dựng dự thảo một số văn bản quản lý Trường

TP: TP: BTV và BGH; Tổ chức cán bộ chuẩn bị

Trần Văn Điền

 

Thứ Sáu

25/09

 

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp số 01 Tầng 5 ĐHTN

Hội nghị tổng kết công tác HSSV năm học 2019-2020 và triển khai công tác năm học 2020-2021.

TP: Đại diện Ban Giám hiệu, Đại diện lãnh đạo phòng Công tác HSSV;

 

ĐHTN

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp A4

Hội đồng bảo vệ luận án TS cấp cơ sở của NCS Quách Hoàng Long, ngành khoa học môi trường 

 

Thành phần: PGS.TS. Trần Văn Điền, GS.TS.Đặng Văn Minh, TS. Nguyễn Thanh Hải

 

Chủ tịch Hội đồng

 

 - 08:30-11:45: Online: Địa chỉ được gửi qua email

Chuyên gia đại học LaTrobe (Úc) tư vấn trực tuyến về phương pháp giảng dạy hòa nhập và tích cực cho các nhóm ILO của trường

TP: Thành phần:(danh sách từng nhóm trong file đính kèm)

Ca 1: 08:30 - 09:15: Nhóm 1,2,3,4

Ca 2: Từ 09:20 - 10:05: Nhóm 5,6,7,8

Ca 3: Từ 10:10 -10:55: Nhóm 9, 10, 11, 12

Ca 4: Từ 11:00- 11:45: Nhóm 13,14, 15, 16

GS. Howard Nicholas

 

 - 14:00-15:30: Online: Địa chỉ được gửi qua email

Hội thảo trực tuyến để hoàn thiện kế hoạch áp dụng phương pháp giảng dạy hòa nhập và tích cực vào chương trình giảng dạy của trường

TP: Thành phần:

- Ban giám hiệu

- Đại diện: BCN các Khoa, các Bộ môn (Cô Huệ, Thày Hùng) Cô Lan + Cô Ngọc không có lịch lên lớp thì tham gia

- Đại diện lãnh đạo phòng đào tạo: Thầy Trung, cô Hà

- Đại diện phòng QLCL: Cô Tâm

- Đại diện lãnh đạo phòng QTPV

- Đại diện lãnh đạo: Trung tâm NN&THƯD

GS. Howard Nicholas và PGS. TS. Trần Văn Điền

 

Thứ Bảy

26/09

 

 - 07:00-17:30: GĐ C

Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Khoa học môi trường

TP: Theo Quyết định của Hiệu trưởng

 

Khoa Môi trường

 

 - 07:30-17:00: Phòng học trực tuyến - Thư viện ĐHNL

Tập huấn kỹ năng tham vấn về giáo dục tình dục cho sinh viên

TP: - Chuyên gia của dự án

- Cán bộ y tế, cán bộ tư vấn tham vấn cho sinh viên

Dương Thị Thu Huyền

 

Chủ Nhật

27/09

 

 - 07:30-17:00: Phòng học trực tuyến - Thư viện ĐHNL

Tập huấn kỹ năng tham vấn về giáo dục tình dục cho sinh viên

TP: - Chuyên gia của dự án

- Cán bộ y tế, cán bộ tư vấn tham vấn cho sinh viên;

Dương Thị Thu Huyền

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A4

Hội nghị tổng kết công tác Đoàn TN - Hội SV năm học 2019-2020

TP: - Đại diện Đảng Ủy (thầy Hùng)

- Đại diện Phòng CTHSSV, phòng KH&QHQT

- Đại diện các Khoa, CTTT (Cô Lan)

- BCH Đoàn trường, BCH các Liên chi Đoàn

- BCH Hội SV trường, BCH các Liên chi Hội

- Sinh viên được khen thưởng (theo danh sách gửi về các LCĐ, LCH)

Trần Hải Đăng

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
tuyển sinh
Tuyển sinh Đại học Nông Lâm Thái Nguyên năm 2021
Đang online 2122
Hôm nay 18147
Hôm qua 20853
Tuần này 121297
Tuần trước 141553
Tháng này 4061019
Tháng trước 4201823
Tất cả 43947917

Lượt truy cập: 43947917

Đang online: 2122

Ngày hôm qua: 20853

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ