Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn
1Tuyển sinh 2019 - 3
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ

Giới thiệu: Bộ môn Khuyến nông và Dịch vụ (Agricultural Extension and Services)

Bộ môn Khuyến nông và Dịch vụ - tiền thân là bộ môn Khuyến nông, được thành lập năm 2004 cùng với quá trình hình thành của khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn (nay là khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn) sau khi ngành Kinh tế nông nghiệp được ĐHTN điều chuyển trở về trường ĐH Nông Lâm.

THÔNG TIN BỘ MÔN

 

1. Tên bộ môn

- Tên tiếng Việt: Khuyến nông và Dịch vụ

- Tên tiếng Anh: Agricultural Extension and Services

2. Nhân sự bộ môn

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chức danh

Học phần giảng dạy

Mysite

1

Dương Văn Sơn

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Phó khoa, Trưởng Bộ môn, Giảng viên cao cấp

Xã hội học nông thôn, Phương pháp nghiên cứu kinh tế xã hội, Khởi tạo & Phát triển doanh nghiệp, Tâm lý học nông dân

http://mysite.tuaf.edu.vn/duongvanson

2

Nguyễn Mạnh Thắng

Thạc sĩ

Phó Trưởng bộ môn, Giảng viên

Phương pháp khuyến nông, Phương pháp đào tạo người lớn, Giám sát đánh giá khuyến nông, Tổ chức công tác khuyến nông

http://mysite.tuaf.edu.vn/nguyenmanhthang

3

Bùi Thị Minh Hà

Thạc sĩ

Giảng viên

Giới và phát triển, Xã hội học nông thôn, Xã hội học đại cương, Tâm lý học nông dân

http://mysite.tuaf.edu.vn/buithiminhha

4

Trần Thị Ngọc

Thạc sĩ

Giảng viên

Kế hoạch khuyến nông, Thông tin truyền thông khuyến nông, Khuyến nông định hướng thị trường, Giám sát đánh giá khuyến nông

http://mysite.tuaf.edu.vn/tranthingoc

5

Dương Thị Thu Hoài

Thạc sĩ

Giảng viên

Xã hội học nông thôn, Tâm lý học nông dân, Phương pháp khuyến nông, Phương pháp khuyến nông

http://mysite.tuaf.edu.vn/duongthithuhoai

6

Lành Ngọc Tú

Thạc sĩ

Giảng viên

Phương pháp đào tạo cán bộ tập huấn, Khuyến nông định hướng thị trường, Phương pháp khuyến nông, Khởi tạo & Phát triển doanh nghiệp

http://mysite.tuaf.edu.vn/lanhngoctu

7

Nguyễn Hữu Thọ

Tiến sĩ

Giảng viên

Phương pháp khuyến nông, Phương pháp đạo tạo người lớn tuổi

http://mysite.tuaf.edu.vn/huutho

8

Nguyễn Hữu Giang

Thạc sĩ

Giảng viên

Tổ chức công tác khuyến nông, Tâm lý học nông dân, Giám sát đánh giá khuyến nông

http://mysite.tuaf.edu.vn/nguyenhuugiang

9

Tống Thị Thùy Dung

Thạc sĩ

Giảng viên

Thông tin truyền thông khuyến nông, Tổ chức công tác khuyến nông, Giám sát đánh giá khuyến nông

http://mysite.tuaf.edu.vn/tongthithuydung

3. Các học phần giảng dạy

            - Xã hội học nông thôn

            - Tâm lý học nông dân

            - Phương pháp nghiên cứu kinh tế - xã hội

            - Thông tin truyền thông khuyến nông

            - Phương pháp khuyến nông

            - Phương pháp đào tạo người lớn tuổi

            - Phương pháp đào tạo cán bộ tập huấn

            - Tổ chức công tác khuyến nông

            - Kế hoạch khuyến nông

            - Giám sát đánh giá khuyến nông

            - Khuyến nông định hướng thị trường

            - Giới và phát triển

            - Khởi tạo và phát triển doanh nghiệp

4. Hướng nghiên cứu chính

            - Khuyến nông và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông lâm nghiệp cho người sản xuất, trang trại, hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp

            - Đánh giá dự án, đánh giá mô hình tổ chức sản xuất, đánh giá đào tạo và dạy nghề, đánh giá mô hình khuyến nông

            - Nghiên cứu về sinh kế và thu nhập của nông dân

            - Sinh kế hộ nông dân và biến đổi khí hậu

            - Phát triển kinh tế hộ gia đình trong xây dựng nông thôn mới và phát triển nông thôn

            - Liên kết sản xuất hàng hóa nông sản

5. Đề tài, dự án, hoạt động chuyển giao KHCN nổi bật

            - Dự án cây RTB (cây lấy củ, cây lấy rễ và chuối) thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014-2016 do Trung tâm Quốc tế về Nông nghiệp Nhiệt đới (CIAT) quản lý.

            - Dự án kinh doanh cùng người nghèo trong chuỗi giá trị sắn tại tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2012-2016 do CIAT quản lý.

            - Dự án 4FGF (cây lương thực, cây thức ăn gia súc, cây lấy sợi và cây nguyên liệu sinh học để cho tương lai xanh tươi hơn) do CIAT quản lý.

            - Dự án phát triển kỹ thuật có sự tham gia ở vùng cao tại các tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang giai đoạn 2005-2009 do CIAT quản lý.

            - Sinh kế hộ nông dân và biến đổi khí hậu.

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tuyển sinh 2019 - 2
Đang online 940
Hôm nay 6656
Hôm qua 12923
Tuần này 31813
Tuần trước 118463
Tháng này 2766618
Tháng trước 2971714
Tất cả 33101429

Lượt truy cập: 33101429

Đang online: 940

Ngày hôm qua: 12923

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ