Khoa Nông học
Hội trường 50 năm Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông họcTuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ

Lý lịch khoa học - TS. Hoàng Kim Diệu

1. Thông tin cá nhân

1

Họ và tên

HOÀNG KIM DIỆU

Ngày sinh

08/11/1981

Giới tính: Nữ  

 

Chức danh khoa học

Thạc sỹ

Chức vụ hành chính

 

2

Cơ quan công tác và địa chỉ

Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Địa chỉ: Tổ 10 xã Quyết Thắng, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Tên phòng, ban, bộ môn

Cây trồng

3

Điện thoại

 

Điện thoại di động

0912 804 808

Fax

02803.852.921

E-mail

hkdieu1981@gmail.com

                     

 

2. Quá trình đào tạo:

Thời gian

Tên cơ sở đào tạo

Chuyên ngành

Học vị

1999-2003

Khoa Trồng trọt, Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Trồng trọt

Kỹ sư

2005-2007

Khoa Sau Đại học, Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Trồng trọt

Thạc sỹ

2013- 2016

Khoa Sau Đại học, Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Khoa học cây trồng

Tiến sĩ

 

3. Quá trình công tác:

Thời gian

Cơ quan công tác

Địa chỉ

Chức vụ

2003-2005

Phòng Đào tạo và QHQT, Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Tổ 10 xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chuyên viên

2005- Nay

Khoa Nông học, Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Tổ 10 xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Giảng viên

 

4. Kinh nghiệm và thành tích nghiên cứu

4.1. Hướng nghiên cứu chính theo đuổi trong 5 năm gần đây.

- Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và khả năng kết hợp của một số dòng ngô thuần tại Thái Nguyên.

- Nghiên cứu ảnh hưởng của các mức bón đạm khác nhau đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống sắn KM98-7 tại Thái Nguyên.

- Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác sắn tại một số tỉnh trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam.

4.2. Danh sách đề tài/dự án nghiên cứu tham gia thực hiện hoặc đã nộp hồ sơ trong 5 năm gần nhất:

Stt

Tên đề tài/dự án

Cơ quan

tài trợ kinh phí

Thời gian thực hiện

Vai trò tham gia đề tài

1

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác đến năng suất và hàm lượng tinh bột của giống sắn mới HL2004-28 tại Thái Nguyên

Cấp Đại học

2014-2015

Chủ nhiệm

2

Nghiên cứu tuyển chọn và xây dựng quy trình canh tác hợp lý để phát triển bí đỏ hàng hóa ở các tỉnh miền núi phía Bắc

Cấp Bộ

2015-2017

Tham gia

3

Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây sắn phục vụ công tác đào tạo ở Thái Nguyên

Cấp Bộ

2016-2017

Tham gia

4

Xây dựng và phát triển mô hình chuyển đổi, tăng vụ từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng ngô, đậu đỗ ở vùng Trung du, miền núi phía Bắc

TTKN

2015-2017

Tham gia

5

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến năng suất chất lượng bưởi Đại Minh tại Yên Bình, Yên Bái

Cấp tỉnh

2016-2018

Tham gia

6

Thu thập và bảo tồn cây dược liệu phục vụ cho học tập và nghiên cứu khoa học tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Cấp cơ sở

2018

Chủ nhiệm

7

Thu thập và bảo tồn nguồn gen giống sắn phục vụ công tác đào tạo tại Thái Nguyên

Cấp Bộ

2016-2020

Tham gia

 

4.3. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký (bài báo, kỷ yếu hội thảo, sách…..)

 1. Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và khả năng kết hợp của một số dòng ngô thuần tại Thái Nguyên – Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Tập 62 số 13/2010.
 2. Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phân bón đến sinh trưởng phát triển của giống sắn KM414 tại Tuyên Quang- Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, tập 107, số 07/2013.
 3. Ảnh hưởng của cây trồng xen đến sinh trưởng và năng suất của giống sắn mới HL2004-28 tại Thái Nguyên –Kỷ yếu hội thảo KHCN Đại học Thái Nguyên.
 4. Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai tại Hà Giang - Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, tập 107, số 07/2013
 5. Trần Văn Điền, Nguyễn Viết Hưng, Hoàng Kim Diệu (2013), Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp phân bón đến sinh trưởng, phát triển của giống sắn KM414 tại Tuyên Quang, Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, Số 107 (07)/2013, tr.77-81.
 6. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng và năng suất giống sắn mới HL2004-28 ở một số vùng sinh thái - Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, tập 118, số 04/2014
 7. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ đến năng suất chất lượng sắn - Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, tập 118, số 04/2014.
 8. Ảnh hưởng của phân bón đến năng suất giống sắn mới HL2004-28 tại một số tỉnh – Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tháng 6/2014
 9. Ảnh hưởng của cây trồng xen và phương thức trồng xen đến năng suất giống sắn mới HL2004-28– Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tháng 1/2016
 10. Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển một số giống bí đỏ tại Thái Nguyên năm 2015 - Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, tập 160 (04)/2017.
 11. Đánh giá đặc điểm nông sinh học một số nguồn gen giống sắn thu thập năm 2016 tại Thái Nguyên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, tập 160 (04)/2017.
 12. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống bí đỏ Goldstar 998 tại Thái Nguyên- Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, tháng 6/2017
 13. Đánh giá đặc điểm nông sinh học một số nguồn gen giống sắn thu thập năm 2017 tại Thái Nguyên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, tập 180 (04)/2018.

 

Thái Nguyên,  ngày  15   tháng 2 năm 2018

 

       XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ                                                                                                                                              NGƯỜI KHAI

                                                                                                          (Họ tên và chữ ký)

 

                                                                                                              Hoàng Kim Diệu

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Tuyển sinh 2019 - Khoa Nông học
Khoa Nông học
Tuyển sinh 2020 - Khoa Nông học
Sinh viên khoa Nông học với Nông nghiệp 4.0
Vân nghệ chào mừng 50 năm thành lập
Việc làm kỹ sư Nông học
Tuyển sinh chương trình đặc biệt năm 2020
Đang online 1938
Hôm nay 15472
Hôm qua 24484
Tuần này 140666
Tuần trước 240531
Tháng này 3954600
Tháng trước 3735503
Tất cả 38644193

Lượt truy cập: 38644262

Đang online: 1980

Ngày hôm qua: 24484

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ