Khoa Nông học
Hội trường 50 năm Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo Lịch tuần
25/08/2019 21:04 - Xem: 294

Lịch công tác tuần 35 khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (26/8- 01/9/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA NÔNG HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 35 năm 2019 (26/08 - 01/09/2019)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

26/08

 

 

 

 

 

 - 08:00-11:00: PH Khoa CNTY

Phối hợp với Khoa CNTY rà soát báo cáo và minh chứng tự đánh giá 2 CTĐT CNTY và TY

TP: P. QLCL (Ô. Bình, B. Tâm và CV); Khoa CNTY (Đại diện BCN Khoa; GV được giao nhiệm vụ xây dựng báo cáo và chuẩn bị minh chứng)

Đặng Xuân Bình

 

 - 09:00-11:00: Phòng họp A3

Giới thiệu chương trình học bổng và giải thưởng nghiên cứu khoa học cho nữ giới L’Oreal – UNESCO vì sự phát triển nữ trong khoa học;

TP: Thành phần: Đại diện BGH (Ô. Hùng), đại diện phòng KHCN&HTQT, giảng viên nữ có học vị tiến sĩ không quá 50 tuổi

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 09:30-11:30: Phòng họp A1

Ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường Đại học Lambung Mangkurat University (LMU) và  Jenderal Soedirman University (JSU), Indonesia

TP: Thành phần:

- Ban giám hiệu: Thầy Điền, thầy Hùng

- Phòng KHCN&HTQT: Thầy Thảo, cô Hằng

- VP Chương trình tiên tiến

- Đại diện BCN Khoa: CNSH&CNTP

Trần Văn Điền

 

 - 11:30-20:00: Sở NN&PPTN tỉnh Tuyên Quang

Làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tuyên Quang

TP: - Thành phần: BGH (Ô. Hùng), trưởng các đơn vị: Viện KHSS, phòng HC-TC, Trung tâm Địa tin học, Trung tâm đào tạo và NC giống cây trồng, vật nuôi, Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội, , các khoa chuyên môn, Trung tâm ƯTCN&HTKN (B. Dương, B.Hà); TT thủy sản (đ/c Châu)

Lưu ý: Các thầy cô chủ động ăn trưa

Xe xuất phát tại Nhà Trung tâm lúc 11:30

T.Hưng

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp số 1, ĐHTN

Họp Hội đồng Đại học Thái Nguyên thảo luận về kết quả công tác năm học 2018-2019 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020

TP: Thành viên Hội đồng ĐHTN (T.Điền)

ĐHTN

 

 - 19:30: Hội trường A

Tổng kết năm học 2018-2019 Khoa Môi trường

Thành phần:

- BGH, Bí thư đoàn, chủ tịch Hội SV

- Đại diện LĐ các phòng: Đào tạo, CT HSSV, HC-TC, KH-TC, TTrPC, KT&ĐBCLGD, QT-PV, KHCN&HTQT, Trung tâm NN&THUD

- Ban LĐ Khoa Môi trường, GVCN các lớp, trợ lý QLSV và trợ lý QL giáo vụ 

- Tất cả sinh viên các khóa của đơn vị

Chuẩn bị: Khoa Môi trường (tổ chức chương trình), HC-TC (Hội trường, khánh tiết, loa đài), QT-PV (dự phòng máy phát điện), CT HSSV (đảm bảo ANTT)

 

Nguyễn Thế Hùng

 

Thứ Ba

27/08

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Họp xét học vụ năm học 2018-2019

TP: TP.BGH Ô. Điền), đại diện BCN và giáo vụ các khoa, Đại diện phòng CTHSSV, phòng kế hoạch tài chính, phòng đào tạo.

Cbị. Phòng đào tạo

C.Lân; C.Thảo

Trần Văn Điền

 

 - 10:00-11:30: Phòng họp A1

Họp tổ chuyên gia xây dựng đề án phát triển nông lâm nghiệp  cho huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025

TP: Thành phần: BGH (Ô. Hùng), tổ chuyên gia (Ô. Đào Thanh Vân, B. Nguyễn Thị Thúy Mỵ, Ô. Nguyễn Thanh Tiến, Ô. Hà Duy Trường, Ô. Lê Minh Châu)

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 19:30: Hội trường A

Tổng kết năm học 2018-2019 Văn phòng CTTT

Thành phần:

- BGH, Bí thư đoàn, chủ tịch Hội SV

- Đại diện LĐ các phòng: Đào tạo, CT HSSV, HC-TC, KH-TC, TTrPC, KT&ĐBCLGD, QT-PV, KHCN&HTQT, Trung tâm NN&THUD

- Ban LĐ Văn phòng CTTT, GVCN các lớp, trợ lý QLSV và trợ lý QL giáo vụ 

- Tất cả sinh viên các khóa của đơn vị

Chuẩn bị: VP CTTT (tổ chức chương trình), HC-TC (Hội trường, khánh tiết, loa đài), QT-PV (dự phòng máy phát điện), CT HSSV (đảm bảo ANTT)

  - 19:30- 21h 30:  Hội trường tầng 3, Trung tâm phát triển quốc tế ITC

Bộ môn Nông nghiệp công nghệ cao gặp mặt sinh viên K50 và  khóa 51

 

Nội dung: Định hướng NCKH và thực tập nghề nghiệp

Thành phần: 
           -Mời BCN khoa, LĐ trung tâm ITC, BCH đoàn TN, GVCN khóa 50 và 51, SV đã TT nước ngoài
               -Toàn bộ giáo viên kể cả kiêm nhiệm BMNNCNC
           -Tất cả các em sinh viên khóa 50 và 51 khoa NH

Nguyễn Thế Hùng

 

Thứ Tư

28/08

 

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp Viện KHSS

Thực hiện quy trình bổ nhiệm Trưởng phòng chức năng - Viện Khoa học Sự sống nhiệm kỳ 2018-2023

TP: Viện Khoa học sự sống; Toàn thể cán bộ, giảng viên cơ hữu và NLĐ HĐ làm việc >1 năm tại Viện KHSS

Trần Văn Phùng

 

 - 08:30-11:00: Phòng họp A1

Triển khai hoạt động năm học 2019-2020 của Chi hội Khoa học đất trường ĐHNL

- Từ 8h30-9h: Họp BCH Hội (Thầy Nông, Thầy Hùng, cô Lan, cô Thủy; cô Phả, cô Hảo); Mời thầy Đặng, thầy Văn Hiểu, thầy Thơ tham dự

- Từ 9h-11h: Toàn thể thành viên Hội Khoa học đất (GV khoa Quản lý tài nguyên, khoa Môi trường, TT Địa tin học)

 

Nguyễn Ngọc Nông

 

 - 14:00-16:00: PH Khoa KHCB

Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Phó Trưởng Khoa - Khoa Khoa học Cơ bản, nhiệm kỳ 2019 - 2024

TP: Tổ công tác (Ô. Điền, Ô. Trung, Ô. Bình, Ô. Đăng, B. Ngân, B. Lan, B. Quyên), toàn thể CBVC Khoa KHCB (kể cả GV kiêm nhiệm và LĐHĐ hưởng lương Nhà trường từ 12 tháng trở lên).

Trần Văn Điền

 

 - 19:30: Hội trường A

Tổng kết năm học 2018-2019 Khoa CNSH&CNTP

Thành phần:

- BGH, Bí thư đoàn, chủ tịch Hội SV

- Đại diện LĐ các phòng: Đào tạo, CT HSSV, HC-TC, KH-TC, TTrPC, KT&ĐBCLGD, QT-PV, KHCN&HTQT, Trung tâm NN&THUD

- Ban LĐ Khoa CNSH&CNTP, GVCN các lớp, trợ lý QLSV và trợ lý QL giáo vụ 

- Tất cả sinh viên các khóa của đơn vị

Chuẩn bị: Khoa CNSH&CNTP (tổ chức chương trình), HC-TC (Hội trường, khánh tiết, loa đài), QT-PV (dự phòng máy phát điện), CT HSSV (đảm bảo ANTT)

 

Nguyễn Thế Hùng

 

Thứ Năm

29/08

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp số 1, ĐHTN

Hội nghị tổng kết công tác HSSV năm học 2018-2019 và triển khai công tác năm học 2019-2020

TP: Đại diện Ban Giám hiệu, Đại diện lãnh đạo phòng Công tác HSSV;

ĐHTN

 

 - 16:00-16:30: Phòng họp A3

Họp xét tuyển sinh hệ ĐH, VB2, liên thông từ TC, CĐ  lên ĐH hình thức VLVH các ngành/chuyên ngành: QLDD, KHCT, LN và ThY tại Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

TP: Ô. Điền; B. Hằng, B. Nga (TTĐT), Ô. Bình (QLCL), Ô. Tính (HSSV), B. Lan (KHTC),

Trần Văn Điền

 

 - 19:30: Hội trường A

Tổng kết năm học 2018-2019 Khoa Lâm nghiệp

Thành phần:

- BGH, Bí thư đoàn, chủ tịch Hội SV

- Đại diện LĐ các phòng: Đào tạo, CT HSSV, HC-TC, KH-TC, TTrPC, KT&ĐBCLGD, QT-PV, KHCN&HTQT, Trung tâm NN&THUD

- Ban LĐ Khoa Lâm nghiệp, GVCN các lớp, trợ lý QLSV và trợ lý QL giáo vụ 

- Tất cả sinh viên các khóa của đơn vị

Chuẩn bị: Khoa Lâm nghiệp (tổ chức chương trình), HC-TC (Hội trường, khánh tiết, loa đài), QT-PV (dự phòng máy phát điện), CT HSSV (đảm bảo ANTT)

 

Nguyễn Thế Hùng

 

Thứ Sáu

30/08

 - 08:00-11:00: Phòng họp B2

Hội đồng bảo vệ bài luận tổng quan của NCS Hoàng Hải Hiếu, ngành Khoa học cây trồng

Thành phần: GS.TS. Đặng Văn  Minh, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông, PGS.TS. Nguyễn Thị Lân, PGS.TS. Dương Văn Sơn, TS. Dương Thị Nguyên

 

Chủ tịch Hội đồng

 

Thứ Bảy

31/08

 

 

Chủ Nhật

01/09

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

Trực BCN khoa: T.Hưng T2,6; C.Xuyến T3,4; C.Lân T5

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Khoa Nông học
Tuyển sinh 2020 - Khoa Nông học
Sinh viên khoa Nông học với Nông nghiệp 4.0
Vân nghệ chào mừng 50 năm thành lập
Việc làm kỹ sư Nông học
Tuyển sinh chương trình đặc biệt năm 2020
Đang online 3362
Hôm nay 3201
Hôm qua 12319
Tuần này 85106
Tuần trước 124356
Tháng này 3539534
Tháng trước 3454571
Tất cả 40573155

Lượt truy cập: 40573199

Đang online: 3391

Ngày hôm qua: 12319

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ