Khoa Nông học
Hội trường 50 năm Hội trường 50 năm Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcKhoa Nông học - 50 năm Một chặng đường
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thư viện Khóa luận tốt nghiệp ĐH
20/06/2012 08:07 - Xem: 2320

DANH MỤC KHÓA LUẬN VÀ CHUYÊN ĐỀ K36 TT

ĐỀ TÀI SINH VIÊN KHOA TRỒNG TRỌT KHÓA 36

TT

Tên đề tài

Giáo viên hướng dẫn

Lớp

1.       

Ảnh hưởng của việc sử dụng bùn thải làm phân bón đến năng suất và một số chỉ tiêu chất lượng cà chua Mỹ lùn vụ đông xuân 2007 – 2008 tại ĐHNL TN

TS. Nguyễn Văn Phú

36A

2.       

Đánh giá đặc điểm sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số dòng lúa đơn bội kép (DH) có nguồn gốc từ cặp bố mẹ KOSHIHIKARI và SENSHO trong vụ mùa 2007 tại ĐHNLTN

TS. Đặng Quý Nhân

36A

3.       

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số dòng giống lúa chất lượng cao trong vụ mùa năm 2007 tại TN

ThS. Phạm Văn Ngọc

36A

4.       

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số dòng ngô thuần vụ thu đông năm 2007 tại trường ĐHNL TN

TS. Phan Thị Vân

ThS. Nguyễn Thị Lân

36A

5.       

Đánh giả khả năng tổ hợp của một số dòng lúa bất dục đực di truyền tế bào chất và một số dòng phục hồi trong vụ mùa 2007 tại trường ĐHNLTN

ThS. Phạm Văn Ngọc

36A

6.       

Đánh giá sự sinh trưởng của một số dòng lúa được tạo ra bằng phương pháp nuôi cấy bao phấn trong vụ mùa 2007 tại ĐHNLTN

PGS.TS. Ngô Xuân Bình

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hồng

36A

7.       

Điều tra thành phần kí sinh gây bệnh và thử nghiệm hiệu lực một số chế phẩm của chúng trên đậu tương tại Hà Nội vụ hè thu năm 2007

TS. Nguyễn Đức Thạnh

PGS.TS. Phạm Thị Thùy

36A

8.       

Khảo nghiệm một số giống lạc mới vụ hè thu 2007 tại trường ĐHNLTN

ThS. Bùi Tuyết Nhung

36A

9.       

Khảo nghiệm một số giống lúa vụ màu 2007 tại xã Yên Thành – Quang Bình – Hà Giang

TS. Nguyễn Viết Hưng

ThS. Ma Thị Phương

36A

10.   

Nghiên cứu ảnh hưởng của các mức bón đạm đến sinh trưởng và năng suất của giống cà chua TN129 vụ đông xuân 2007 – 2008 tại ĐHNLTN

ThS. Nguyễn Thị Mão

36A

11.   

Nghiên cứu ảnh hưởng của các tổ hợp ghép đến khả năng sinh trưởng và phát triển của cà chua vụ đông xuân sớm 2007 – 2008 tại TN

TS. Nguyễn Thúy Hà

36A

12.   

Nghiên cứu ảnh hưởng của cỡ củ đến sinh trưởng và phát triển của hoa Lyly Sorbonne

TS. Nguyễn Thế Huấn

36A

13.   

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng phát triển của giống đậu tương VX93 vụ đông 2007 tại ĐHNL TN

PGS.TS. Luân Thị Đẹp

36A

14.   

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp giữ ẩm đến khả năng STPT của giống đậu tương VX93 vụ đông 2007 tại trường ĐHNLTN

PGS.TS. Luân Thị Đẹp

36A

15.   

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tổ hợp phân bón đến STPT và năng suất của giống đậu tương 99084 – A28 trong vụ đông 2007 tại ĐHNL TN

ThS. Lưu Thị Xuyến

36A

16.   

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tổ hợp phân bón đến STPT và năng suất giống đậu tương 99084 – A28 trong vụ xuân 2008 tại ĐHNL

ThS. Lưu Thị Xuyến

36A

17.   

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tổ hợp phân bón đến STPT và năng suất giống đậu tương 99084 – A28 trong vụ đông 2007 tại ĐHNL TN

ThS. Lưu Thị Xuyến

36A

18.   

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón SILICA đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lúa Khang Dân trên đất lầy thụt vụ mùa 2007 tại ĐHNLTN

PGS.TS.Đặng Văn Minh

36A

19.   

Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp bón phân Growmore đến sự sinh trưởng và phát triển của giống lan Đai Châu có nguốn gốc tự nhiên

PGS.TS. Lê Tất Khương

ThS. Hoàng Văn Chung

36A

20.   

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng đến STPT và năng suất của giống cà chua TN 129 vụ đông xuân 2007 – 2008 tại trường ĐHNLTN

ThS. Nguyễn Thị Mão

36A

21.   

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ đến sinh trưởng và phát triển của giống đậu tương VX–93 vụ đông 2007 tại TN

PGS.TS. Luân Thị Đẹp

36A

22.   

Nghiên cứu khả năng bảo tồn một số loài Lan rừng ở khu vực tỉnh Thái Nguyên và các vùng lân cận

PGS.TS. Ngô Xuân Bình

36A

23.   

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của mộ số giống đậu tương trong điều kiện có tưới nước và không tưới nước vụ đông năm 2007 tại trường ĐHNLTN

PGSTS. Luân Thị Đẹp

36A

24.   

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng tỷ lệ sống của NOPAN nuôi cấy mô giai đoạn sau ống nghiệm trên một số giá thể nghèo dinh dưỡng khác nhau.

ThS. Lê Sỹ Lợi

36A

25.   

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai vụ thu đông 2007 tại ĐHNL TN

TS. Phan Thị Vân

36A

26.   

Nghiên cứu tuyển chọn giống hoa đồng tiền tại Thái Nguyên

ThS. Lương T.Kim Oanh

36A

27.   

So sánh một số dòng giống lúa mới trong vụ mùa 2007 tại ĐHNLTN

PGS.TS. Trần Ngọc Ngoạn

36A

28.   

So sánh một số dòng giống lúa trung ngày trong vụ mùa năm 2007 tại trường ĐHNL

ThS. Trần Văn Điền

TS. Nguyễn Văn Phú

36A

29.   

Đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống lúa trong hai chế độ tưới nước khác nhau tại TN

TS. Đặng Quý Nhân

36B

30.   

Đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của một số dòng lúa được tạo ra bằng phương pháp nuôi cấy phấn trong điều kiện vụ xuân năm 2008 tại trường ĐHNL TN

PGS.TS. Trần Ngọc Ngoạn

PGS.TS. Ngô Xuân Bình

36B

31.   

Đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của một số dòng ngô thuần vụ xuân 2008 tại Thái Nguyên

TS. Phan Thị Vân

36B

32.   

Đánh giá khả năng tổ hợp của một số dòng lúa bất dục đực di truyền tế bào chất (CMS) năm 2007 tại TN

ThS. Trần Đình Hà

ThS. Phạm Văn Ngọc

36B

33.   

Đánh giá một số dòng lúa bất dục đực mẫn cảm với nhiệt độ(TGMS) vụ mùa 2007 và vụ xuân 2008 tại TN

ThS. Phạm văn Ngọc

36B

34.   

Điều tra và đánh giá tình hình sản xuất cam tại huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

PGS.TS. Đào Thanh Vân

36B

35.   

Khảo nghiệm sản xuất một số dòng lúa thuần có triển vọng trong vụ xuân 2008 tại xã Tú Thịnh huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

PGS.TS Trần Ngọc Ngoạn

36B

36.   

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ ánh sáng đến sự sinh trưởng của cây rau bò khai trong giai đoạn cây con tại TN

ThS. Nguyễn T.Hồng Hạnh

PGS.TS. Đặng Văn Minh

36B

37.   

Nghiên cứu ảnh hưởng của các mức lân khác nhau đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống cà chua VL2004 vụ xuân hè 2008 tại ĐHNL TN

ThS. Nguyễn Thị Mão

36B

38.   

Nghiên cứu ảnh hưởng của các tổ hợp ghép đến khả năng sinh trưởng và phát triển của cà chua vụ xuân hè sớm tại TN

TS. Nguyễn Thúy Hà

36B

39.   

Nghiên cứu ảnh hưởng của các tổ hợp ghép đến khả năng sinh trưởng và phát triển của cà chua vụ xuân hè muộn tại TN

TS. Nguyễn Thúy Hà

36B

40.   

Nghiên cứu ảnh hưởng của các tổ hợp ghép đến tỷ lệ cà chua vụ xuân hè muộn năm 2008 tại TN

TS. Nguyễn Thúy Hà

36B

41.   

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ vi sinh tới năng suất, hàm lượng NO-3 và diễn biến độ phì nhiêu của đất trồng rau cải bắp tại huyện Đồng Hỷ TN

TS. Hoàng Hải

36B

42.   

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tổ hợp phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống đậu tương VX93 vụ đông năm 2007 tại trường ĐHNL

PGS.TS. Luân Thị Đẹp

KS. Trần Minh Quân

36B

43.   

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng, phát triển của giống đậu tương E058-4 vụ xuân 2008 tại TN

PGS.TS. Luân Thị Đẹp

36B

44.   

Nghiên cứu ảnh ưởng của các mức bón Kali khác nhau đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống cà chua VL2004 vụ xuân hè 2008 tại ĐHNL TN

ThS. Nguyễn Thị Mão

36B

45.   

Nghiên cứu của thời gian bảo quản của giống trước khi trồng đến sinh trưởng, phát triển của hoa lyly Sorbonne tại Đồng Đèn, Bắc Kạn

PGS.TS. Đào Thanh Vân

ThS. Lương T.Kim Oanh

36B

46.   

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và phát triển tuyển chọn cây bưởi ưu tú tại huyện Phục Hòa tỉnh Cao Bằng

ThS. Lương T.Kim Oanh

36B

47.   

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và chất lượng của một số dòng, giống lúa nhập nội từ Nhật bản trong vụ xuân 2008 tại ĐHNL

TS. Đặng Quý Nhân

36B

48.   

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống ngô lai trong vụ xuân năm 2008 tại ĐHNL TN

TS. Phan Thị Vân

36B

49.   

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số tổ hợp ngô lai vụ xuân 2008 tại trường ĐHNL TN

TS. Phan Thị Vân

ThS. Hà Văn Ngoãn

36B

50.   

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển một số giống ngô lai vụ thu đông 2007 tại trường ĐHNL

TS. Phan Thị Vân

36B

51.   

Nghiên cứu khả năng tạo mô sẹo, tái sinh chồi và ra rễ từ nuôi cấy bao phấn của một số dòng lúa nước

PGS.Ts. Ngô Xuân Bình

36B

52.   

Nghiên cứu tình hình sinh trưởng và phát triển của một số giống hoa Lyly nhập nội vụ đông xuân năm 2007 – 2008 tại TX Cao Bằng

PGS.TS. Đào Thanh Vân

36B

53.   

So sánh một số dòng giống đậu tương nhập nội vụ xuân 2008 tại ĐHNL TN

PGS.TS. Luân Thị Đẹp

36B

54.   

So sánh một số dòng giống sắn có tiềm năng, năng suất và chất lượng cao tại ĐHNL TN

TS. Nguyễn Viết Hưng

36B

55.   

So sánh một số dòng sắn có tiềm năng năng suất chất lượng cao tại trường ĐHNL TN

TS. Nguyễn Viết Hưng

36B

56.   

So sánh một số giống đậu tương mới trong vụ thu đông năm 2007 tại trường ĐHNL TN

ThS. Bùi Tuyết Nhung

36B

57.   

So sánh một số giống đậu tương mới trong vụ xuân 2008 tại trường ĐHNL

ThS. Bùi Tuyết Nhung

36B

 


CHUYÊN ĐỀ SINH VIÊN KHOA TRỒNG TRỌT KHÓA 36

TT

Tên chuyên đề

Giáo viên hướng dẫn

Lớp

58.   

Đánh giá sự sinh trưởng và phát triển của một số giống lúa mới nhập nội trên ruộng cạn vụ mùa 2007 tại TN

ThS. Nguyễn T.Hồng Hạnh

TS. Đặng Quý Nhân

36A

59.   

Điều tra thành phần diễn biến sâu bệnh chính hại lúa mùa 2007 tại xã Tiên Dương- Đông Anh, HN

ThS. Nguyễn T.Hồng Hạnh

36A

60.   

Điều tra tuyển chọn cây cam ưu tú tại huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

PGS.TS. Đào Thanh Vân

36A

61.   

Khảo nghiệm một số giống đậu tương vụ hè thu 2007 tại huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn

ThS. Trần văn Điền

36A

62.   

Nghiên cứu ảnh hưởng của các mức độ che sáng đến sinh trưởng của hoa lyly Sorbonne nhập nội tại Đồn Đèn – Ba Bể - Bắc Kạn

PGS.TS. Đào Thanh Vân

ThS. Bùi bảo Hoàn

36A

63.   

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số cây chè Shan ưu tú tại Mẫu Sơn – Lạng Sơn

ThS. Hoàng Văn Chung

PGS.TS. Lê Tất Khương

36A

64.   

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng của một số giống Nopal cao sản nhập nội tại Yên Nhân, Hưng Yên vụ thu đông 2007

PGS.TS. Luân Thị Đẹp

PGS.TS. Lê Tất Khương

36A

65.   

Nghiên cứu khả năng sinh tưởng của các dòng giống đậu tương nhập nội từ Australia vụ đông năm 2007 tại trường ĐHNL

PGS.TS. Luân Thị Đẹp

36A

66.   

Nghiên cứu tình hình sâu bện hại trên một số giống đậu tương vụ thu đông 2007 tại ĐHNL

ThS. Nguyễn T.Phương Oanh

36A

67.   

Nghiên cứu tình hình sinh trưởng và phát triển của giống chuối nuôi cấy mô tiêu hồng tại xã Tức Tranh – Phú Lương – Thái Nguyên

ThS. Trần Đình Quang

36A

68.   

So sánh khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống ngô lai trong vụ thu đông năm 2007 tại ĐHNL

ThS. Hà Văn Ngoãn

36A

69.   

So sánh một số dòng giống sắn có triển vọng tại trường ĐHNL

TS. Nguyễn Viết Hưng

36A

70.   

So sánh một số giống đậu tương mới trong vụ thu đông 2007 tại ĐHNL

ThS. Bùi Tuyết Nhung

36A

71.   

Ứng dụng phương pháp ghép trong sản xuất cà chua vụ đông xuân sớm 2007 - 2008

TS. Nguyễn Thúy Hà

36A

72.   

Ảnh hưởng của việc bón bổ sung N, Mg, Cu phối hợp qua lá đến năng suất lúa xuân tại trường ĐHNL

TS. Nguyễn Văn Phú

36B

73.   

Đánh giá hiệu quả của biện pháp cánh tác lúa cải tiến Sri trên đồng ruộng nông dân xã Cổ Lũng, Phú Lương TN

ThS. Nguyễn Thị Lân

36B

74.   

Đánh giá hiệu quả của biện pháp cánh tác lúa cải tiến Sri trên đồng ruộng nông dân xã Sơn Cẩm, Phú Lương TN

ThS. Nguyễn Thị Lân

36B


75.   

Đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống lúa thuần trong vụ mùa năm 2007 tại Hà Giang

TS. Nguyễn Viết Hưng

ThS. Ma Thị Phương

36B

76.   

Đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của một số tổ hợp ngô lai vụ xuân 2008 tại ĐHNL

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hồng

36B

77.   

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai vụ thu đông 2007 tại ĐHNL

TS. Phan Thị Vân

36B

78.   

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai vụ xuân năm 2008 tại trường ĐHNL

ThS. Nguyễn Thị Lân

36B

79.   

Đánh giá sơ bộ khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số tổ hợp lúa lai F1 trong vụ mùa tại ĐHNL

ThS. Trần Đình Hà

36B

80.   

Điều tra thành phần diễn biến một loài sâu hại chính trên chè và thử hiệu lực một số thuốc hóa học phòng trừ chúng tại ĐHNL

ThS. Bùi Lan Anh

36B

81.   

Điều tra thành phần, diễn biến các loại sâu hại chính trên chè và thử hiệu lực một số thuốc hóa học phòng trừ chúng tại ĐHNL

ThS. Bùi Lan Anh

36B

82.   

Điều tra tuyển chọn cây cam ưu tú tại Hàm Yên, Tuyên Quang

PGS.TS. Đào Thanh Vân

36B

83.   

Điều tra, đánh giá hiện trạng sản xuất bưởi của huyện Phục Hòa, Cao Bằng

ThS. Lương T.Kim Oanh

36B

84.   

Điều tra, đánh giá tình hình sản xuất hồng không hạt Bắc Kạn tại Chợ Đồn, Bắc Kạn

TS. Nguyễn Thế Huấn

36B

85.   

Khảo nghiệm một số giống đậu tương mới trong vụ đông 2007 tại trại giống Mai Nham, V.Phúc

ThS. Trần Văn Điền

36B

86.   

Khảo ngiệm sản xuất giống đậu tương 99084 – A28 trong vụ xuân 2008 tại Võ Nhai, TN

ThS. Lưu Thị Xuyến

36B

87.   

Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp bón phân, đốn tỉa đến diễn biến một số loài sâu hại chính trên cây đào đặc sản vùng Mẫu Sơn, Lạng Sơn

ThS. Hoàng Văn Chung

36B

88.   

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng tỷ lệ NPK đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lúa nếp vụ mùa 2007 tại Tiên Du, Bắc Ninh

PGS.TS. Đặng Văn Minh

36B

89.   

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lạc MD9 vụ thu đông 2007 tại ĐHNL

ThS. Ma Thị Phương

36B

90.   

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tổ hợp NPK đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của lúa nếp trong vụ xuân năm 2008 tại Tiên Du, Bắc Ninh

ThS. Nguyễn Hồng Hạnh

PGS.TS. Đặng Văn Minh

36B

91.   

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số tổ hợp phân bón đến khả năng sinh trưởng, phát triển của giống đậu tương 99084 – A28 tại ĐHNL

ThS. Lưu Thị Xuyến

36B

92.   

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ trồng, số nhánh tách đến sự sinh trưởng và phát triển của hoa đồng tiền giống Salan trong vụ đông xuân 2007 – 2008 tại TN

ThS. Lương T.Kim Oanh

36B

93.   

Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật cho sản xuất chè hữu cơ tại Tân Cương TN

PGS.TS Nguyễn Thế Đặng

36B

94.   

Nghiên cứu chiều cao cắt cây đến sinh trưởng, phát triển của hoa lyly Yelloween nhập nội vụ xuân hè 2008 tại Đồn Đèn, Ba Bể, Bắc Cạn

PGS.TS. Đào Thanh Vân

ThS. Lương T.Kim Oanh

36B

95.   

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, tình hình sinh trưởng, phát triển của 2 giống ổi Đài Loan và Đông Dư trồng xen trong vườn cam quýt tại Bạch Thông, Bắc Kạn

PGS.TS. Đào Thanh Vân

36B

96.   

Nghiên cứu khả năng giâm cành của một số dòng chè Shan chọn lọc tại Mẫu Sơn, Lạng Sơn

ThS. Hoàng Văn Chung

36B

97.   

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng của giống ổi Đài Loan trên đất Tức Tranh, Phú Lương TN

ThS. Trần Đình Quang

36B

98.   

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của chuối nuôi cấy mô tại xã Tức Tranh, Phú Lương, TN

ThS. Trần Đình Quang

36B

99.   

Nghiên cứu thành phần vi sinh vật gây bệnh trên sâu hại rau vùng Hà Nội vụ thu đông 2007

PGS.TS. Phạm Thị Thùy

TS. Nguyễn Đức Thạnh

36B

100.     

Nghiên cứu tình hình sinh trưởng của giống ổi Đài Loan tại Tức Tranh, Phú Lương TN

ThS. Trần Đình Quang

36B

101.     

So sánh một số giống đậu tương mới vụ xuân 2008 tại ĐHNL

ThS. Bùi Tuyết Nhung

 

102.     

So sánh một số giống lạc mới vụ xuân 2008 tại ĐHNL TN

ThS. Bùi Tuyết Nhung

36B

103.     

So sánh một số giống lúa trong điều kiện vụ xuân 2008 tại ĐHNL

TS. Nguyễn Văn Phú

TS. Đặng Quý Nhân

36B

104.     

So sánh tình hình sinh trưởng của một số giống cam quýt tại Hàm Yên, Tuyên Quang

PGS.TS. Đào Thanh Vân

36B

105.     

Xây dựng mô hình sản xuất đậu tương xuân năm 2008 tại xã Nông Thịnh, Chợ Mới, Bắc Kạn

ThS. Trần Văn Điền

36B

 

Web các đơn vị
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Khoa Nông học
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Thư ngỏ
Sinh viên khoa Nông học với Nông nghiệp 4.0
Vân nghệ chào mừng 50 năm thành lập
Đang online 5632
Hôm nay 12464
Hôm qua 13638
Tuần này 79072
Tuần trước 101746
Tháng này 2469110
Tháng trước 3294874
Tất cả 36746680

Lượt truy cập: 36746680

Đang online: 5632

Ngày hôm qua: 13638

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ