Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn
Tuyển sinh năm 2020
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Lịch tuần
06/08/2018 08:35 - Xem: 1262

Lịch công tác tuần 32: 06/08/2018 - 12/08/2018

Mời các thầy cô theo dõi Lịch công tác tuần khoa KT&PTNT từ 06/08/2018 - 12/08/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 32 năm 2018 (06/08 - 12/08/2018)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

06/08

 

 

 

 

 

 

 - 07:00-07:30: Phòng họp A4

Lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tháng 8/2018

TP: Thành phần: - Đảng ủy, BGH, Trưởng các đơn vị, CT Công đoàn, BT Đoàn TN, CT Hội SV, CT Hội CCB; Trưởng các đơn vị;

- Lãnh đạo và toàn thể CBVC thuộc các đơn vị: phòng HCTC, ĐT, CTHSSV, KHCN&HTQT, QTPV, KHTC, TTPC, KT&ĐBCLGD, Trung tâm ĐT&PTQT, TT ĐTTNCXH, TT Ươm tạo CN và hỗ trợ khởi nghiệp, VP CTTT.

 

Lưu ý: Buổi lễ có sự tham gia của đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy, CBVC đi đúng giờ, đeo thẻ và trang phục theo quy định

Trần Huê Viên

 

 - 07:35-12:00: TT Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc

Hội nghị Tổng kết Chương trình Khoa học Công nghệ Quốc gia Phát triển Nông thôn mới

TP: BGH (Ô. Điền)

PTT. Vương Đình Huệ

 

 - 08:30-10:00: Phòng họp A1

Gặp mặt sinh viên mới nhập học CTTT

TP: VP CTTT và sinh viên

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 09:00-11:30: Phòng họp A4

Gặp mặt Tân sinh viên K50

TP: BCN khoa, Chi đoàn CB GV, SV K50 khoa CNTY

Phan Thị Hồng Phúc

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A1

Đối thoại với Sinh viên K49 và K50 CTTT

TP: Văn phòng Chương trình Tiên tiến; Thành phần: Cán Bộ VP CTTT

Toàn thể SV K49 và K50 SV quốc tế

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp khoa MT

Semina tổng thể cho NCS. La Thị Cẩm Vân với tên đề tài:" Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng

phương án chi trả dịch vụ Môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn"

Thành phần: GV toàn khoa Môi trường,  Thầy Lê SỹTrung, Thầy Nguyễn Quốc Hưng,Thầy Hồ Sơn, Thầy Đỗ Hoàng Chung, Thầy Nguyễn Thanh Tiến.

 

Đỗ Thị Lan

 

 - 16:00-17:30: Phòng họp A3

Họp chuẩn bị cho Hội thảo Quốc tế "CleanUp Việt Nam 2018"

TP: Thành phần:

- Ban Giám hiệu, Hội đồng trường: Thầy Điền, Thầy Hùng, Thầy Phùng, Thầy Viên, Thầy Nông, thầy Trung

- Phòng KHCN&HTQT: Thầy Thọ, Thầy Phương, Thầy Thảo, Cô Hiếu, Cô Hằng

- Khoa Môi trường: Cô Đỗ Lan, thầy Hải

 

Trần Văn Điền

 

Thứ Ba

07/08

 

 

 - 07:00-12:00: Hà Nội

Họp Ban điều hành dự án Aus4skills

TP: Thành phần:

- Ban giám hiệu: Thầy Điền

- Phòng KHCN&HTQT: Thầy Thọ

Aus4skills

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A1

Xây dựng chương trình đào tạo tiếng Anh cho K50 CTTT

TP: Văn phòng Chương trình Tiên tiến; Cô Văn Thị Quỳnh Hoa - TT NN THUD

Thầy Phạm Tất Thành, cô Phương - Trung tâm Tư vấn và đào tạo ngắn hạn

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 14:00-17:00: PH số 1, ĐHTN

Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Thái Nguyên.

TP: Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Thái Nguyên (Thầy Điền, Thầy Phùng).

ĐHTN

 

Thứ Tư

08/08

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Họp bàn phương án đổi mới Công tác HSSV năm học 2018-2019

TP: Ban giám hiệu, Thày Điền, Thày Viên, Thày Hùng

Lãnh đạo các phòng: Đào tạo (Ô Trung, Ô Thơ, B Hà); CT HSSV (Ô Tính, Ô Tuấn, Ô Đỗ Tuấn), TK-KT (Ô Bình); KH-TC (Bà Lan);HC-TC (Ô Hiểu), Khảo thí&ĐBCLGD (Ô Thạnh), QT-PV (Ô Quang)

Lãnh đạo các Khoa, Trung tâm: Trưởng khoa và phó Trưởng khoa phụ trách Công tác HSSV; đại diện lãnh đạo Văn phòng CTTT

 

Trần Văn Điền

 

 - 09:00-11:30: Phòng họp A1

Tiếp đoàn giáo sư và sinh viên Trường Đại học Pingtung, Đài Loan

TP: Thành phần:

- Ban giám hiệu: Thầy Hùng

- Phòng KHCN&HTQT: Thầy Phương, cô Hằng

- Khoa Nông học: Thầy Hưng, thầy Trường, thầy Tuấn

- Cựu học viên đại học Pingtung

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 14:00-15:30: Phòng họp A3

Kiểm tra việc chuẩn bị minh chứng phục vụ kế hoạch thẩm định kết quả đánh giá và xếp loại các đơn vị đào tạo năm học 2017-2018 của Đại học Thái Nguyên

TP: BGH; (Trưởng vắng Phó thay) có liên quan và chuyên viên phụ trách minh chứng: P. ĐT, P. KHCN&HTQT, P. KT&ĐBCLGD, P. CTHSSV, P. QTPV, P. HCTC, P. KHTC, TTNNTHUD, VPCTĐTCLC, P. TTPC; Chủ tịch CĐ, Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV; CV các VP: VPĐU, VPCĐ, VPĐTN-HSV

Trần Văn Điền

 

Thứ Năm

09/08

 

 

 

 - 08:30-11:00: Phòng họp A1

Aus4skills làm việc với khoa CNSH&CNTP về kết quả số 2

TP: Thành phần:

- Phòng KHCN&HTQT: Thầy Thọ, cô Hiếu

- Toàn thể cán bộ giảng viên khoa CNSH&CNTP

Aus4skills

 

 - 13:30-14:30: Phòng họp A1

Aus4skills làm việc với nhóm SCA3 về các dự án ứng dụng

TP: Thành phần:

- Phòng KHCN&HTQT: Thầy Thọ, cô Hiếu

- Các thầy cô nhóm SCA3

Phòng KHCN&HTQT

 

 - 14:00-17:00: PH số 1, ĐHTN

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Thái Nguyên.

TP: Theo Quyết định số 1528/QĐ-ĐHTN, ngày 12/7/2018 của Giám đốc ĐHTN.

ĐHTN

 

 - 14:30-15:30: Phòng họp A1

Aus4skills làm việc với nhóm WIL 1 về thực hành lãnh đạo công bằng

TP: Thành phần:

- Phòng KHCN&HTQT: Thầy Thọ, cô Hiếu

- Các cô thuộc nhóm WIL 1

Phòng KHCN&HTQT

 

Thứ Sáu

10/08

 

 * 08:00-09:00: Phòng họp A3

Họp xét cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017-2018 cho SV Khóa 46

Thành phần

- BGH (Ô Viên), Bí thư đoàn TN, Chủ tịch Hội SV

- Đại diện LĐ các phòng: CT HSSV, Đào tạo, KH-TC, TTrPC

- Phó khoa phụ trách QLSV và trợ lý QLSV các khoa: CNTY, NH,QLTN, KHMT, LN, KT&PTNT

 

Trần Huê Viên

 

- 08:00-08:30: Họp Chi ủy, BCN khoa

Thành phần: Chi ủy, BCN khoa

Hà Quang Trung

- 08:30-09:30: Họp Chi bộ

Thành phần: Toàn thể Đảng viên trong Chi bộ

- 09:30-11:30: Họp khoa

Thành phần: Toàn thể cán bộ giảng viên trong khoa

 - 08:00-09:00: Phòng họp T1B – Khoa Quốc tế

Làm việc với Đoàn Thanh tra – Công an tỉnh Thái Nguyên về việc chấp hành các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

TP: Đại diện BGH (Ô. Hùng), phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, phòng Hành chính Tổ chức và cán bộ phụ trách người nước ngoài.

ĐHTN

 

Thứ Bảy

11/08

 - 07:00-17:00: Hội trường A

Tiếp sinh K50 nhập học năm 2018

1. Thời gian: - Buổi sáng: 7h00-11h00

                     - Buổi chiều: 13h30-17h00

2. Thành phần:

Ban tiếp sinh K50 theo Quyết định của Hiệu trưởng

Chuẩn bị: Các phòng: CT HSSV, QT-PV, Đào tạo, KH-TC, HC-TC, Đoàn TN, Hội SV, Trung tâm NN&THUD, TT ĐT&PTQT (Theo thông báo gửi các đơn vị)

 

Phòng CT- HSSV

 

Trần Huê Viên

 

Chủ Nhật

12/08

 - 08:00-12:00: Phòng họp A1

Hội thảo "Developing Member Network of Vietnam - Belgium Friendship Association, Sharing Experiences about International Cooperation and Enhancing Activities in Mountainnous Areas"

 

Thành phần:

- TUAF: Ban Giám hiệu, Ô. Thọ, B. Hằng, B. Hương (Phòng KHCN-HTQT), Ô. Thảo (VP CTTT), B. Mai (Khoa CNSH-CNTP)

- Khách: Đại diện Ban HTQT - ĐHTN, đại diện Phòng KHCN-HTQT các trường thành viên ĐHTN, ĐH Cần Thơ, ĐH. Ngoại Thương, Đại sứ quán Bỉ

 

Nguyễn Thế Hùng

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 4960
Hôm nay 8488
Hôm qua 16363
Tuần này 115205
Tuần trước 120367
Tháng này 3049753
Tháng trước 3495074
Tất cả 39294023

Lượt truy cập: 39294023

Đang online: 4960

Ngày hôm qua: 16363

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ