Phòng Công tác học sinh - sinh viên
tapthect
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập bổ sung học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên là người dân tộc rất ít người và dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo
Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập bổ sung học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên là người dân tộc rất ít người và dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo

Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-ĐHNL-HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy định hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Quyết định miễn giảm học phí bổ sung học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy
Quyết định miễn giảm học phí bổ sung học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 864/QĐ-ĐHNL-HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành quy định miễn giảm học phí cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Quyết định về việc trợ cấp xã hội bổ sung học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy
Quyết định về việc trợ cấp xã hội bổ sung học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-ĐHNL ngày 28/02/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học chính quy, áp dụng tỏng trường Đại học Nông Lâm

Thông báo kết quả Hội nghị tổng kết công tác ANTT và QLSV ở nội, ngoại trú năm học 2019-2020
Thông báo kết quả Hội nghị tổng kết công tác ANTT và QLSV ở nội, ngoại trú năm học 2019-2020

Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020 và Nghị quyết tháng 10 năm 2020 của Đảng ủy Nhà trường, ngày 23/10/2020 trường Đại học Nông Lâm đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ANTT và QLSV ở nội, ngoại trú năm học 2019-2020

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 1762/QĐ-ĐHNL-HSSV ngày 20/12/2019 của Hiệu trưởng trường ĐHNL ban hành quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Hội nghị an ninh trật tự và quản lý sinh viên ở nội trú, ngoại trú năm học 2019 - 2020
Hội nghị an ninh trật tự và quản lý sinh viên ở nội trú, ngoại trú năm học 2019 - 2020

Thực hiện kế hoạch năm học 2020 - 2021, sáng ngày 23/10/2020, Trường Đại học Nông Lâm đã tổ chức Hội nghị an ninh trật tự và quản lý sinh viên ở nội trú, ngoại trú với công tác chính quyền địa phương các cấp.

Công văn niêm yết học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy
Công văn niêm yết học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 1762/QĐ-HSSV ngày 20/12/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng KKHT cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Quyết định khen thưởng các Tập thể lớp, BCS quản lý lớp tốt và cá nhân sinh viên đã đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện năm học 2019-2020
Quyết định khen thưởng các Tập thể lớp, BCS quản lý lớp tốt và cá nhân sinh viên đã đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện năm học 2019-2020

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-ĐHNL- ngày 28/02/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông lâm ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy

Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy
Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 344/QĐRL-ĐHNTL-HSSV ngày 25/3/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm về việc ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên trường Đại học Nông Lâm hệ chính quy

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo
Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo

Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành quy định hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy
Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 864/QĐ-ĐHNL-HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành quy định miễn giảm học phí cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Quyết định về việc trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy
Quyết định về việc trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 865/QĐ-HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành quy định trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Công văn niêm yết học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2019-2020 cho sinh viên khóa 48
Công văn niêm yết học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2019-2020 cho sinh viên khóa 48

Hiện nay nhà trường đã phân bổ và tổng hợp xong học bổng khuyến khích tập học kỳ II, năm học 2019-2020 cho sinh viên khóa 48

Công văn tuyển chọn sinh viên xuất sắc nhận học bổng VALLET năm 2020
Công văn tuyển chọn sinh viên xuất sắc nhận học bổng VALLET năm 2020

Thực hiện công văn số 1216/ĐHTN-CT HSSV ngày 14/7/2020 của Đại học Thái Nguyên v/v tuyển chọn sinh viên xuất sắc nhận học bổng VALLET năm 2020

Thông báo giải thưởng KOVA lần thứ 18 năm 2020
Thông báo giải thưởng KOVA lần thứ 18 năm 2020

Thực hiện thông báo số 09/20100 giải thưởng KOVA lần thứ 18 năm 2020 của Tập đoàn Sơn KOVA

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ 2 năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ 2 năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ vào kết quả xét cấp học bổng KKHT kỳ II năm học 2019-2020 họp ngày 24/6/2020

Web các đơn vị
mau don
lich
Đang online 8096
Hôm nay 14805
Hôm qua 21571
Tuần này 14805
Tuần trước 131657
Tháng này 3115303
Tháng trước 3780697
Tất cả 42942234

Lượt truy cập: 42942316

Đang online: 8147

Ngày hôm qua: 21571

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ