Khoa Nông học
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo Lịch tuần
14/01/2019 00:33 - Xem: 173

Lịch công tác tuần 3 khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (14/1- 20/1/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA NÔNG HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 3 năm 2019 (14/01 - 20/01/2019)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

14/01

 

 

 

 

 

 

 - 07:30-08:45: Phòng họp A1

GS. Howard Nicholas làm việc với các học viên Khóa ILO2 về "nâng cao kỹ năng giảng dạy trong việc giảng dạy các môn khoa học ứng dựng"

TP: Thành phần:

- Phòng KHCN&HTQT: Thầy Thọ, cô Hiếu

- Tất cả học viên khóa ILO2

- 02 cán bộ hỗ trợ

Phòng KHCN&HTQT

 

 - 08:00-12:00: Bộ NN&PTNT

Tổng kết hoạt động năm 2018 Chương trình KHCN phục vụ PT Nông thôn mới

TP: BGH (Ô. Điền)

Bộ NN&PTNT

 

 - 09:00-10:00: Phòng họp A3

Họp BTV Công đoàn Trường

TP: BTVCĐ Trường (Ô. Bình, Ô. Thọ, Ô. Kiên, B. Ngân, Ô. Tuấn); VPCĐ (B. Hiền)

Đặng Xuân Bình

 

 - 10:00-11:00: Phòng họp A3

Họp Ban Thanh tra ND

TP: Ban TTND (Ô. Bình, Ô. Thơ, B. Nông Huyền); VPCĐ (B. Hiền); VP tiếp công dân (Ô. Tùng)

Đặng Xuân Bình

 

 - 13:30-16:30: Phòng họp A4

Hội thảo trao đổi về nâng cao kỹ năng giảng dạy do Đại học La Trobe và Aus4skills tổ chức

TP: Thành phần:

- Đại diện Aus4skills

- GS. Howard Nicholas

- Tất cả học viên khóa ILO 1 và ILO 2

- Đại diện BCN các khoa, đại diện lãnh đạo phòng đào tạo

Lưu ý: Phòng HCTC chuẩn bị phòng họp, bàn ghế, loa đài; Phòng Quản trị Phục vụ chuẩn bị máy chiếu

C.Lân

GS. Howard Nicholas

 

 - 15:00-16:30: Phòng họp A3

Thẩm định đề án Tuyển sinh và đào tạo ngắn hạn của Trung tâm NN- THƯD

Tp:  BGH (thầy Điền), phòng ĐT (thầy Trung), phòng HCTC (cô Ngân), phòng KHTC (cô Lan, cô Hương), TT NN-THƯD (thầy Vận và nhóm xd đề án).

 

Trần Văn Điền

 

 - 16:30-18:00: Phòng họp A1

Nghiệm thu cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ: “Nghiên cứu trồng thử nghiệm giống quýt ngọt không hạt (Citrus unshu Marc) tại Bắc Kạn và Thái Nguyên”

- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Luân Thị Đẹp

TP: Thành phần:

- Theo Quyết định và các cá nhân quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

 

Thứ Ba

15/01

 

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp khoa MT

Nội dung: Hội nghị tổng kết công tác NCKH và nghiệm thu đề tài cấp cơ sở 2018

Thành phần:

- Đại diện BGH, phòng KH&HTQT

- GV toàn khoa Môi trường

- SV NCKH năm 2018,2019 và SV K49,50.

 

 

 - 08:00-11:30: TT Văn hóa tỉnh

Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018

TP:  BGH (Ô. Điền)

Tỉnh ủy TN

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A3

Họp về công tác chuẩn bị cho Hội nghị CBVC và Hội nghị tổng kết công tác Đảng

TP: Ban thường vụ + BGH; Trưởng các phòng chức năng

Trần Văn Điền

 

Thứ Tư

16/01

 

 

 

 

 

 - 08:00-09:00: Phòng họp A4

Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2018

TP: Uỷ viên BCH Đảng bộ; Uỷ viên Ban Chi ủy các chi bộ

T.Hưng; C.Lân; C.Xuyến

Trần Văn Điền

 

09:00 - 10:00: Phòng họp Khoa NH

Họp triển khai công tác tháng 1; 2

TP:  Ban chi ủy

T.Hưng; C.Lân; C.Xuyến

Nguyễn Viết Hưng

09:00 - 10:00: Phòng họp Khoa NH

Họp triển khai công tác tháng 1; 2

TP:  Ban chi ủy

T.Hưng; C.Lân; C.Xuyến

Nguyễn Viết Hưng

10:00 - 11:30: Phòng họp Khoa NH

Họp triển khai công tác tháng 1; 2

TP:  Ban chi ủy mở rộng

T.Hưng; C.Lân; C.Xuyến; T.Dũng; T.Trường

Nguyễn Viết Hưng

14:00 - 15:00: Phòng họp Khoa NH

Họp chi bộ

TP:  Toàn thể Đảng viên trong chi bộ

Nguyễn Viết Hưng

15:00 - 16:00: Phòng họp Khoa NH

Họp khoa

TP:  Toàn CB,GV trong khoa

Nguyễn Viết Hưng

16:00 - 17:30: Phòng họp Khoa NH

Họp bàn công tác tuyển sinh

TP:  BCN khoa; Trưởng phó các bộ môn

Nguyễn Viết Hưng

 - 08:00-09:30: Phòng họp A1

Họp Hội đồng thẩm định chương trình Đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế

TP: Theo Quyết định của ĐHTN

CB: Phòng ĐT, Khoa Kinh tế và PTNT

Chủ tịch Hội đồng

 

 - 09:45-11:30: Phòng họp A1

Họp Hội đồng thẩm định chương trình Đào tạo ngành Kinh doanh nông nghiệp

TP: Theo Quyết định của ĐHTN

CB: Phòng ĐT, Khoa Kinh tế và PTNT

 

Chủ tịch Hội đồng

 

 - 14:00: Phòng họp A3

Họp xét kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế thi học kỳ I năm học 2018-2019

Thành phần:

- BGH (Ô Viên)

- Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV

- Đại diện LĐ các phòng: CT HSSV, Đào tạo, TTrPC

- Phó khoa phụ trách QLSV các Khoa, Văn phòng CTTT

C.Xuyến

Trần Huê Viên

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A1

Họp Hội đồng ĐHTN để thẩm định các điều kiện mở 4 ngành mới

TP: Thầy Điền; Thầy Trung; Thầy Thơ; Thầy Quang (QTPV); Cô Ngân (TCCB); Thầy Vận (TTNN và THƯD); Thầy Thọ (KHCN&HTQT); Lãnh đạo và tổ soạn thảo Đề án các khoa: KT&PTNT; Khoa CNSH&CNTP; Khoa Môi trường

CB: Phòng ĐT; KT&PTNT; Khoa CNSH&CNTP; Khoa Môi trường

 

Trần Văn Điền

 

 - 19:30-21:30: Phòng họp A4

Sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019 Văn phòng CTTT và chương trình giao lưu với Đoàn học sinh cấp 3 Philipines

- Thành phần: - BGH, Bí thư đoàn, chủ tịch Hội SV

- Đại diện LĐ các phòng: Đào tạo, CT HSSV, HC-TC, KH-TC, TTrPC, KT&ĐBCLGD, QT-PV, KHCN&HTQT, Trung UT&HTKN, Trung tâm NN&THUD

- Ban LĐ văn phòng CTTT, GVCN các lớp, trợ lý QL giáo vụ

- Tất cả sinh viên các khóa của đơn vị

Chuẩn bị: VP CTTT (tổ chức chương trình), HC-TC (Hội trường, khánh tiết, loa đài), QT-PV (dự phòng máy phát điện), CT HSSV (cử cán bộ bảo vệ ANTT) Văn phòng CTTT

 

Trần Huê Viên

 

Thứ Năm

17/01

 

 

 

 

 

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A3

Xét tốt nghiệp đại học đợt tháng 1 năm 2019

TP: TP. theo QĐ số 03/QĐ- ĐHNL-ĐT ngày 9/1/2019

T.Hưng

Trần Văn Điền

 

 - 08:00-10:00: Phòng máy tính 201

Hội nghị NCKH và nghiệm thu đề tài cấp cơ sở TT NN-THƯD

TP: Đại biểu BGH, Đại biểu lãnh đạo phòng KHCN và  HTQT, trung tâm NNTHUD (BGĐ, tổ trưởng các tổ, toàn thể giảng viên trung tâm)

 

Đàm Xuán Vận

 

 - 08:00-12:00: PH Khoa Kinh tế & PTNT

Hội nghị NCKH và nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018 - Khoa Kinh tế & PTNT

 

Thành phần: Đại diện Phòng KHCN & HTQT; Đại diện Đoàn Thanh Niên; Toàn thể CBGV Khoa KT & PTNT; Chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu

 

Địa điểm: PH Khoa Kinh tế & PTNT

 

Hà Quang Trung

 

 - 08:30-11:30: Phòng họp B2

Hội đồng bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nông Thị Thu Huyền, ngành Quản lý đất đai

GVHD: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông

TP: Theo quyết định của Hiệu trưởng (GS.TS. Nguyễn Thế Hùng; PGS.TS. Lê Văn Thơ; TS. Vũ Thị Thanh Thủy), Lãnh đạo khoa, bộ môn khoa Quản lý tài nguyên, những người quan tâm.

CB: Phòng Đào tạo

 

Chủ tịch Hội đồng

 

 - 13:30-16:30: Phòng họp A4

Hội thảo trao đổi về nâng cao kỹ năng giảng dạy do Đại học La Trobe và Aus4skills tổ chức

TP: Thành phần:

- Đại diện Aus4skills

- GS. Howard Nicholas

- Tất cả học viên khóa ILO 1 và ILO 2

- Đại diện BCN các khoa, Đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo

Lưu ý: Phòng HCTC chuẩn bị phòng họp, bàn ghế, loa đài; Phòng Quản trị Phục vụ chuẩn bị máy chiếu; Phòng KHCN&HTQT

C.Lân

GS. Howard Nicholas

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A3

Họp hội đồng thẩm định chương trình đào tạo ngành

Quản lý thông tin

TP: Theo quyết định của Giám đốc ĐHTN

CB: Phòng ĐT và khoa Môi trường

 

 - 19:30-22:00: Phòng họp A4

Sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019 Khoa Môi trường

Thành phần: - BGH, Bí thư đoàn, chủ tịch Hội SV - Đại diện LĐ các phòng: Đào tạo, CT HSSV, HC-TC, KH-TC, TTrPC, KT&ĐBCLGD, QT-PV, KHCN&HTQT, Trung UT&HTKN, Trung tâm NN&THUD - Ban LĐ Khoa Môi trường, GVCN các lớp, trợ lý QL giáo vụ - Tất cả sinh viên các khóa của đơn vị

Chuẩn bị: Khoa Môi trường (tổ chức chương trình), HC-TC (Hội trường, khánh tiết, loa đài), QT-PV (dự phòng máy phát điện), CT HSSV (cử cán bộ bảo vệ ANTT) Khoa Môi trường

 

Trần Huê Viên

 

Thứ Sáu

18/01

 

 - 07:30-11:30: Hội trường A

Hội nghị CBVC năm 2018

TP: - Đại biểu theo Giấy mời;

- Toàn thể Giảng viên (cả lý thuyết và thực hành, rèn nghề..) cho sinh viên nghỉ để tham gia Hội nghị và tự bố trí dạy bù vào thời gian thích hợp;

- Toàn thể các cán bộ, chuyên viên, người lao động nghỉ làm công việc thường xuyên để tham gia Hội nghị đầy đủ.

Ban tổ chức

 

 - 19:30: Hội trường A

Sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019 Khoa Lâm nghiệp

Thành phần: 

- BGH, Bí thư đoàn, chủ tịch Hội SV 

- Đại diện LĐ các phòng: Đào tạo, CT HSSV, HC-TC, KH-TC, TTrPC, KT&ĐBCLGD, QT-PV, KHCN&HTQT, Trung UT&HTKN, Trung tâm NN&THUD 

- Ban LĐ Khoa Lâm nghiệp, GVCN các lớp, trợ lý QL giáo vụ 

- Tất cả sinh viên các khóa của đơn vị 

Chuẩn bị: Khoa Lâm nghiệp (tổ chức chương trình), HC-TC (Hội trường, khánh tiết, loa đài), QT-PV (dự phòng máy phát điện), CT HSSV (cử cán bộ bảo vệ ANTT)

Trần Huê Viên

 

Thứ Bảy

19/01

 

 

Chủ Nhật

20/01

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

Trực BCN khoa: T. Hưng T5,6;  C.Lân T2;3;  Cô Xuyến T4

 

Tin bài: BCN khoa Nông học 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Khoa Nông học
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Đá mỹ nghệ
Đang online 956
Hôm nay 6674
Hôm qua 12923
Tuần này 31831
Tuần trước 118463
Tháng này 2766636
Tháng trước 2971714
Tất cả 33101447

Lượt truy cập: 33101447

Đang online: 956

Ngày hôm qua: 12923

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ