Khoa Môi trường
Tuyển sinh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Lịch tuần
12/06/2017 08:58 - Xem: 496

Lịch công tác tuần 24 khoa Môi trường: 12/06/2017 - 18/06/2017

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Khoa MT

Thứ Hai

12/06

 

 - 07:30-17:30: Giảng đường C

7:30-17:30: GD C: Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp khóa 45 ngành Khuyến nông, Phát triển nông thôn và Kinh tế nông nghệp. TP. Hội đồng theo quyết định và sinh viên khóa 45 của khoa (Giáo vụ khoa Kinh tế&PTNT chuẩn bị nội dung và các logicstic khác)

TP: Hội đồng theo quyết định của trường và toàn thể sinh viên khóa 45 của khoa

Khoa Kinh tế & PTNT

 

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A3

Kiểm tra công tác chuẩn bị đón đoàn đánh giá ngoài

TP: Ban giám hiệu; trưởng phó các tiểu ban hỗ trợ đánh giá ngoài theo Quyết định

Trần Văn Điền

 

 

Thứ Ba

13/06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 07:00-18:00: Giảng đường D101-D209

Báo cáo tốt nghiệp K45 ngành Khoa học Môi trường

Giảng viên khoa Môi trường (Cơ hữu và kiêm nhiệm). 

Quy định mặc đồng phục: Nam áo trắng, quần sẫm màu; Nữ sáng đồng phục trường (Áo dài đỏ); chiều sơ mi trắng chân váy sẫm màu.

Đỗ Thị Lan

 

Giảng viên khoa Môi trường (Cơ hữu và kiêm nhiệm)

 - 07:15-07:30: Sảnh nhà trung tâm

Đón Đoàn đánh giá ngoài

TP:

Thành phần: Hội đồng tự đánh giá; lãnh đạo các đơn vị; Giảng viên, sinh viên được huy động

Yêu cầu trang phục: Ban giám hiệu, chủ tịch Hội đồng trường, chủ tịch Công đoàn, bí thư Đoàn thanh niên mặc comple.Còn lai Nam áo trắng, quần sẫm mầu, thắt caravat; Nữ áo dài truyền thống. Tất cả cán bộ đeo thẻ viên chức.; Phòng KT & ĐBCLGD

Trần Văn Điền

 

C. Lan

Giảng viên, sinh viên được huy động

 - 07:30-10:00: Phòng họp A1

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng

TP:

Thành phần: Các cán bộ phụ trách các mảng, các tiêu chuẩn

Trần Văn Điền

 

 

 - 10:00-11:30: Phòng họp A4

Khai mạc đánh giá ngoài

TP:

Thành phần: Khách mời; Hội đồng tự đánh giá; Trưởng phó các đơn vị; Trưởng phó các bộ môn; Giảng viên và sinh viên được huy động.

Yêu cầu trang phục: Ban giám hiệu, chủ tịch Hội đồng trường, chủ tịch Công đoàn, bí thư Đoàn thanh niên mặc comple.Còn lai Nam áo trắng, quần sẫm mầu, thắt caravat; Nữ áo dài truyền thống. Tất cả cán bộ đeo thẻ viên chức.

Trần Văn Điền

 

C. Lan, T. Thành, T. Hải Trưởng phó các bộ môn; Giảng viên và sinh viên được huy động.

 

 - 13:30-14:30: Phòng họp A1

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng

TP: Các cán bộ phụ trách các mảng, các tiêu chuẩn

Trần Văn Điền

 

 

 - 14:30-15:30: Phòng họp A2

Phỏng vấn Cựu người học sau đại học

TP:

Thành phần: Cựu người học sau đại học theo danh sách

Nhóm chuyên gia 1

 

Cựu người học sau đại học theo danh sách

 - 14:30-15:30: Phòng họp A3

Phỏng vấn Cựu sinh viên các hệ chính quy

TP:

Thành phần: Cựu sinh viên các hệ chính quy theo danh sách

Nhóm chuyên gia 2

 

Cựu sinh viên các hệ chính quy theo danh sách

 - 14:30-15:30: Phòng họp Trực tuyến

Phỏng vấn Cựu sinh viên các hệ không chính quy (PV qua điện thoại)

TP: Cựu sinh viên các hệ không chính quy theo danh sách

Nhóm chuyên gia 3

 

Cựu sinh viên các hệ không chính quy theo danh sách

 - 15:45-16:45: Phòng họp A2

Phỏng vấn Nhóm Lãnh đạo các khoa, trung tâm, viện

TP: Nhóm Lãnh đạo các khoa, trung tâm, viện theo danh sách

Nhóm chuyên gia 1

 

Nhóm Lãnh đạo các khoa, trung tâm, viện theo danh sách

 - 15:45-16:45: Phòng họp A3

Phỏng vấn Nhóm Lãnh đạo các bộ môn trực thuộc Khoa,Trường theo danh sách

TP: Nhóm Lãnh đạo các bộ môn trực thuộc Khoa,Trường theo danh sách

Nhóm chuyên gia 2

 

Nhóm Lãnh đạo các bộ môn trực thuộc Khoa,Trường theo danh sách

 - 15:45-16:45: Phòng họp Trực tuyến

Phỏng vấn Nhóm giảng viên

TP: Nhóm giảng viên theo danh sách

Nhóm chuyên gia 3

 

Nhóm giảng viên theo danh sách

Thứ Tư

14/06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 07:30-17:30: Thư viện trường

Trực đón Đoàn đánh giá ngoài

TP: Thầy Nhân, Cô Hòa

- 07:30-17:30: Khu thí nghiệm khoa Môi trường

Trực đón Đoàn đánh giá ngoài

TP: Thầy Thành, Cô Phả, Cô Mỳ  và Sinh viên theo phân công

- 07:30-17:30: Trụ sở khoa Môi trường

Trực đón Đoàn đánh giá ngoài

TP: Toàn bộ Giảng viên khoa và Sinh viên theo phân công

Đoàn đánh giá ngoài

 

Toàn bộ Giảng viên khoa và Sinh viên theo phân công

 - 08:00-08:30: Phòng họp B1

Gặp mặt các cơ quan, doanh nghiệp tham gia Hội chợ việc làm sinh viên, năm 2017

TP: BGH, BCN khoa CNTY, Trưởng, phó các Bộ môn, Trợ lý Giáo vụ, Trợ lý khảo thí, Bí thư liên chi.

Đc Quyên chuẩn bị phiếu và phát phiếu lấy ý kiến của các Nhà tuyển dụng.

Trần Văn Điền

 

 

 - 08:30-16:00: Hội trường A

Hội chợ việc làm sinh viên, đợt 1/2017

TP: BGH, BCN khoa Kinh tế & PTNT; CNSH và CNTP; Môi trường, CBGV khoa CNTY, Sinh viên khóa 45 khoa: CNTY, Kinh tế & PTNT; CNSH và CNTP; Môi trường, các Nhà tuyển dụng và những người quan tâm.

Phan Thị Hồng Phúc

 

Sinh viên khóa 45

 - 13:45-14:45: Phòng họp A2

Phỏng vấn Nhóm Người học sau đại học

TP: Nhóm Người học sau đại học theo danh sách

Nhóm chuyên gia 1

 

Nhóm Người học sau đại học theo danh sách

 - 13:45-14:45: Phòng họp Trực tuyến

Phỏng vấn Nhóm Người học hệ đại học  VLVH, liên thông, liên kết (PV qua Skype)

TP: Nhóm Người học hệ đại học  VLVH, liên thông, liên kết theo danh sách

Nhóm chuyên gia 3

 

Nhóm Người học hệ đại học  VLVH, liên thông, liên kết theo danh sách

 - 13:45-14:45: Phòng họp A3

Phỏng vấn Nhóm Người học hệ đại học chính quy

TP: Nhóm Người học hệ đại học chính quy theo danh sách

Nhóm chuyên gia 2

 

Nhóm Người học hệ đại học chính quy theo danh sách

 - 15:00-16:00: Phòng họp A2

Phỏng vấn Nhóm Cán bộ đoàn thể và Nhóm chuyên viên, kỹ thuật viên và nhân viên

TP: Nhóm Cán bộ đoàn thể và Nhóm chuyên viên, kỹ thuật viên và nhân viên

Nhóm chuyên gia 1

 

Nhóm Cán bộ đoàn thể và Nhóm chuyên viên, kỹ thuật viên và nhân viên

 - 15:00-16:00: Phòng họp A3

Phỏng vấn Nhóm nhà tuyển dụng

TP: Nhóm nhà tuyển dụng theo danh sách

Nhóm chuyên gia 2

 

Nhóm nhà tuyển dụng theo danh sách

 - 15:00-16:00: Phòng họp Trực tuyến

Phỏng vấn Nhóm học viên cao học ngoài trường (PV qua Skype)

TP: Nhóm học viên cao học ngoài trường theo danh sách

Nhóm chuyên gia 3

 

Nhóm học viên cao học ngoài trường theo danh sách

 - 16:15-17:15: Phòng họp A3

Phỏng vấn Lãnh đạo Trường và Lãnh đạo Hội đồng Tự đánh giá của Trường

TP: Lãnh đạo Trường và Lãnh đạo Hội đồng Tự đánh giá của Trường

Đoàn đánh giá ngoài

 

Lãnh đạo Trường và Lãnh đạo Hội đồng Tự đánh giá của Trường

Thứ Năm

15/06

 

 

 

 

 

 

 

 - 07:00-17:30: Giảng đường A1 - 02

Báo cáo tốt nghiệp K45 ngành Chăn nuôi thú y, Nuôi trồng thủy sản, LT TY

TP: Giảng viên khoa CNTY (Cơ hữu và kiêm nhiệm).

Quy định mặc đồng phục: Nam áo trắng, quần sẫm màu; Nữ sáng đồng phục trường (Áo dài đỏ); chiều đồng phục khoa (Áo dài tím).

Phan Thị Hồng Phúc

 

 

 - 07:30-09:30: Các cơ sở trong trường

Thăm sân bãi, ký túc xá; cơ sở y tế; các cơ sở vật chất khác của Trường

TP: Ô. Viên; Ô.Hiếu P. QTPV; Đoàn đánh giá ngoài

Trần Huê Viên

 

 

 - 07:30-09:30: Thư viện, các phòng thực hành

Thăm phòng thực hành, Thư viện/phòng tư liệu của Trường

TP: Ô. Phùng; Ô. Quang (P. QTPV); Đoàn đánh giá ngoài

Trần Văn Phùng

 

 

 - 07:30-09:30: Giảng đường

Dự giờ một số lớp theo thời khóa biểu

TP: Thành phần: Ô.Nông; Ô.Thơ (P.ĐT)

Nguyễn Ngọc Nông

 

 

 - 08:30-11:30: Phòng họp B2

Hội đồng bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Nguyễn Thị Quyên, ngành Ký sinh trùng & VSV học thú y.

TP: Theo Quyết định và những người quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

 

 

 - 09:30-11:30: Phòng họp A1

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng

TP: Các cán bộ phụ trách các mảng, các tiêu chuẩn

Trần Văn Điền

 

 

 - 13:30-16:00: Phòng họp A1

Đoàn ĐGN nghiên cứu hồ sơ minh chứng

TP: Các cán bộ phụ trách các mảng, các tiêu chuẩn

Trần Văn Điền

 

 

 - 14:00-16:30: Hội trường A

Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cán bộ viên chức Trường Đại học Nông Lâm năm 2017.

TP: Đại diện BGH; Đại biểu theo giấy mời; Đại diện Lãnh đạo các đơn vị và tổ chức Đoàn thể; CBVC toàn trường

Nguyễn Ngọc Nông

 

Toàn bộ CBVC của khoa

Thứ Sáu

16/06

 

 

 - 14:00-17:30: Giảng đường A1 - 02

Duyệt đề cương Thạc sĩ ngành Chăn nuôi

TP: Phòng Đào tạo; Hội Đồng Theo Quyết định.

Từ Quang Hiển

 

 

 - 14:00-17:30: PH Khoa CNTY

Duyệt đề cương Thạc sĩ ngành Thú y

TP: Phòng Đào tạo; Hội đồng theo Quyết định

Phan Thị Hồng Phúc

 

 

 - 16:30-17:00: Phòng họp A3

Trưởng đoàn, Giám đốc TTKĐCLGD làm việc với Lãnh đạo trường ĐH Nông Lâm

TP: Lãnh đạo nhà trường

Trần Văn Điền

 

 

Thứ Bảy

17/06

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A4

Chương trình gặp mặt và giao đề tài tốt nghiệp cho 02 liên thông Cao đẳng lên Đại học hệ VLVH:

HNB-CTY47 và HNB-CTY47HĐ.

TP: TP: BCN khoa CNTY, giáo viên được phân công hướng dẫn sinh viên; B. Hằng, Ô. Mạnh (Trung tâm ĐT TNCXH)

Trần Huê Viên

 

 

 - 15:00-16:10: Phòng họp A4

Bế mạc đánh giá ngoài

TP: Hội đồng tự đánh giá; Trưởng phó các đơn vị, đoàn thể; Trưởng phó các bộ môn

Trần Văn Điền

 

Hội đồng tự đánh giá; Trưởng phó các đơn vị, đoàn thể; Trưởng phó các bộ môn

Chủ Nhật

18/06

 

 

 - 08:00-11:00: Hội trường A

Tập huấn coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông năn 2017

CB: Phòng HCTC chuẩn bị Hội trường, Loa đài, nước uống; Phòng ĐT chuẩn bị nội dung tập huấn

TP:  TP. Toàn thể cán bộ tham gia coi thi năn 2017

Nguyễn Ngọc Nông

 

Toàn thể cán bộ tham gia coi thi năn 2017

 - 08:30-11:30: Phòng họp B2

Hội đồng Bảo vệ luận án cấp Trường cho NCS Đặng Thị Mai Lan, ngành Ký sinh trùng & VSV học thú y

TP: Hội đồng theo Quyết định và những người quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

 

 

 - 14:00-17:30: Phòng họp B2

Họp hội đồng bảo vệ Luận án cấp Trường cho NCSVõ Văn Hùng, ngành Chăn nuôi

TP: Hội đồng theo Quyết định và những người quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 4255
Hôm nay 4789
Hôm qua 7515
Tuần này 29734
Tuần trước 79233
Tháng này 2457743
Tháng trước 2639912
Tất cả 26861948

Lượt truy cập: 26862022

Đang online: 4302

Ngày hôm qua: 7515

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ