Phòng Công tác học sinh - sinh viên
tapthect
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Quản lý HSSV Điểm rèn luyện
07/05/2015 15:28 - Xem: 2084

Quyết định về việc công nhận điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2014-2015

Căn cứ Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, ban hành kèm theo Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

       ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

 Số: 565/QĐRL-HSSV                                           Thái Nguyên, ngày 23 tháng 4 năm 2015                                          

                                                                   QUYẾT ĐỊNH

                              Về việc công nhận điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2014-201

                                              HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

     Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

     Căn cứ Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, ban hành kèm theo Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

     Căn cứ vào thành tích rèn luyện của cá nhân sinh viên đã đạt được trong học kỳ 1, năm học 2014 – 2015;

     Căn cứ vào kết quả đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên của Hội đồng Nhà trường họp ngày 20/4/2015;

     Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV, Trưởng các khoa chuyên môn.

                                                                             QUYẾT ĐỊNH:

     Điều 1: Công nhận điểm rèn luyện học kỳ 1, năm học 2014 – 2015 cho 6.966 sinh viên (trong đó có; 779 sinh viên đạt Xuất sắc, 2.357 sinh viên đạt loại Tốt, 1.991 sinh viên đạt loại Khá, 1.301 sinh viên đạt TB Khá, 302 sinh viên đạt Trung bình và 236 sinh viên đạt loại yếu, kém);

                                                                     (có danh sách kèm theo)

     Điều 2: Điểm rèn luyện được tính vào điểm trung bình chung mở rộng để xét học bổng, khen thưởng theo Quy chế. Điểm rèn luyện sinh viên được lưu trong phần mềm IU, hồ sơ và ghi vào bảng điểm kết quả học tập cuối khóa ra trường.

     Điều 3: Các Ông (bà) Trưởng phòng: Công tác HSSV, Đào tạo, KH - TC, BCN các khoa, GĐ Trung tâm ĐT&PTQT và các sinh viên có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

          Nơi gửi:                                                                   KT. HIỆU TRƯỞNG

           - ĐHTN (B/cáo);                                                       P. HIỆU TRƯỞNG       

           - BGH (B/cáo);                                                                 (đã ký)

           - Như điều 3 (T/hiện);                                                                      

           - Lưu VT, CT HSSV.                                           PGS.TS. Trần Huê Viên

                                                                                                                                                                 Đăng tin: Việt Hoa

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
mau don
lich
Đang online 2891
Hôm nay 14015
Hôm qua 18457
Tuần này 94330
Tuần trước 171967
Tháng này 3038362
Tháng trước 4013583
Tất cả 38769824

Lượt truy cập: 38769824

Đang online: 2891

Ngày hôm qua: 18457

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ