Khoa Môi trường
Tuyển sinh 2020Nông Lâm ngày trở vềTập thể khoa Môi trường
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thư viện
21/08/2018 16:49 - Xem: 761

Danh sách luận văn tốt nghiệp K42D - KHMT

 

STT

Họ và tên

Lớp

Tên đề tài

1

Ân Thị Quyên

K42 D KHMT

Đánh giá các tác động tới môi trường nước của hoạt động chăn nuôi lợn và giải pháp xử lý nước thải chăn nuôi lợn trên địa bàn xã Minh Lập – huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên

2

 Bàng Văn Hội

K42 D KHMT

Đánh giá nhận thức về bảo vệ môi trường của người dân trên địa bàn xã Sơn Phú - huyện Định Hoá -  tỉnh Thái Nguyên

3

Bế Ngọc Trọng

K42 D KHMT

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ sục khí đến hiệu quả xử lý COD, T-N của nước thải chăn nuôi bằng phương pháp lọc sinh học màng MBR

4

Bùi Ngọc Thúy

K42 D KHMT

Khảo sát ảnh hưởng của thuốc BVTV đến sự ĐDSH các loại sâu hại & thiên địch trên cây cà chua

5

Chẩu Văn Bổ

K42 D KHMT

Ứng dụng mô hình nuôi giun đỏ để xử lý rác thải hữu cơ quy mô hộ gia đình tại xã Thượng Lâm - Huyện Lâm Bình - Tỉnh Tuyên Quang

6

Chẩu Văn Vĩnh

K42 D KHMT

Đánh giá thực trạng công tác quản lý môi trường tại Thị trấn Lâm Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

7

Chu Văn Tùng

K42 D KHMT

Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt và đề xuất giải pháp xử lý nước cấp cho hộ gia đình tại xã Kim Phượng, huyện Định Hoá,tỉnh Thái Nguyên

8

Đinh Mạnh Đức

K42 D KHMT

Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động khai thác than tới môi trường và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý mỏ than Khánh Hòa, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

9

Dương Đình Bản

K42 D KHMT

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật đến môi trường đất trồng chè tại xã La Bằng - Huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên

10

Dương Mạnh Hùng

K42 D KHMT

Giải pháp xử lý chất thải chăn nuôi gia cầm tại thôn Quan Ngoại xã Tam Quan - huyện Tam Đảo - tỉnh Vĩnh Phúc

11

Đàm Hồng Hòa

K42 D KHMT

Đánh giá hiện trạng môi trường nước thải của nhà máy Núi Pháo- Công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo trên địa bàn xã Hà Thượng – huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên

12

Đặng Thị Dung

K42 D KHMT

Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt trên địa bàn xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

13

Đặng Thị Nội

K42 D KHMT

Đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu tại phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

14

Đặng Văn Nhậy

K42 D KHMT

Đánh giá hiện trạng môi trường nước sinh hoạt tại xã Thượng Nông, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

15

Đinh Văn Tiến

K42 D KHMT

Đánh giá diễn biến chất lượng môi trường nước sông Hiến từ năm 2011 đến tháng 4 năm 2014 và đề xuất các giải pháp kiểm soát chất lượng môi trường nước

16

Đỗ Danh Tiến

K42 D KHMT

Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình canh tác chè tới môi trường đất xã La Bằng -  huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên

17

Hà Đoàn Diệu

K42 D KHMT

Đánh giá thực trạng môi trường nước sông Bằng Giang đoạn chảy qua địa bàn huyện Phục Hòa- tỉnh Cao Bằng

18

Hà Thị Phương

K42 D KHMT

Đánh giá công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại khu bảo tồn thiên nhiên Phong Quang - Vị Xuyên - Hà Giang

19

Hoàng Huy Tuấn

K42 D KHMT

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nước sinh hoạt tại Thị xã Bắc Kạn-Tỉnh Bắc Kạn

20

Hoàng Mạnh Cường

K42 D KHMT

Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác quặng đến môi trường tại Mỏ Sắt Trại Cau Thái Nguyên

21

Hoàng Thế An

K42 D KHMT

Đánh giá thực trạng môi trường nông thôn trên địa bàn xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

22

Hoàng Thị Kiều Oanh

K42 D KHMT

Đánh giá thực trạng nước thải sinh hoạt tại tiểu khu 6, thị trấn Ba Hàng, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

23

Hoàng Thị Xuân

K42 D KHMT

Đánh giá hiệu quả xử lí nước thải của Công ty TNHH một thành viên than Na Dương, Thị Trấn Na Dương, Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn

24

Hoàng Trung Kiên

K42 D KHMT

Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường trên địa bàn Phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng

25

Huyền Trần

K42 D KHMT

Tìm hiểu ảnh hưởng hoạt động khai thác quặng sắt đến môi trường tại xã Cây Thị- huyện Đồng Hỷ- tỉnh Thái Nguyên

26

Hứa Thị Cám

K42 D KHMT

Đánh giá hiệu quả công tác giáo dục môi trường của học sinh trung học cơ sở trên địa bàn huyện Bình Gia

27

Hứa Thị Hoài

K42 D KHMT

Tìm hiểu tri thức bản địa trong bảo tồn đa dạng sinh học và đề xuất các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học tại xã Cách Linh - Phục Hòa- Cao Bằng

28

Luân Thị Dương

K42 D KHMT

Đánh giá hiện trạng sử dụng HCBVTV trong nông nghiệp tại xã Tú Trĩ - Huyện Bạch Thông - Tỉnh Bắc Kạn

29

Lương Ngọc Anh

K42 D KHMT

Hiện trạng ô nhiễm môi trường nước thải và chất thải rắn khu vực chợ Tam Cờ - thành phố Tuyên Quang

30

Lưu Văn Hậu

K42 D KHMT

Đánh giá hiện trạng sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Bảo Linh - huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên

31

Lý Thị Dương

K42 D KHMT

Đánh giá hiện trạng nước sinh hoạt và nhu cầu sử dụng nước sạch của khu dân cư xung quanh vùng khai thác mỏ đá vôi trên địa bàn xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

32

Lý Văn Dư

K42 D KHMT

Đánh giá công tác quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện Chợ Mới – tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011 – 2013

33

Ma Thị Dung

K42 D KHMT

Đánh giá hiện trạng môi trường nông thôn tại thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

34

Ma Thị Hương

K42 D KHMT

Đánh giá hàm lượngNitrat trong một số loại rau tại huyện Định Hóa- tỉnh Thái Nguyên

35

Ma Thị Thuyền

K42 D KHMT

Đánh giá hiệu quả xử lý chất thải chăn nuôi bằng chế phẩm xạ khuẩn quy mô phòng thí nghiệm - Viện Khoa học sự sống - Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

36

Nông Mạnh Danh

K42 D KHMT

Đánh giá tình hình cung cấp nước sinh hoạt nông thôn xã Vân Tùng - huyện Ngân Sơn - tỉnh Bắc Kạn

37

Nông Thị Biên

K42 D KHMT

Đánh giá hiện trạng môi trường đất tại xã Lê Lợi - huyện Thạch An - tỉnh Cao Bằng

38

      Nông Việt Yên

K42 D KHMT

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

39

Ngô Quốc Cường

K42 D KHMT

Ảnh hưởng của hoạt động khai thác than tới môi trường tại Chi nhánh công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên - Mỏ than Phấn Mễ

40

Nguyễn Diệp Huyền

K42 D KHMT

Đánh giá hiện trạng cấp nước sinh hoạt và đề xuất các giải pháp cấp nước tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

41

Nguyễn Đình Sơn

K42 D KHMT

Đánh giá tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên một số cây trồng chính tại Huyện Yên Thế -  Tỉnh Bắc Giang

42

Nguyễn Đức Mạnh

K42 D KHMT

Đánh giá hiện trạng môi trường tại thành phố Cao Bằng theo mô hình DPSIR

43

Nguyễn Minh Đức

K42 D KHMT

Đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường của công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ, Phường Quan Triều, Thành phố Thái Nguyên

44

Nguyễn Thế Đàn

K42 D KHMT

Đánh giá ảnh hưởng của kho hóa chất bảo vệ thực vật đến môi trường đất và đề xuất một số giải pháp xử lý tại xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

45

Nguyễn Thị Cúc

K42 D KHMT

Đánh giá tình hình sử dụngnước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn xã Quang Minh, huyên Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

46

Nguyễn Thị Chiêm

K42 D KHMT

Đánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp xử lí nước Đầm Vạc khu vực Đê Cụt phường Đống Đa-thành phố Vĩnh Yên- tỉnh Vĩnh Phúc

47

Nguyễn Thị Hà Anh

K42 D KHMT

Đánh giá hiệu quả mô hình hầm khí Biogas trong xử lí chất thải chăn nuôi tại xã Khôi Kỳ - huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên

48

Nguyễn Thị Hoa

K42 D KHMT

Đánh giá hiện trạng môi trường nông thôn qua sự hiểu biết của người dân trên địa bàn xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

49

Nguyễn Thị Kim Vân

K42 D KHMT

Đánh giá tình hình cung cấp nước sinh hoạt và đề xuất các giải pháp cung cấp nước sạch cho người dân xã Linh Thông – huyện Định Hóa – tỉnh Thái Nguyên

50

Nguyễn Thị Mừng

K42 D KHMT

Đánh giá hiệu quả của việc áp dụng biện pháp sinh học trong xử lý chất thải chăn nuôi trên địa bàn xã Hồng An huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình

51

Nguyễn Thị Nhàn

K42 D KHMT

Đánh giá thực trạng sử dụng nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường tại xã Canh Nậu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

52

Nguyễn Thị Thanh Hằng

K42 D KHMT

Đánh giá hiện trạng nguồn nước sinh hoạt và đề xuất giải pháp cung cấp nước sinh hoạt tại xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

53

Nguyễn Thị Thùy Chang

K42 D KHMT

Đánh giá thực trạng môi trường làng nghề làm bún tại thôn Ném Tiền - xã Khắc Niệm - Tp.Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh

54

Nguyễn Triệu Khang

K42 D KHMT

Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về môi trường tại huyện Chợ Đồn – tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 -2013

55

Nguyễn Văn Hải

K42 D KHMT

Điều tra, đánh giá hiện trạng môi trường nông thôn tại xã Đắc Sơn - huyện Phổ Yên -  tỉnh Thái Nguyên

56

Nguyễn Văn Hòa

K42 D KHMT

Đánh giá hiện trạng môi trường nước mặt, nước ngầm khu vực dân cư xung quanh bãi rác Đồng Hầm - xã Minh Đức - huyện Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên

57

Nhâm Tiến Linh

K42 D KHMT

Đánh giá chất lượng môi trường nông thôn trên địa bàn xã Vạn Thọ - Huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên

58

Nhữ Thị Phượng

K42 D KHMT

Nghiên cứu và đề xuất quy hoạch cảnh quan cho hệ thống cây xanh đô thị ở thành phố Thái Nguyên

59

Phạm Thế Anh

K42 D KHMT

Tìm hiểu thực trạng sử dụng và ảnh hưởng của hoá chất bảo vệ thực vật đến sức khỏe người dân trên địa bàn huyện Phú Bình - tỉnh Thái Nguyên

60

Phạm Thị Giang

K42 D KHMT

Đánh giá thực trạng chất lượng nước thải Nhà máy giấy Hoàng Văn Thụ

61

Phạm Thị Thảo

K42 D KHMT

Đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt tại một số điểm ký túc xá K thuộc Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

62

Phan Hồng Thiện

K42 D KHMT

Đánh giá thực trạng môi trường nước sông Hiến đoạn chảy qua địa bàn thành phố Cao Bằng – Tỉnh Cao Bằng

63

Phan Văn Cường

K42 D KHMT

Đánh giá các tác động đến môi trường từ hoạt động khai thác khoáng sản Apatit tại xã Cam Đường - TP Lào Cai - tỉnh Lào Cai

64

Tạ Thanh Tùng

K42 D KHMT

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SWAT ĐỂ ĐÁNH GIÁ XÓI MÒN ĐẤT TẠI LƯU VỰC SÔNG PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN

65

Trần Thị Hoa

K42 D KHMT

Đánh giá yếu tố môi trường trong quy hoạch sử dụng đất thành phố Thái Nguyên

66

Trần Thị Trang Quỳnh

K42 D KHMT

Đánh giá tình hình sử dụng hầm ủ Biogas trong xử lý chất thải chăn nuôi tại xã Bằng Doãn, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

67

Trần Ngọc Hải

K42 D KHMT

Nghiên cứu xử lí nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp mương oxy hóa

68

Trần Quyết Đạt

K42 D KHMT

Đánh giá thực trạng môi trường và dự báo chất lượng môi trường khu vực Hồ Núi Cốc huyện Đại Từ  tỉnh Thái Nguyên

69

Trần Thị Hà

K42 D KHMT

Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động khai thác than đến môi trường tại công ty TNHH một thành viên 91- huyện Đông Triều- Quảng Ninh

70

Trần Thị Hải Yến

K42 D KHMT

Đánh giá công tác quản lý nhà nước về môi trường tại huyện Đồng Hỷ - Tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2013

71

Trần Thị Thu

K42 D KHMT

Đánh giá hiện trạng công tác quản lý, thu gom, xử lý rác thải và nước thải tại Bệnh viện Điều dưỡng – Phục hồi chức năng tỉnh Nam Định

72

Trần Thu Hiền

K42 D KHMT

Đánh giá hiện trạng môi trường nước tại huyện Tiên Yên – Quảng Ninh

73

Triệu Thị Thúy

K42 D KHMT

Nghiên cứu thực trạng môi trường nước ảnh hưởng đến lưu vực hồ Ba Bể trên địa bàn huyện Chợ Đồn - tỉnh Bắc Kạn

74

Trịnh Quang Nam

K42 D KHMT

Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí từ đó xây dựng bản đồ chất lượng môi trường không khí khu vực thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

75

Trịnh Thị Thanh

K42 D KHMT

Phân lập tuyển chọn các chủng xạ khuẩn có khả năng sinh enzyme ngoại bào mạnh làm cơ sở cho việc tạo chế phẩm xử lý chất thải  chăn nuôi

76

Vi Đại Dương

K42 D KHMT

Đánh giá công tác quản lí nhà nước về môi trường huyện Văn Quan- tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2009-2013

77

Vũ Ánh Ngọc

K42 D KHMT

Đánh giá công tác quản lý và sử dụng hóa chất Bảo vệ thực vật trong vùng sản xuất rau sạch tại phường Tân Hà – thành phố Tuyên Quang – Tỉnh Tuyên Quang

78

Vũ Cẩm Ngân

K42 D KHMT

Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động sản xuất rau tới môi trường đất, nước và sức khoẻ người sản xuất tại khu vực chuyên canh rau Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

79

Vũ Hoài Nam

K42 D KHMT

Đánh giá thực trạng môi trường nông thôn trên địa bàn xã Lam Vỹ - huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên

80

Vũ Văn Huy

K42 D KHMT

Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt từ đó xây dựng bản đồ chất lượng môi trường nước mặt khu vực thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

81

Vũ Xuân Đạt

K42 D KHMT

Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động khai thác quặng sắt đến môi trường nước trên địa bàn Xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 6328
Hôm nay 5756
Hôm qua 13707
Tuần này 33049
Tuần trước 99978
Tháng này 3165147
Tháng trước 0
Tất cả 36331796

Lượt truy cập: 36331796

Đang online: 6328

Ngày hôm qua: 13707

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ