Khoa Nông học
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo Lịch tuần
24/09/2018 00:16 - Xem: 184

Lịch công tác tuần 39 khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (24/9- 30/9/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA NÔNG HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 39 năm 2018 (24/09 - 30/09/2018)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

 

 

Thứ Hai

24/09

- 09:00-10:30: Phòng họp khoa NH

Họp triển khai công tác chuẩn bị hội thảo: “Đào tạo nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghệ 4.0” 

TP: BCN khoa, Trưởng phó các bộ môn

Nguyễn Viết Hưng

 - 08:30-10:00: Thư viện Đa chức năng, trường ĐH CNTT&TT

Hội nghị giới thiệu các giải pháp kỹ thuật, các công nghệ mới trong đầu tư, khai thác hệ thống CNTT và khả năng ứng dụng trong thực tế

TP: Ô. Điền, Ô. Vận (TT NN&TH UD)

Trường ĐH CNTT&TT

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba

25/09

 

 

 

 

 - 08:00-10:00: PH số 3, ĐHTN

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên

TP: Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Thái Nguyên (Thầy Điền).

ĐHTN

 

 - 08:15-09:00: Phòng họp T1B, Khoa Quốc tế

Hội nghị “Đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài tại Đại học Thái Nguyên”

TP: Đại diện BGH (ô. Hùng); Lãnh đạo phòng KHCN&HTQT; Phòng ĐT, Phòng KT&ĐBCLGD, Phòng CTHSSV, TT ĐT&PTQT, TT NN&THUD (ô. Thành).

ĐHTN

 

 - 08:30-11:00: PH số 1, ĐHTN

Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) kiểm tra công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ tại ĐHTN và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

TP: Đại diện BGH (ô. Viên);  Phòng CTHSSV (ô. Tính, ô. Trứ).

ĐHTN

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A3

Trình bày Dự thảo Đề án thành lập “Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu giống cây trồng và vật nuôi”

TP: BTV + BGH + Chủ tịch CĐ + Bí thư Đoàn TN + P. HCTC (Ô. Hiểu, B. Ngân); các cá nhân viết đề xuất

Trần Văn Điền

 

 - 16:00-17:30: Phòng họp A3

Thông qua kết quả rà soát vị trí việc làm khối phục vụ đào tạo  (8 Phòng + Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng và Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội)

TP: BTV + BGH + Thường trực Tổ công tác (Ô. Hiểu, B. Ngân, B. Quyên)

Trần Văn Điền

 

 

Thứ Tư

26/09

 - 08:00-10:00: Phòng họp A3

Hội nghị rà soát, chỉnh sửa, bổ sung Bộ Tiêu chí TĐKT Trường Đại học Nông Lâm năm học 2018-2019

TP: BGH; Trưởng các đơn vị (Trưởng vắng phó thay); Hội đồng TĐKT Trường; Chủ tịch CĐ; Bí thư ĐTNCSHCM; Chủ tịch HSV.

Cô Lân

Trần Văn Điền

 

 

 

 

Thứ Năm

27/09

 

 

 

 

 

 - 08:00-09:00: Phòng họp A3

Họp Ban Thường vụ Công đoàn Trường ĐHNL

TP: Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Trường

Đặng Xuân Bình

 

 - 09:00-11:00: Phòng họp A3

Hội nghị BCHCĐ mở rộng V/v xây dựng Nghị quyết Công đoàn quý 4/2018

TP: Ban Chấp hành CĐ Trường; Chủ tịch CĐ bộ phận trực thuộc (Trưởng vắng phó thay); UBKTCĐ

T.Dũng

Đặng Xuân Bình

 

 - 09:00-11:00: Phòng HCTC

Tiểu nhóm SCA6 Báo cáo tiến độ dự án ứng dụng với Trường Đại học University of Queensland qua Skype

TP: Tiểu nhóm SCA6: Nguyễn Chí Hiểu, Nguyễn Thị Ngân, Đỗ Thị Hải (ĐHTN); Phòng KHCN và HTQT: Nguyễn Hữu Thọ, Phạm Thanh Hiếu

Đại học UQ

 

 - 09:30-09:45: Phòng họp A1

Làm việc với Đại học Shinshuu, Viện công nghệ Tokyo, một số công ty Nhật Bản

TP: Thành phần:

- Ban giám hiệu: Thầy Hùng

- Phòng KHCN&HTQT: Thầy Thọ, cô hằng

- BCN Khoa + Giảng viên Khoa Chăn nuôi Thú y

- Một số sinh viên Khoa Chăn nuôi Thú y

 

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 09:45-11:30: Phòng họp A1

Hội thảo: Giới thiệu về các sản phẩm công nghệ cao ứng dụng trong các trang trại chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản

TP: Thành phần:

- Phòng KHCN&HTQT

- BCN Khoa CNTY và Giảng viên Khoa CNTY

- Sinh viên và học viên cao học

- Những người quan tâm

Phòng KHCN&HTQT

 

 - 16:00-16:30: Phòng họp A3

Họp xét CNTN cho các lớp:

PTA-DPTNT46 - Ngành: Phát triển nông thôn 

LSB-CQLDD47 - Ngành: Quản lý đất đai

TP: Thầy Viên, Thầy Tính (CT HSSV), Thầy Bình (TTPC), Cô Tâm (KT &ĐBCLGD), Cô Hương (KTT), Thầy Trung (KT &PTNT), Cô Thủy (QLTN), Cô Hằng, Cô Quỳnh (TT ĐTTNCXH)

Trần Văn Điền

 

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

28/09

 

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp khoa NH

Seminar cho NCS: Hoàng Thị Minh Thu. Đề tài “Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật sản xuất khoai tây hàng hóa trong vụ đông tại tỉnh Thái Nguyên”

TP: Toàn thể CB,GV; NCS khoa NH và những người quan tâm

(Lịch bổ sung)

Nguyễn Thị Lân

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Hội nghị tổng kết công tác ANTT và quản lý sinh viên nội, ngoại trú năm học 2017 - 2018

- Thành phần:

+ Đại biểu theo giấy mời.

+ Ban Giám Hiệu: Thầy Điền, Thầy Viên

+ Phòng CT HSSV: LĐ phòng CT HSSV; cán bộ quản lý KTX K (từ K1-K6), A; Chuyên viên phòng CT HSSV

+ Đại diện lãnh đạo các Phòng: TTrPC, QTPV

+ Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV

+ Đại diện lãnh đạo BCN các Khoa, Văn phòng CTTT

Cô Xuyến

Trần Văn Điền

 

 - 08:00-11:00: Hội trường C2, trường ĐH Bách khoa HN

Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 khối cơ sở giáo dục đại học và khối trường CĐSP, TCSP

TP: Hiệu trưởng, Lãnh đạo phòng ĐT

Bộ GD&ĐT

 

 - 14:00-17:30: Phòng họp A3

Hội thảo:" Đào tạo nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghệ 4.0"

Thành phần:

- BGH, phòng đào tạo, Trưởng các đơn vị, Giáo viên toàn khoa Môi trường

- Các NCS, Học viên cao học, SV quan tâm

T.Hưng

Đỗ Thị Lan

 

Thứ Bảy

29/09

 

 - 08:00-12:00: Phòng họp A1

Nội dung: Hội thảo  Đào tạo nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghệ 4.0

Thành phần: BGH, phòng đào tạo, Trưởng các đơn vị, Giáo viên toàn khoa QLTN

T. Hưng

Vũ Thị Thanh Thuỷ

 

 - 14:00-17:00: Giảng đường D304

Hội thảo: "Nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0"

TP: Thành phần:  Đại diện Ban giám hiệu, Phòng QLKH&HTQT, Phòng Đào tạo, Đại diện lãnh đạo các Khoa và Trung tâm THNNUD

- Cán bộ giảng viên toàn khoa KHCB (kể cả GV kiêm nhiệm) và những người quan tâm

C.Lân

Nguyễn Thị Dung

 

 

 

 

 

Chủ Nhật

30/09

 

 

 - 07:30-11:00: Giảng đường D

Nội dung: Thẩm định luận văn Cao học Ngành Quản lý đất đai

 

Thành phần: Theo quyết định

 

Vũ Thị Thanh Thuỷ

 

 - 07:30-11:30: Phòng họp A3 ( Hoãn) 

Hội thảo: Đào tạo nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghệ 4.0 

Địa điểm: Phòng họp A3

TP: Đại diện Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo, Trưởng các Khoa và Trung tâm NNTH UD

Khách mời (có giấy mời), 

Toàn thể CBGV khoa Nông học (Kể cả kiêm nhiệm) và những người quan tâm

Khoa Nông học

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp Khoa CNSH-CNTP

Hội thảo: Đào tạo nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghệ 4.0

TP: TP: Toàn thể Cán bộ, giảng viên khoa CNSH-CNTP (kể cả GV kiêm nhiệm)

Đại diện BGH Nhà trường, Đại điện phòng đào tạo

Khách mời

Những người quan tâm

Khoa CNSH-CNTP

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

Trực BCN khoa: T.Hưng T2;6; Cô Lân T3;4;  Cô Xuyến T5

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Khoa Nông học
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Đá mỹ nghệ
Đang online 766
Hôm nay 7401
Hôm qua 18506
Tuần này 48284
Tuần trước 81863
Tháng này 2922560
Tháng trước 3272477
Tất cả 32831865

Lượt truy cập: 32831865

Đang online: 766

Ngày hôm qua: 18506

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ