Công tác Đảng ủy
30/4-1/5
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Văn bản lãnh đạo Nghị quyết
07/11/2016 09:04 - Xem: 888

Nghị quyết hội nghị lần thứ 16 của Ban chấp hành đảng bộ trường Đại học Nông Lâm khóa XIV

Ngày 04/10/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm khóa XIV đã họp phiên toàn thể lần thứ Mười Sáu để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Mười Năm của BCH Đảng bộ và quyết định nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 10/2016.

ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

*

Số: 38-NQ/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 10 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ MƯỜI SÁU

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm khóa XIV

 

Ngày 04/10/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm khóa XIV đã họp phiên toàn thể lần thứ Mười Sáu để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Mười Năm của BCH Đảng bộ và quyết định nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 10/2016.

 I. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CÔNG TÁC THÁNG 9/2016

1.1. Công tác chính trị tư tưởng, công tác Đảng và tổ chức cán bộ

* Công tác chính trị tư tưởng, công tác đảng vụ:

             - Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

            - Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Ban hành chương trình hành động của Đảng ủy trường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

- Triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử 80 năm Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên”.

- Triển khai kế hoạch tự kiểm tra giám sát về việc thực hiện 9 đề án toàn khóa của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên.

            - Ra Quyết định kết nạp Đảng cho các quần chúng ưu tú đủ điều kiện đợt 02/9, công nhận đảng viên chính thức cho các đảng viên dự bị đợt tháng 9/2016.

            - Thực hiện công tác chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên là sinh viên đã tốt nghiệp ra trường, cán bộ đảng viên nghỉ chế độ và hướng dẫn thủ tục chuyển sinh hoạt đảng  theo quy định.

            - Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác an ninh văn hóa, nắm bắt được thường xuyên diễn biến tư tưởng của CBGV và sinh viên trong trường.

            - Thực hiện các chế độ báo cáo theo định kỳ và làm tốt nghiệp vụ công tác Đảng trong việc hệ thống lại số liệu, sổ sách, văn bản.

* Công tác tổ chức cán bộ:

- Bổ nhiệm lại Trưởng khoa Khoa học cơ bảntheo nhiệm kỳ.

- Ra quyết định thành lập Trung tâm Địa tin học và bổ nhiệm giám đốc Trung tâm Địa tin học.

- Ra quyết định Bổ sung phó trưởng phòng QTPV, Trưởng phòng Khoa học – Viện Khoa học sự sống.

- Kiện toàn các bộ môn Khoa Nông học.

- Xem xét, rà soát nhân sự khối văn phòng, cán bộ kỹ thuật phòng thí nghiệm cho tất cả các đơn vị.

- Phát triển đội ngũ giảng dạy khoa Chăn nuôi thú y.

 1. .2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ

* Công tác đào tạo:

+ Đào tạo chính quy

- Triển khai kế hoạch năm học 2016-2017.

- Tiếp tục tuyển sinh đại học đợt 2,3/ 2016 và tổ chức khai giảng K48.

- Tiếp tục nhiệm thu giáo trình đã ký hợp đồng với nhà trường trong năm 2015 và ký hợp đồng viết năm 2016.

- Xét tốt nghiệp đợt tháng 9.

- Xây dựng phương án đổi mới quản lý đào tạo (linh hoạt, mềm dẻo, thuận lợi cho người học) phát huy tối đa khả năng liên thông đa ngành trong quá trình đào tạo.

+ Đào tạo theo nhu cầu xã hội

- Tiếp nhận hồ sơ Đại học Chính trị (Văn bằng II) với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục công tác tư vấn tuyển sinh, thi tuyển sinh, giao nhận đề tài và thi tốt nghiệp cho các lớp,các hệ đào tạo theo kế hoạch.

+  Đào tạo Sau đại học

- Tổ chức nhập học cho cao học K24 đợt 2.

- Tổ chức thẩm định luận văn cho Học viên K22, hoàn thiện hồ sơ cho K23 TTTN.

- Bảo vệ đề cương và chuyên đề, bảo vệ luận án cấp cơ sở, cấp đại học cho các NCS.

* Công tác HSSV:

- Đôn đốc các khoa tổ chức tổng kết năm học 2015-2016.

- Tổ chức khai giảng năm học 2016-2017.

- Tổ chức nhập học cho SV K48 (NV2) +30a và tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho SV K48 (NV2).

- Tiếp nhận hồ sơ miễn giảm học phí, hồ sơ ưu tiên của SV mới nhập học.

- Xây dựng cụ thể hóa Quy trình xét kỷ luật, khen thưởng cho SV theo Thông tư 10 của Bộ GD&ĐT.

- Triển khai công tác quản lý SV của GVCN và CVHT năm học 2015-2016.

* Hành chính tổ chức:

- Rà soát, sắp xếp lại các Phòng thí nghiệm và Tuyển dụng hệ thống cán bộ phòng thí nghiệm 8 Khoa và Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng.

- Tham mưu xây dựng và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017 theo chỉ đạo của cấp trên, xây dựng quy định về quản lý cảnh quan và vệ sinh môi trường, xây dựng và ban hành kế hoạch phát triển chuyên trang Cựu sinh viên trên website của trường.

- Rà soát việc quản lý điều hành các hoạt động của trường thông qua hệ thống phần mền Elive.XD kế hoạch hoạt động thông tin tuyên truyền 4 tháng cuối năm 2016 và năm học 2016-2017.

* Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế:

- Xét chọn đề xuất đề tài cấp cơ sở năm 2017.

- Tiếp tục công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo KHCN các trường ĐH kỹ thuật lần thứ 49 tại Hà Giang.

- Hoàn thiện 02 nhiệm vụ KHCN hợp tác với tỉnh Thái Nguyên.

- Xây dựng Quy định về sinh viên nghiên cứu khoa học.

- Làm việc với tổ chức DAAD về cơ hội học bổng và hỗ trợ nghiên cứu.

* Quản trị phục vụ:

 • Mua sắm vật tư, hóa chất phục vụ thực hành năm học 2016-2017.
 • Hoàn thiện 02 bộ hồ sơ xây dựng quyết toán ĐHTN.
 • Hỗ trợ thủ tục để đăng ký đấu thầu online theo quy định.
 • Xây dựng phương án xây nhà để xe và trạm gác khu nhà điều hành mới.
 • Hỗ trợ công tác thi công khu Nhà điều hành.
 • Khởi công XD khu dịch vụ tổng hợp tại cổng trường.
 • Xây dựng phương án quy hoạch Khu tổ hợp chăn nuôi của khoa CNTY.

* Kế hoạch tài chính:

- Thu học phí kỳ I năm học 2016-2017.

- Xây dựng kế hoạch, ký hợp đồng với các KTX K của ĐHNL.

- Rà soát số học viên cao học nợ học phí và thúc đẩy các khoa, phòng liên quan đôn đốc thu học phí.

- Phối hợp với phòng KH&HTQT xây dựng dự toán sử dụng kinh phí trích từ nguồn thu học phí cho sinh viên và  người học hoạt động NCKH.

* Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

 • Triển khai tự đánh giá trường.
 • Dự giờ giảng viên cấp trường.

* Công tác Thanh tra pháp chế và thi đua

- Xây dựng kế hoạch công tác thanh tra, pháp chế, thi đua khen thưởng, PCTN năm học 2016-2017.

- Hoàn thiện việc chỉnh sửa, bổ sung tiêu chí thi đua tập thể, cá nhân Trường Đại học Nông Lâm năm học 2016-2017.

- Thanh tra công tác cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

- Hoàn thiện việc đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2016-2017; điều chỉnh, bổ sung tiêu chí đánh giá CBVC phục vụ đào tạo.

- Hoàn thiện kế hoạch, bồi dưỡng điển hình tiên tiến năm học 2016-2017.

1.3. Công tác đoàn thể chính trị - xã hội

* Công đoàn:

- Phối hợp tổ chức hoạt động tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Quốc khánh Việt Nam (02/9/1945-02/9/2016).

- Phối hợp xây dựng hoạt động kỷ niệm nhân ngày Phụ nữ Việt nam 20/10.

* Đoàn Thanh niên:

- Tổ chức thành công Giải bóng chuyền sinh viên năm 2016.

- Tổ chức chương trình Chào tân sinh viên K48: “Sinh viên thế kỷ 21”.

- Tổng kết công tác Đoàn – Hội năm học 2015 – 2016.

- Tổ chức thành công cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng sáng tạo NCKH trong sinh viên”.

- Tổ chức giao hữu bóng đá cùng Ngân hàng Agribank.

- Tham gia vòng loại giải bóng đá sinh viên tỉnh Thái Nguyên (đạt giải nhì).

-  Chỉ đạo tốt việc tổ chức đại hội Đoàn – Hội các cấp.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC THÁNG 10/2016

2.1. Công tác chính trị tư tưởng, công tác Đảng và tổ chức cán bộ

* Công tác chính trị tư tưởng, công tác đảng vụ:

             - Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

            - Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

            - Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác an ninh văn hóa, nắm bắt được thường xuyên diễn biến tư tưởng của CBGV và sinh viên trong trường.

            - Tiếp tục Triển khai chương trình hành động của Đảng ủy trường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng (các chi bộ trực thuộc báo cáo việc xây dựng chương trình hành động của đơn vị).

- Tổ chức thu và chấm bài viết tham gia cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử 80 năm Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên” và lựa chọn 10 bài viết tiêu biểu nhất, xuất sắc nhất tham gia dự thi cấp trên.

- Sơ kết đánh giá việc triển khai 9 đề án toàn khóa của Đảng ủy ĐHTN nhiệm kỳ 2015-2020  và báo cáo cấp trên về việc thực hiện 9 đề án toàn khóa của Đảng ủy Đại học Thái Nguyên.

- Tăng cường mua, đọc báo và tạp chí của Đảng.

- Xây dựng kế hoạch trình Đảng ủy ĐHTN về việc tổ chức Hội nghị tập huấn về đảng vụ và năng lực lãnh đạo của các bí thư chi bộ (Dự kiến tổ chức vào tháng 11).

            - Rà soát và đề nghị tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đảng viên.

            - Hướng dẫn thủ tục kết nạp Đảng cho các quần chúng ưu tú đủ điều kiện đợt 22/12, công nhận đảng viên chính thức cho các đảng viên dự bị đợt tháng 10/2016.

            - Tiếp tục thực hiện các chế độ báo cáo theo định kỳ và làm tốt nghiệp vụ công tác Đảng trong việc hệ thống lại số liệu, sổ sách, văn bản.

            * Công tác tổ chức cán bộ:

- Rà soát công tác qui hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2016 thuộc thẩm quyền của Đảng ủy (khoa, phòng, viện, trung tâm).

- Hoàn thiện chiến lược nhà trường giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2030 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Rà soát vị trí việc làm, thực hiện nghị định số 108/2014/NĐCP ngày 20/11/2014 về tinh giản biên chế theo qui định của ĐHTN.

- Thực hiện qui trình bổ nhiệm lại Phó Trưởng khoa Khoa học cơ bản và các bộ môn theo theo nhiệm kỳ của Trưởng khoa.

- Thực hiện qui trình bổ nhiệm giám đốc Trung tâm Địa tin học và Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu cây ôn đới.

- Điều chuyển  bổ sung cán bộ kỹ thuật phòng thí nghiệm cho các khoa đơn vị còn thiếu.

- Củng cố hiệu quả hoạt động của Trung tâm Tư vấn và Phục vụ sinh viên.

- Bổ sung nhân lực cho Trung tâm Khảo nghiệm giống cây trồng.

 1. .2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ

* Công tác đào tạo:

- Tổng kết công tác tuyển sinh 2016 và xây dựng chiến lược, kế hoạch tuyển sinh đại học, sau đại học 2017 .

- Thẩm định luận văn cao học K22 đúng tiến độ.

- Xây dựng xong đề án mở ngành chương trình chất lượng cao ngành Thú y bậc đại học và ngành Phát triển Nông thôn bậc tiến sỹ.

- Xem xét các đề xuất mở ngành mới cho tuyển sinh năm 2017: Bảo vệ thực vật; Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm; Kỹ thuật môi trường.

- Tổ chức thi tuyển sinh hệ liên thông năm 2016.

- Thanh kiểm tra công tác thực hành, thực tập và rèn nghề.

* Công tác HSSV:

- Tổ chức tuyên truyền về phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, phòng chống bạo loạn và an toàn giao thông.

 • Tổ chức tổng kết năm học 2016-2017.

* Hành chính tổ chức:

 • Phát triển cảnh quan khu điều hành mới.

* Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế:

 • Triển khai các đề án hợp tác KHCN với tỉnh Thái Nguyên.
 • Tham gia các hoạt động kết nối cung cầu với tỉnh Thái Nguyên.
 • Chuẩn bị tốt công tác tổ chức Hội nghị các Trường ĐH Khối kỹ thuật.

* Quản trị phục vụ:

 • Hoàn thiện nhà điều hành trung tâm để chuyển nhiệm sở vào ngày 25/10.

- Thúc đẩy hoàn thành công trình Trung tâm Khảo nghiệm giống (Nhiệm sở Khoa CNSH-CNTP) có thể đưa vào hoạt động đầu tháng 11/2016.

 • Hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiệm sở Trung tâm NC cây ôn đới.

- Điều chuyển trang thiết bị văn phòng các nhiệm sở cũ sang đơn vị thiếu (Trung tâm cây ôn đới).

- Bố trí vị trí làm việc cho các phòng trong Nhà điều hành mới và bổ sung các phòng thí nghiệm cho các khoa.

* Kế hoạch tài chính:

- Rà soát chuẩn bị làm việc với kiểm toán nhà nước về chi thường xuyên 2015 và các dự án xây dựng cơ bản.

* Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

 • Hoàn thành bản thảo báo cáo đánh giá trường nội bộ  trong tháng 10.

* Công tác Thanh tra pháp chế và thi đua

 • Ban hành tiêu chí đánh giá CBVC và tập thể cho năm học 2016-2017.

2.3. Công tác đoàn thể chính trị - xã hội

 • Chỉ đạo tốt việc tổ chức đại hội Đoàn – Hội các cấp.
 • Tổ chức các hoạt động văn thể của công đoàn, đoàn thanh niên nhân dịp ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 và xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Văn phòng Đảng uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy, các Ban của Đảng uỷ, Ban chi ủy các chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội CCB, Hội sinh viên và các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các mặt công tác đã được phân công triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ (qua Văn phòng Đảng uỷ)./.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy ĐHTN(b/c),

- UV BCH Đảng bộ (t/h),                                  

- Các Ban của Đảng uỷ (t/h),

- Các chi bộ, CĐ, ĐTN, Hội CCB, Hội SV (t/h),

- Lưu VPĐU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(Đã Ký)

Trần Văn Điền

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
vn
tccb
Đang online 6496
Hôm nay 15114
Hôm qua 19774
Tuần này 114678
Tuần trước 106717
Tháng này 3171867
Tháng trước 3495074
Tất cả 39416137

Lượt truy cập: 39416137

Đang online: 6496

Ngày hôm qua: 19774

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ