Phòng Công tác học sinh - sinh viên
tapthect
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 69 sinh viên liên thông Đại học hệ VLVH ngành Quản lý đất đai và Trồng trọt niên khóa 2015-2019
Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 69 sinh viên liên thông Đại học hệ VLVH ngành Quản lý đất đai và Trồng trọt niên khóa 2015-2019

Chiều ngày 02 tháng 11 năm 2019 tại Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Cao Bằng đã long trọng tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp liên thông Đại học hệ vừa làm vừa học niên khóa 2015-2019

Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 37 tân kỹ sư liên thông đại học hệ VLVH ngành Quản lý đất đai niên khóa 2016-2019
Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 37 tân kỹ sư liên thông đại học hệ VLVH ngành Quản lý đất đai niên khóa 2016-2019

Sáng ngày 15/10/2019 tại Trường Cao đẳng KTKT Điện Biên đã long trọng tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 37 tân kỹ sư liên lên Đại học ngành Quản lý đất đai niên khóa 2016-2019

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 30 SV hệ VLVH ngành Nông lâm kết hợp
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 30 SV hệ VLVH ngành Nông lâm kết hợp

Sáng ngày 14/10/2019, tại Trường Trung tâm GDTX hướng nghiệp Lai Châu đã long trọng tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên đại học hệ VLVH ngành Nông lâm kết hợp niên khóa 2015 -2019

Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 26 sinh viên liên thông Đại học hệ VLVH chuyên ngành Trồng trọt niên khóa 2016-2019
Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 26 sinh viên liên thông Đại học hệ VLVH chuyên ngành Trồng trọt niên khóa 2016-2019

Chiều ngày 13 tháng 10 năm 2019 tại trường Cao đẳng cộng đồng Lào Cai đã long trọng tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ liên thông Đại học VLVH chuyên ngành Trồng trọt cho 26 sinh viên niên khóa 2016-2019

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 47 hệ chính quy niên khóa 2015-2019
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 47 hệ chính quy niên khóa 2015-2019

Chiều 23/8/2019, tại Hội trường A, Trường Đại học Nông Lâm đã long trọng tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 467 sinh viên khóa 47 các lớp đại học hệ chính quy niên khóa 2015-2019

Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 33 tân kỹ sư liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành Trồng trọt niên khóa 2016-2019
Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 33 tân kỹ sư liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành Trồng trọt niên khóa 2016-2019

Sáng ngày 08/8/2019 tại Trường Cao đẳng KTKT Điện Biên đã long trọng tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 33 tân kỹ sư liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngành Trồng trọt niên khóa 2016-2018

Lễ trao bằng cho 47 tân kỹ sư ngành Trồng trọt hệ liên thông từ trung cấp lên đại học niên khóa 2015-2018
Lễ trao bằng cho 47 tân kỹ sư ngành Trồng trọt hệ liên thông từ trung cấp lên đại học niên khóa 2015-2018

Chiều ngày 16/6/2019 tại trường Cao đẳng kỹ thuật và công nghệ Hà Giang đã long trọng tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ liên thông từ trung cấp lên đại học hệ VLVH ngành Trồng trọt, niên khóa 2015-2018.

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 51 sinh viên hệ vừa làm vừa học ngành Nông lâm kết hợp và 22 sinh viên liên thông Đại học ngành quản lý đất đai
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 51 sinh viên hệ vừa làm vừa học ngành Nông lâm kết hợp và 22 sinh viên liên thông Đại học ngành quản lý đất đai

Thực hiện chương trình công tác năm học và kế hoạch bế giảng của Trường Đại học Nông Lâm, chiều ngày 10 tháng 6 năm 2019 tại Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Cao Bằng đã long trọng tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học hệ vừa làm vừa học ngành Nông lâm kết hợp và liên thông Đại học ngành Quản lý đất đai.

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên ngành Nông lâm kết hợp tại Hà Giang niên khóa 2014-2019
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên ngành Nông lâm kết hợp tại Hà Giang niên khóa 2014-2019

Sáng ngày 21/3/2019, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên hướng nghiệp Hà Giang đã long trọng tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp niên khóa 2014-2019 cho 62 sinh viên ngành Nông lâm kết hợp hệ vừa làm vừa học.

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học  K46 (đợt 2) niên khóa 2014 - 2018
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học K46 (đợt 2) niên khóa 2014 - 2018

Ngày 28/2/2019, Trường Đại học Nông Lâm long trọng tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học K46 (đợt 2) hệ chính quy niên khóa 2014 – 2018.

Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 19 SV liên thông ngành Chăn nuôi thú y hệ Vừa làm vừa học tại Quảng Bình
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 19 SV liên thông ngành Chăn nuôi thú y hệ Vừa làm vừa học tại Quảng Bình

Ngày 23/01/2019 tại Trường Cao đẳng Công nông nghiệp Quảng Bình, trường Đại học Nông – Lâm Thái Nguyên, trường CĐ Công nông nghiệp Quảng Bình phối hợp long trọng tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 19 tân kỹ sư ngành Chăn nuôi thú y hệ liên thông vừa làm vừa học khóa 2015 – 2018.

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ VLVH ngành Phát triển nông thôn và Chăn nuôi Thú y tại Phú Thọ
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ VLVH ngành Phát triển nông thôn và Chăn nuôi Thú y tại Phú Thọ

Sáng ngày 19/01/2019, tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Thanh Sơn Phú Thọ và Trung tâm Nông Lâm Phú Thọ đã long trọng tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên hệ VLVH ngành Phát triển nông thôn và Chăn nuôi thú y khóa học 2014-2018

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ VLVH các ngành Nông lâm kết hợp, Quản lý đất đai niên khóa 2014-2018.
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ VLVH các ngành Nông lâm kết hợp, Quản lý đất đai niên khóa 2014-2018.

Sáng ngày 14/12/2018, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên hướng nghiệp Bắc Kạn đã trang trọng tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp niên khóa 2014-2018 cho sinh viên hệ VLVH các ngành Nông lâm kết hợp và Quản lý đất đai.

Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ Vừa làm vừa học ngành Thú y niên khóa 2013-2018
Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học hệ Vừa làm vừa học ngành Thú y niên khóa 2013-2018

Sáng ngày 24/10/2018, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã phối hợp với Trường Trung cấp Nông nghiệp Thủy sản Hải Phòng long trọng tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 28 Tân bác sỹ Thú y hệ vừa làm vừa học niên khóa 2013-2018.

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 20 Tân kỹ sư hệ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ VLVH chuyên ngành Quản lý đất đai niên khóa 2015 -2018.
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 20 Tân kỹ sư hệ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ VLVH chuyên ngành Quản lý đất đai niên khóa 2015 -2018.

Sáng ngày 11 tháng 10 năm 2018 tại trường Trung cấp cộng đồng Hà Nội, Phân hiệu Lạng Sơn đã long trọng tổ chức tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học hệ vừa làm vừa chuyên ngành Quản lý đất đai cho 20 Tân kỹ sư niên khóa 2015 -2018

Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 43 SV hệ VLVH ngành Lâm nghiệp
Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho 43 SV hệ VLVH ngành Lâm nghiệp

Sáng ngày 31/8/2018, tại Trường Cao đẳng Công nông nghiệp tỉnh Quảng Bình đã long trọng tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên đại học hệ VLVH ngành Lâm nghiệp niên khóa (2014 -2018).

Web các đơn vị
mau don
lich
Đang online 4992
Hôm nay 8903
Hôm qua 15207
Tuần này 8903
Tuần trước 110155
Tháng này 2958394
Tháng trước 3125957
Tất cả 35197554

Lượt truy cập: 35197686

Đang online: 5104

Ngày hôm qua: 15207

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ