Công tác Đảng ủy
30/4-1/5
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Văn bản lãnh đạo Nghị quyết
08/09/2016 15:47 - Xem: 1065

Nghị quyết hội nghị lần thứ 15 của Ban chấp hành đảng bộ trường Đại học Nông Lâm khóa XIV

Ngày 06/9/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm khóa XIV đã họp phiên toàn thể lần thứ Mười Năm để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Mười Bốn của BCH Đảng bộ và quyết định nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9/2016.

ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

*

Số: 33-NQ/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Thái Nguyên, ngày 06tháng 9 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ MƯỜI NĂM

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm khóa XIV

 

Ngày06/9/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm khóa XIV đã họp phiên toàn thể lần thứ Mười Năm để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Mười Bốn của BCH Đảng bộ và quyết định nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9/2016.

 I. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CÔNG TÁC THÁNG 8/2016

1.1. Công tác chính trị tư tưởng, công tác Đảng và tổ chức cán bộ

* Công tác chính trị tư tưởng, công tác đảng vụ:

             - Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

            - Đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

            - Tổ chức thành công Hội nghị quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XII của Đảng. Thông qua chương trình hành động của Đảng ủy trường về thực hiện Nghị quyết lần thứ XII của Đảng.

            - Xét hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng nhân dịp 2/9, xét hồ sơ đề nghị công nhận đảng viên chính thức cho các đảng viên dự bị đủ điều kiện.

- Tiếp tục thực hiện các chế độ báo cáo công tác theo sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên và Đảng ủy nhà trường.

            - Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác an ninh văn hóa, nắm bắt được thường xuyên diễn biến tư tưởng của CBGV và sinh viên trong trường.

            - Rà soát danh sách đảng viên là sinh viên đã tốt nghiệp ra trường và hướng dẫn thủ tục chuyển sinh hoạt đảng  theo quy định.

* Công tác tổ chức cán bộ:

- Bổ nhiệm lại, bổ nhiệm mới phó Trưởng khoa Nông học theo nhiệm kỳ.

- Đề xuất phương án quản lý Khoa Kinh tế &PTNT khi trưởng khoa hết nhiệm kỳ.

- Củng cố hoạt động của Trung tâm tư vấn và dịch vụ sinh viên.

1.2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ

- Công tác đào tạo:

 • Tổ chức tốt công tác tuyển sinh Khóa 48 (tư vấn ngành nghề).
 • Tư vấn tuyển sinh đợt 2 sang Lào (hoàn thành trong tháng 10).
 • Điều chỉnh kế hoạch học tập cho khóa 48 theo ngày nhập học mới.
 • Tham gia tổ chức tuyển sinh cao học đợt 2/2016.
 • Xây dựng phương án thi tiếng Anh chuẩn đầu ra cho cao học.
 • Triển khai đề án đào tạo tiếng Anh, tiếng Nhật cho sinh viên K48.

- Triển khai chương trình thạc sỹ Quốc tế về Khoa học môi trường hợp tác với Cộng hòa Liên bang Đức.

 • Tiếp tục các hoạt động đánh giá trường (nội bộ).

- Công tác HSSV:

 • Tổ chức tốt công tác tiếp sinh K48. Đợt 1: Tuyển sinh được 1.206 sinh viên.
 • Tổ chức học tập chính trị đầu khóa cho sinh viên K48.
 • Triển khai tốt công tác bảo hiểm y tế bắt buộc đối với toàn bộ sinh viên.
 • Chuẩn bị ký túc xá cho K48.

- Hành chính tổ chức:

 • Đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn hóa trong nhà trường (đeo thẻ, giờ giấc, vệ sinh….).
 • Chăm sóc và tu bổ cảnh quan trong toàn trường.

- Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế:

 • Đề xuất các hoạt động chuyển giao KHCN với tỉnh Thái Nguyên.
 • Đề xuất đề tài nghiên cứu khoa học vùng Tây Bắc.
 • Triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu KHCN của tỉnh Hà Giang tới từng chi bộ.
 • Triển khai các hoạt động NCKH tại Phia Đén- Cao Bằng.
 • Hoàn thành kế hoạch chi tiết Hội nghị UNTA.
 • Hoàn thành kế hoạch chi tiết tổ chức hội nghị khối các trường ĐH Kỹ thuật.

- Quản trị phục vụ:

 • Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện nhà điều hành trung tâm.
 • Sửa đường từ đập tràn vào đến Khoa CNTY, Hội trường A.
 • Kiểm tra cơ sở vật chất các giảng đường phục vụ học tập cho năm học mới.

- Triển khai tốt các hoạt động cho sinh viên K48 như: chuẩn bị ký túc xá, khám sức khỏe vv…

- Kế hoạch tài chính:

 • Thanh quyết toán kinh phí tổ chức thi THPT Quốc gia tại Lai Châu.
 • Giải quyết các tồn đọng trong thu học phí hệ VLVH.
 • Xây dựng phương án tự chủ tài chính hoàn toàn và đóng góp tài chính cho các Trung tâm Nghiên cứu và Dịch vụ.
 • Công tác Thanh tra pháp chế và thi đua
 • Tăng cường công tác kiểm tra đầu năm.
 • Xem xét điều chỉnh tiêu chí đánh giá CBVC và các đơn vị hàng năm.

1.3. Công tác đoàn thể chính trị - xã hội

 • Phối hợp tốt với các phòng chức năng tổ chức tiếp sinh khóa 48.
 • Tổ chức chăm sóc cảnh quan trong trường.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC THÁNG 9/2016

2.1. Công tác chính trị tư tưởng, công tác Đảng và tổ chức cán bộ

* Công tác chính trị tư tưởng, công tác đảng vụ:

             - Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

            - Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Triển khai chương trình hành động của Đảng ủy trường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

            - Xử lý đảng viên vi phạm điều lệ Đảng (Chi bộ phòng HCTC, chi bộ khoa KT&PTNT).

            - Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác an ninh văn hóa, nắm bắt được thường xuyên diễn biến tư tưởng của CBGV và sinh viên trong trường.

            - Quyết định kết nạp Đảng cho các quần chúng ưu tú đủ điều kiện đợt 02/9, công nhận đảng viên chính thức cho các đảng viên dự bị đợt tháng 9/2016.

            - Hoàn thành công tác chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên là sinh viên đã tốt nghiệp ra trường, cán bộ đảng viên nghỉ chế độ (đến tháng 8/2016) và hướng dẫn thủ tục chuyển sinh hoạt đảng  theo quy định.

            - Thực hiện các chế độ báo cáotheo định kỳ và làm tốt nghiệp vụ công tác Đảng trong việc hệ thống lại số liệu, sổ sách, văn bản.

* Công tác tổ chức cán bộ:

 • Thực hiện qui trình bổ nhiệm lại Trưởng khoa Khoa học cơ bản  theo nhiệm kỳ.
 • Thành lập Trung tâm Địa tin học và bổ nhiệm giám đốc Trung tâm Địa tin học.
 • Thực hiện qui trình bổ sung phó trưởng phòng QTPV, Trưởng phòng Khoa học – Viện Khoa học sự sống
 • Kiện toàn các bộ môn Khoa Nông học.
 • Xem xét, rà soátnhân sự khối văn phòng,cán bộ kỹ thuật phòng thí nghiệm cho tất cả các đơn vị.
 • Phát triển đội ngũ giảng dạy khoa Chăn nuôi thú y.
 • .2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ

* Công tác đào tạo:

 • Triển khai kế hoạch năm học 2016-2017.
 • Xem xét dồn lớp một số ngành học tuyển sinh kém: Hoa viên cây cảnh, Thủy sản, Công nghệ sau thu hoạch.
 • Rà soát và chuẩn hóa hệ thống các phòng thí nghiệm.
 • Xem xét các đề xuất mở ngành mới cho tuyển sinh năm 2017: Bảo vệ thực vật; Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm; Kinh doanh Nông nghiệp, kỹ thuật môi trường.
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo liên thông giữa các ngành, các khoa trong toàn trường.

* Công tác HSSV:

 • Tổ chức tổng kết năm học  2015-2016.
 • Tổ chức khai giảng năm học 2016-2017.
 • Tổ chức kiểm tra giám sát chặt khóa 48 (lên lớp, sinh hoạt…) ngay từ đầu năm.

* Hành chính tổ chức:

 • Rà soát đề xuất toàn bộ CBVC phục vụ đào tạo đảm bảo hiệu quả cán bộ hợp đồng.
 • Phát triển  cảnh quan khu điều hành mới.

* Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế:

 • Triển khai đề án đa dạng sản phẩm chè với tỉnh Thái Nguyên.
 • Phê duyệt kế hoạch chi tiết Hội nghị UNTA.
 • Phê duyệt kế hoạch chi tiết tổ chức hội nghị khối các trường ĐH Kỹ thuật.

* Quản trị phục vụ:

 • Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện nhà điều hành trung tâm để chuyển nhiệm sở vào đầu tháng 11 (tập trung phòng họp).
 • Thúc đẩy các thủ tục hoàn thành công trình Trung tâm Khảo nghiệm giống (Nhiệm sở Khoa CNSH-CNTP).
 • Mua 01 ô tô từ nguồn tài trợ của Agri-bank.

* Kế hoạch tài chính:

- Thu học phí kỳ I năm học 2016-2017.

- Xây dựng kế hoạch, ký hợp đồng với các KTX K của ĐHNL.

- Rà soát số học viên cao học nợ học phí và thúc đẩy các khoa, phòng liên quan đôn đốc thu học phí.

- Phối hợp với phòng KH&HTQT xây dựng dự toán sử dụng kinh phí trích từ nguồn thu học phí cho sinh viên và  người học hoạt động NCKH.

* Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

 • Tập trung các hoạt động cho đánh giá trường và các chương trình đào tạo.

*Công tác Thanh tra pháp chế và thi đua

 • Xem xét điều chỉnh tiêu chí đánh giá CBVC| và tập thể hàng năm.

2.3. Công tác đoàn thể chính trị - xã hội

* Công đoàn:

- Phối hợp tổ chức hoạt động tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Quốc khánh Việt Nam (02/9/1945-02/9/2016).

- Phối hợp xây dựng hoạt động kỷ niệm nhân ngày Phụ nữ Việt nam 20/10.

 

* Đoàn Thanh niên:

- Tổ chức Giải bóng chuyền sinh viên năm 2016.

- Tiếp tục phối hợp với Nhà trường tổ chức tiếp sinh K48.

- Tổ chức chương trình Chào tân sinh viên K48: “Sinh viên thế kỷ 21”.

- Chỉ đạo tốt việc tổ chức đại hội Đoàn các cấp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Văn phòng Đảng uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy, các Ban của Đảng uỷ, Ban chi ủy các chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội CCB, Hội sinh viên và các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các mặt công tác đã được phân công triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ (qua Văn phòng Đảng uỷ)./.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy ĐHTN(b/c),

- UV BCH Đảng bộ (t/h),                                  

- Các Ban của Đảng uỷ (t/h),

- Các chi bộ, CĐ, ĐTN, Hội CCB, Hội SV (t/h),

- Lưu VPĐU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Trần Văn Điền

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
vn
tccb
Đang online 10318
Hôm nay 1995
Hôm qua 15924
Tuần này 1995
Tuần trước 106717
Tháng này 3059184
Tháng trước 3495074
Tất cả 39303454

Lượt truy cập: 39303454

Đang online: 10318

Ngày hôm qua: 15924

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ