Phòng Công tác học sinh - sinh viên
tapthect
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Quản lý HSSV Điểm rèn luyện
15/10/2015 15:54 - Xem: 1671

Về Quyết định về việc công nhận điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2014-2015

Căn cứ Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, ban hành kèm theo Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

       ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

   Số: 1323/QĐRL-HSSV                                                   Thái Nguyên, ngày  01 tháng 10 năm 2015

                                                                               QUYẾT ĐỊNH

                                Về việc công nhận điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2014-2015

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

       Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

        Căn cứ Quy chế  đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, ban hành kèm theo Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

        Căn cứ vào thành tích rèn luyện của cá nhân sinh viên đã đạt được trong học kỳ 2, năm học 2014 – 2015;

        Căn cứ vào kết quả đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên của Hội đồng Nhà trường họp ngày 30/9/2015;

        Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV, Trưởng các khoa chuyên môn.

                                                                                      QUYẾT ĐỊNH:

         Điều 1: Công nhận điểm rèn luyện học kỳ 2, năm học 2014 – 2015 cho 5.344 sinh viên (trong đó có; 456 sinh viên đạt Xuất sắc, 1.472 sinh viên đạt loại Tốt, 1.458 sinh viên đạt loại Khá, 1.571 sinh viên đạt TB Khá, 198 sinh viên đạt Trung bình và 189 sinh viên đạt loại yếu, kém);

 (có danh sách kèm theo)

        Điều 2: Điểm rèn luyện được tính vào điểm trung bình chung mở rộng để xét học bổng, khen thưởng theo Quy chế. BCN các khoa, Trung tâm ĐT&PTQT có trách nhiệm cập nhật điểm rèn luyện của sinh viên vào phần mềm IU và hoàn thành trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký Quyết định.

       Điều 3: Các Ông (bà) Trưởng phòng: Công tác HSSV, Đào tạo, KH - TC, BCN các khoa, GĐ Trung tâm ĐT&PTQT và các sinh viên có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

          Nơi gửi:                                                                     KT. HIỆU TRƯỞNG

           - ĐHTN (B/cáo);                                                         P. HIỆU TRƯỞNG     

           - BGH (B/cáo);                                                                    (Đã ký)

             - Như điều 3 (T/hiện);                                                             

           - Lưu VT, CT HSSV.                                               PGS.TS. Trần Huê Viên

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
mau don
lich
Đang online 7827
Hôm nay 14290
Hôm qua 21571
Tuần này 14290
Tuần trước 131657
Tháng này 3114788
Tháng trước 3780697
Tất cả 42941719

Lượt truy cập: 42941719

Đang online: 7827

Ngày hôm qua: 21571

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ