Khoa Nông học
Hội trường 50 năm Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ NCKH Cấp ĐH-Cơ sở
19/06/2012 16:54 - Xem: 2114

Danh mục đề tài cấp cơ sở năm 2012

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ CỦA GIÁO VIÊN, SINH VIÊN THỰC HIỆN NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-QLKH&QHQT, ngày      tháng     năm 2012)

 

STT

Tên và mã số đề tài

  Chủ nhiệm đề tài

Mục Tiêu và nội dung chính

Kết quả dự kiến

ĐỀ TÀI GIÁO VIÊN

 1.  

T2012 - 09:

Thu thập, đánh giá tình hình sinh trưởng một số giống khoai lang đang được trồng phổ biến hiện nay tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

ThS. Lê Thị Kiều Oanh

- Thu thập, đánh giá được tình hình sinh trưởng phát triển và năng suất một số giống khoai lang đang được trồng phổ biến hiện nay ở Việt Nam.

 - Thu thập một số giống khoai lang trồng phổ biến tại Việt Nam

- Theo dõi khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất khoai lang

- Thu thập được một số giống khoai lang chất lượng cao đang được  (ít nhất 15 giống) trồng phổ biến hiện nay

- Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của các giống khoai lang đã thu thập được

- 01 bài báo khoa học

- 01 khóa luận tốt nghiệp của SV

 1.  

T2012 - 10:

Thu thập, đánh giá tập đoàn giống sắn có triển vọng tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 

KS. Nguyễn Thị Phương Oanh

 

- Thu thập các nguồn gen giống sắn phục vụ công tác học tập và đào tạo trong nhà Trường đồng thời là cơ sở cho việc chọn tạo giống sắn có năng suất chất lượng cao (bằng phương pháp lai tạo).

- Lựa chọn được giống sắn mới có năng suất, chất lượng cao thích hợp với vùng sinh thái ở miền núi Phía Bắc Việt Nam. Nhằm phát triển vùng nguyên liệu sinh học bền vững.

- Điều tra thu thập tập đoàn giống sắn phục vụ cho công tác bảo tồn và phát triển nguồn gen.

- Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và phát triển của các giống sắn được thu thập.

- Nghiên cứu các yếu tố cấu thành năng suất, năng suất và chất lượng của các giống sắn được thu thập.

- Thu thập được ít nhất 20 giống sắn

- Lựa chọn được 1- 2 giống sắn có năng suất chất lượng cao ra sản xuất

- Là địa bàn tham quan học tập của cán bộ, giáo viên, sinh viên ngành trồng trọt và người người quan tâm.

- Đào tạo được 01 sinh viên

- 01 bài báo khoa học

 1.  

T2012 - 11:

Thu thập và đánh giá tập đoàn giống Lúa có triển vọng tại trường ĐHNL Thái Nguyên

Ths. Trần Đình Hà

- Thu thập một số giống Lúa trong tập đoàn giống Lúa có triển vọng tại ĐHNL

- Nghiên cứu và đánh giá một số đặc điểm nông sinh học trên một số giống lúa mới

- Lựa chọn được giống tối ưu nhất giới thiệu sản xuất

- Thu thập được ít nhất 20 giống lúa

Sản phẩm khoa học:

- 1 báo cáo khoa học                                       

 Sản phẩm đào tạo:.

 - Đề tài sinh viên tốt nghiệp, mô hình sinh viên học tập, tham quan, thực hành                     

Sản phẩm ứng dụng:

 1.  

T2012 - 12:

Thu thập và đánh giá 1 số giống đậu xanh tại trường Đại học Nông lâm – Thái Nguyên.

ThS. Vũ Thị Nguyên

 - Thu thập, đánh giá, lựa chọn được một số giống Đậu xanh  phù hợp với điều kiện của tỉnh Thái Nguyên

- Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển của các giống

 

- Thu thập được ít nhất 10 giống đậu xanh

- 01 báo cáo tốt nghiệp của sinh viên

- 01 Báo cáo khoa học

 

 1.  

T2012 - 13:

Thu thập và đánh giá 1 số giống lạc có triển vọng tại trường ĐHNL Thái Nguyên

 

ThS. Hoàng Kim Diệu

- Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái, sinh trưởng của một số giống lạc

- Nghiên cứu khả năng chống chịu của một số giống lạc

- Theo dõi các yếu tố cầu thành năng suất và năng suất của một số lạc

- Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một giống lạc nhằm xác định giống có năng suất cao chất lượng tốt.

- Thu thập được ít nhất 10 giống lạc

- Chọn được 1 - 2 giống lạc mới năng suất cao, chất lượng tốt phù hợp với điều kiện sinh thái của Thái Nguyên và các tỉnh miền núi phía Bắc

- 01 bài báo khoa học

 1.  

T2012 - 14:

Khảo nghiệm một số giống Ngô có triển vọng tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 

ThS. Đinh Công Phương

 

-Chọn ra được một giống ngô có khả năng sinh trưởng, phát triển, chống chịu tốt, năng suất cao, phù hợp với điều kiện sinh thái củatỉnh Thái Nguyên

 - Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô trong vụ Đông năm 2012  Thái nguyên.

- Theo dõi khả năng chống chịu của các giống ngô thí nghiệm (sâu bệnh, chống đổ, gãy...).

- Nghiên cứu các yếu tố cấu thành năng suất của các giống ngô thí nghiệm (chiều dài bắp, đường kính bắp, số hàng/bắp, số hạt/hàng, P1000 hạt...)

6. Sản phẩm khoa học:

- 01 báo cáo khoa học                                  

6. Sản phẩm đào tạo:.   

      - 01 Sinh viên làm báo cáo tốt nghiệp.                    

 

 1.  

T2012 - 15:

Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhân giống cây Tùng la hán bằng phương pháp giâm cành tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 

ThS. Hà Duy Trường

 -  Tìm ra công thức nhân giống cây tùng La Hán đem lại hiệu quả cao nhất.

-  Tạo ra được số lương lớn cây Tùng la hán sinh trưởng tốt để phục vụ thực hành cho sinh viên và góp phần làm tăng màu xanh cho nhà trường.

- Nghiên cứu chiều dài của cành giâm đến khả năng ra rễ của cây tùng La Hán.

- Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chất xử lí đến tốc độ ra rễ và chất lượng rễ của các hom  giâm.

- Xác định được chiều dài hom giâm thích hơp nhất cho cây Tùng la hán

- Xác định được nồng độ chất xử lý ra rễ phù hợp nhất cho cây Tùng la hán

- 01 bài báo khoa học

 

 1.  

T2012 - 16:

Thu thập một số giống Cây ăn quả  tại trường ĐHNL Thái Nguyên

 

Ths. Lương Thị Kim Oanh

- Thu thập được 1 số giống cây ăn quả có chất lượng tại Thái Nguyên

- Điều tra tình hình sản xuất cây ăn quả tại tỉnh Thái Nguyên

- Đánh giá khả năng sinh trưởng, thích ứng của một số giống cây ăn quả tại Thái Nguyên

- Thu thập được í nhất 20 giống cây ăn quả

-Sản phẩm đào tạo: 01 sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp

- Sản phẩm khoa học: Đăng được 01 bài báo

- Sản phẩm ứng dụng: Vườn tiêu bản về một số giống cây

- 01 bài báo khoa học

 1.  

T2012 - 17:

Ảnh hưởng của một số liều lượng phân khoáng tới sinh trưởng, năng suất, chất lượng chè tại trường ĐHNL Thái Nguyên

Th.S Hoàng Văn Chung

 

.- Xác định liều lượng phân khoáng thích hợp bón cho chè kinh doanh

Nội dung nghiên cứu:

- Đánh giá các chỉ tiêu về năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế

 

-Sản phẩm đào tạo: 01 sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp

- Sản phẩm khoa học: Đăng được 01 bài báo

- Sản phẩm ứng dụng: Xác định được liều lượng phân bón thích hợp

 1.  

T2012 - 18:

Thu thập và nhân giống một số giống hoa Cúc chất lượng cao tại trường ĐHNL Thái Nguyên

Ths. Hoàng Khánh Tâm

- Thu thập và nhân giống được 1 số giống hoa cúc chất lượng cao tại Thái Nguyên

-Đánh giá khả năng sinh trưởng, thích ứng với điều kiện ngoại cảnh của một số giống hoa cúc tại Thái Nguyên

 

- Thu thập đươc ít nhất 10 giống hoa cúc

- Sản phẩm đào tạo: 01 sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp

- Sản phẩm khoa học: Đăng được 01 bài báo

- Sản phẩm ứng dụng: Vườn tiêu bản, phương pháp nhân giống

ĐỀ TÀI SINH VIÊN

 1.  

SV2012 – 14:

Đánh giá khả năng sinh trưởng và để giống một số giống khoai tây sạch bệnh tại trường Đại học nông Lâm Thái nguyên

 

SV:Bùi Huy Hoàng

GVHD: Ma Thị Phương

Mục tiêu:

- Xác định giống khoai tây có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất cao, khả năng để giống tốt tại Thái Nguyên. 

Nội dung chính:

- Đánh giá khả năng sinh trưởng và để giống một số giống khoai tây sạch bệnh tại trường Đại học nông Lâm Thái nguyên.

- Đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển củ giống

- Số lượng khoá luận tốt nghiệp đại học: 1

  - Lựa chọn giống khoai tây có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất cao, khả năng để giống tốt để chuyển giao kỹ thuật cho nông dân trồng khoai tây tại Thái Nguyên

 1.  

SV2012 – 15:

Tuyển chọn và xây dựng mô hình trồng một số giống đậu tương năng suất cao tại trường ĐHNL Thái Nguyên

SV: Trần Thị Phương Thảo

GVHD: Dương Trung Dũng

 

Mục tiêu:

- Tuyển chọn được 5 – 8  giống đậu tương cho năng suất cao phục vụ mô hình học tập tại Đại học Nông Lâm Thái Nguyên     

Nội dung chính:

Khảo nghiệm một số giống đậu tương tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên     

 

Sản phẩm khoa học:

01 báo cáo khoa học                       

  Sản phẩm đào tạo: Báo cáo tốt nghiệp đại học                       

    

 1.  

SV2012 – 16:

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống ngô lai mới chọn tạo  vụ Xuân 2012 tại Thái Nguyên

 

Sv: Đặng Thị Thảo

GVHD: TS. Trần Trung Kiên

 

Mục tiêu:

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, chống chịu và năng suất của một số giống ngô lai mới chọn tạo trong điều kiện sản xuất vụ Xuân tại Trường ĐHNL nhằm xác định được giống ngô triển vọng giới thiệu cho sản xuất.

Nội dung chính:

- Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển của các  giống ngô lai mới.

- Nghiên cứu khả năng chống chịu của các giống ngô lai mới.

- Nghiên cứu các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của các giống ngô lai mới.

 

 Sản phẩm khoa học:

- Số bài báo khoa học cấp quốc gia: 01

 Sản phẩm đào tạo:

- Số lượng đề tài sinh viên NCKH: 01

- Sản phẩm ứng dung:

Chọn được 1 - 2 giống ngô lai mới năng suất cao, chất lượng tốt phù hợp với điều kiện sinh thái của Thái Nguyên và các tỉnh miền núi phía Bắc.

4.4. Các kết quả chính

- Báo cáo khoa học.

- Xác định được 1 - 2 giống ngô triển vọng.

 1.  

SV2012 – 17:

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ đến sinh trưởng và năng suất của một sô giống ngô lai tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

 

SV; Lê Thị Hiên

GVHD: Nguyễn Thị Lân

 

Mục tiêu:

Xác định mật độ trồng thích hợp cho 2 giống ngô LVN4 và LVN14 nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế, góp phần mở rộng diện tích trồng ngô lai tại Thái Nguyên.  

Nội dung chính

- Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ đến sinh trưởng của một số giống ngô lai.

- Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ đến khả năng chống chịu của một số giống ngô lai.

- Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của một số giống ngô lai.

- Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ đến hiệu quả kinh tế của một số giống ngô lai

Sản phẩm đào tạo

- Số lượng khóa luận, chuyên đề tốt nghiệp: 01

- Số lượng đề tài SV NCKH: 01

Sản phẩm ứng dụng:

- Xác định mật độ trồng thích hợp cho 2 giống ngô LVN4 và LVN14 nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế trong sản xuất ngô.

 

 1.  

SV2012 – 18:

Đánh giá tình hình sinh trưởng và phát triển một số giống dưa chuột trồng trong nhà lưới tại Thái Nguyên

 

SV: Phạm Thị Thanh Huyền

GVHD:Phạm Thu Huyền

Mục tiêu:

- Lựa chọn được giống dưa chuột thích hợp trồng vụ xuân hè và đông xuân trong nhà lưới tại Thái Nguyên

Nội dung:

- Đánh giá tình hình sinh trưởng và phát triển một số giống dưa chuột trồng trong nhà lưới trong vụ xuân hè và đông xuân tại Thái Nguyên

- Xác định được giống dưa chuột thích hợp trồng trong vụ xuân hè và đông xuân trong nhà lưới tại Thái Nguyên

 1.  

SV2012 – 19:

Nghiên cứu chọn lọc dòng thuần phục công tác duy trì thường xuyên giống lúa ĐS1 cấp siêu nguyên chủng tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 

SV: Nguyễn Thị Thanh Lam

GVHD:TS. Đặng Quý Nhân

Mục tiêu:

Lựa chọn và duy trì được dòng lúa ĐS1 đạt tiêu chuẩn  cấp giống Siêu nguyên chủng phục vụ sản xuất hạt giống lúa nguyên chủng cho sản xuất lúa khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam

Nội dung:

- Chọn lọc dòng thuần từ giống gốc

- Đánh giá ST&PT của các dòng chọn lọc, duy trì dòng thuần trong điều kiện canh tác có kiểm soát

- So sánh các đặc điểm sinh học, nông học của các dòng chọn lọc với giống gốc

- Chọn lọc dòng tiêu chuẩn và loại thải những dòng không đạt yêu cầu

- Giống lúa DDS1 siêu nguyên chủng

- Báo cáo khoa học

- Số lượng SVNC 05

- Chọn được và duy trì được giống lúa ĐS1 đạt tiêu chuẩn cấp giống siêu nguyên chủng so với giống gốc.

 1.  

SV2012 – 20:

Đánh giá hiệu lực của một số loại phân bón lá đến ST, PT và năng suất chè kinh doanh tại trường ĐHNL Thái Nguyên

 

SV: Tạ Lan Phương

GVHD:TS.Trần Minh Quân

Mục tiêu: Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, của một số loại phân bón lá trên chè kinh doanh.

 Nội dung chính:

  - Nghiên cứu các chỉ tiêu về sinh trưởng, năng suất và chất lượng

  - Đánh giá hiệu quả kinh tế

 

 Sản phẩm khoa học:

Báo cáo NC khoa học

Báo cáo tốt nghiệp

Xác định được liều lượng phân bón thích hợp

 

 1.  

SV2012 – 21:

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển của giống đậu tương mới E085 - 10 trong vụ xuân năm 2012 tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 

SV: Nguyễn Thị Hương

GVHD:TS. Lưu Thị Xuyến

Mục tiêu:

-Sinh viên có cơ hội nghiên cứu khoa học, rèn luyện một số kỹ năng nghề nghiệp, tạo lòng yêu nghề nghiệp cho sinh viên.

- Xác định được mật độ thích hợp cho giống đậu tương mới E085 - 10 trong vụ Xuân tại Thái Nguyên.

 Nội dung chính:

- Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến khả năng sinh trưởng, phát triển của giống đậu tương thí nghiệm trong vụ xuân năm 2012 tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

- Đánh giá ảnh hưởng của mật độ trồng đến tình hình sâu bệnh của giống đậu tương thí nghiệm .

- Đánh giá ảnh hưởng của mật độ trồng đến các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống. 

- 01 Báo cáo khoa học.

- Có từ 04 - 05  sinh viên được tham gia và bước đầu hiểu biết về lĩnh vực nghiên cứu.

 

 1.  

SV2012 – 22:

Đánh giá hiệu lực của một số loại phân vi sinh đến ST, PT và năng suất chè kinh doanh tại Thái Nguyên

 

SV: Hoàng Anh Tuấn

GVHD: TS. Đặng Tố Nga

Mục tiêu: Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, của một số loại phân vi sinh trên chè kinh doanh.

 Nội dung chính:

   - Điều tra tình hình sản xuất chè tại Thái Nguyên

 - Nghiên cứu các chỉ tiêu về sinh trưởng, năng suất và chất lượng

 Sản phẩm khoa học:

- Số bài báo khoa học cấp ĐHTN: 01

Sản phẩm đào tạo:

- Số lượng đề tài sinh viên NCKH: 01

Sản phẩm ứng dung:

 

Web các đơn vị
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Khoa Nông học
Tuyển sinh 2020 - Khoa Nông học
Sinh viên khoa Nông học với Nông nghiệp 4.0
Vân nghệ chào mừng 50 năm thành lập
Việc làm kỹ sư Nông học
Tuyển sinh chương trình đặc biệt năm 2020
Đang online 2059
Hôm nay 1742
Hôm qua 14979
Tuần này 46217
Tuần trước 92932
Tháng này 3492154
Tháng trước 3608716
Tất cả 41008534

Lượt truy cập: 41008534

Đang online: 2059

Ngày hôm qua: 14979

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ