Khoa Quản lý Tài nguyên
Banner_600x330_1Banner_600x330_2
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Lịch
18/12/2019 08:01 - Xem: 274

Lịch tuần 51

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 51 năm 2019 (16/12 - 22/12/2019)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

16/12

 

 

 

 - 08:00-17:00: TP Hòa Bình

Hội thảo "Phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn"

TP: BGH (Ô. Điền)

Bộ NN&PTNT

 

 - 10:30-12:00: Phòng họp A1

Thảo luận hợp tác với Học viện Kỹ thuật nghề nghiệp Quảng Tây - Trung Quốc: Trồng và chế biến chè, trao đổi sinh viên, đào tạo tiếng Trung.

(Ngôn ngữ làm việc: Tiếng Việt)

TP: Thành phần:

- Đại diện BGH (Ô. Hùng)

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Khoa Nông học, Khoa CNSH-CNTP, Phòng KHCN-HTQT, Phòng Đào tạo, Cô Chung (Khoa CNSH-CNTP), thầy Dũng (Khoa Nông học), các thầy cô quan tâm đến trồng và chế biến chè.

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A1

Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra chuyên đề năm 2018 của Công an tỉnh Thái Nguyên

TP: Thành phần:

- Đại diện BGH: Thầy Hùng

- Đại lãnh đạo phòng KHCN&HTQT

- Đại diện lãnh đạo VP CTTT

- Đại diện lãnh đạo Trung tâm ĐT&PTQT

Nguyễn Thế Hùng

 

 - 14:00-17:30: Phòng họp A3

Họp kiểm điểm, đánh giá phân loại Tổ chức CS Đảng, Đàng viên - Chi Bộ Phòng HCTC

TP: TP: Toàn thể Đảng viên trong chi bộ

Ban chi ủy Chi bộ Phòng HCTC

 

Thứ Ba

17/12

 

 

 - 08:00-12:00: TT Học liệu

Hội thảo quốc tế "Tự chủ đại học"

TP: TP: BGH (Ô. Điền) và đại biểu theo giấy mời của dự án Aus4skills

ĐHTN

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A3

Họp kiểm điểm đánh giá chất lượng đàng viên và tổ chức cơ sở Đảng chi bộ P. QLCL

TP: Toàn thể cán bộ đảng viên, cán bộ viên chức chi bộ P. QLCL

Đặng Xuân Bình

 

 - 14:00-17:00: Phòng họp A1

Làm việc với Tổ thư ký biên soạn Văn kiện ĐH Đảng

TP: BTV (Đ/c. Điền, Đ/c Trung), Tổ thư ký:  Đ/c Thơ, Đ/c Lèng Thị Lan, Đ/c Huệ

Trần Văn Điền

 

Thứ Tư

18/12

 

 

 

 - 07:30-12:30: PH Khoa CNTY

Đánh giá chất lượng CTĐT Thú y theo chuẩn đầu ra

TP: BGH (Ô. Phùng); Khoa CNTY (B. Phúc), P. ĐT (Ô. Trung), P. CTHSSV (Ô. Tính), P. QLCL (Ô. Bình, B. Tâm); Hội đồng đánh giá chuyên môn, Ban thư ký (Theo quyết định số 1668/QĐ-ĐHNL-QLCL ngày 04/12/2019)

Trần Văn Phùng

 

 - 08:00-11:00: Phòng họp A3

Họp kiểm điểm, đánh giá phân loại Tổ chức CS Đảng, Đàng viên - Chi Bộ Phòng KHTC.

Thành phần: Toàn  thể cán bộ Đảng viên  phòng KHTC

 

Đinh Ngọc Lan

 

 - 15:30-17:00: Khu tưởng niệm 915

Dâng hương tri ân các Anh hùng Liệt sỹ tại khu di tích lịch sử cách mạng 915 nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019) và 30 năm ngày Quốc phòng toàn dân

TP: Thành phần: BCH Đảng ủy, BGH ; Hội CCB (CBVC là CCB đang công tác tại Trường); Đại biểu theo GM (PGS. TS. Trần Huê Viên-Nguyên CT Hội CCB); BTVCĐ Trường; Bí thư ĐTNCSHCM; Chủ tịch HSV; Cán bộ TT&TT, PV (B. NTT Hà, B. NTT Hằng, B. LT Hiền).  (HCTC chuẩn bị xe xuất phát tại Nhà TT)

Trần Văn Điền

 

 - 19:00-22:00: Trung  tâm Quốc phòng

Chương trình "Tiếp lửa truyền thống"

TP: - Đại diện thường trực Đoàn TN, Hội SV trường

Tỉnh Đoàn Thái Nguyên

 

Thứ Năm

19/12

 

 

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp A4

(Khai mạc) Hội thảo 1 (Aus4Skills): Kỹ năng viết Báo cáo Tự đánh giá CTĐT theo chuẩn AUN-QA

TP: Đại diện BGH; đại diện LĐ các đơn vị; BCN các Khoa; Trưởng, phó các Bộ môn; các nhóm viết báo cáo tự đánh giá CTĐT theo chuẩn AUN-QA; điều phối viên Aus4Skills tại Trường ĐHNL; P. QTPV và HCTC (chuẩn bị hội trường, âm thanh, ánh sáng và thiết bị trình chiếu)

TS. Lý Thị Minh Châu

 

 - 13:30-17:00: Phòng họp A4

(Tiếp tục) Hội thảo 1 (Aus4Skills): Kỹ năng viết Báo cáo Tự đánh giá CTĐT theo chuẩn AUN-QA

TP: Đại diện BGH; đại diện LĐ các đơn vị; BCN các Khoa; Trưởng, phó các Bộ môn; các nhóm viết báo cáo tự đánh giá CTĐT theo chuẩn AUN-QA; điều phối viên Aus4Skills tại Trường ĐHNL; P. QTPV và HCTC (chuẩn bị hội trường, âm thanh, ánh sáng và thiết bị trình chiếu)

TS. Lý Thị Minh Châu

 

 - 15:00-17:00: Phòng họp A1

Nghiệm thu cấp Đại học đề tài KHCN cấp Đại học "Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất phân Biochar - khoáng thế hệ mới"

Chỉ nhiệm đề tài: PGS. TS. Đỗ Thị Lan

TP: Thành phần: Theo Quyết định của GĐ ĐHTN và những người quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

 

 - 19:00-22:00: Trung tâm HN ĐHTN

Chương trình "Giai điệu tự hào câu chuyện người lính" chào mừng 75 năm năm ngày thành lập QĐNDVN (22/12) và 30 năm ngày QPTD

TP: Thành phần: BGH (ô Hùng). BCH Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, BCH Đoàn TN, BCH Hội sinh viên

đhtn

 

Thứ Sáu

20/12

 

 

 

 

 

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp A4

(Tiếp tục) Hội thảo 1 (Aus4Skills): Kỹ năng viết Báo cáo Tự đánh giá CTĐT theo chuẩn AUN-QA

TP: Đại diện BGH; đại diện LĐ các đơn vị; BCN các Khoa; Trưởng, phó các Bộ môn; các nhóm viết báo cáo tự đánh giá CTĐT theo chuẩn AUN-QA; điều phối viên Aus4Skills tại Trường ĐHNL; P. QTPV và HCTC (chuẩn bị hội trường, âm thanh, ánh sáng và thiết bị trình chiếu)

TS. Lý Thị Minh Châu

 

 - 08:00-09:00: VP. TT NN&THUD

Công bố QĐ bổ nhiệm GĐ TT Ngoại ngữ và THUD

TP: TP:  BGH (Ô. Điền); TCCB (Ngân); Ô. Hưng (Khoa LN); Toàn thể CBVC Trung tâm NN&THUD

Trần Văn Điền

 

 - 09:30-10:30: Phòng họp B1

Công bố QĐ nhiệm GĐ TT ươm tạo và khởi nghiệp

TP: BGH (Ô. Điền), TCCB (Bà Ngân), Ô. Vận (TTNN&THUD) và Toàn thể CBVC TT ươm tạo và Khởi nghiệp

Trần Văn Điền

 

 - 10:30-11:30: Phòng họp B1

Công bố QĐ kiện toàn lãnh đạo Văn phòng CTTT

TP: BGH (Ô. Điền, Ô. Hùng), TCCB (Bà Ngân), Toàn bộ CBVC VP Chương trình TT

Trần Văn Điền

 

 - 13:30-17:00: Phòng họp A4

(Tiếp tục) Hội thảo 1 (Aus4Skills): Kỹ năng viết Báo cáo Tự đánh giá CTĐT theo chuẩn AUN-QA

TP: Đại diện BGH; đại diện LĐ các đơn vị; BCN các Khoa; Trưởng, phó các Bộ môn; các nhóm viết báo cáo tự đánh giá CTĐT theo chuẩn AUN-QA; điều phối viên Aus4Skills tại Trường ĐHNL; P. QTPV và HCTC (chuẩn bị hội trường, âm thanh, ánh sáng và thiết bị trình chiếu)

TS. Lý Thị Minh Châu

 

 - 14:00-16:00: Phòng họp A1

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở dự án KH&CN cấp Bộ: “Xây dựng mô hình trồng rong diềng giống mới và thâm canh tổng hợp tại miền núi phía Bắc”

- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Viết Hưng.

TP: Thành phần:

- Theo Quyết định và những người quan tâm

Trần Văn Điền

 

 - 16:00-17:30: Phòng họp A3

Gặp mặt các Cựu chiên binh nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập QĐNDVN

TP: BGH, CT HĐ trường, CT Công đoàn, BT Đoàn TN, Các đ/c Chỉ huy phó: Ô. Hiểu (HCTC), ô. Tuấn (P.CTHSSV và toàn thể Cựu chiến binh

CT Hội cựu CB

 

Thứ Bảy

21/12

 

 - 08:00-11:30: Phòng họp A4

(Tiếp tục) Hội thảo 1 (Aus4Skills): Kỹ năng viết Báo cáo Tự đánh giá CTĐT theo chuẩn AUN-QA

 

Góp ý cho báo cáo tự đánh giá CTĐT theo chuẩn AUN-QA của Khoa CNTY

TP: Đại diện BGH; đại diện LĐ các đơn vị; Khoa CNTY (BCN Khoa CNTY, Trưởng, phó các bộ môn, nhóm viết báo cáo tự đánh giá); các Khoa chuyên môn khác (Đại diện BCN Khoa, Trưởng, phó các bộ môn, nhóm viết báo cáo tự đánh giá);  P. QTPV và HCTC (chuẩn bị hội trường, âm thanh, ánh sáng và thiết bị trình chiếu)

TS. Lý Thị Minh Châu

 

 - 13:30-16:30: Phòng họp A4

(Kết thúc) Hội thảo 1 (Aus4Skills): Kỹ năng viết Báo cáo Tự đánh giá CTĐT theo chuẩn AUN-QA

Góp ý cho báo cáo tự đánh giá CTĐT theo chuẩn AUN-QA của Khoa CNTY

TP: Đại diện BGH; đại diện LĐ các đơn vị; Khoa CNTY (BCN Khoa CNTY, Trưởng, phó các bộ môn, nhóm viết báo cáo tự đánh giá); các Khoa chuyên môn khác (Đại diện BCN Khoa, Trưởng, phó các bộ môn, nhóm viết báo cáo tự đánh giá); P. QTPV và HCTC (chuẩn bị hội trường, âm thanh, ánh sáng và thiết bị trình chiếu)

TS. Lý Thị Minh Châu

 

Chủ Nhật

22/12

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đăng ký trực tuyến
Tuyển dụng
Cổng thông tin du lịch tỉnh Thái Nguyên
Đang online 196
Hôm nay 2888
Hôm qua 15924
Tuần này 2888
Tuần trước 106717
Tháng này 3060077
Tháng trước 3495074
Tất cả 39304347

Lượt truy cập: 39304347

Đang online: 196

Ngày hôm qua: 15924

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ