Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn
Tuyển sinh năm 2020
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thư viện Đề tài ngành PTNT
09/09/2012 21:02 - Xem: 2875

Đánh giá tác động của Chương trình 135 giai đoạn II đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại xã Bộc Nhiêu - huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên

 

1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Trong quá trình đổi mới nền kinh tế đất nước theo hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá, nhiệm vụ xoá đói giảm nghèo được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Trong hoàn cảnh một bộ phận khá lớn đồng bào các dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa vẫn còn đang đối mặt với nghèo đói và điều kiện sinh hoạt hết sức khó khăn thì nhiệm vụ xóa đói nghèo, giải quyết việc làm, rút ngắn khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng, miền cũng như giữa các dân tộc càng đặt ra một cách cấp thiết. Phát triển kinh tế - xã hội nông thôn miền núi có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ nhằm nâng cao đời sống đồng bào miền núi, giảm khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền và thực hiện công bằng xã hội, mà còn nhằm khai thác, phát huy thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực to lớn của các vùng miền vào quá trình phát triển chung của đất nước, bảo vệ môi trường sinh thái, nền tảng bền vững cho sự phát triển, giữ vững ổn định chính trị và an ninh quốc phòng.

Từ khi đổi mới, nông thôn Việt Nam đã có nhiều khởi sắc. Các nguồn lực được sử dụng có hiệu quả hơn, tiến bộ kỹ thuật ngày càng được áp dụng mạnh mẽ và rộng khắp trong các ngành sản xuất và các vùng sản xuất làm tăng thu nhập của dân cư, đời sống vật chất và văn hoá ngày càng được cải thiện. Thành tựu đó là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó phần lớn là do các chủ trương, chính sách, các chương trình phát triển nông thôn, đặc biệt là chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới và hải đảo theo Quyết định 135/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Từ những năm 2005 trở về trước, Bộc Nhiêu là một xã miền núi của huyện Định Hóa, được hưởng lợi từ Chương trình 135 giai đoạn I của tỉnh Thái Nguyên,  nhưng sau 5 năm thực hiện dự án, đời sống của nhân dân còn nghèo khó, tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm, trình độ dân trí thấp và cơ sở hạ tầng còn yếu kém.

Chính vì vậy Chương trình 135 giai đoạn II tiếp tục được đầu tư cho xã Bộc Nhiêu bắt đầu từ năm 2006, sau 5 năm thực hiện bộ mặt của xã đã có những đổi thay đáng kể, đời sống của người dân được nâng lên, cơ sở hạ tầng được cải thiện. Để khẳng định rằng Chương trình 135 giai đoạn II đã có những tác động nhất định đến sự phát triển kinh tế xã hội của xã Bộc Nhiêu trong những năm qua, tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài:"Đánh giá tác động của Chương trình 135 giai đoạn II đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại xã Bộc Nhiêu - huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên”

Chi tiết của đề tài có thể download tại đây

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 1313
Hôm nay 13434
Hôm qua 17926
Tuần này 31360
Tuần trước 102976
Tháng này 3506420
Tháng trước 2580061
Tất cả 37369176

Lượt truy cập: 37369301

Đang online: 1392

Ngày hôm qua: 17926

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ