Khoa Quản lý Tài nguyên
Banner_600x330_1Banner_600x330_2
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo Lịch công tác tuần
01/06/2020 14:44 - Xem: 145

Lịch công tác tuần 23 Khoa QLTN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 23 năm 2020 (01/06 - 07/06/2020)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

01/06

 

 

 

 

 - 07:00-07:30: Phòng họp A4

Lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ T6/2020

Thành phần: Đảng ủy, BGH, Trưởng các đơn vị, CT Công đoàn, BT Đoàn TN, CT Hội SV, CT Hội CCB; Lãnh đạo và toàn thể CBVC thuộc các đơn vị: phòng HCTC, ĐT, CTHSSV, KHCN&HTQT, QTPV, KHTC, QLCL, Trung tâm ĐT&PTQT, TT ĐTTNCXH, TT Ươm tạo CN và hỗ trợ khởi nghiệp,Trung tâm NN&THUD (không bao gồm giáo viên tổ ngoại ngữ và tin học ) VP CTTT.

Chuẩn bị: Phòng HCTC

 

Trần Văn Điền

 

 - 07:30-08:00: Phòng họp A3

Họp xét tuyển sinh hình thức VLVH tháng 6/2020 các ngành: CNSTH, LS, TY, KTNN, QLDD và KHCT

TP: Ô. Điền, B. Hằng, B. Nga, B. Hương (KHTC), Ô. Bình (HSSV), Ô. Hiểu (QLCL), Ô. Trung (Chủ tịch HĐ trường)

Trần Văn Điền

 

 - 08:00-10:00: Phòng họp A3

Xây dựng kế hoạch hoạt động tháng 6

TP: TP: Ban thường vụ + BGH + CT HĐ trường

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 08:00-17:00:  Sảnh nhà trung tâm

Kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng đất của các đơn vị.

Buổi sáng: Khoa Nông học (8h-9h); Viện KHSS (9h- 10h); Khoa CNSH&CNTP (10h-11h); 

Buổi chiều: TT Khảo nghiệm GCT ( 14h-15h); TT Thủy sản (15h-16h); Khoa CNTY (16h-17h)

TP: Tổ công tác theo quyết định số 352/QĐ-ĐHNL ngày 26/5/2020

Nguyễn Thanh Hiếu

 

 - 14:00-14:45: Online: Địa chỉ được gửi qua email

Tư vấn của Đại học La Trobe họp trực tuyến với lãnh đạo nhà trường và các đơn vị để triển khai hoạt động số 3 về "Tăng cường và nhân rộng Phương pháp giảng dạy hoà nhập và tích cực"

TP: Thành phần:

- Đại diện Ban giám hiệu

- Trưởng hoặc phó khoa, Trường hoặc phó bộ môn

- Trưởng hoặc phó các phòng: Đào tạo, Quản lý chất lượng, Công tác HSSV, Quản trị phục vụ, Trung tâm NN&THƯD

Thầy Nam, Thầy Nhuận, Thầy Ngọc Anh

GS. Howard Nicholas

 

Thứ Ba

02/06

 

 

 

 - 08:00-09:30: Phòng họp A3

Họp BCH Đảng ủy: Xây dựng nghị quyết tháng 6

TP: TP: Uỷ viên BCH Đảng ủy

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 08:00-11:00: Sảnh nhà trung tâm

Kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng đất của các đơn vị.

Buổi sáng:  Viện Nghiên cứu PTLN (8h-9h); Mô hình THTT ông Trần Đình Quang (9h- 10h); Mô hình ông Nguyễn Thanh Hiếu (10h-11h);

TP: Tổ công tác kiểm tra đất theo quyết định số 352/QĐ-ĐHNL ngày 26/5/2020

Nguyễn Thanh Hiếu

 

 - 09:30-11:00: Phòng họp A3

Họp giao ban tháng 6/2020

TP: Thành phần: Ban giám hiệu, Chủ tịch HĐ trường, Trưởng các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội sinh viên, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Chuẩn bị: phòng HCTC

Trần Văn Điền

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A3

- Xây dựng phương án tăng cường công tác tuyển sinh năm 2020

- Rà soát, bổ sung chương trình đào tạo theo nghị định Số: 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

TP: TP. BGH, trưởng các khoa, đại diện trung tâm (tin học - ngoại ngữ, TTĐTTNCXH) và đại diện các phòng chức năng.

Trần Văn Điền

 

Thứ Tư

03/06

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp A4

Hội đồng bảo vệ luận án cấp Trường của NCS Đỗ Thị Lan Phương, ngành ký sinh trùng & VSV học thú y.

TP: Theo Quyết định (PGS.TS. Nguyễn Quang Tính, PGS.TS. Lê Minh, TS. Phan Thị Hồng Phúc); GVHD, Đại diện lãnh đạo khoa, bộ môn.

 

Chủ tịch Hội đồng

 

 - 15:00-17:00: GĐ C

Đánh giá chất lượng giảng dạy cấp Trường cho TS. Nguyễn Văn Hồng (Khoa Nông học)

TP: Hội đồng theo QĐ

Trần Văn Điền

 

Thứ Năm

04/06

 

 

 - 08:00-11:30: Hội trường Khoa CNSH-CNTP

Hội nghị NCKH và nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2019, Khoa CNSH-CNTP

TP: TP: Đại diện Phòng KHCN&HTQT, Thành viên Hội đồng theo Quyết định, Các nhóm thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2019, Giảng viên hướng dẫn (đối với đề tài sinh viên NCKH),

BCN Khoa CNSH-CNTP, CBGV khoa CNSH-CNTP, Những người quan tâm

Chuẩn bị: Các nhóm nghiên cứu chuẩn bị báo cáo, Cán bộ Văn phòng chuẩn bị Hội trường, cô Phạm Thị Ngọc Mai chuẩn bị các loại hồ sơ

Lương Hùng Tiến

 

 - 09:30-10:00: Online: Địa chỉ được gửi qua email

Các nhóm thầy cô ILO trao đổi thảo luận với chuyên gia Đại học La Trobe qua hệ thống học tập trực tuyến LMS của trường La Trobe- cửa số Chat session

TP: Thành phần:

- Nhóm ILO số 1,2,3,4 theo thứ tự trong file đính kèm

GS. Howard Nicholas

 

 - 14:30-15:00: Online: Địa chỉ được gửi qua email

Các nhóm thầy cô ILO trao đổi thảo luận với chuyên gia qua hệ thống học tập trực tuyến LMS của trường La Trobe- cửa số Chat session

TP: Thành phần:

- Nhóm học viên ILO số 5, 6, 7, 8: Theo danh sách trong file đính kèm

GS. Howard Nicholas

 

Thứ Sáu

05/06

 

 

 

 

 - 08:00-08:30: Online: Địa chỉ được gửi qua email

Các nhóm thầy cô ILO trao đổi thảo luận với chuyên gia qua hệ thống học tập trực tuyến LMS của trường La Trobe- cửa số Chat session

TP: Thành phần:

- Các thầy cô nhóm ILO 9,10, 11,12 theo file đính kèm

GS. Howard Nicholas

 

 - 08:00-10:30: Phòng họp A3

Thẩm định phôi bằng Đại học, Cao học, Tiến sĩ và tín chỉ

TP: Tp. Thường trực hội đông khoa học và đào tạo( T. Điền, T.Hùng, T. Phùng; T.Trung, T. Hiểu, T. Thọ và Phan Thị Thu Hằng); tổ thiết kế.

Trần Văn Điền

 

 - 08:15-11:00: Phòng họp A4

Tọa đàm "Học tiếng Anh thế nào cho tốt?"

 

TP:

- BCH Đoàn Thanh niên 

- Lãnh đạo VP. CTTT

- Khách mời: Cựu sinh viên, TS. Lê Văn Vượng

- Sinh viên có quan tâm (100 sv các khoa do Đoàn trường triệu tập, 50 sv của CTTT)

 

Lý Thị Thuỳ Dương

 

 - 09:00-09:30: Online: Địa chỉ được gửi qua email

Các nhóm thầy cô ILO trao đổi thảo luận với chuyên gia qua hệ thống học tập trực tuyến LMS của trường La Trobe- cửa số Chat session

TP: Thành phần:

- Các thầy cô nhóm ILO 13, 14, 15, 16 trong file đính kèm

GS. Howard Nicholas

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A4

Trình bày đề án "Không gian Nông nghiệp SMART" tại trường

TP: TP: BGH, Toàn bộ Trưởng phó các đơn vị, CT Công đoàn, BT Đoàn Thanh niên, CT Hội SV, CT Hội cựu CB, Trưởng phó các bộ môn (trừ các Thầy cô có lịch lên lớp)

Trần Văn Điền

 

Thứ Bảy

06/06

 - 18:00-21:00: Phòng họp A4

Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập CLB Môi Trường

TP: - Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV

- BCH Hội sinh viên

- CLB Môi Trường trường ĐH Nông Lâm

- Đại biểu theo giấy mời

Nguyễn Mạnh Hùng

 

Chủ Nhật

07/06

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đăng ký trực tuyến
Tuyển dụng
Cổng thông tin du lịch tỉnh Thái Nguyên
Đang online 359
Hôm nay 5792
Hôm qua 16330
Tuần này 22122
Tuần trước 106717
Tháng này 3079311
Tháng trước 3495074
Tất cả 39323581

Lượt truy cập: 39323592

Đang online: 367

Ngày hôm qua: 16330

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ