Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn
Tuyển sinh năm 2020
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thư viện Đề tài ngành PTNT
04/12/2012 18:09 - Xem: 5576

Đánh giá tác động của Chương trình 135 giai đoạn 2 đến đời sống kinh tế nông hộ tại xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010 được thực hiện trên địa bàn 1.958 xã, 3.274 thôn, bản đặc biệt khó khăn trên cả nước trong đó có tỉnh Tuyên Quang. Sau khi kết thúc giai đoạn 1, Tuyên Quang đã đạt được những thành tựu nhất định trong mục tiêu phát triển của mình. Tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 toàn tỉnh có 41 xã 135 trong đó có xã Hùng Lợi là một trong những xã được hưởng lợi từ nguồn vốn của Chương trình 135 giai đoạn 2.

Nghèo đói đã và vẫn đang là vấn đề cấp thiết trong giai đoạn hiện nay khi mà việt nam trở thành thành viên chính thức của WTO. Sự phân hóa giàu nghèo ngày càng trở nên gay gắt buộc Đảng và Nhà nước đưa ra đối sách hợp lý. Dù đã đạt nhiều thành quả nhưng các chương trình giảm nghèo thời gian qua vẫn còn nặng tính bao cấp, thiếu kết nối. Trong bối cảnh mới, tốc độ giảm nghèo đang chững lại, nhiều hộ cận nghèo có nguy cơ tái nghèo cao. Cùng với những tác động đa chiều của khủng hoảng kinh tế, xóa đói giảm nghèo đứng trước không ít thách thức đặc biệt là các dân tộc miền núi, vùng sâu vùng xa.

Trước bối cảnh đó, ngày 31/07/1998 thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định 135/1998/QĐ-TTg, (gọi tắt là Chương trình 135) là chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa nhằm thực hiện mục tiêu “Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa, tạo điều kiện đưa nông thôn các vùng này thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, chậm phát triển, hoà nhập với sự phát triển chung của cả nước; góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc phòng”. Chương trình 135 đến nay đã hoàn thành, sau 2 giai đoạn thực hiện, giai đoạn 1 (1999 - 2005) và giai đoạn 2 (2006 - 2010).

Chương trình 135 giai đoạn 2006 - 2010 được thực hiện trên địa bàn 1.958 xã, 3.274 thôn, bản đặc biệt khó khăn trên cả nước trong đó có tỉnh Tuyên Quang. Sau khi kết thúc giai đoạn 1, Tuyên Quang đã đạt được những thành tựu nhất định trong mục tiêu phát triển của mình. Tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 toàn tỉnh có 41 xã 135 trong đó có xã Hùng Lợi là một trong những xã được hưởng lợi từ nguồn vốn của Chương trình 135 giai đoạn 2.

Vậy, trên địa bàn xã Hùng Lợi, Chương trình 135 giai đoạn 2 đã được triển khai như thế nào? Kết quả thực hiện ra sao? Tác động như thế nào đến đời sống kinh tế hộ? Cần làm gì để tiếp tục thực hiện chương trình đó trên địa bàn xã cũng như các nơi khác trong toàn tỉnh?

Để góp phần trả lời những câu hỏi trên, được sự đồng ý của ban chủ nhiệm khoa Kinh tế và PTNT cùng với sự hướng dẫn của Ths. Nguyễn Hữu Giang, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá tác động của Chương trình 135 giai đoạn 2 đến đời sống kinh tế nông hộ tại xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang”.

1.2. Mục đích nghiên cứu

Đánh giá tác động của Chương trình 135 giai đoạn 2 trên địa bàn xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đến đời sống kinh tế nông hộ tại xã. Từ đó đề xuất một số giải pháp khắc phục những tồn tại để Chương trình 135 hoạt động có hiệu quả hơn, rút kinh nghiệm cho các chương trình, dự án sau hoạt động tốt hơn.

1.3. Mục tiêu nghiên cứu

- Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn về Chương trình 135 giai đoạn 2 và tác động của Chương trình nhằm góp phần nâng cao thu nhập, xoá đói giảm nghèo cho cho các hộ trên địa bàn xã.

- Nghiên cứu tình hình chung về kinh tế - xã hội của xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

- nghiên cứu những kết quả đã đạt được của Chương trình 135 và đánh giá những tác động của nó đến sự phát triển kinh tế nông hộ tại xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện trong thực hiện các Chương trình 135 nói riêng và các chương trình, dự án phát triển nông thôn nói chung.

1.4. Ý nghĩa của đề tài

1.4.1. Ý nghĩa trong học tập

- Giúp sinh viên tiếp cận, tìm hiểu về các lĩnh vực hoạt động của Chương trình 135.

- Giúp cho việc vận dụng những kiến thức đã được học tại trường vào thực tiễn, bổ sung kiến thức phục vụ công tác sau này.

- Giúp cho sinh viên biết được tác động của Chương trình 135 đến đời sống kinh tế - xã hội của các gia đình tại xã Hùng Lợi.

1.4.2. Ý nghĩa trong thực tiễn

- Kết quả nghiên cứu là cơ sở cho các nhà quản lý Chương trình, lãnh đạo các ban ngành địa phương, đặt ra những phương hướng để Chương trình 135 thực hiện ở xã đạt hiệu quả hơn.

- Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình 135 tại xã Hùng Lợi

Download full tại đây

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 7476
Hôm nay 8362
Hôm qua 18126
Tuần này 58071
Tuần trước 106717
Tháng này 3115260
Tháng trước 3495074
Tất cả 39359530

Lượt truy cập: 39359545

Đang online: 7479

Ngày hôm qua: 18126

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ