Khoa Quản lý Tài nguyên
Banner_600x330_1Banner_600x330_2
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Đảng - Đoàn Chi bộ khoa QLTN
18/03/2020 11:23 - Xem: 711

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

  1. Thực trạng công tác NCKH và CGKHCN khoa QLTN

Hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và chuyển giao khoa học công nghệ (CGKHCN) có vai trò rất quan trọng trong trường đại học, vừa là chức năng cơ bản, vừa góp phần tạo nên thương hiệu của trường đại học. Đối với giảng viên, NCKH & CGKHCN tạo tiền đề cho việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy. Ngược lại, công tác giảng dạy phản ánh kết quả của hoạt động NCKH & CGKHCN. Có thể khẳng định rằng, cùng với hoạt động giảng dạy, NCKH & CGKHCN là thước đo năng lực chuyên môn của giảng viên.

Trong những năm gần đây, đội ngũ nhà khoa học của khoa QLTN tăng cả về chất lượng và số lượng, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu được quan tâm đầu tư, hoạt động NCKH & CGKHCN của khoa có những chuyển biến tích cực, các sản phẩm khoa học có đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của nhiều địa phương.

  1. Công tác nghiên cứu khoa học

Trong giai đoạn 2017-2019, các cán bộ giáo viên của khoa đã Chủ trì 09 đề tài cấp Bộ, tỉnh, cấp Đại học và được nghiệm thu, cụ thể như sau:

STT

Người chủ trì

Tên đề tài

Kinh phí (triệu đồng)

Năm nghiệm thu

Xếp loại

1

Vũ Thị Thanh thủy

Ứng dụng công nghệ GIS và phương pháp AHP trong phân vùng thích nghi đất đai cho cây ba Kích tại huyện Phú Lương tỉnh Thái nguyên

196

2018

Khá

2

Nguyễn Ngọc Anh

Phát triển cây ăn quả có múi trên địa bàn huyện Chợ Mới giai đoạn 2018-2020, định hướng  2025

309

2018

Khá

3

Phan Đình Binh

Nghiên cứu sự thay đổi lưu lượng dòng chảy và dự báo hạn hán, lũ lụt trong điều kiện biến đổi khí hậu tại lưu vực sông Cầu bằng mô hình SWAT và GIS

400

2019

Xuất sắc

4

Đàm Xuân Vận

Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng cây dược liệu (Đinh lăng, Gừng) kết hợp cây chuối tây nuôi cấy mô trên đất dốc tại huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

209,4

2018

Tốt

5

Nguyễn Ngọc Nông

Nghiên cứu tiềm năng và xây dựng giải pháp tái cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp huyện Văn Chấn, tỉnh Yên bái theo hướng bền vững giai đoạn 2017 – 2015 và định hướng đến 2030

560

2018

Khá

6

Nguyễn Văn Hiểu

Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin đất đai trực tuyến tỉnh Vĩnh Phúc trên nền công nghệ GIS online.

250

2017

Khá

7

Nguyễn Văn Hiểu

Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin trong công tác quản lý đất lâm nghiệp tỉnh Thái Nguyên.

311

2018

Khá

8

Nguyễn Văn Hiểu

Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống quản lý sản xuất nông nghiệp tỉnh Yên Bái

550

2018

Khá

9

Nguyễn Văn Hiểu

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý môi trường tỉnh Bắc Kạn.

629

2018

Khá

10

Đặng Văn Minh

Nghiên cứu phục tráng một số giống bí xanh tại Bắc Kạn

600

2019-2020

-

11

Nguyễn Quang Thi

Ứng dụng công nghệ GIS, viễn thám và mô hình SWAT để đánh giá sự thay đổi sử dụng đất và mức độ xói mòn đất lưu vực hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn”

30

2017

Xuất sắc

12

Vũ Thị Quý

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sử dụng chế phẩm EMINA đối với cây ăn quả có múi trên địa bàn tỉnh Yên Bái

800

2017-2020

-

Tổng kinh phí

4.841,4

 

 

Tổng kinh phí các đề tài thực hiện trong giai đoạn 207-2020 đạt hơn 4 tỷ đồng

Các giải thưởng đã đạt được của sinh viên trong khoa: Giải nhất và giải nhì năm học 2017-2018. Năm học 2018-2019: 01 nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học được giải Ba giải thưởng sáng tạo trẻ tỉnh Thái Nguyên, 01 nhóm được giải thưởng sinh viên NCKH cấp Đại học, cụ thể như sau:

1. Trần Thị Thùy Linh, 2018. Nghiên cứu giải pháp xây dựng hệ thống quản lý đô thị thông minh tại thành phố Thái Nguyên, thực nghiệm tại trường Đại học Nông Lâm, Giải nhất cuộc thi ý tưởng sinh viên NCKH. Cấp đánh giá: cấp Trường.

2. Đào Đức Mạnh, 2018. Nghiên cứu thành phần đất và Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ đơn vị đất đai trồng cam sành tại xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Giải thưởng sinh viên NCKH. Cấp đánh giá: cấp Đại học.

3. Trần Hồng Anh, 2019. Nghiên cứu dự báo, hạn hán, lũ lụt trong điều kiện biến đổi khí hậu tại khu vực sông Phú Lương bằng mô hình SWAT và GIS. Giải Ba, giải thưởng sáng tạo trẻ tỉnh Thái Nguyên.  Cấp đánh giá: cấp Tỉnh

Tham gia hội thảo GIS toàn quốc tại Quy Nhơn, Bình Định, hội Thảo Khoa học Đất, Hội thảo quốc tế Low Land tại Hà Nội.

   Đăng tải 50 bài báo khoa học tại các tạp chí khoa học có uy tín trong nước và thế giới. Trong đó đăng được 6 bài báo quốc tế trong danh mục SCI, ISI; 04 bài báo quốc tế khác (chi tiết trong phần phụ lục kèm theo).

2. Công tác chuyển giao Khoa học Công Nghệ

Các cán bộ giáo viên của khoa đã và đang thực hiện các chương trình chuyển giao khoa học công nghệ đến các địa phương, cụ thể như sau:

Stt

Thầy, cô chủ trì và tham gia

Tên dự án

Năm hoàn thành

Kinh phí (triệu đồng)

1

Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Đức Nhuận, Vũ Thị Thanh Thủy

Đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu xã Văn Lãng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

2019

2.000

2

Nguyễn Ngọc Nông, Trương Thành Nam, Lê Văn Thơ

Đánh giá thoái hóa đất lần đầu tỉnh Lạng Sơn

2017

2500

3

Nguyễn Ngọc Nông, Trương Thành Nam, Lê Văn Thơ

Điều tra, đánh giá, quy hoạch Đa dạng sinh học tỉnh Phú Thọ

2017

1500

4

Nguyễn Ngọc Nông, Trương Thành Nam, Lê Văn Thơ

Điều chỉnh quy hoạch và quy hoạch chi tiết Nông thôn mới kiểu mẫu xã Bảo Cường, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

2018

400

5

Nguyễn Thế Đặng, Nguyễn Đức Nhuận

Nghiên cứu phát triển trồng dược liệu tỉnh Bắc Kạn

2019

1.754

6

Nguyễn Thị Lợi, Nguyễn Quang Thi

Phân hạng đất đai tỉnh Hà Giang

2019

1500

7

Phan Đình Binh, Nguyễn Quang Thi, Nguyễn Ngọc Anh

Đánh giá tiềm năng Du lịch tỉnh Cao Bằng

2019

200

8

 

Vũ Thị Quý,

Lê Văn Thơ,

Vũ Thị Kim Hảo

Đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại xã Nga Quán, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

2019

1.792

9

Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Quang Thi

Phát triển mô hình nông nghiệp sinh thái bền vững gắn với Du lịch nông nghiệp tại 3 huyện Đại Từ, Định Hóa và Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên

2020

3400

10

Vũ Thị Quý,

Nguyễn Ngọc Anh,

Lê Văn Thơ

Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã, cấp huyện Huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

2020

1.451

 

Tổng

 

16.497

Tổng kinh phí của các dự án chuyển giao khoa học công nghệ trong giai đoạn đạt hơn 16 tỷ đồng.

Tuy nhiên, kết quả NCKH của thầy, trò khoa QLTN còn khá khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng; hoạt động nghiên cứu của khoa vẫn nhỏ lẻ, tản mạn; chưa có đóng góp nổi bật trong nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển kinh tế - xã hội, chất lượng đề tài chưa cao, việc xã hội hóa các đề tài còn thấp, khả năng ứng dụng của đề tài NCKH còn hạn chế. Cơ chế, chính sách thu hút đội ngũ giảng viên tham gia NCKH chưa mạnh mẽ và hiệu quả; chính sách hỗ trợ trong việc thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ còn bất cập; nhiều giảng viên chưa thực sự coi trọng NCKH, thiếu đầu tư trọng điểm cho các nhóm nghiên cứu.

II. Giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác NCKH và CGKHCN

Thứ nhất, Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên về vai trò, tầm quan trọng của hoạt động NCKH và CGKHCN ở trong các trường Đại học.

Thứ hai, Sử dụng hợp lý các nguồn kinh phí từ ngân sách sự nghiệp, Đa dạng hóa nguồn kinh phí NCKH, tăng cường các điều kiện phục vụ nghiên cứu của sinh viên và giảng viên. Đẩy mạnh hợp tác NCKH với các địa phương, các tỉnh thành trong nước và quốc tế.

Thứ ba, Tăng cường tổ chức các hội nghị, hội thảo và các hình thức sinh hoạt khoa học phong phú khác.

Thứ tư, Xây dựng cơ chế khen thưởng, kỷ luật hợp lý trong các hoạt động NCKH. Xây dựng môi trường nghiên cứu, khuyến khích tạo động lực cho giảng viên và sinh viên NCKH.    

                                                                           TS. Nguyễn Ngọc Anh   

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đăng ký trực tuyến
Tuyển dụng
Cổng thông tin du lịch tỉnh Thái Nguyên
Đang online 3807
Hôm nay 14565
Hôm qua 21069
Tuần này 136760
Tuần trước 149794
Tháng này 3934929
Tháng trước 4201823
Tất cả 43821827

Lượt truy cập: 43821827

Đang online: 3807

Ngày hôm qua: 21069

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ