Phòng Công tác học sinh - sinh viên
tapthect
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Thông báo Thông báo khác
07/06/2012 14:45 - Xem: 3574

Thông báo V/v thay đổi mẫu giấy xác nhận vay vốn

Căn cứ vào công văn số 1147ĐHTN- CT HSSV ngày 26/10/2011 Giám đốc Đại học Thái Nguyên “V/v mẫu giấy xác nhận HSSV vay vốn tín dụng đào tạo”.

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Số: 1048 TB/CT HSSV

V/v thay đổi mẫu giấy xác nhận vay vốn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 11 năm 2011

Kính gửi: Ban chủ nhiệm các khoa   

Căn cứ vào công văn số 1147ĐHTN- CT HSSV ngày 26/10/2011 Giám đốc Đại học Thái Nguyên “V/v mẫu giấy xác nhận HSSV vay vốn tín dụng đào tạo”.

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên của trường xin xác nhận để vay vốn được thuận lợi, nhanh chóng.

Nhà trường thông báo như sau:

1. Nhà trường đề nghị các khoa thực hiện xác nhận cho sinh viên của đơn vị mình vay vốn tín dụng đào tạo theo mẫu giấy xác nhận (mẫu số 01/TSDV) được gửi kèm theo thông báo này (nhà trường không xác nhận nếu sinh viên không làm đúng theo mẫu đã gửi).

2. Sinh viên của các khoa gửi giấy xin xác nhận lên khoa (không gửi trực tiếp lên phòng CT HSSV). Các khoa tập hợp và ký giấy xác nhận cho SV trước khi gửi lên trường (qua phòng CT HSSV) để kiểm tra, ký và đóng dấu.

3. Sau khi ký và đóng dấu phòng CT HSSV gửi lại các khoa qua phòng HC-TV (Văn thư) đểcác khoa trả giấy xác nhận cho sinh viên của khoa mình.

Nhận được thông báo này, đề nghị BCN các khoa triển khai đến toàn thể sinh viên của đơn vị mình biết để thực hiện.

Nơi nhận:

- BGH (B/c)

- Như K.gửi (T/h)

- Lưu VT CT HSSV

                    T/L. HIỆU TRƯỞNG

               Trưởng phòng CT HSSV

                         (đã ký)

 

             TS. Nguyễn Quang Tính

 

Dowload mẫu giấy xác nhận tại đây.

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
mau don
lich
Đang online 7156
Hôm nay 11795
Hôm qua 18923
Tuần này 121881
Tuần trước 127883
Tháng này 3090722
Tháng trước 3780697
Tất cả 42917653

Lượt truy cập: 42917711

Đang online: 7187

Ngày hôm qua: 18923

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ