Khoa Khoa học cơ bản
Ảnh tập thể20202021
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Đào tạo Đào tạo hệ VHVL
24/05/2013 14:56 - Xem: 1951

Quy định về việc tổ chức chấm thi và quản lý điểm cho các lớp Đại học hệ vừa làm vừa học

ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 05 năm 2013


QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC CHẤM THI VÀ QUẢN LÝ ĐIỂM

CHO CÁC LỚP ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

( Ban hành kèm theo Quyết định số 255/ QĐ-VLVH ngày 13 tháng 3 năm 2013

của Hiệu trưởng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên)

1.     Quy định về tổ chức thi:

Căn cứ kế hoạch đào tạo hệ VLVH hàng năm của trường đã được Hiệu trưởng phê duyệt và căn cứ vào kế hoạch của các khoa, giáo viên giao phụ trách môn học thực hiện đúng các quy định sau:

a.     Đối với các lớp đặt tại cơ sở liên kết:

-         Trước khi đi, giảng viên có trách nhiệm đến Trung tâm Đào tạo theo nhu  cầu xã hội để nhận Phiếu báo giảng, Phiếu đánh giá môn học, Danh sách sinh viên và đến Phòng TTKT&ĐBCLGD nhận đề thi hết môn của môn học kế trước. Giảng viên có trách nhiệm quản lý đề thi và sử dụng đề thi đúng theo quy định.

-         Đến cơ sở liên kết, Giảng viên có trách nhiệm phối hợp với cán bộ của cơ sở (do phòng Đào tạo của cơ sở liên kết hoặc Cơ sở đào tạo nơi đặt lớp học phân công ) để tổ chức thi hết học phần của học phần kế trước, niêm phong túi bài thi, quản lý bài thi và bàn giao lại cho Trung tâm ngay sau khi trở về trường.

b.     Đối với các lớp mở tại trường:

-         Trước ngày bắt đầu của học phần ít nhất 1 ngày, Giảng viên đến Trung tâm để nhận Danh sách sinh viên

-         Giảng viên có trách nhiệm phối hợp với cán bộ của Trung tâm để tổ chức thi hết học phần của học phần kế trước và niêm phong túi bài thi.

2.     Quy định về tổ chức chấm thi:

Việc tổ chức chấm thi hết học phần giáo cho các các bộ môn và giảng viên dạy học phần thực hiện, cụ thể:

a.     Giao, nhận bài thi:

        - Khi có thông báo của Trung tâm, Đ/c Hoa đến Trung tâm nhận bài thi của khoa  xử lý phách

-         Đ/c Hoa giao bài thi trực tiếp cho Giảng viên dạy học phần (theo lịch trực thứ 3,5,6 hàng tuần)

b.     Tổ chức chấm thi:

-         Các giảng viên chấm thi theo quy định

-          Nộp lại cho Đ/c Hoa bài thi chậm nhất 7 ngày kể từ ngày nhận bài

-         Nộp lại cho Đ/c Hoa bảng điểm hoàn chỉnh có đầy đủ chữ ký của 2 giáo viên chấm thi, xác nhận của bộ môn.

c.      Tổng hợp, tính điểm tổng kết học phần:

-         Đ/c Khuyến đánh danh sách tất cả các bài thi

-         Nhập điểm kiểm tra điểm thi và tính điểm tổng kết học phần

-         In, nộp cho Trung tâm 01 bản, lưu 01 bản tại Khoa.

3.     Quy định về thanh quyết toán:

-         Thanh toán cho giáo viên: Mức và các khoản mục thanh toán áp dụng theo quy định hiện hành. Cụ thể: Sau khi nhận được phiếu báo giảng có xác nhận của cơ sở liên kết và Bảng điểm môn học hoàn chỉnh, Trung tâm viết Phiếu xác nhận thanh toán, gồm: Tiền coi thi, tiền giảng dạy, tiền phục vụ thực hành thực tập(nếu có), tiền chấm thi (mỗi môn học có  2 giáo viên chấm thi).

-          Thanh toán cho trợ lý giáo vụ/ khảo thí các khoa: Tiền tổ chức chấm thi(làm phách, khớp phách, hoàn thiện bảng điểm học phần): 500.000 đồng/1 bài thi

-         Phương thức thanh toán: Hàng tháng( hoặc quý) trợ lý giáo vụ/ khảo thí của khoa làm thủ tục thanh quyết toán tiền tổ chức chấm thi các học phần của khoa mình. Giấy đề nghị thanh toán có xác nhận của Trung tâm.

 

Trưởng Khoa

 

 

 

TS. Nguyễn Thị Dung

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
tuyển sinh
Tuyển sinh Đại học Nông Lâm Thái Nguyên năm 2021
Đang online 7068
Hôm nay 14040
Hôm qua 20783
Tuần này 53181
Tuần trước 144469
Tháng này 4137372
Tháng trước 4201823
Tất cả 44024270

Lượt truy cập: 44024270

Đang online: 7068

Ngày hôm qua: 20783

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ