Khoa Môi trường
Hội nghị định hướng nghề nghiệpTuyển sinh 2019
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Lịch tuần
29/01/2018 16:25 - Xem: 315

Lịch công tác tuần 5 khoa Môi trường: 29/01/2018 - 04/02/2018

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Khoa MT

Thứ Hai

29/01

 

 

 

 

 - 07:30-11:30: Hội trường A

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, viên chức và người lao động các đơn vị: Phòng ĐT; Phòng KHCN&HTQT; Phòng TTPC; Phòng KT&ĐBCLGD; Phòng HCTC; Phòng KHTC; Phòng QTPV; Phòng CTHSSV; VP Đoàn TN - Hội SV; VPCĐ; VP các CTĐTCLC.

TP: Chuẩn bị:

- Phòng HCTC: Chuẩn bị hội trường (Mở cửa, đóng cửa và dọn hội trường sau khi công việc kết thúc).

- Phòng CT HSSV: Cử lực lượng bảo vệ hội trường (Cả ngày và đêm), bao gồm máy móc, thiết bị y tế trong hội trường và phương tiện đi lại).

- Phòng QTPV:

 + Cử cán bộ trực điện (dự phòng máy phát điện).

 + Trạm y tế: Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc những người đến khám, thống kê danh sách những người không đến khám và báo cáo lại cho lãnh đạo phòng QTPV.

PHÒNG QT VÀ PV

 

 

 - 08:00: Phòng họp A4

Tập huấn nghiệp vụ về công tác đảm bảo ANTT cho cán bộ bảo vệ, cán bộ QLKTX và sinh viên đội ANXK 

Thành phần:

- BGH (Ô Viên)

- Công an thành phố

- Đại diện phòng CTHSSV

- Cán bộ bảo vệ nhà trường, cán bộ QL KTX, sinh viên đội ANXK

Trần Huê Viên

 

 

 - 08:30-10:30: Phòng họp A3

Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành Nông nghiệp công nghệ cao,khoa Nông học

TP: Hội đồng tư vấn đào tạo: BGH, Ô. Trung, Ô. Thạnh, Ô. Bình, B. Hà, Ô. Thơ

Trần Văn Điền

 

 

 - 13:30-17:30: Hội trường A

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, viên chức và người lao động các đơn vị: Khoa QLTN; Khoa MT; Khoa KHCB; Khoa LN; Khoa KT&PTNT.

TP: Chuẩn bị:

- Phòng HCTC: Chuẩn bị hội trường (Mở cửa, đóng cửa và dọn hội trường sau khi công việc kết thúc).

- Phòng CT HSSV: Cử lực lượng bảo vệ hội trường (Cả ngày và đêm), bao gồm máy móc, thiết bị y tế trong hội trường và phương tiện đi lại).

- Phòng QTPV:

 + Cử cán bộ trực điện (dự phòng máy phát điện).

 + Trạm y tế: Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc những người đến khám, thống kê danh sách những người không đến khám và báo cáo lại cho lãnh đạo phòng QTPV.

PHÒNG QT VÀ PV

 

 

 

Khoa MT

Khám sức khỏe

 - 14:00-17:00: Phòng họp 2, nhà điều hành ĐHTN

Họp Ban Thường vụ Đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên ĐHTN mở rộng

TP: BTV Đoàn TN ĐHTN, BTK Hội SV ĐHTN, Bí Thư Đoàn TN, Chủ Tịch Hội SV các đơn vị trực thuộc

Đoàn TN - Hội SV ĐHTN

 

 

Thứ Ba

30/01

 

 

 

 

 

 - 07:30-11:30: Hội trường A

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, viên chức và người lao động các đơn vị: Trung tâm ĐTTNCXH; Trung tâm ĐT&PTQT; Trung tâm MTTNMN; Trung tâm ADC; Trung tâm Khảo nghiệm giống; Trung tâm Thủy sản; Trung tâm Địa tin học; Trung tâm NC cây ôn đới; Trung tâm ươm tạo CN&HTKN; Trung tâm NN&THƯD; Viện KHSS; Viện NC&PTLNMN.

TP: Chuẩn bị:

- Phòng HCTC: Chuẩn bị hội trường (Mở cửa, đóng cửa và dọn hội trường sau khi công việc kết thúc).

- Phòng CT HSSV: Cử lực lượng bảo vệ hội trường (Cả ngày và đêm), bao gồm máy móc, thiết bị y tế trong hội trường và phương tiện đi lại).

- Phòng QTPV:

 + Cử cán bộ trực điện (dự phòng máy phát điện).

 + Trạm y tế: Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc những người đến khám, thống kê danh sách những người không đến khám và báo cáo lại cho lãnh đạo phòng QTPV.

PHÒNG QT VÀ PV

 

 

 - 09:00-12:00: Phòng họp A1

- Lãnh đạo nhà trường đón tiếp và thảo luận cơ hội hợp tác với Trường Đại học Miền Tây nước Úc: Thời gian từ 9h - 10h

- Trường Đại học Miền Tây nước Úc giới thiệu về cơ hội học bổng tại Úc: Thời gian từ 10h - 10h30

- Seminar với chủ đề "Salt sensitivity in the grain legume chickpea" do giáo sư Timothy Colmer - nguyên trưởng khoa sinh học cây trồng, Đại học Miền Tây nước Úc trình bày

TP: Thành phần:

- Đại diện Ban giám hiệu (thầy Điền)

- Văn phòng chương trình đào tạo chất lượng cao: Lãnh đạo và sinh viên năm cuối

- CBGV khoa Nông học, Khoa Lâm nghiệp quan tâm đến chủ đề hội thảo

- Các giảng viên trẻ quan tâm đến cơ hội học tập tại Úc

Trần Văn Điền

 

 

 - 13:30-17:30: Hội trường A

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, viên chức và người lao động các đơn vị: Khoa NH; Koa CNTY; Khoa CNSH&CNTP

TP: Chuẩn bị:

- Phòng HCTC: Chuẩn bị hội trường (Mở cửa, đóng cửa và dọn hội trường sau khi công việc kết thúc).

- Phòng CT HSSV: Cử lực lượng bảo vệ hội trường (Cả ngày và đêm), bao gồm máy móc, thiết bị y tế trong hội trường và phương tiện đi lại).

- Phòng QTPV:

 + Cử cán bộ trực điện (dự phòng máy phát điện).

 + Trạm y tế: Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc những người đến khám, thống kê danh sách những người không đến khám và báo cáo lại cho lãnh đạo phòng QTPV.

PHÒNG QT VÀ PV

 

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A3

Bảo vệ đề cương chi tiết cho đề tài của NCS Cù Ngọc Bắc, ngành Phát triển nông thôn.

TP: Hội đồng (PGS.TS.Lương Văn Hinh; PGS.TS. Lê Sỹ trung; PGS.TS. Đào Thanh Vân; PGS.TS. Dương Văn Sơn)

Trần Văn Điền

 

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A2

14:00 - 15:30 Kiểm tra tài chính năm 2017 trung tâm tài nguyên môi trường miền núi : 

15:30- 17:00: Kiểm tra tài chính năm 2017 trung tâm ADC

TP: TP: Phòng KHTC (Bà Lan, bà Dự, bà Ngân, bà Trang, ông Phước), Giám đốc và các kế toán, các cán bộ liên quan; Phòng KH-TC

 

 

 - 16:00-17:30: Phòng họp A3

Họp Ban thường vụ + BGH

TP: Ban thương vụ Đảng ủy + BGH

Trần Văn Điền

 

 

Thứ Tư

31/01

 

 

 

 

 - 07:30-17:30: Hội trường A

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho những cán bộ, viên chức và người lao động các đơn vị đi công tác chưa kịp đến khám trong ngày 02 ngày 29/01 và 30/01.

TP: Chuẩn bị:

- Phòng HCTC: Chuẩn bị hội trường (Mở cửa, đóng cửa và dọn hội trường sau khi công việc kết thúc).

- Phòng CT HSSV: Cử lực lượng bảo vệ hội trường (Cả ngày và đêm), bao gồm máy móc, thiết bị y tế trong hội trường và phương tiện đi lại).

- Phòng QTPV:

 + Cử cán bộ trực điện (dự phòng máy phát điện).

 + Trạm y tế: Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc những người đến khám, thống kê danh sách những người không đến khám và báo cáo lại cho lãnh đạo phòng QTPV.

PHÒNG QT VÀ PV

 

 

 - 08:00-11:00: PH số 1, ĐHTN

Tổng kết công tác hợp tác quốc tế năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của ĐHTN

TP: Đại diện BGH, đại diện lãnh đạo và chuyên viên phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trung tâm đào tạo quốc tế

ĐHTN

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A2

8:00 - 9:30: Kiểm tra tài chính năm 2017 Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp

9:30 - 11:00: Kiểm tra tài chính năm 2017 trung tâm nghiên cứu cây trồng ôn đới MNPB

TP: TP: Phòng KHTC (Bà Lan, bà Dự, bà Ngân, bà Trang, ông Phước), Giám đốc và các kế toán, các cán bộ liên quan

Đinh Ngọc Lan

 

 

 - 10:30-12:00: Phòng họp A1

Thảo luận hợp tác với Chonnam National University, Hàn Quốc

Thành phần: BGH, Đại diện lãnh đạo Phòng KHCN-HTQT, Ô. Thảo, B. Thanh, B. Hồng (VP CTĐTCLC)

Nguyễn Thế Hùng

 

 

 - 13:30-17:00: Khách sạn La Thành, Hà Nội

Tham dự hội nghị: Phối hợp hoạt động khoa học công nghệ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hà Giang

TP: Thành phần:

- Ô. Điền (Hiệu trưởng), Ô. Phùng (Viện KHSS), Ô. Trung (HĐ trường), B. Hằng (TT đào tạo theo nhu cầu XH), B. Hà (Viện NC&PTLN), Ô. Thọ, B. Minh (phòng KHCN&HTQT)

Trần Văn Điền

 

 

Thứ Năm

01/02

 

 

 

 

 - 08:00-11:00: Trung tâm học liệu

Tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017

TP: Ủy viên BCH Đảng bộ trường, Trưởng các Ban xây dựng Đảng (Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Tổ chức, UBKT).

ĐHTN

 

 

 - 08:30-11:30: Phòng họp A1

Hội thảo quốc tế: Training workshop on Nutrition related agriculture

TP: Thành phần:

- Đại diện Ban giám hiệu

- Phòng KHCN&HTQT

- Đại biểu theo giấy mời

- Đại biểu Nepal: 14 đại biểu

P.KHCN_QHQT

 

 

 - 10:30-11:30: Phòng họp B2

Tiếp đón và làm việc với Ông Austin Koh về chương trình hợp tác nghiên cứu chăn nuôi thú y

TP: Thành phần:

- Ông Phạm Bằng Phương

- Ông Trần Văn Thăng

- Ông Từ Trung Kiên

- Ông Lương Hùng Tiến

Phòng KHCN&HTQT

 

 

 - 13:30-16:30: Phòng họp A1

Hội thảo quốc tế: Training workshop on Nutrition related agriculture

TP: Thành phần:

- Phòng KHCN&HTQT

- Theo giấy mời

- Đại biểu Nepal: 14 đại biểu

Phòng KHCN&HTQT

 

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A3

Hội nghị tổng kết công tác đầu tư CSVC năm 2017 và kế hoạch hành động năm 2018

Thành phần:

- Ban giám hiệu

- Trưởng các đơn vị, cán bộ phụ trách CSVC: Khoa, phòng, viện, trung tâm

Trần Văn Điền

 

 

Cô Lan; Thầy Thành

Thứ Sáu

02/02

 

 

 

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp A4

Hội nghị tổng kết công tác KHCN và công tác HTQT năm 2017 và kế hoạch hành động năm 2018

TP: Thành phần:

- Ban giám hiệu

- Trưởng các phòng, trưởng trung tâm, viện nghiên cứu

- Trưởng các Khoa, phó khoa phụ trách KHCN&HTQT

- Thầy, Cô có học hàm phó giáo sư, giáo sư

- Chủ nhiệm đề tài, dự án cấp Nhà nước, cấp tỉnh, cấp tỉnh

- Cộng tác viên HTQT

Trần Văn Điền

 

Cô Lan; T Hải ; T Nhân

Chủ nhiệm đề tài dự án cấp tỉnh, cấp Nhà nước.

 - 09:30-11:00: Phòng họp A1

Làm việc với Đại sứ quán Israel về phát triển mở rộng Thực tập nghề và các kỹ thuật nuôi trồng thủy sản công nghệ cao của Israel

TP: Thành phần:

Ông Đắc - Trung tâm Thủy sản (Trình bày về Trại nuôi cá)

Bà Thảo - Trung tâm ĐT&PTQT (Trình bày về Chương trình TTN Israel)

Hoàng Bích Thảo

 

 

 - 13:30-17:00: Hội trường Trung tâm Học liệu - ĐHTN

Đại hội Công đoàn Đại học Thái Nguyên lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023

TP: TP: Đại biểu chính thức tham dự Đại hội theo công văn số: 02/GTrT-CĐ ngày 22/1/2018 của CĐ Trường ĐHNL

CĐ Đại học Thái Nguyên

 

Cô Phả

 

 - 14:00-16:30: Phòng họp A1

Tiếp đón và làm việc với trường đại học quốc gia Kyungbuk, Hàn Quốc

TP: Thành phần:

- Đại diện Ban giám hiệu

- Đại diện BCN Khoa CNSH&CNTP và các thầy cô: Dương Văn Cường, Nguyễn Xuân Vũ, Nguyễn Tiến Dũng

- Phòng KHCN&HTQT: Phạm Bằng Phương, Nguyễn Thị Thu Hằng

Nguyễn Thế Hùng

 

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A3

Văn phòng Aus4skills gặp mặt trao đổi với các ứng viên tham gia khóa SCA3 và SCA5

TP: Thành phần:

- Tất cả các ứng viên tham gia khóa SCA3 và SCA5

Phòng KHCN&HTQT

 

 

Thứ Bảy

03/02

 

 

 - 07:30-11:00: Trung tâm học liệu

Đại hội Công đoàn ĐHTN lần thứ V nhiệm kỳ 2018-2023

TP: Đại diện BGH

ĐHTN

 

 

 - 08:30-10:30: Phòng họp A4

Chương trình gặp mặt và giao nhận ĐTTN cho lớp: PTB-TCNTY47

Chuyên ngành: Chăn nuôi thú y

Hình thức đào tạo: Liên thông từ Trung cấp lên Đại học

Hệ Vừa làm vừa học

Niên khóa: 2015 - 2018

TP: B Hằng, Ô Mạnh (TT ĐTTNCXH), BCN khoa CNTY, giáo viên được phân công

Trần Huê Viên

 

 

 - 08:30-16:30: Phòng họp A1

Hội thảo quốc tế: Training workshop on Nutrition related agriculture

TP: Thành phần:

- Phòng KHCN&HTQT

- Đại biểu theo giấy mời

- Đại biểu Nepal: 14 đại biểu

Phòng KHCN&HTQT

 

 

Chủ Nhật

04/02

 

 - 07:30-17:00: Giảng đường C

Tổ chức đánh giá luận văn cao học chuyên ngành kinh tế K24

TP: TP. Các thành viên trong hội đồng theo giấy mời

Cbị. Thái, Hồng, Phương,Nguyên, Huyền, Hằng

 

 

 - 08:30-16:30: Phòng họp A1

Hội thảo quốc tế: Training workshop on Nutrition related agriculture

TP: Thành phần:

- Phòng KHCN&HTQT

- Đại biểu theo giấy mời

- Đại biểu Nepal: 14 đại biểu

Phòng KHCN&HTQT

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tets
Đang online 6091
Hôm nay 6509
Hôm qua 16076
Tuần này 6509
Tuần trước 130025
Tháng này 2095295
Tháng trước 2804053
Tất cả 30571259

Lượt truy cập: 30571328

Đang online: 6150

Ngày hôm qua: 16076

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ