Khoa Nông học
Hội trường 50 năm Tuyển sinh 2021 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo Lịch tuần
29/09/2019 22:13 - Xem: 277

Lịch công tác tuần 40 khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (30/9- 6/10/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA NÔNG HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 40 năm 2019 (30/09 - 06/10/2019)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

30/09

 

 

 

 

 

 

 

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A3

Họp tổ kiểm tra thẩm định hồ sơ sinh viên trúng tuyển K51

Thành phần:

- Đại diện BGH (Ô. Điền)

- Phòng Đào tạo (Ô. Trung, B.Nguyễn Thị Bích Hồng)

- Phòng CT HSSV (Ô. Đỗ Tuấn, B. Thủy)

- Phòng QLCL ( B.Tâm, Ô. Sơn)

Theo QĐ số 1342/QĐ-ĐHNL-TCCB, ngày 24/9/2019 đã gửi các đơn vị

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp A4

Làm việc với Đại học La Trobe (Úc) để xây dựng kế hoạch mở rộng phương pháp giảng dạy hòa nhập và tích cực

TP: Thành phần:

- Đại diện BGH

- Đại diện lãnh đạo phòng: Đào tạo, Quản lý chất lượng, KHCN&HTQT, Công tác HSSV

- Đại diện Ban chủ nhiệm các khoa

- Đại diện Trung tâm NN&THUWD: Phụ trách thư viện

- 8 thầy cô nòng cốt khoá  ILO1

- 12 thầy cô nòng cốt khoá  ILO2

(thành phần cụ thể trong file đính kèm)

C.Xuyến; T.Hà; T.Tuấn

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 08:30-10:30: Phòng họp A1

Họp chuẩn bị các báo cáo cho Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ

TP: TP: BGH, Trưởng các phòng chức năng, Ban QL DA xây dựng (Bà Hương và Bà Ngân; P. QTPV: Ô. Hiếu, Ô. Minh và Ô. Hải)

Trần Văn Điền

 

 - 10:00-12:00: Phòng họp Trung tâm ĐT&PTQT

Hội thảo chương trình Thực tập nghề việc làm Nhà hàng, Khách sạn tại Nhật Bản cho sinh viên chuyên ngành Quản lý Tài Nguyên và Du lịch Sinh thái

TP: Khoa QLTN; Vũ Thị Thanh Thuỷ; Các giáo viên và sinh viên Khoa QLTN

Hoàng Thị Bích Thảo

 

 - 10:30-11:00: PH Khoa KHCB

Công bố Quyết định bổ nhiệm lại Phó Trưởng Khoa - Khoa Khoa học Cơ bản, nhiệm kỳ 2019 - 2024

TP: Đại diện ĐU, BGH (thầy Điền), CTHĐT (thầy Trung), TCCB (cô Ngân), toàn thể CBVC của Khoa Khoa học Cơ bản (kể cả GV kiêm nhiệm)

Trần Văn Điền

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A3

Họp Ban thường vụ Đảng ủy

TP: Ban thường vụ

Trần Văn Điền

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A4

Triển khai chương trình đổi mới phương pháp giảng dạy theo hòa nhập và tích cực và triển khai dự án đổi mới phương phá giảng dạy do Aus4skills hỗ trợ

TP: Thành phần:

- Đại diện BGH

- 8 thầy cô nòng cốt khoá  ILO1

- 12 thầy cô nòng cốt khoá  ILO2

- 40 thầy cô học viên mới (có danh sách kèm theo)

- 03 chuyên gia thuộc La Trobe Uni

(thành phần cụ thể trong file đính kèm)

T.Hà; T.Tuấn, C.Nga; T.Tuấn; T.Ngọc; C.Diệu

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp B2

Hội đồng bảo vệ bài tiểu luận tổng quan của NCS Trần Thị Tâm ngành Ký sinh trùng & VSV học thú y

TP: Theo QĐ (PGS.TS Nguyễn Quang Tính, GS.TS Nguyễn Thị Kim Lan, PGS.TS. Nguyễn Thị Ngân, TS. La Văn Công, TS. Phạm Diệu Thùy)

 

Chủ tịch Hội đồng

 

 - 16:30-17:30: Phòng họp A3

Họp thường trực Hội đồng KH&ĐT Trường xem xét kết quả thanh tra dự án môi trường tại Bắc Kạn

TP: Thành phần:

- Thường trực Hội đồng KH&ĐT: Thầy Điền, Thầy Hùng, Thầy Phùng, thầy Trung, thầy Thọ, cô Đinh Lan, Thầy Hiểu

- Khoa Môi trường: Cô Đỗ Lan

Trần Văn Điền

 

Thứ Ba

01/10

 

 

 

 

 

 - 08:00-09:30: Phòng họp A3

Họp BCH Đảng bộ: Xây dựng Nghị quyết chỉ đạo công tác tháng 10/2019.

TP: TP: BCH Đảng bộ trường

Trần Văn Điền

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp A4

Hội thảo áp dụng mở rộng phương pháp giảng dạy tích cực và hòa nhập: Xây dựng nhóm hỗ trợ đồng nghiệp (nhóm nhỏ)

TP: Thành phần:

- 5 thầy cô học viên nòng cốt ILO1 hoặc ILO2 thuộc Khoa KHCB và Khoa Môi trường

- 10 thầy cô học viên mới thuộc Khoa KHCB và Khoa Môi trường

- 03 chuyên gia thuộc La Trobe Uni

(thành phần cụ thể trong file đính kèm)

GS. Howard Nicholas

 

 - 09:30-11:30: Phòng họp A3

Họp giao ban công tác tháng 10/2019

TP: TP: BGH, Trưởng, phó các đơn vị, CT Công đoàn, BT Đoàn TN, CT Hội SV, Kế toán trưởng

T.Hưng; C.Lân; C.Xuyến

Trần Văn Điền

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A3

Duyệt phương án trang trí khánh tiết, truyền thông, đề cương kịch bản lễ kỷ niệm 50 năm

TP: TP: BGH, CT Hội đồng trường, Ô Hiểu, Ô Đông (HCTC); B Lan KHTC; Ô Hiếu QTPV; Ô Thọ P KHCN; B Dương, B Hà TTUT&HTKN; Mời Đại diện Nhóm công tác Đài PTTH TN).

Trần Văn Điền

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A4

Hội thảo áp dụng mở rộng phương pháp giảng dạy tích cực và hòa nhập: Xây dựng nhóm hỗ trợ đồng nghiệp (nhóm nhỏ)

TP: Thành phần:

- 5 thầy cô học viên nòng cốt ILO1 hoặc ILO2 thuộc khoa Nông học và Khoa CNSH&CNTP

- 10 thầy cô học viên mới thuộc khoa Nông học và Khoa CNSH&CNTP

- 03 chuyên gia thuộc La Trobe Uni

(thành phần cụ thể trong file đính kèm)

T.Hà; C,Nga; T.Tuân; T.Ngọc; C.Diệu

GS. Howard Nicholas

 

 - 16:00-17:30: Phòng họp A3

Duyệt phương án trưng bày phòng truyền thống

TP: TP: BGH; CT HĐ trường; Tổ biên tập và trung bày phòng truyền thống theo QĐ của Hiệu trưởng

Trần Văn Điền

 

Thứ Tư

02/10

 

 

 

 - 08:00-09:00: Phòng họp A4

Hội thảo áp dụng mở rộng phương pháp giảng dạy tích cực và hòa nhập: Xây dựng nhóm hỗ trợ đồng nghiệp (nhóm nhỏ)

TP: - 5 thầy cô học viên nòng cốt ILO1 hoặc ILO2 thuộc Khoa Quản lý tài nguyên và Khoa KTNN&PTNT

- 10 thầy cô học viên mới thuộc Khoa Quản lý tài nguyên, Khoa KTNN&PTNT, và Trung tâm Ngoại ngữ tin học

- 03 chuyên gia thuộc La Trobe Uni.

(thành phần cụ thể trong file đính kèm)

GS. Howard Nicholas

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp B2

Hội đồng bảo vệ bài tiểu luận tổng quan của NCS Nguyễn Văn Tuyên ngành Ký sinh trùng & VSV học thú y.

TP: Theo QĐ (PGS.TS. Đặng Xuân Bình, GS.TS.Nguyễn Thị Kim Lan, PGS.TS. Lê Minh, TS. Phan Thị Hồng Phúc, TS. Dương Thị Hồng Duyên).

 

Chủ tịch Hội đồng

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Hội thảo sinh viên nghiên cứu khoa học (lĩnh vực: Kinh tế và phát triển nông thôn)

TP: - Đại diện BGH

- Đại diện phòng KH&HTQT

- Đại diện Đoàn TN

- Khoa KT&PTNT

- Hội đồng theo quyết định

- Sinh viên Khoa KT&PTNT

Hồ Lương Xinh

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A4

Hội thảo áp dụng mở rộng phương pháp giảng dạy tích cực và hòa nhập: Xây dựng nhóm hỗ trợ đồng nghiệp (nhóm nhỏ)

TP: Thành phần:

- 5 thầy cô học viên nòng cốt ILO1 hoặc ILO2 thuộc Khoa CNTY, Khoa Lâm nghiệp.

- 10 thầy cô học viên mới thuộc Khoa CNTY, Khoa Lâm nghiệp và Văn phòng Chương trình tiên tiến

- 03 chuyên gia thuộc La Trobe Uni

(thành phần cụ thể trong file đính kèm)

GS. Howard Nicholas

 

Thứ Năm

03/10

 

 

 

 - 07:30-17:30: Giảng đường C

Tổ chức bảo vệ luận văn cao học K25 chuyên ngành kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn

TP: TP. Các thành viên trong hội đồng theo giấy mời

P. Đào tạo

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A4

Hội thảo sinh viên nghiên cứu khoa học (lĩnh vực: Môi trường)

TP: - Đại diện BGH

- Đại diện phòng KH&HTQT

- Đại diện Đoàn TN

- Khoa MT

- Hội đồng theo quyết định

- Sinh viên Khoa MT

Bàn Thị Mỳ

 

 - 08:00-16:30: Hội trường A

Đo các bộ đồng phục quà tặng của nhà trường dành cho nữ CBVC

TP: Nữ CBVC toàn trường, Ban Nữ công, VPCĐ, P. HCTC (Đ/c Nguyệt giúp chuẩn bị Hội trường A)

Ban Nữ công

 

 - 19:30-21:30: Hội trường A

Hội thảo "Đào tạo nguồn nhân lực ngành Chăn nuôi Thú y thời đại 4.0 - Cơ hội và thách thức"

TP: TS. Trần Đức Hạnh - Tổng giám đốc tập đoàn BMG và BLĐ tập đoàn, Đại diện BCN khoa (Thầy Thăng - phát biểu khai mạc) Chi đoàn CBGV (C Mai Lan phân công các cô trong chi đoàn CBGV quản lý sinh viên, BCH liên chi đoàn, Toàn thể SV khoa CNTY.

CÔ Hoan phân công các ĐC trong BCH liên chi chuẩn bị Hội trường và đăng ký mã HĐNK cho SV.

 

TS. Trần Thị Hoan

 

Thứ Sáu

04/10

 

 

 

 - 07:30-17:30: Giảng đường C

Tổ chức bảo vệ luận văn cao học K25 chuyên ngành kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn

TP: TP.Các thành viên hội đồng theo giấy mời

P. Đào tạo

 

 - 08:00-16:30: Hội trường A

Đo các bộ đồng phục quà tặng của nhà trường dành cho nam CBVC

TP: Nam CBVC toàn trường, Ban Nữ công, VPCĐ, P. HCTC (Đ/c Nguyệt giúp chuẩn bị Hội trường A)

Ban Nữ công

 

 - 08:15-09:15: Phòng họp A1

Làm việc với văn phòng Aus4skill Hà Nội

TP: Thành phần:

- Ban giám hiệu: Thầy Hùng

- Phòng KHCN&HTQT: Thầy Thọ, cô Hiếu

- Văn phòng Aus4skills Hà Nội: bà Anne Harbert, bà Tuyết Anh

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 09:30-11:30: Phòng họp A1

Tư vấn của Văn phòng Aus4skills Hà Nội làm việc với Khoa CNHT&CNTP

TP: Thành phần:

- Ban giám hiệu: Thầy Hùng (tham dự 15 phút đầu tiên)

- Lãnh đọa phòng HCTC: Thầy Hiểu hoặc cô Ngân

- Phòng KHCN&HTQT: Thầy Thọ, cô Hiếu

- Ban chủ nhiệm Khoa CNSH&CNTP, trưởng phó các bộ môn

Aus4skills Hà Nội

 

Thứ Bảy

05/10

 

 

 - 07:30-17:00: Phòng họp A1

Tập huấn khởi nghiệp hợp tác xã nông nghiệp

Thành phần: Đại biểu theo giấy mời

Đinh Ngọc Lan

 

 - 07:30-17:30: Giảng đường C

Tổ cức bảo vệ luận văn cao học K25 chuyên ngành khoa học cây trồng

TP:  Các thành viên hội đồng theo giấy mời

P. Đào tạo

 

 - 08:00-11:00:

Hội thảo sinh viên nghiên cứu khoa học (lĩnh vưc: Lâm nghiệp)

TP: - Đại diện BGH

- Đại diện phòng KH&HTQT

- Đại diện Đoàn TN

- Khoa LN

- Hội đồng theo quyết định

- Sinh viên Khoa LN

 

Chủ Nhật

06/10

 - 07:30-17:00: Phòng họp A1

Tập huấn khởi nghiệp hợp tác xã nông nghiệp

Thành phần: Đại biểu theo giấy mời

 

Đinh Ngọc Lan

 

 

THÔNG BÁO

 

 

Trực BCN khoa: T.Hưng T3; 4; C Xuyến T2; C.Lân T5,6

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Khoa Nông học
Tuyển sinh 2020 - Khoa Nông học
Sinh viên khoa Nông học với Nông nghiệp 4.0
Vân nghệ chào mừng 50 năm thành lập
Việc làm kỹ sư Nông học
Tuyển sinh năm 2021
Đang online 3339
Hôm nay 11
Hôm qua 12321
Tuần này 82804
Tuần trước 105908
Tháng này 3617814
Tháng trước 0
Tất cả 42244109

Lượt truy cập: 42244109

Đang online: 3339

Ngày hôm qua: 12321

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ