Khoa Khoa học cơ bản
Ảnh tập thểtuyen sinh 2019Tuyển sinh 2018
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Lịch tuần Lịch tuần
13/01/2013 19:56 - Xem: 1376

Lịch công tác tuần từ 14/1 - 20/1/2013 Khoa KHCB

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 14/1 - 20/1/2013  

Ngày tháng

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

CT-CB

Thứ 2
(14/1/13)

8h00

PH số 2

Họp BCH Đảng bộ trường sơ kết 6 tháng cuối năm 2012, xây dựng kế hoạch 6 tháng đầu năm 2013 đối với 10 đề án công tác trọng tâm của Đảng bộ ĐHNL và 11 đề án của Đảng uỷ ĐHTN

BCH Đảng uỷ.

(D/c Dung)

- CT: Bí thư ĐU

- CB:VP ĐU, Các Trưởng ban phụ trách các đề án báo cáo

9h30

PH số 3

(ĐHTN)

Làm việc với lãnh đạo Khoa Công tác xã hội, Trường ĐH Hawaii Pacific, Hoa Kỳ 

Đại diện: BGH (Ô.Ngoạn), Lãnh đạo phòng QLKH&QHQT

ĐHTN

 

16h00

Văn phòng Khoa

Họp Nhóm quản lý đề án “Nâng cao đời sống cho CB Khoa KHCB”

Đ/c Dung, Lan, An, Thái, Giang (Thể chất), Hùng, Đạt, Lê, Len,

 

Thứ 3
(15/1/13)

 

9h00

 

Phòng BVLA Tiến sĩ

Bảo vệ đề cương luận án Tiến sĩ cho NCS. Hà Văn Quyết, chuyên ngành: KST & VSV thú y

 

Theo QĐ, theo giấy mời

- CB: Phòng QLĐTSĐH

8h00-9h30

PH số 2

 

 

Xét học vụ HK1 cho sinh viên khoa CNSH&CNTP

BGH (Ô.Nông, Ô.Viên); phòng ĐT (Ô.Hồng, Ô.Hà, Ô.Chi); Đại diện các phòng: TT-KT&ĐBCLGD; CT HSSV; KH-TC; Trưởng khoa + Phó khoa phụ trách ĐT +TLGV khoa CNSH&CNTP

- CT: Ô.Điền

- CB:phòng ĐT, Khoa CNSH&CNTP

9h30-11h00

 

 

Xét học vụ HK1 cho sinh viên khoa NH

BGH (Ô.Nông, Ô.Viên); phòng ĐT (Ô.Hồng, Ô.Hà, Ô.Chi); Đại diện các phòng: TT-KT&ĐBCLGD; CT HSSV; KH-TC; Trưởng khoa +Phó khoa phụ trách ĐT +TLGV khoa NH

- CT: Ô.Điền

- phòng ĐT, Khoa NH

14h00-15h30

PH số 2

 

Xét học vụ HK1 cho sinh viên khoa CNTY

BGH (Ô.Nông, Ô.Viên); phòng ĐT (Ô.Hồng, Ô.Hà, Ô.Chi); Đại diện các phòng: TT-KT&ĐBCLGD; CT HSSV; KH-TC; Trưởng khoa +Phó khoa phụ trách ĐT + TLGV khoa CNTY

- CT: Ô.Điền

- CB:phòng ĐT, Khoa CNTY

15h30-17h00

 

Xét học vụ HK1 cho sinh viên khoa SPKTNN

BGH ( Ô.Nông, Ô.Viên); phòng ĐT (Ô.Hồng, Ô.Hà, Ô.Chi); Đại diện các phòng: TT-KT&ĐBCLGD; CT HSSV; KH-TC; Trưởng khoa +Phó khoa phụ trách ĐT +TLGV khoa SPKTNN

- CT: Ô.Điền

- CB: phòng ĐT, Khoa SPKTNN

Thứ 4
(16/1/13)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8h00

 

Phòng BVLA Tiến sĩ

Bảo vệ đề cương luận án Tiến sĩ cho NCS. Đặng Hoàng Hà, chuyên ngành: Khoa học cây trồng

 

Theo QĐ, theo giấy mời

- CB: Phòng QLĐTSĐH

8h00-9h30

 

 

 

PH số 2

 

 

 

 

 

 

Xét học vụ HK1 cho sinh viên khoa LN

BGH ( Ô.Nông, Ô.Viên); phòng ĐT (Ô.Hồng, Ô.Hà, Ô.Chi); Đại diện các phòng: TTKT&ĐBCLGD; CT HSSV; KH-TC; Trưởng khoa +Phó khoa phụ trách ĐT +TLGV khoa LN

- CT: Ô.Điền

- CB: phòng ĐT, Khoa LN

9h30-11h00

 

 

Xét học vụ HK1 cho sinh viên khoa KT&PTNT

BGH (Ô.Nông, Ô.Viên); phòng ĐT (Ô.Hồng, Ô.Hà, Ô.Chi); Đại diện các phòng: TT-KT&ĐBCLGD; CT HSSV; KH-TC; Trưởng khoa +Phó khoa phụ trách ĐT +TLGV khoa KT&PTNT

- CT: Ô.Điền

- CB: phòng ĐT, Khoa KT&PTNT

14h00-15h30

PH số 2

 

Xét học vụ HK1 cho sinh viên khoa TN&MT.

BGH ( Ô.Nông, Ô.Viên); phòng ĐT (Ô.Hồng, Ô.Hà, Ô.Chi); Đại diện các phòng: TT-KT&ĐBCLGD; CT HSSV; KH-TC; Trưởng khoa +Phó khoa phụ trách ĐT +TLGV khoa TN&MT

- CT: Ô.Điền

- CB: phòng ĐT, Khoa TN&MT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thứ 5
(17/1/13)

8h00

PH số 1

(ĐHTN)

Tổng kết công tác Hợp tác quốc tế năm 2012.

Đại diện: BGH (Ô.Ngoạn), Lãnh đạo phòng QLKH&QHQT, TT LKĐTQT, 01 chuyên viên HTQT

 

ĐHTN

7h30-7h45

PH số 1

Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp cho lớp BGB-PTNT-08A (Trường TC KTKT Bắc Giang)

Ô.Điền, Ô.Viên, Ô.Hồng, Ô.Chiến, B.Liên (ĐT), B.Dự, Ô.Tính, Ô.Thạnh, Ô.Hoà (KT)

- CT: Ô.Điền

- CB: ĐT

7h45-8h00

Xét tốt nghiệp cho lớp LCB-NLKH-08

Ô.Điền, Ô.Viên, Ô.Hồng, Ô.Chiến, B.Liên (ĐT), B.Dự, Ô.Tính, Ô.Thạnh, Ô.Mạn (LN)

 

8h00- 9h30

Phòng BVLA tiến sĩ

 

Nghiệm thu giáo trình “Trắc địa nâng cao” của TS. Trịnh Hữu Liên

 

Theo QĐ

- CT: Chủ tịch HĐ (Ô.Điền)

- CB: Phòng QLĐTSĐH

 

9h30-11h00

Phòng BVLA tiến sĩ

Nghiệm thu tài liệu chuyên khảo “Xác định vùng giá trị đất phục vụ QLĐĐ & Định giá đất” của TS. Trịnh Hữu Liên

 

Theo QĐ.

- CT: Chủ tịch HĐ (Ô.Điền)

- CB: Phòng QLĐTSĐH

14h00

PH số 2

Họp bàn về việc sinh viên nợ tiền học phí

BGH (Ô Điền, Ô Viên), Phòng CTHSSV (Ô.Tính, Ô.Tuấn, Ô.Bang, Bà Dương), KH-TC (B.Lan, B.Dự, B.Ninh), Phòng Đào tạo (Ô Hà, Bà Hằng, Ô Triệu Hòa), Phó các khoa phụ trách HSSV

(d/c Lan)

- CT: BGH

- CB: CT HSSV, KH-TC, HC-TC

14h00-16h00

PH số 1

 

Duyệt KH, KP thực hành, thực tập NN học kỳ II năm học 2012 - 2013 Khoa CNSH - CNTP

BGH ( Ô.Nông);  Phòng ĐT (Ô.Hồng, Ô.Hà, B.Hằng, B. Hồng); Phòng KH –TC (Bà Dự, Ô. Hiếu), Phòng QT PV (Ô.Thắm), Phòng TTKT&ĐBCL (Ô. Tiến), Khoa  CNSH -CNTP (BCN + TLGV + Tr. Bộ môn)

- CT: BGH

- CB: Phòng ĐT, Khoa CNSH - CNTP

16h00-17h30

PH số 1

 

Duyệt KH, KP thực tập NN học kỳ I năm học 2012 - 2013 Khoa Sư phạm KTNN

BGH (Ô.Nông);  Phòng ĐT (Ô.Hồng, Ô.Hà, B.Hằng, B. Hồng); Phòng KH –TC (Bà Dự, Ô. Hiếu), Phòng QTPV (Ô.Thắm), Phòng TTKT & ĐBCL (Ô. Tiến), Khoa SPKTNN (BCN+ TLGV)

- CT: BGH

- CB: Phòng ĐT, Khoa SPKT

 

 

15h00

 

 

Phòng BVLA tiến sĩ

 

Nghiệm thu tài liệu chuyên khảo “Chế biến lâm sản” của TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Theo QĐ.

- CT: Chủ tịch HĐ (Ô.Điền)

- CB: Phòng QLĐTSĐH

Thứ 6
(18/1/13)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thứ 6
(18/1/13)
 
 

 

8h00

PH số 1

(ĐHTN)

 

Hội nghị tổng kết KH&CN năm 2012.

Đại diện: BGH (Ô.Ngoạn), lãnh đạo phòng QLKH và chuyên viên phụ trách mảng KHCN.

ĐHTN

8h00

PH số 2

 

Duyệt KH, KP thực hành, thực tập NN học kỳ II năm học 2012 - 2013 Khoa Nông học

BGH (Ô.Nông);  Phòng ĐT (Ô.Hồng, Ô.Hà, B.Hằng, B. Hồng); Phòng KH –TC (Bà Dự, Ô. Hiếu), Phòng QTPV (Ô.Thắm), Phòng TTKT&ĐBCL(Ô. Tiến) Khoa Nông học (BCN+ TLGV + Tr. Bộ môn)

- CT: BGH

- CB: Phòng ĐT, Khoa NH

 

8h00

Phòng BVLA Tiến sĩ

Bảo vệ chuyên đề Tiến sĩ cho NCS. Bùi Thị Lan Anh, chuyên ngành: Khoa .học cây trồng

 

 

Theo QĐ, theo giấy mời

- CB: Phòng QLĐTSĐH

14h00

PH số 2

 

Duyệt KH, KP thực hành, thực tập NN học kỳ II năm học 2012 - 2013 Khoa Chăn nuôi thú y.

BGH (Ô.Nông);  Phòng ĐT (Ô.Hồng, Ô.Hà, B.Hằng, B. Hồng); Phòng KH –TC (Bà Dự, Ô. Hiếu), Phòng QTPV (Ô.Thắm), Phòng TTKT&ĐBCLG (Ô. Tiến), Khoa  CNTY (BCN + TLGV + Tr. Bộ môn)

- CT: BGH

- CB: Phòng ĐT, Khoa CNTY

 
 
Thứ 7
(19/1/13)

7h30

GĐ nghiêng A1

 

 

 

Khai mạc và tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy.

- BGH (Ô.Nông), Đại diện lãnh đạo các phòng chức năng, Đại diện BCN các khoa LN, CNSH&CNTP, CNTY, TN&MT, KT&PTNT, KHCB, NH. (D/c Ngọc)

- Các GV lớp tập huấn (Ô. Đặng, Ô. Thạnh, B. Hằng)

- Các GV trẻ do các khoa cử tham gia lớp tập huấn

(Các d/c có tên trong danh sách)

- CT: Ô. Nông

- CB: phòng ĐT, QT-PV

 

 

 

Chủ nhật

(20/1/13)

7h30

GĐ nghiêng A1

 

 

Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy

- Các GV lớp tập huấn (Ô. Đặng, Ô. Thạnh, B. Hằng)

- Các GV trẻ do các khoa cử tham gia lớpp tập huấn

- CB: phòng ĐT

13h00

Hội trường A

Hiến máu tình nguyện đợt năm 2013

 

- Đại biểu theo giấy mời

- Đại biểu các đơn vị

- BCH Đoàn trường, BCH Hội sinh viên

 

- CT: Đoàn TN, Hội SV

- CB: P. HCTC (tít chữ, loa đài, Hội trường), ĐTN, HSV

 

Ghi chú:   Trực lãnh đạo T7,CN: Ô.Viên

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
tuyển sinh
Đang online 10060
Hôm nay 4104
Hôm qua 21379
Tuần này 105798
Tuần trước 171967
Tháng này 3049830
Tháng trước 4013583
Tất cả 38781292

Lượt truy cập: 38781292

Đang online: 10060

Ngày hôm qua: 21379

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ