Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn
Tuyển sinh năm 2020
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
No Picture
Vai trò của hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Nghị quyết 26/NQ-TW, Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một trong những nội dung cụ thể hóa đã trở thành phong trào lớn được hưởng ứng rộng khắp trong cả nước. Đây là cơ hội và điều kiện thuận lợi làm cho khu vực nông thôn ngày càng phát triển, ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; Trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, hình thức tổ chức sản xuất là một trong những tiêu chí quan trọng, muốn xây dựng NTM thì xã đó phải có tổ hợp tác hoặc HTX hoạt động có hiệu quả do đó các tổ chức kinh tế hợp tác mà cụ thể là vai trò của HTX nông nghiệp được coi là quan trọng, vừa là hỗ trợ để thực hiện những tiêu chí cần đạt được và là điều kiện phát huy nội lực rất hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới

TỔ CHỨC DỊCH VỤ CUNG ỨNG GIỐNG TRONG HỢP TÁC XÃ
TỔ CHỨC DỊCH VỤ CUNG ỨNG GIỐNG TRONG HỢP TÁC XÃ

Phần I SỰ CẦN THIẾT HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP PHẢI TỔ CHỨC DỊCH VỤ CUNG ỨNG GIỐNG LÚA + Thực hiện pháp lệnh giống năm 2004 + Thực hiện Quyết định số 34/2011/QĐ-BNN-VP ngày 30/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc ban hành quy định về điều kiện kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc ngành trồng trọt và chăn nuôi. + Thực hiện lịch thời vụ và cơ cấu bộ giống lúa từng khu vực trong năm do Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh hướng dẫn.

Tổ chức, quản lý, điều hành dịch vụ liên kết sử dụng máy nông nghiệp trong hợp tác xã
Tổ chức, quản lý, điều hành dịch vụ liên kết sử dụng máy nông nghiệp trong hợp tác xã

I. Sự cần thiết Hợp tác xã nông nghiệp phải tổ chức dịch vụ liên kết sử dụng máy nông nghiệp. 1. Do sản xuất nông nghiệp có tính thời vụ cao, lao động ở nông thôn đang thu hút vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề và đi xuất khẩu lao động; Thực tế trong nông nghiệp đang thiếu lao động, xã viên HTX nông nghiệp phải thuê làm các khâu canh tác với giá cao, nhất là vào lúc thời vụ làm đất, gieo cấy và thu hoạch. 2. Nhu cầu sản phẩm của xã hội ngày càng tăng, đòi hỏi trong sản xuất nông nghiệp phải tăng vụ, nâng cao hệ số sử dụng ruộng đất, do đó nhu cầu tăng năng suất lao động ngày cang cao.

Các kinh nghiệm từ quốc tế về HTX
Các kinh nghiệm từ quốc tế về HTX

I. Đặc trưng bản chất mô hình hợp tác xã theo chuẩn mực quốc tế 1. Tính chất: Đối với HTX tiêu dùng mà xã viên vừa là chủ sở hữu vừa là người sử dụng sản phẩm, dịch vụ của HTX và HTX của người lao động mà xã viên vừa là chủ sở hữu vừa là người lao động trong HTX đều có tính chất: - Tổ chức kinh tế - Phải hoạt động hiệu quả, tối đa hoá lợi nhuận/thặng dư/chênh lệch thu-chi - Sự tham gia của nhiều cá nhân người là chính (Tổ chức kinh tế đối nhân) - Tự nguyện - Mọi lợi ích đều thuộc về xã viên

Tổ chức dịch vụ thủy lợi trong Hợp tác xã nông nghiêp
Tổ chức dịch vụ thủy lợi trong Hợp tác xã nông nghiêp

Hệ thống công trình thuỷ lợi là cơ sở hạ tầng quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, nhất là trong việc phục vụ cho sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp. Trong những năm qua Nhà nước đã quan tâm đầu tư, kết hợp nhân dân cùng làm, nhiều công trình thủy lơi đã xây dựng mới, tu sửa, nâng cấp, góp phần to lớn vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn trong cả nước

Điều kiện, nghĩa vụ và trách nhiệm của xã viên hợp tác xã nông nghiệp
Điều kiện, nghĩa vụ và trách nhiệm của xã viên hợp tác xã nông nghiệp

HTX là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của Luật HTX để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên tham gia HTX, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

No Picture
GIỚI THIỆU MỘT SỐ MÔ HÌNH HTX NÔNG NGHIỆP TIÊU BIỂU

Tài liệu nói về một số mô hình HTX tiêu biểu trên cả nước, những kinh nghiệm thành công trong quản lý, xây dựng HTX Đây là tài liệu rất bổ ích cho các độc giả quan tâm về HTX hiện nay

Tài liệu tập huấn về Hợp tác xã
Tài liệu tập huấn về Hợp tác xã

Hợp tác là hình thức phân công LĐXH, trong đó một nhóm người cùng nhau tham gia vào 1 quá trình SX hay các quá trình SX khác nhau song có quan hệ mật thiết với nhau ( TĐ kinh tế) - Hợp tác là sự hợp sức, hợp lực của các cá nhân có cùng mục đích thành một sức mạnh chung để giải quyết các công việc mà mỗi cá nhân riêng rẽ không làm được hoặc làm kém hiệu quả so với việc thực hiện bằng sự hợp tác

Sổ tay tham khảo về cải cách hành chính dành cho địa phương
Sổ tay tham khảo về cải cách hành chính dành cho địa phương

Cuốn sách này là tài liệu tham khảo. Các kết luận và nhận định đưa ra trong cuốn sách này không thể hiện quan điểm của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), IFC và Hội đồng Quản trị của IFC, Ngân hàng Thế giới và các giám đốc điều hành của Ngân hàng Thế giới, cũng như của các quốc gia mà các tổ chức này đại diện

TT Quy định thực hiện một số điều của NĐ 02/2010/NĐ-CP của CP về KN
TT Quy định thực hiện một số điều của NĐ 02/2010/NĐ-CP của CP về KN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về Khuyến nông; Căn cứ Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Liên Bộ Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư quy định thực hiện một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông, như sau

Những lời khuyên nghề nghiệp làm nên người nổi tiếng
Những lời khuyên nghề nghiệp làm nên người nổi tiếng

Dưới đây là lời khuyên quý báu cho sự nghiệp và cuộc sống mà một số người nổi tiếng đã nhận được, do trang Business Insider giới thiệu:

Những bài học nghề nghiệp “cay đắng” nhất
Những bài học nghề nghiệp “cay đắng” nhất

Trong quá trình làm việc, bạn sẽ nhận ra một vài bài học “khó nhằn” liên quan tới sự nghiệp. Trang Business Insider giới thiệu 5 trong số những bài học nghề nghiệp “cay đắng” nhất nhưng phổ biến nhất

Câu chuyện bát mì
Câu chuyện bát mì

Trong cuộc sống ngày nay, xin đừng quên rằng còn tồn tại lòng nhân ái. Đây là một câu chuyện có thật, chúng tôi gọi là "Câu chuyện bát mì". Chuyện xảy ra cách đây năm mươi năm vào ngày 31/12, một ngày cuối năm tại quán mì Bắc Hải Đình, đường Trát Hoảng, Nhật Bản.

Phân biệt những sản phẩm được sản xuất tại Trung quốc và các nước khác
Phân biệt những sản phẩm được sản xuất tại Trung quốc và các nước khác

Hiện naymột số DN Trung Quốc biết rằng người tiêu dùng VN sẽ không lựa chọn để mua sản phẩm có xuất xứ tại Trung Quốc. Vì vậy, họ cố gắng không làm hiển thị tên của quốc gia sản xuất trên các sản phẩm hoặc trình bày ngoài hộp một cách mập mờ

Cách tính thuế thu nhập cá nhân
Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Bài viết này nói về cách tính thuế thu nhập cá nhân và thủ tục hoàn thuế.

Doanh nghiệp “nản” với kỹ năng của SV tốt nghiệp
Doanh nghiệp “nản” với kỹ năng của SV tốt nghiệp

(Dân trí) - Không phải về chuyên môn hay đòi hỏi sinh viên mới tốt nghiệp phải có kinh nghiệm làm việc mà vấn đề các nhà tuyển dụng “oải” lại là các kỹ năng và thái độ của cử nhân.

Web các đơn vị
Đang online 3744
Hôm nay 10044
Hôm qua 11794
Tuần này 35023
Tuần trước 96590
Tháng này 3169155
Tháng trước 3494688
Tất cả 39883589

Lượt truy cập: 39883666

Đang online: 3798

Ngày hôm qua: 11794

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ