Khoa Môi trường
Tuyển sinh 2020Tập thể khoa Môi trường
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thư viện
01/03/2014 08:35 - Xem: 2367

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị hấp chất thải y tế lây nhiễm và tái chế dầu thải

Công nghệ xử lý rác thải đang là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đặc biệt là việc xử lý, tái chế rác thải y tế và dầu thải. Ngoài biện pháp xử lý rác thải bằng lò đốt, hiện nay “công nghệ xử lý rác thải không đốt” và tái chế rác thải đã và đang được áp dụng. Để mang lại hiệu quả cao khi đưa các biện pháp xử lý rác thải vào áp dụng, Nhà nước cũng đã kịp thời ban hành các quy định nhằm quản lý chặt chẽ các hoạt động trong lĩnh vực này.

Vừa qua, ngày 31 tháng 12 năm 2013 Bộ Tài nguyên và môi trường đã ký ban hành Thông tư số 57/2013/TT – BTNMT Ban hành hai Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường gồm: QCVN 55:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị hấp chất thải y tế lây nhiễm và QCVN 56:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tái chế dầu thải. 

QCVN 55:2013/BTNMT áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh (phân phối) và sử dụng thiết bị hấp chất thải y tế lây nhiễm, các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, các đơn vị lấy mẫu, phân tích, và các tổ chức, cá nhân liên quan. Quy chuẩn này quy định yêu cầu về tính năng kỹ thuật; hiệu quả xử lý; giám sát và vận hành thiết bị hấp; quản lý chất thải sau xử lý, nước thải, khí thải. Bên cạnh đó các vấn đề về môi trường như quản lý chất thải sau xử lý, nước thải, khí thải phải được xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi xả ra ngoài môi trường cũng được quy định cụ thể.

QCVN 56:2013/BTNMT quy định các yêu cầu về tính năng kỹ thuật và môi trường đối với hoạt động tái chế dầu thải và áp dụng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động tái chế dầu thải, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, các đơn vị lấy mẫu, phân tích, và các tổ chức, cá nhân liên quan. Quy chuẩn này quy định về các phương pháp tái chế dầu thải; yêu cầu về hiệu quả tái chế; tính chất dầu thải đầu vào theo phương pháp tái chế; quy định về quản lý chất thải; Phòng ngừa và ứng phó sự cố, giám sát vận hành và môi trường; quy trình tái chế dầu phải đảm bảo thu được dầu tái chế có các thành phần nguy hại vô cơ, hữu cơ và các thông số khác đáp ứng các giá trị cho phép; Các vấn đề về quản lý chất thải, bảo vệ môi trường phải thực hiện đúng theo Quy chuẩn quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2014.

Chi tiết thông tư:

 

Chi cục Môi trường!
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 10432
Hôm nay 2293
Hôm qua 15924
Tuần này 2293
Tuần trước 106717
Tháng này 3059482
Tháng trước 3495074
Tất cả 39303752

Lượt truy cập: 39303752

Đang online: 10432

Ngày hôm qua: 15924

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ