Khoa Khoa học cơ bản
Ảnh tập thểtuyen sinh 2019Tuyển sinh 2018
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Lịch tuần Lịch tuần
23/06/2012 11:09 - Xem: 1478

Lịch công tác tuần từ 25/6 - 1/7/2012

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 25/6 - 1/7/2012  

Ngày tháng

Địa điểm

Nội dung

Thành phần

CT-CB

Thứ 2
(25/6/12)

8h00-10h30

GĐ nghiêng A1

 

 

 

 

Tập huấn công tác thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012

Tất cả cán bộ, giảng viên tham gia ban chỉ đạo thi, thanh tra, coi thi, CB phục vụ thi đợt 1&2 (Trừ những người đi công tác đột xuất có QĐ của HT, các lớp coi hỏi thi theo lịch;

CBGD đang lên lớp HK III cho SV nghỉ sáng 25/6 trên lớp, cho câu hỏi để SV tự học)

(Các cán bộ của Khoa KHCB có tên trong danh sách coi thi)

CT: Ô. Điền

CB: - Phòng ĐT chuẩn bị nội dung tập huấn;

- Phòng QT-PV chuẩn bị giảng đường nghiêng A1

- Phòng HC-TC chuẩn bị loa đài, nước uống

 

14h00

 

PH số 2

 

Ký HĐ Quản lý KTX K

Ô.Điền, B.Lan, B.Dự, Ô.Thắm, Ô.Tính và 6 CBQL ký túc xá.

- CT: Ô.Điền

- CB: KHTC

Thứ 3
(26/6/12)

8h00

PH số 2

Xây dựng kế hoạch chiến lược KH&QHQT đến năm 2015.

BGH (Ô.Ngoạn), Trưởng các đơn vị (hoặc phó phụ trách KH&QHQT). (đ/c Ngọc đi thay  đ/c Dung)

- CT: Ô.Ngoạn

- CB: QLKH

8h00

PH khoa SĐH cũ

 

Xây dựng phương án quản lý và xây dựng mô hình rèn nghề trại lợn của khoa CNTY

Ô.Điền, Ô.Phùng (Viện KHSS), Ô.Viên, Ô.Thắm, BCN khoa CNTY, Trưởng bộ môn Chăn nuôi động vật

- CT: Ô.Điền

- CB: Khoa CNTY

14h00

TT NCLN miền núi

Thực hiện quy trình bổ nhiệm PGĐ trung tâm PT Lâm nghiệp miền núi phía Bắc

Ô.Nông, Ô.Trường, Ô.Bình, B.Hà (TTNCLN), Ô.Huỳnh (TCCB)

- CT: Ô.Nông

- CB: TCCB

15h00

PH số 2

 

Họp xét thi đua khối trường ĐH Nông Lâm

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trường (BGH, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Trưởng các đơn vị) (đ/c Ngọc đi thay  đ/c Dung)

- CT: BGH

- CB: HCTC

Thứ 4
(27/6/12)

-7h00 (S)  

- 13h30(C)

 

GĐ C

Bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học môi trường

 

Theo QĐ và Giấy mời.

- CB: Phòng QLĐTSĐH

8h00

PH số 2

- Sơ kết 6 tháng đầu năm và xây dựng kế hoạch 6 tháng cuối năm Đề án số 6 của Đảng uỷ về Quảng bá và phát triển thương hiệu trường ĐHNL TN năm 2012 và giai đoạn 2012-2015

- Họp BBT Website

- Ban phụ trách đề án số 06

- BBT Website: Ô.Điền, Ô.Phùng, Ô.Bằng, Ô.Thạnh, Ô.Hùng (QHQT), Ô.Trung (SĐH), B.Hằng, Ô.Thi (ĐTN), B.Hà (HCTC)

- CT: Ô. Phùng (PHT)

- CB: HCTC

9h00

Trung tâm LKĐTQT

Lễ bế giảng lớp Cử nhân Tiếng Việt Khóa V chương trình LKĐTQT giữa trường ĐHNL và Học viện Hồng Hà.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị; (đ/c Lan) Đại biểu theo giấy mời, sinh viên lớp cử nhân Tiếng Việt K5 và những người quan tâm.

- CT: BGH

- CB: TT LKĐTQT

 

14h00

 

PH số 1

 

Xét phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo năm 2012.

Ô.Điền, Ô.Nông, Ô.Bình (CT CĐ), Ô.Đặng, Ô.Trường, B.Dự, Ô.Huỳnh (HCTC)

- CT: Ô.Điền

- CB: HCTC

14h00

PH số 2

Họp xét tuyển chọn sinh viên xuất sắc nhận học bổng VALET năm 2012

BGH (Ô.Viên), Bí thư Đoàn, Đại diện: phòng CT HSSV, ĐT, TTKT; Đại diện: BCN các khoa và trợ lý QLSV các khoa: CNTY, NH, LN, TN&MT, KT&PTNT, SPKT, CNSH.

- CT: Ô.Viên

- CB: CT HSSV

 

14h00

 

PH khoa NH

 

Tổng kết và chia sẻ kinh nghiệm học tập tại UC Davis- Hoa Kỳ

 

VP CTTT, phòng QLKH&QHQT, GV đã hoàn thành và các giáo viên sẽ học tập tại UC Davis trong kỳ tới.

- CT: VP CTTT

- CB: VP CTTT

 
 
 
Thứ 5
(28/6/12)
 
 
 

 

8h00

Phòng BVLA Tiến sĩ-GĐC

 

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học cho NCS. Hồ Thị Bích Ngọc chuyên ngành Dinh dưỡng & thức ăn chăn nuôi

 

Theo QĐ, theo Giấy mời & những người quan tâm.

 

CB: - Phòng QLĐTSĐH

-7h00 (S)  

- 13h30(C)

 

GĐ C

Bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý đất đai

 

Theo QĐ và Giấy mời.

- CB: - Phòng QLĐTSĐH

7h30-8h30

PH số 2

 

Họp xét TN khóa 40 khoa CNSH&CNTP (CNSH 40, CNSTH40)

Ông Điền,Ông Nông, Ông Viên (BGH); Ô.Hồng, Ô.Hà, B.Hồng (ĐT); Ô. Thạnh (TT-KT); Ô.Tính (CT-HSSV); Bà Dự (KTT); Trưởng khoa + TLGV khoa CNSH&CNTP

- CT: Ô. Điền

- CB: ĐT, Khoa CNSH&CNTP

8h30-9h00

 

Họp xét TN khóa 40 khoa CNTY (CNTY 40, TS40)

Ông Điền,Ông Nông, Ông Viên (BGH); Ô.Hồng, Ô.Hà, B.Hồng (ĐT); Ô. Thạnh (TT-KT); Ô.Tính (CT-HSSV); Bà Dự (KTT); Trưởng khoa + TLGV khoa CNTY

- CT: Ô. Điền

- CB: ĐT, Khoa CNTY

9h00-9h30

 

 

Họp xét TN lớp CNNT39 khoa KT&PTNT

Ông Điền,Ông Nông, Ông Viên (BGH); Ô.Hồng, Ô.Hà, B.Hồng (ĐT); Ô. Thạnh (TT-KT); Ô.Tính (CT-HSSV); Bà Dự(KTT); Trưởng khoa + TLGV khoa KT&PTNT

- CT: Ô. Điền

- CB: ĐT, Khoa KT&PTNT

9h30-10h30

 

Họp xét TN khóa 40 khoa LN (LN 40, NLKH40, QLTNR40)

Ông Điền,Ông Nông, Ông Viên (BGH); Ô.Hồng, Ô.Hà, B.Hồng (ĐT); Ô. Thạnh (TT-KT); Ô.Tính (CT-HSSV); Bà Dự (KTT); Trưởng khoa + TLGV khoa LN

- CT: Ông Điền

- CB: ĐT, Khoa LN

 

14h00

PH số 1

(ĐHTN)

Họp BCH Đảng ủy ĐHTN.

 

Ủy viên BCH Đảng bộ ĐHTN (Ô.Điền)

 

ĐHTN

 

 

14h00

PH số 2

Gặp mặt các cháu học sinh con CBVC Trường ĐHNL đạt thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2011-2012.

BGH; ủy viên BTV CĐ trường; Trưởng các đơn vị; Chủ tịch các CĐ bộ phận; (đ/c Lan, An và các cháu đạt thành tích) Phụ huynh và các cháu học sinh đạt thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2011-2012

- CT: BCHCĐ

- CB: VPCĐ

 

14h00

Khoa CNTY

Thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng bộ môn Khoa CNTY- Bộ môn CN động vật.

Tổ công tác: Ô.Quang, Ô.Trường, B.Hảo, B.Phương, B.Hoan (CNTY).

 

- CB: CNTY

Thứ 6
(29/6/12)

 

8h00

Phòng BVLA Tiến sĩ-GĐC

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học cho NCS. Trần Thị Hoan chuyên ngành Dinh dưỡng & thức ăn chăn nuôi

 

Theo QĐ, theo Giấy mời & những người quan tâm.

 

- CB: - Phòng QLĐTSĐH

 

8h00

Khoa CNTY

Duyệt giảng cho CBHĐGD:

 CB. Nguyễn Thị Minh Thuận- Khoa CNTY

Ô.Nông, Ô.Hồng, Ô.Viên, Ô.Quang, Ô.Doanh, B.Mỵ, Ô.Trường

 

- CB: Khoa CNTY

14h00

 

PH số 2

BCH ĐU họp Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 08 Đề án công tác trọng tâm của Đảng ủy Nhà trường.

 

- Các Đảng ủy viên.

- Các tiểu ban phụ trách Đề án.

- CT: BTĐU

- CB: VPĐU, Các tiểu ban Đề án báo cáo

Thứ 7
(30/6/12)

 

 

 

 

 

Chủ nhật

(1/7/12)

 

 

 

 

 

 
Ghi chú:   - Trực lãnh đạo T7, CN: Ô. Điền
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
tuyển sinh
Đang online 6869
Hôm nay 6524
Hôm qua 13185
Tuần này 19709
Tuần trước 96590
Tháng này 3153841
Tháng trước 3494688
Tất cả 39868275

Lượt truy cập: 39868311

Đang online: 6898

Ngày hôm qua: 13185

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ