Phòng Công tác học sinh - sinh viên
tapthect
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo Thông báo khác
25/06/2012 15:07 - Xem: 2242

Thông báo V/v Nghỉ hè, sơ kết học kỳ II và tổng kết năm học 2011-2012

Kế hoạch Nghỉ hè, sơ kết học kỳ II và tổng kết năm học 2011-2012

 

- Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2011-2012 của trường, học kỳ II và năm học 2011-2012 sắp kết thúc. Nhà trường yêu cầu các đơn vị triển khai một số công việc sau đây:

 1. Các khoa thông báo cho sinh viên

- Nghỉ hè năm học 2011-2012:     Từ 04/6 đến ngày 12/8/2012

- Năm học mới 2012-2013:           + Dự trữ 1 tuần từ: 13/8 -17/8/2012         

                                                     + Bắt đầu học kỳ I từ 20/8/2012

- Kế hoạch tổ chức học hè (lịch cụ thể theo thông báo của phòng Đào tạo).

2. Các khoa chỉ đạo:

2.1. Các lớp đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2011-2012 và cả năm học theo Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên. Việc phân loại kết quả, tính điểm rèn luyện theo Quyết định số: 446/2010/QĐ-HSSV ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Hiệu trưởng “V/v Ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trường Đại học Nông Lâm hệ chính quy”.

2.2. Các lớp sơ kết học kỳ II và tổng kết năm học vào tuần đầu của năm học mới.

 Các Khoa sơ kết học kỳ II và tổng kết năm học vào tuần thứ hai của năm học mới, bảng thống kê kết quả học tập và rèn luyện học kỳ II và cả năm học 2011-2012 (kể cả các lớp K40) của sinh viên thuộc đơn vị mình theo mẫu biểu 01, 02, 03, 04 trên bảng Excel, font chữ Unicode, Times New Roman 13. Báo cáo tổng kết của khoa, các mẫu biểu trên các khoa gửi bằng văn bản có chữ ký xác nhận của BCN khoa, đồng thời gửi file điện tử qua Email: banghssv@gmail.comchậm nhất ngày 14/9/2012.

* Về kết quả học tập:

- Cách tính theo Điều 13 của Quyết định số: 271/QĐ-ĐT ngày 06/5/2009 “V/v Ban hành Quy định về đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ của Hiệu trưởng”.

+ Loại xuất sắc:                      Đạt điểm TBCHT từ 3,60 đến 4,00

+ Loại giỏi:                              Đạt điểm TBCHT từ 3,20 đến 3,59.

+ Loại khá:                              Đạt điểm TBCHT từ 2,50 đến 3,19

+ Loại trung bình khá:             Đạt điểm TBCHT từ 2,20 đến 2,49

+ Loại trung bình:                    Đạt điểm TBCHT từ 2,00 đến 2,19

+ Loại yếu kém:                       Có điểmTBCHT dưới 2,00

2.3. Lập danh sách đề nghị xét cấp học bổng khuyến khích học tập

* Các sinh viên thuộc diện được xét cấp học bổng khuyến khích

- Trong một học kỳ SV phải đạt ít nhất 17 tín chỉ.

- Có điểm trung bình chung học kỳ từ 2, 50 trở lên theo thang điểm 4, tính điểm thi lần thứ nhất.

- Có điểm rèn luyện đạt từ khá trở lên.

* Các sinh viên không thuộc diện được xét cấp học bổng khuyến khích là:

- Các sinh viên trong học kỳ bị kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc có ít nhất một môn học dưới 4 điểm theo thang điểm 10 (kể cả môn giáo dục thể chất).

- Các sinh viên thuộc diện đào tạo theo địa chỉ.

Danh sách SV đề nghị xét cấp học bổng KKHT được lập trên bảng Excel, font chữ Unicode, Times New Roman 13. Danh sách học bổng KKHT các khoa gửi bằng văn bản có ký xác nhận của BCN khoa, đồng thời gửi file điện tử qua Email: duongqlsv@gmail.com.

Thời gian nộp: Trước ngày 14/9/2012.

2.4. Gửi phiếu thông báo kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên học kỳ II năm học 2011-2012 tới gia đình SV (có đóng dấu của nhà trường). Việc gửi phiếu thông báo kết quả học tập, rèn luyện được thực hiện theo Công văn số 79/CV/CTCT-HSSV ngày 25 tháng 12 năm 2000.

2.5. Yêu cầu GVCN các khoa hoàn thiện ghi thông số theo quy định về kết quả học tập, rèn luyện vào sổ theo dõi học tập và rèn luyện của SV và các loại sổ quản lý SV. Thời gian trước ngày 30/9/2012.

2.6. BCN khoa xét các Tập thể lớp đạt thành tích xuất sắc trong học tập và BCS lãnh đạo lớp tốt, các cá nhân sinh viên đạt sinh viên giỏi, tiên tiến cả năm học (phải lập điểm TBCHT cả 2 học kỳ, theo lớp, khoa theo Quy chế 42 ban hành kèm theo Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (trừ khoá 40 đã có Quyết định tốt nghiệp ra trường).

1) Số tín chỉ tích luỹ phải đạt:

+ Đối với lớp TY40:    Phải đạt số tín chỉ theo quy định của đào tạo ít nhất là 130.

+ Đối với khóa 41:      Phải đạt số tín chỉ theo quy định của đào tạo ít nhất là 104.

+ Đối với khóa 42:      Phải đạt số tín chỉ theo quy định của đào tạo ít nhất là 69

+ Đối với khóa 43:      Phải đạt số tín chỉ theo quy định của đào tạo ít nhất là 34

2) Tính điểm TBCHT (theo thang điểm 4) đề nghị khen thưởng; cụ thể như sau:

Loại xuất sắc:         Đạt điểm TBC tích luỹ trên 3,60 đến 4,00

Loại giỏi:                 Đạt điểm TBC tích luỹ trên 3,20 đến 3,59.

Loại tiên tiến:         Đạt điểm TBC tích luỹ trên 2,50 đến 3,19.

3) Tính điểm thi lần thứ nhất không có điểm dưới 4 (theo thang điểm 10)

4) Kết quả rèn luyện phải đạt từ khá trở lên, trong năm học không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc có môn học dưới 4 (thang điểm 10) kể cả môn học giáo dục thể chất.

Danh sách sinh viên đề nghị khen thưởng (theo mẫu biểu 05) gửi lên trường phải lập trên bảng Excel(Font chữ Times New Roman 13). Danh sách các khoa gửi bằng văn bản có ký xác nhận của BCN khoa, đồng thời gửi file điện tử qua Email: banghssv@gmail.com. Thời gian chậm nhất vào ngày 14/9/2012 để nhà trường xét khen thưởng và sẽ tổ chức tổng kết năm học. (Dự kiến tổng kết năm học vào cuối tháng 9/2012).

3. Yêu cầu các khoa

Tổ chức kiểm tra sĩ số SV lên lớp sau hè trong 3 ngày đầu (Ghi rõ: Họ và tên, lớp) và tổng hợp kết quả gửi về trường qua phòng CT HSSV (Đ/c Sơn) trước ngày 30/8/2012 để tổng hợp báo cáo Ban giám hiệu.

Những SV vắng mặt không lý do, đề nghị BCN các khoa xử lý theo hướng dẫn tại Quyết định số 33/QĐ-HSSV ban hành ngày 07/4/2005 của Hiệu trưởng.

Nhận được thông báo này, yêu cầu BCN các Khoa triển khai thực hiện nghiêm túc đúng nội dung và thời gian đã quy định ở trên./.

Thông báo chi tiết download tại đây.

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
mau don
lich
Đang online 1551
Hôm nay 16137
Hôm qua 16766
Tuần này 48356
Tuần trước 99564
Tháng này 3221448
Tháng trước 3495074
Tất cả 39465718

Lượt truy cập: 39465718

Đang online: 1551

Ngày hôm qua: 16766

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ