Khoa Nông học
Hội trường 50 năm Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo Lịch tuần
02/09/2019 14:36 - Xem: 403

Lịch công tác tuần 36 khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (2/9- 8/9/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA NÔNG HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 36năm 2019 (02/09 - 08/09/2019)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

02/09

Ngày Thứ Hai (02/9/2019) CBVC được Nghỉ lễ Quốc Khánh 02/9/2019 theo Thông báo số 1057/TB-ĐHNL ngày 26/8/2019 của Nhà trường!

 

Thứ Ba

03/09

 

 

 

 

 

 

 

 - 07:00-07:20: Phòng họp A4

Lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ T9/2019

Thành phần: - Đảng ủy, BGH, Trưởng các đơn vị, CT Công đoàn, BT Đoàn TN, CT Hội SV, CT Hội CCB; 

- Lãnh đạo và toàn thể CBVC thuộc các đơn vị: phòng HCTC, ĐT, CTHSSV, KHCN&HTQT, QTPV, KHTC, QLCL, Trung tâm ĐT&PTQT, TT ĐTTNCXH, TT Ươm tạo CN và hỗ trợ khởi nghiệp,Trung tâm NN&THUD (không bao gồm giáo viên tổ ngoại ngữ và tin học ) VP CTTT.

T.Hưng

Trần Văn Điền

 

 - 07:45-09:00: Phòng họp A1

Khai mạc đợt huấn luyện dân quân tự vệ năm 2019

TP: TP: BCH quân sự trường (Ô Điền, Ô Hùng, Ô N.C. Hiểu, Ô Lê  Q.Tuấn), Trung đội dân quân tự vệ (DS kèm theo); đại biểu BCH quân sự TP Thái Nguyên

Trần Văn Điền

 

 - 09:00-11:00: Phòng máy, TTNNTHUD

Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý, giám sát công việc

TP: Các phòng chức năng, TTĐTTNCXH, TTĐTPTQT, TTNNTHUD (Đại diện LĐ đơn vị và 01 CV phụ trách); TTĐTH (Ô. Hiểu và CV)

Nguyễn Văn Hiểu

 

 - 09:00-11:00: Phòng họp A3

Họp Ban Thường vụ

TP: Ủy viên Ban Thường vụ

Trần Văn Điền

 

 - 14:00-15:30: Phòng họp A3

Họp Đảng ủy XD và triển khai NQ chỉ đạo công tác tháng 9/2019.

TP: Thành phần: Các Đ/c ủy viên BCH Đảng bộ trường; Chuẩn bị: VP Đảng ủy

Trần Văn Điền

 

 - 15:30-17:30: Phòng họp A3

Họp giao ban công tác tháng 9/2019

TP: Thành phần: BGH, Trưởng các đơn vị, CT Công đoàn, BT Đoàn TN, CT Hội SV (trưởng vắng phó thay), Kế toán trưởng; Chuẩn bị:

T.Hưng

Trần Văn Điền

 

 - 18:00-20:00: Văn phòng ĐTN - HSV

Họp giao ban BCH Hội sinh viên T9/2019

TP: - BCH Hội sinh viên

Nguyễn Mạnh Hùng

 

 - 19:30-21:30: Phòng họp A4

Tổng kết năm học 2018-2019 Khoa Nông học; Thành phần: Đại diện Đoàn TN, Hội SV; các phòng: CTHSSV, Đào tạo, HC-TC, QTPV, QLCL)

-BCN khoa, CBGV; GVCN các lớp..., tất cả SV các khóa của đơn vị

- Chuẩn bị: Khoa (tổ chức chương trình); HCTC (Hội trường, khánh tiết, loa đài); QT-PV (dự phòng máy phát điện); CTHSSV (Đảm bảo An ninh trật tự)

 

Nguyễn Viết Hưng

 

Thứ Tư

04/09

 

 

 

 

 

 

 - 08:00-09:15: Phòng họp A3

Họp Tổ biên tập và trưng bày phòng truyền thống (Chuẩn bị cho chương trình Kỷ niệm 50 năm TL Trường)

TP: Thành phần theo QĐ: BGH (Ô Điền); P.HCTC (Ô Hiểu, Ly, Đông); Phòng ĐT (B Hà); Phòng KHCN (B Minh); PQTPV (B Quý); TTUTCN&HTKN (B Dương, B Hà, Ô Quang); Khoa KHCB (B Lan, B Huệ); P CT HSSV (Ô Lê Tuấn). Chuẩn bị:

Trần Văn Điền

 

 - 08:00-10:30: Phòng họp A1

Triển khai kế hoạch hoạt động công đoàn chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Trường (1969-2019)

TP: BCHCĐ Trường; Chủ tịch CĐBP (Trưởng vắng Phó thay); Đại diện Ban Nữ công và CLB PTPN (Cô Phả, Cô Hằng, Cô Phúc); Đại diện BTV Đoàn TN-Hội SV (Thầy Đăng, Thầy Hùng); Đại diện LĐ P. KHTC (Cô Hương KTT); UBKTCĐ

T.Dũng

Đặng Xuân Bình

 

 - 09:30-11:30: PH số 1 ĐHTN

Tọa đàm: Định hướng phát triển kinh tế-xã hội bền vững vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn 2045

TP: BGH (Ô. Điền)

ĐHTN

 

 - 10:00-11:30: Phòng họp A3

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai công tác cuối năm 2019 - Hội Cựu chiến binh Trường,

TP: Thành phần: Đại diện Đảng ủy, BGH, BCH Công đoàn, BCH Đoàn TN; Toàn thể hội viên Hội CCB Trường

Trần Huê Viên

 

 - 14:00-16:30: Phòng họp A3

Hội đồng nghiệm thu giáo trình Địa lý kinh tế Việt Nam

TP: Theo Quyết định số 1196/QĐ-ĐT ngày 22/8/2019 (Thầy Điền; Thầy Trung; Thầy Nông; Thầy Đặng, Thầy Thơ, Cô Thủy, cô Nông Huyền)

 

Trần Văn Điền

 

 - 16:30-18:00: Phòng họp A3

Thông qua báo cáo và chuẩn bị các minh chứng cho đoàn kiểm tra thực hiện 9 đề án Đảng ủy của ĐHTN

TP: Ban thường vụ, BCH Đảng bộ, Trưởng các phòng chứng năng, CT Công đoàn, BT Đoàn TN,

Trần Văn Điền

 

 - 19:30-21:30: Phòng họp A4

Tổng kết năm học 2018-2019 Khoa Kinh tế &PTNT, Thành phần: Đại diện Đoàn TN, Hội SV; các phòng: CTHSSV, Đào tạo, HC-TC, QTPV, QLCL) -BCN khoa, GVCN các lớp..., tất cả SV các khóa của đơn vị - Chuẩn bị: Khoa (tổ chức chương trình); HCTC (Hội trường, khánh tiết, loa đài); QT-PV (dự phòng máy phát điện); CTHSSV (Đảm bảo An ninh trật tự) Phòng CT- HSSV

 

Hà Quang Trung

 

Thứ Năm

05/09

 

 

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Hướng dẫn thủ tục đóng BHXH, BHYT và Bàn giao Hồ sơ lao động hợp đồng cho các đơn vị tự chủ có con dấu và tài khoản riêng.

(Các đơn vị tự chủ cần hoàn thiện Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT theo Mẫu TK3)

TP: BGH (Ô. Điền), Phòng KHTC (B. Lan, B. Hương), Phòng HCTC (Ô. Hiểu, Ô. Huỳnh, B. Quỳnh), Trưởng các đơn vị tự chủ có con dấu và tài khoản riêng.

Trần Văn Điền

 

 - 08:00-11:00: Sở KHCN Bắc Kạn

Làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Kạn

TP: Thành phần:

- Ban giám hiệu: Thầy Hùng

- Phòng KHCN&HTQT

- Ban chủ nhiệm dự án cây dược liệu

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 13:30-17:00: Phòng họp A3

Làm việc với Đoàn kiểm tra của ĐHTN về kết quả 4 năm triển khai và  thực hiện 9 đề án toàn khóa của Đảng bộ ĐHTN, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

TP: TP: BCH Đảng bộ; Trưởng các Phòng chức năng; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn thanh niên; Văn phòng Đảng ủy.

Trần Văn Điền

 

 - 17:00-17:30: Phòng họp A1

Họp triển khai kết luận thanh tra dự án "xây dựng mô hình xử lý chất thải nông thôn cấp xã của tỉnh Bắc Kạn

 

Thành phần:

- Ban giám hiệu: Thầy Điền, Thầy Hùng

- Phòng KHCN&HTQT: Thầy Thọ, cô Minh, cô Xiêm

- Phòng QLCL: Thầy Bình

- Phòng HCTC: Cô Huyền

- Đại diện BCN Khoa Môi trường

- Ban chủ nhiệm dự án

; Phòng KHCN&HTQT

 

Trần Văn Điền

 

 - 19:30-21:30: Phòng họp A4

Tổng kết năm học 2018-2019 Khoa Quản lý tài nguyên; Thành phần: Đại diện Đoàn TN, Hội SV; các phòng: CTHSSV, Đào tạo, HC-TC, QTPV, QLCL) -BCN khoa, GVCN các lớp..., tất cả SV các khóa của đơn vị - Chuẩn bị: Khoa (tổ chức chương trình); HCTC (Hội trường, khánh tiết, loa đài); QT-PV (dự phòng máy phát điện); CTHSSV (Đảm bảo An ninh trật tự) P

TP: Vũ Thị Thanh Thuỷ;

Vũ Thị Thanh Thuỷ

 

Thứ Sáu

06/09

 

 

 

 

 

 - 08:00-09:30: Phòng họp A3

Xin ý kiến Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường về đề án thành lập Bộ phận Khoa học và Công nghệ tại các khoa chuyên môn

TP: Thành phần:

- Ban thường vụ Đảng ủy

- Chủ tịch Hội đồng trường

Trần Văn Điền

 

  • 8:00 – 10:30  seminar cho NCS Hoàng Hải Hiếu với  tên đề tài: “Nghiên cứu tuyển chọn giống và một số biện pháp kỹ thuật canh tác thích hợp cho cây ngô trên đất dốc tại tỉnh Yên Bái”

TP; Toàn thể CBGV, NCS của khoa và những người quan tâm

Nguyễn Thị Lân

 - 09:00-11:00: Phòng họp A1

Làm việc với công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam về việc ký kết hợp tác đào tạo

TP: Đại diện BGH (Ô. Hùng), Đại điện Phòng Đào tạo, BCN khoa CNTY, Trưởng, phí các Bộ môn, TLGV, cô Dương

Ban lãnh đạo công ty CP Việt Nam

Nguyễn Thị Thuý Mỵ

 

 - 09:30-11:00: Phòng họp A3

Họp xây dựng kế hoạch triển các kết luận của Đoàn kiểm tra của Bộ GD ĐT về việc tổ chức thi và cấp phát văn bằng chứng chỉ

TP: BGH (Ô. Điền, Ô. Phùng); Ô. Trung (P. ĐT); Ô. Tính (P. CTHSSV); Bà Lan (P. KHTC); Ô. Vận (TT NN&TH); Ô. Bình (P. QLCL)

Trần Văn Điền

 

 - 14:00-15:30: Phòng họp A3

Hội đồng xét tốt nghiệp Cao học đợt tháng 9 năm 2019

TP: Theo Quyết định của Hiệu trưởng

 

Trần Văn Điền

 

 - 15:30-17:00: Phòng họp A3

Xét học vụ sinh viên chương trình tiên tiến

TP: Theo Quyết định của Hiệu trưởng

 

Trần Văn Điền

 

 - 15:30-17:00: Phòng họp A1

Gặp mặt và làm việc với Ngài Tham tán Đại sứ quán Đức và Giám đốc DAAD Việt Nam

TP: Thành phần:

- Ban giám hiệu: Thầy Hùng

- Phòng KHCN&HTQT

- Đại diện lãnh đạo CTTT

- Các thầy cô là cựu sinh viên đã học tập tại Đức

Nguyễn Thế Hùng

 

Thứ Bảy

07/09

 

 

Chủ Nhật

08/09

 - 07:00-12:00: Hội trường A

Ngày hội hiến máu Thu Hồng Tựu Trường 2019

TP: - Đại diện BGH

- Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV

- CLB Thanh niên tình nguyện & Vận động hiến máu nhân đạo

Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

THÔNG BÁO

Trực BCN khoa: T.Hưng T3,4;  Cô Xuyến T5; C.Lân T6

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Khoa Nông học
Tuyển sinh 2020 - Khoa Nông học
Sinh viên khoa Nông học với Nông nghiệp 4.0
Vân nghệ chào mừng 50 năm thành lập
Việc làm kỹ sư Nông học
Tuyển sinh chương trình đặc biệt năm 2020
Đang online 3769
Hôm nay 12044
Hôm qua 13153
Tuần này 62993
Tuần trước 96590
Tháng này 3197125
Tháng trước 3494688
Tất cả 39911559

Lượt truy cập: 39911559

Đang online: 3769

Ngày hôm qua: 13153

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ