Khoa Nông học
Hội trường 50 năm Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thư viện Khóa luận tốt nghiệp ĐH
01/07/2012 16:41 - Xem: 2347

DANH MỤC CHUYÊN ĐỀ K40B TT

 

   ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                           DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM CHUYÊN ĐỀ TN  LỚP 40BTT

 Trường ĐH Nông Lâm                                                    Kèm theo Quyết định số: ……../QĐ-ĐT ngày …./…./2011

      Thời gian TTTN: Từ  15/8/2010  đến 31/12//2011

TT

Tên đề tài

Tên giáo viên HD

Tên sinh viên

1

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng bón Lân đến ST PT của giống Đậu tương E0_8510 trong vụ Đông 2011 tại trường ĐHNL TN

Lưu Thị Xuyến

Nguyễn Trọng Chính

2

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng bón Kali đến ST PT của giống Đậu tương E0_8510 trong vụ Đông 2011 tại trường ĐHNL TN

Lưu Thị Xuyến

Nguyễn Thị Loan

3

Đánh giá sinh trưởng của một số tổ hợp lai F1 mới lai tại Thái Nguyên

Đặng Quý Nhân

Nguyễn Trọng Huy

4

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến năng suất và chất lượng chè hái bằng máy tại Thái Nguyên

Nguyễn Thị Lân

Nông Văn Hồng

5

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số liều lượng đạm bón ở thời kỳ 7-9 lá đến sinh trưởng và năng suất của giồng ngô LVN14 vụ Đông năm 2011 tại trường ĐHNL Thái Nguyên

Nguyễn Thị Lân

Nguyễn Thị Linh

6

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số liều lượng đạm bón ở thời kỳ 3-5 lá đến sinh trưởng và năng suất của giồng ngô LVN14 vụ Đông năm 2011 tại trường ĐHNL Thái Nguyên

Nguyễn Thị Lân

Đỗ Thị Hương

7

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số liều lượng đạm bón ở thời kỳ trước trỗ đến sinh trưởng và năng suất của giống ngô LVN14, vụ Đông 2011 tại TN

Phạm Thị Thu Huyền

Nguyễn Thị Lân

Nguyễn Văn Vọng

8

Đánh giá khả năng sinh trưởng, thích ứng của tập đoàn cao lương ngọt trong thời vụ tháng 5 tại Thái Nguyên (8B nhóm )

Luân Thị Đẹp

Nguyễn Ngọc Trà

9

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng của một số giống cao lương ngọt (5B x 3 reps) trồng thời vụ tháng 5 tại thái Nguyên

Luân Thị Đẹp

Nguyễn Thế Duy

10

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng của một số giống cao lương ngọt (B6,B16,B19) bằng phương pháp gieo sạ thời vụ tháng 5 tại Thái Nguyên

Nguyễn Thị Mai Thảo

Luân Thị Đẹp

Luân Thị Thùy

11

Nghiên cứu ảnh hưởng của phươn pháp gieo sạ bằng máy, tay tới sinh trưởng, năng suất của một số giống cao lương ngọt (B6,B16,B19) thời vụ tháng 5 tại Thái Nguyên

Nguyễn Thị Mai Thảo

Luân Thị Đẹp

Hoàng Thế Soạn

12

Nghiên cứu ảnh hưởng của bảo quản hạt đến khả năng nảy mầm và sinh trưởng của cây mơ trên vườn ươm

Trần Đình Hà

Đào Thanh Vân

Nguyễn Cảnh Hưng

13

Đánh giá đặc điểm nông sinh học của một số giống Bưởi đặc sản Năm Roi, Phúc Trạch, Da Xanh, Đoan Hùng, Diễn) tại Phú Lương

Trần Đình Hà

Ngô Xuân Bình

Trần Hoàng Giang

14

NC khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống ngô lai

Phan Thị Vân

Nguyễn Thị Kiều Vui

15

NC khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống ngô nếp

Phan Thị Vân

Nguyễn Thị Nhung

16

Điều tra tình hình sản xuất cây bưởi Đại Minh –huyện Yên Bình- Yên Bái và bình tuyển, chọn lọc cây đầu dòng

Nguyễn Thế Huấn

Lý Thị Tưới

17

Điều tra tình hình sản xuất cây bưởi Đại Minh –huyện Yên Bình- Yên Bái và bình tuyển, chọn lọc cây đầu dòng

Nguyễn Thế Huấn

Lâm Anh Tuấn

18

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến năng suất và chất lượng chè lai tại Đồng hỷ, thái Nguyên

Nguyễn Thế Huấn

Đỗ Thị Thanh Hoàn

19

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón, đậu tương ngâm đến năng suất và phẩm chất chè lai tại Thái Nguyên

Nguyễn Thế Huấn

Trương Bé Hồng

20

So sánh một số giống đậu tương mới vụ thu đông 2011 tại Hoá Thượng –Đồng hỷ -TN

Ma Thị Phương

Khuất Văn Điệp

21

Nghiên cứu đặc điểm ssinh trưởng, phtá triển giống lạc TB25 vụ đông tại Đồng Hỷ-TN

Ma Thị Phương

Ma Thế Hoàng

22

NC ảnh hưởng của phân hữu cơ vi sinh đến năng suất và phẩm chất giống chè Kim Tuyên tại thái Nguyên

Ma Thị Phương

Vũ Thị Nguyên

Liễu Văn Định

23

Nghiên cứu ảnh hưởng cua một số loại phân hữu cơ ới sinh trưởng, năng suất, chất lượng chè tại vùng che Thái Nguyên

Hoàng Văn Chung

Lương Thái Hưng

24

NC, đánh giá khả năng nhân giống bằng hình thức giâm cành của một số giống chè chọn lọc tại Phú Thọ

Hoàng Văn Chung

Đặng Văn Thư

Đỗ Thị Hải Bằng

25

NC, đánh giá đặc điểm sinh trưởng của một số giống chè chọn lọc tại Thái nguyên

Hoàng Văn Chung

Tạ Huy Hoàng

26

Nghiên cứu kỹ thuật hái chè bằng máy trên giống chè Trung du và PH1 tại vùng chè sông Cầu – Đồng Hỷ - Thái Nguyên

Hoàng Văn Chung

Nguyễn Văn Sáng

27

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao chất lượng và sản lượng hom chè giống tại Sông Cầu – Đồng hỷ - Thái nguyên

Hoàng Văn Chung

Nguyễn Thị Thương

28

NC ảnh hưởng của một số loại phân bón lá tới ST, NS, CL chè kinh doanh tại TN

Hoàng Văn Chung

Vũ Bảo Chung

29

Đánh giá sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa chịu hạn có triển vọng, trên ruộng cạn trong vụ mùa 2011 tại Thái Nguyên

Đặng Quý Nhân

Nguyễn Hữu An

30

Đánh giá sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống lúa có triển vọng NH1 trong vụ mùa 2011 tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Đặng Quý Nhân

Hoàng Tuấn Mạnh

31

Nghiên cứu ảnh hưởng của số dảnh cấy đến sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa loài phụ Japonica.

Đặng Quý Nhân

Phạm Văn Lập

32

NC ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến năng suất và chất lượng chè Phúc Vân Tiên tại Đồng Hỷ - Thái Nguyên

Phạm Thị Thu Huyền

Vũ Thị Nguyên

Tô Văn Duy

33

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển một số giống đậu tương vụ đông tại Phú Bình, Thái Nguyên

Dương Văn Dũng

Nguyễn Hồng Hạnh

34

So sánh một số giống sắn có triên vọng tại huyện Yên Lập tỉnh Phú Thọ

Hoàng Kim Diệu

Nguyễn Duy Huy

35

NC tình hình sinh trưởng, phát triển của một số giống cam quýt có triển vọng tại Hàm Yên, TQ

Đào Thanh Vân

Vương Thúy Hường

36

NC tình hình sinh trưởng, phát triển của một số giống Đào có triển vọng tại Nguyên Bình – Cao Bằng

Đào Thanh Vân

Lục T Phương Thảo

37

NC tình hình sinh trưởng, phát triển của một số giống Hồng có triển vọng tại Nguyên Bình – Cao Bằng

Đào Thanh Vân

Cao Thanh Kiều

38

Nghiên cứu bố trí cơ cấu cây trồng tại Cao Bằng

Đào Thanh Vân

Du Văn Chiến

39

Nghiên cứu kỹ thuật thâm canh, cải tạo vườn chuối tây và đánh giá khả năng, sinh trưởng, phát triển của chuối tây nuôi cấy mô tại Bắc Kạn

Đào Thanh Vân

Hà Đức Quang

40

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng của chuối tây trồng chồi tại Bắc Kan

Hoàng Khánh Tâm

Lộc Văn Việt

41

Nghiên cứu ảnh hưởng của trồng xen ổi trong vườn cam và thâm canh cây cam tại Hàm Yên – Tuyên Quang

Hà Duy Trường

Nguyễn Thị Sam

42

Nghiên cứu kỹ thuật thâm canh cây cam tại Hàm Yên – Tuyên Quang

Hà Duy Trường

Đặng Thị Thu Hoà

43

NC sản xuất rau theo GAP

Nguyễn Thúy Hà

Nguyễn Thị Thoan

44

Nghiên cứu ảnh hương của phân bón lá đến sinh trưởng, phát triển của bưởi Sa Điền tại Thái Nguyên

Đặng Tố Nga

Đào Thanh Vân

Phạm Thị Huyền

45

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, tình hình sinh trưởng của một số giống cây có múi (citrus) đầu dòng tại Thái nguyên

Đặng Tố Nga

Đào Thanh Vân

Lê Thị Hoàn

46

Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển của Bưởi Sa Điền tại Cao Bằng

Lương Thị Kim Oanh

Lục Thị Hương

47

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số liều lượng đạm bón ở thời kỳ 7-9 lá và thời kỳ trước trỗ 10 ngày đến sinh trưởng và năng suất của giống ngô LVN14, vụ Đông năm 2011 tại trường ĐHNL Thái nguyên

Nguyễn Viết Hưng

Dương Văn Dũng

48

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số liều lượng đạm bón ở thời kỳ 7-9 lá và thời kỳ trước trỗ 10 ngày đến sinh trưởng và năng suất của giống ngô LVN99, vụ Đông năm 2011 tại trường ĐHNL Thái nguyên

Nguyễn Viết Hưng

Nguyễn Mạnh Hiệp

49

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng và kỹ thuật bón đạm cho giống sắn mới KM98-7

Nguyễn Viết Hưng

Nguyễn viết Lê

50

So sánh một số dòng giống sắn có triển vọng tại trường ĐHNL Thái Nguyên

Nguyễn Viết Hưng

Phạm Thị Hằng

51

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ đến sinh trưởng và năng suất của giống Ngô LVN99 vụ đông 2011 tại trường ĐHNL Thái Nguyên

Nguyễn Viết hưng

Hoàng Minh Đức

52

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại cây trồng xen đến dịch hại và năng suất bắp cải vụ Đông Xuân 2011 – 2012 tại trường ĐHNL TN

Lê Thị Kiều Oanh

Lưu Thị Hiền

53

Đánh giá một số đặc điểm sinh học của cây mận( giai đoạn ghép và xử lý ngủ nghỉ) tại khu công nghệ tế bào trường ĐHNL

Lê Thị Kiều Oanh

Ngô Xuân Bình

Ma Thị thùy

54

Đánh giá đặc điểm nông sinh học của một số dòng cam quýt đa bội tại Phú Lương

Lê Thị Kiều Oanh

Ngô Xuân Bình

Nông Văn Quang

55

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống cao lương ngọt nhập nội từ Nhật Bản tại trường ĐHNL Thái Nguyên

Dương Thị Nguyên

Nguyễn Thị Ngữ

 

 

56

Đánh giá khả năng sinh trưởng, thích ứng của tập đoàn cao lương ngọt trong thời vụ tháng 7 tại Thái Nguyên

Ng. T. Phương Oanh,

Bùi Lan Anh

Trần Nhật Quang

57

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng của một số giống cao lương ngọt (5B x 3 reps) trông thời vụ tháng 8 tại Thái Nguyên

 

Ng. T. Phương Oanh,

Bùi Lan Anh

Dương Thanh Long

58

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng của một số giống cao lương ngọt (5B x 3 reps) trông thời vụ tháng 9 tại Thái Nguyên

 

Bùi Lan Anh

Đinh Xuân Cảnh

59

Đánh giá sinh trưởng, phát triển của một số dòng, giống lúa chịu hạn có triển vọng, trên ruộng nước vụ mùa 2011 tại Thái Nguyên.

 

Nguyễn Hữu Hồng

Bế Thị Thuý

60

Đánh giá đặc điểm nông sinh học của một số dòng cam quýt nhị bôi,đánh giá khả năng tiếp hợp của một số giống cam quýt ghepstreen gốc bưởi chua 3 năm tuổi

Nguyễn Hữu Thọ

Lý A Sàu

61

Nghiên cứu khả năng tái sinh chồi của một số giống cao lương ngọt thời vụ tháng 4 tại Thái Nguyên

Trần Văn Điền

Bùi Khắc Đông

62

Nghiên cứu khả năng tái sinh chồi của một số giống cao lương ngọt thời vụ tháng 10 tại Thái Nguyên

Nguyễn T Mai Thảo

Hoàng Bích Thảo

Phạm Ngọc Hoàng

63

Đánh giá khả năng sinh trưởng, thích ứng của tập đoàn cao lương ngọt trong thời vụ tháng 7 tại Thái Nguyên

Nguyễn Thị Lân

Bùi Lan Anh

Thào A Phổng

64

Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển của Bưởi Sa Điền tại Bắc Giang

Lương Thị Kim Oanh

Đặng Tất Đạt

65

Đánh giá một số dòng giống lúa mới nhập nội vụ mùa 2011 tại Thái Nguyên

Đặng Quý Nhân

Kha Văn Khằm

                                                                                                                                                                                            T/M BCN Khoa

                                                                                                                                                                                             P.Trưởng khoa

 

                           Ths. Hoàng Văn Chung

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Khoa Nông học
Tuyển sinh 2020 - Khoa Nông học
Sinh viên khoa Nông học với Nông nghiệp 4.0
Vân nghệ chào mừng 50 năm thành lập
Việc làm kỹ sư Nông học
Tuyển sinh chương trình đặc biệt năm 2020
Đang online 9725
Hôm nay 9629
Hôm qua 20231
Tuần này 131554
Tuần trước 171967
Tháng này 3075586
Tháng trước 4013583
Tất cả 38807048

Lượt truy cập: 38807137

Đang online: 9768

Ngày hôm qua: 20231

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ