Khoa Nông học
Hội trường 50 năm Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo Lịch tuần
04/11/2019 00:01 - Xem: 272

Lịch công tác tuần 45 khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (04/11- 10/11/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA NÔNG HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 45 năm 2019 (04/11 - 10/11/2019)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

04/11

 

 

 

 

 - 07:30-07:50: Phòng họp A4

Lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ T11/2019

Thành phần: - Đảng ủy, BGH, Trưởng các đơn vị, CT Công đoàn, BT Đoàn TN, CT Hội SV, CT Hội CCB; 

- Lãnh đạo và toàn thể CBVC thuộc các đơn vị: phòng HCTC, ĐT, CTHSSV, KHCN&HTQT, QTPV, KHTC, QLCL, Trung tâm ĐT&PTQT, TT ĐTTNCXH, TT Ươm tạo CN và hỗ trợ khởi nghiệp,Trung tâm NN&THUD (không bao gồm giáo viên tổ ngoại ngữ và tin học ) VP CTTT (Thành phần tham gia mặc quần áo đồng phục công sở Nhà trường tặng)

     T.Hưng

Trần Văn Điền

 

 - 08:00-09:30: Phòng họp A3

Họp BTV đảng ủy

TP: TP: BTV đảng ủy

Trần Văn Điền

 

 - 09:30-11:30: Phòng họp A3

Họp BCH Đảng bộ - Xây dựng và triển khai nghị quyết chỉ đạo công tác tháng 11/2019

TP: TP: Các Đ/c ủy viên BCH Đảng bộ

Trần Văn Điền

 

 - 14:00-17:30: Phòng họp A3

Giao ban công tác tháng 11 và thông qua kế hoạch chi tiết các tiểu ban Tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường 

TP: BGH, Trưởng các đơn vị, Trưởng phó các tiểu ban + các thành viên phụ trách các đầu việc do Tiểu ban phân công, CT Công đoàn, BT Đoàn TN, CT Hội sinh viên (Các trường tiểu ban chuẩn bị kế hoạch chi tiết để phân công triển khai) ;

T.Hưng

Trần Văn Điền

 

 - 16:30-17:30: Sân Khoa QLTN -LN-MT

Thi đấu chung kết (nội dung Nam và Nam - Nữ) và Lễ bế mạc giải bóng chuyền hơi CBVC năm 2019

TP: Ban Giám hiệu; Lãnh đạo các đơn vị và tổ chức đoàn thể; Các đội tuyển tham dự giải; CBVC toàn trường; BTC giải; Tổ trọng tài; Bình luận viên trực tiếp (Ô. Tiến Khoa LN); P. HCTC (Hỗ trợ kỹ thuật âm thanh); P. QTPV (Y tế, dự phòng máy phát điện); P. CTHSSV (ANTT); Thông tin TT (B. Hà, B. Linh); Phòng Quản lý chất lượng

BTC

 

Thứ Ba

05/11

 

 - 08:00-09:30: Văn phòng ĐTN - HSV

Họp BTV Đoàn trường

TP: - BTV Đoàn trường

- Trưởng các ban

Trần Hải Đăng

 

 - 09:30-11:30: Phòng họp A3

Họp BCH Đoàn trường mở rộng

TP: - BCH Đoàn trường

- Bí thư, phó bí thư các Liên chi (Thầy Ưng, Thầy Toán, Cô Đào Huyền)

Trần Hải Đăng

 

 - 08:00-09:30: Phòng họp khoa NH

Họp Chi ủy, chi ủy mở rộng; triển khai công tác tháng 11 và kế hoạch lễ kỷ niệm 50 năm thành lập khoa. 

TP: T.Hưng, C.Xuyến C.Lân, T.Dũng, T.Toán

Nguyễn Viết Hưng

 

 - 09:30 - 10:30: Phòng họp khoa NH

Họp Chi bộ, họp khoa riển khai công tác tháng 11 và kế hoạch lễ kỷ niệm 50 năm thành lập khoa. 

TP: Toàn thể Đảng viên trong chi bộ và CB,GV trong khoa

Nguyễn Viết Hưng

 

 - 10:30 - 11:30: Phòng họp khoa NH

- Họp rà soát công tác của ban liên lạc

TP: BCN khoa, Tổ thư ký ban liên lạc

Nguyễn Viết Hưng

 

 

 - 14:00 - 15:00: Phòng họp khoa NH

- Họp ban hậu cần

TP: BCN khoa, các thày cô trong ban hậu cần (C.Xuyến chuẩn bị báo cáo)

Nguyễn Viết Hưng

 

 - 15:00 - 16:00: Phòng họp khoa NH

- Họp ban lễ tân

TP: BCN khoa, các thày cô trong ban lễ tân (C.Lân chuẩn bị báo cáo)

Nguyễn Viết Hưng

 

 - 16:00 - 17:00: Phòng họp khoa NH

- Họp ban KHCN

TP: BCN khoa, các thày cô trong ban KHCN (T.Tuấn chuẩn bị báo cáo)

Nguyễn Viết Hưng

 

 - 17:00 - 17:45: Phòng họp khoa NH

- Họp ban Anh ninh

TP: BCN khoa, các thày cô trong ban an ninh (T.Toán chuẩn bị báo cáo)

Nguyễn Viết Hưng

 

Thứ Tư

06/11

 - 8:00 - 9:30: Phòng họp khoa NH

- Họp ban hội trại

TP: BCN khoa, các thày cô trong ban hội trại (T.Ưng chuẩn bị báo cáo)

Nguyễn Viết Hưng

 

Thứ Năm

07/11

 

 

 - 09:00-15:30: Phòng họp A1

Thảo luận hợp tác với University of Applied Science Jena, Đức trong khuôn khổ dự án DAAD mới được phê duyệt.

TP: Thành phần: BGH, thầy Thọ, thầy Thảo (Phòng KHCN-HTQT), thầy Vũ, thầy Phương, thầy Cường (Khoa CNSH-CNTP), thầy Hải (Khoa MT), Thầy Ưng (Khoa Nông học), cô Tuyết (CTTT).

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A3

Thảo luận cơ hội hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học và liên kết hợp tác quốc tế giữa Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Nông lâm

TP: Thành phần:

+ Ban giám hiệu: Thầy Điền, thầy Hùng

+ Phòng KHCN&HTQT: Thầy Thọ

+ Phòng Đào tạo: Thầy Trung

+ VP CTTT: Cô Tuyết

+ Nhóm dự án Aus4Skills về phát triển LMS (Cô Hiếu, Thầy Thảo, Cô Hà, Cô Tuyết Mai)

 

Trần Văn Điền

 

 - 15:30-17:30: Phòng họp A1

Họp Tiểu ban tiếp khách quốc tế và tổ chức hội thảo quốc tế;

TP: BGH, thầy Thọ, thầy Thảo, cô Hằng (KHCN-HTQT),  Tiểu ban tiếp khách quốc tế (cô Chung, thầy Phương, thầy Vũ, thầy Lâm (Khoa CNSH-SNTP), thầy Tuấn, cô Đào Huyền, thầy Tuân, thầy Ưng (Khoa Nông học), cô Hiếu (Khoa Cơ bản), cô Hương (Khoa KT-PTNT), thầy Hùng, thầy Cường (Khoa LN), thầy Thành (CTTT), thầy Việt (Khoa QLTN), cô Quỳnh Anh (Trung tâm ĐT&PTQT), thầy Tùng (TT Địa tin học), 10 sinh viên do CTTT cử).

Nguyễn Thế Hùng

 

Thứ Sáu

08/11

 

 - 08:00-11:45: Phòng họp A4

Hội thảo “Sử dụng hệ thống quản lý học tập LMS trong đào tạo nguồn nhân lực thời kỳ cách mạng công ghiệp 4.0”

TP: Thành phần:

+ Đại diện Ban Giám Hiệu: Thầy Hùng

+ Lãnh đạo các phòng: KHCN&HTQT, Phòng Đào tạo, phòng Quản lý chất lượng

+ Đại diện lãnh đạo các Khoa chuyên môn và Trung tâm tin học ngoại ngữ, Văn phòng CTTT

+ Nhóm dự án Aus4Skills về phát triển LMS (Cô Hiếu, Thầy Thảo, Cô Hà, Cô Tuyết Mai)

+ Học viên các khóa ILO1, ILO2 và ILO3

C.Lân

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A1

Thảo luận với chuyên gia từ Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch triển khai LMS và e-learning tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

TP: + Đại diện Ban Giám Hiệu: Thầy Hùng

+ Lãnh đạo các phòng: KHCN&HTQT, Phòng Đào tạo, Phòng Quản lý chất lượng

+ Lãnh đạo Trung tâm tin học ngoại ngữ, Văn phòng CTTT

+ Nhóm dự án Aus4Skills về phát triển LMS (Cô Hiếu, Thầy Thảo, Cô Hà, Cô Tuyết Mai)

Nguyễn Thế Hùng

 

Thứ Bảy

09/11

 - 19:30-22:30: Hội trường A

Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

TP: - Đảng ủy - Ban giám hiệu

- Đại diện Công đoàn, Hội cựu chiến binh

- Lãnh đạo các đơn vị (phòng, ban, khoa, trung tâm)

- BCH Đoàn TN - Hội SV trường và các Liên chi

- CBVC và sinh viên quan tâm

Nguyễn Thế Hùng

 

Chủ Nhật

10/11

 - 8 : 00 - 11:00: Phòng họp khoa NH

Tổng duyệt kế hoạch 50 năm thành lập khoa (Đề nghị các trưởng ban chuẩn bị cáo cáo về phương án triển khai)

TP: - Đại diện BGH, toàn thể các thày cô trong khoa, kể cả GV kiêm nhiệm và một số khách mời. (Đề nghị trưởng các bộ môn mời GVKN của bộ môn)

Lưu ý: Sau cuộc họp khoa trân trọng mời tất cả các thày cô tham gia liên hoan tại nhà hàng Minh Vân (Đề nghị ban hậu cần đặt cơm)

 

Nguyễn Viết Hưng

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

Trực BCN khoa: T.Hưng T2,3; C.Lân 4,6; C.Xuyến T5

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Khoa Nông học
Tuyển sinh 2020 - Khoa Nông học
Sinh viên khoa Nông học với Nông nghiệp 4.0
Vân nghệ chào mừng 50 năm thành lập
Việc làm kỹ sư Nông học
Tuyển sinh chương trình đặc biệt năm 2020
Đang online 3658
Hôm nay 11852
Hôm qua 13153
Tuần này 62801
Tuần trước 96590
Tháng này 3196933
Tháng trước 3494688
Tất cả 39911367

Lượt truy cập: 39911367

Đang online: 3658

Ngày hôm qua: 13153

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ