Công tác Đảng ủy
30/4-1/5
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Văn bản lãnh đạo Nghị quyết
07/11/2016 09:08 - Xem: 889

Nghị quyết hội nghị lần thứ 17 của Ban chấp hành đảng bộ trường Đại học Nông Lâm khóa XIV

Ngày 02/10/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm khóa XIV đã họp phiên toàn thể lần thứ Mười Bảy để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Mười Sáu của BCH Đảng bộ và quyết nghị nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11/2016.

ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

*

Số: 45-NQ/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 11 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ MƯỜI BẢY

Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm khóa XIV

 

Ngày 02/10/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm khóa XIV đã họp phiên toàn thể lần thứ Mười Bảy để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Mười Sáu của BCH Đảng bộ và quyết nghị nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 11/2016.

 I. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CÔNG TÁC THÁNG10/2016

1.1. Công tác chính trị tư tưởng, công tác Đảng và tổ chức cán bộ

* Công tác chính trị tư tưởng, công tác đảng vụ:

              - Tiếp tục thực hiện tốtNghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

            - Thực hiện tốt các hoạt động phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đặc biệt là trong công tác phát triển Đảng viên.

            - Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác an ninh văn hóa, nắm bắt được thường xuyên diễn biến tư tưởng của CBGV và sinh viên trong trường.

            - Chỉ đạocác chi bộ hoàn thành chương trình hành động thực hiện NQ ĐH lần thứ 12 của Đảng.

- Tổ chức thu và chấm bài viết tham gia cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử 80 năm Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên” và đã lựa chọn  được 10 bài viết tiêu biểu nhất, xuất sắc nhất tham gia dự thi cấp trên.

- Đã tổ chức sơ kết việc triển khai thực hiện 9 đề án toàn khóa của Đảng ủy ĐHTN nhiệm kỳ 2015-2020 và đã báo cáo Đoàn kiểm tra cấp trên.

- Đã đặt mua báo và tạp chí của Đảng: báo Nhân dân.

- Tham gia Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng do Đảng ủy ĐHTN tổ chức (có 16/25 đồng chí theo thành phần tham gia).

- Hoàn thành kế hoạch kiểm tra công tác Đảng năm 2016  (đã kiểm tra 23/23 chị bộ).

            - Đã đề nghị tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 01 đồng chí (đ/c Trần Văn Điền).

            - Hướng dẫn thủ tục kết nạp Đảng cho các quần chúng ưu tú đủ điều kiện đợt 22/12, công nhận đảng viên chính thức cho các đảng viên dự bị đợt tháng 10/2016.

            - Thực hiện tốt các chế độ báo cáo theo định kỳ và làm tốt nghiệp vụ công tác Đảng trong việc hệ thống lại số liệu, sổ sách, văn bản.

            * Công tác tổ chức cán bộ:

- Hoàn thành công tác qui hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2016 thuộc thẩm quyền của Đảng ủy (khoa, phòng, viện, trung tâm) và báo cáo Đảng ủy cấp trên.

- Hoàn thiện chiến lược nhà trường giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2030 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Hoàn thành rà soát vị trí việc làm, thực hiện nghị định số 108/2014/NĐCP ngày 20/11/2014 về tinh giản biên chế theo qui định của ĐHTN.

- Hoàn thành quy trình Bổ nhiệm lại Phó Trưởng khoa Khoa học cơ bản và các bộ môn theo theo nhiệm kỳ của Trưởng khoa. Đã trình Đảng ủy và Hiệu trưởng ra quyết định.

- Hoàn thành quy trình Bổ nhiệm giám đốc Trung tâm Địa tin học và Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu cây ôn đới. Đã trình Đảng ủy và Hiệu trưởng ra quyết định

- Đã điều chuyển  bổ sung cán bộ kỹ thuật phòng thí nghiệm cho các khoa đơn vị còn thiếu.

- Hoàn thành công tác bổ sung nhân lực cho Trung tâm Khảo nghiệm giống cây trồng.

  1. .2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ

* Công tác đào tạo:

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch tuyển sinh đại học, sau đại học 2017 .

- Thẩm định luận văn cao học K22 đúng tiến độ.

- Xem xét các đề xuất mở ngành mới cho tuyển sinh năm 2017: Bảo vệ thực vật; Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm; Kỹ thuật môi trường.

- Tổ chức thi tuyển sinh hệ liên thông năm 2016.

- Thanh kiểm tra công tác thực hành, thực tập và rèn nghề.

* Công tác HSSV:

- Tổ chức thành công Hội nghị tuyên truyền về phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, phòng chống bạo loạn và an toàn giao thông.

  • Tổ chức thành công Lễ tổng kết năm học 2016-2017.

* Hành chính tổ chức:

- Đã triển khai kế hoạch phát triển cảnh quan khu điều hành mới.

* Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế:

  • Triển khai các đề án hợp tác KHCN với tỉnh Thái Nguyên.
  • Tham gia các hoạt động kết nối cung cầu với tỉnh Thái Nguyên.
  • Chuẩn bị tốt công tác tổ chức Hội nghị các Trường ĐH Khối kỹ thuật.

* Quản trị phục vụ:

  • Hoàn thiện nhà điều hành trung tâm và tổ chức khánh thành vào ngày 25/10.

- Thúc đẩy hoàn thành công trình Trung tâm Khảo nghiệm giống (Nhiệm sở Khoa CNSH-CNTP) có thể đưa vào hoạt động đầu tháng 11/2016.

- Hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiệm sở Trung tâm NC cây ôn đới.

- Điều chuyển trang thiết bị văn phòng các nhiệm sở cũ sang đơn vị thiếu (Trung tâm cây ôn đới).

- Hoàn thành sơ đồ vị trí làm việc cho các phòng trong Nhà điều hành mới và bổ sung các phòng thí nghiệm cho các khoa.

* Kế hoạch tài chính:

            - Đã tiến hành rà soát chuẩn bị làm việc với kiểm toán nhà nước về chi thường xuyên 2015 và các dự án xây dựng cơ bản.

            * Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

            - Tiếp tục hoàn thiện bản thảo báo cáo đánh giá trường nội bộ.

            * Công tác Thanh tra pháp chế và thi đua

            - Ban hành tiêu chí đánh giá CBVC và tập thể cho năm học 2016-2017.

            1.3. Công tác đoàn thể chính trị - xã hội

            - Chỉ đạo tốt việc tổ chức đại hội Đoàn – Hội các cấp.

            - Tổ chức đi thăm quan Edu Farm cho CB nữ nhân dịp ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 và xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (thông qua Điều lệ giải bóng chuyền hơi).

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC THÁNG 11/2016

2.1. Công tác chính trị tư tưởng, công tác Đảng và tổ chức cán bộ

* Công tác chính trị tư tưởng, công tác đảng vụ:

              - Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

            - Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

            - Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác an ninh văn hóa, nắm bắt được thường xuyên diễn biến tư tưởng của CBGV và sinh viên trong trường.

            - Chỉ đạo các chi bộ hoàn thành chương trình hành động thực hiện NQ ĐH 12 của Đảng.

- Tiếp tục triển khai 9 đề án toàn khóa của Đảng ủy ĐHTN nhiệm kỳ 2015-2020.

- Có kế hoạch đặt mua hệ thống mẫu sổ sách phục vụ cho công tác đảng vụ của Văn phòng Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc.

            - Ủy ban kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra công tác đảng vụ tại các chi bộ năm 2016.

- Giới thiệu các quần chúng ưu tú tham gia lớp LLCT dành cho đối tượng kết nạp Đảng  và đảng viên mới đợt 2/2016 do Đảng ủy ĐHTN tổ chức.

                - Rà soát qui chế hoạt động của Đảng ủy và các Ban của Đảng.

            - Tiếp tục hướng dẫn thủ tục kết nạp Đảng cho các quần chúng ưu tú đủ điều kiện đợt 22/12, công nhận đảng viên chính thức cho các đảng viên dự bị đợt tháng 11/2016.

            - Tiếp tục thực hiện các chế độ báo cáo theo định kỳ.

            * Công tác tổ chức cán bộ:

  • Hoàn thiện công tác kiện toàn bộ môn Khoa Khoa học cơ bản.
  • .2. Công tác chuyên môn nghiệp vụ

* Công tác đào tạo:

- Tổ chức bảo vệ  luận văn cao học K22 đúng tiến độ.

- Xây dựng xong đề án mở ngành chương trình chất lượng cao ngành Thú y bậc đại học .

- Rà soát chương trình đào tạo bảo đảm liên thông ngang.

- Thẩm định hồ sơ nhập học cao học.

- Tổ chức nhập học cho hệ Liên thông K46.

* Công tác HSSV:

- Xây dựng kế hoạch phổ biến, tuyên truyền cho CBGV, HSSV biết phòng ngừa và tố giác các hoạt động tuyên truyền, lôi kéo người tham gia “ Hội thánh của Đức chúa trời” và các tổ chức bất hợp pháp khác.

- Chỉ đạo công tác thu nộp các khoản phí để phục vụ cho các hoạt động tại khu KTX K.

* Hành chính tổ chức:

- Tổ chức hội nghị cựu sinh viên Trường ĐHNL.

- Tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam cấp trường (vào ngày 19/11).

* Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế:

- Tham gia các hoạt động kết nối cung cầu với tỉnh Thái Nguyên.

- Tổ chức tốt công tác tổ chức Hội nghị các Trường ĐH Khối kỹ thuật.

* Quản trị phục vụ:

- Tổ chức lễ cắt băng khánh thành  nhà điều hành trung tâm vào ngày 12/11.

- Tổ chức lễ khánh thành Trung tâm Khảo nghiệm giống (Nhiệm sở Khoa CNSH-CNTP) dự kiến vào ngày 9/11.

- Bố trí vị trí làm việc cho các phòng trong Nhà điều hành mới và bổ sung các phòng thí nghiệm cho các khoa.

* Kế hoạch tài chính:

- Kiểm tra các hợp đồng dịch vụ và xã hội hóa trong trường năm 2015, 2016.

- Đôn đốc thu nộp học phí học kiỳ I, năm học 2016-2017.

* Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

- Hoàn thành bản thảo báo cáo đánh giá trường nội bộ  trong tháng 11.

- Cập nhật lại bộ đề thi trắc nghiệm các môn học trong toàn trường.

- Rà soát, xây dựng lại chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo.

* Công tác Thanh tra pháp chế và thi đua

- Kiểm tra các hoạt động TT nghề nghiệp, thực hành và rèn nghề.

2.3. Công tác đoàn thể chính trị - xã hội

- Chỉ đạo tốt việc tổ chức đại hội liên chi.

- Tổ chức các hoạt động văn thể của công đoàn, đoàn thanh niên nhân dịp kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt nam 20/11.

- Củng cố hoạt động của liên chi đoàn khối phòng ban.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Văn phòng Đảng uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy, các Ban của Đảng uỷ, Ban chi ủy các chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội CCB, Hội sinh viên và các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các mặt công tác đã được phân công triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ (qua Văn phòng Đảng uỷ)./.

 

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy ĐHTN(b/c),

- UV BCH Đảng bộ (t/h),                                  

- Các Ban của Đảng uỷ (t/h),

- Các chi bộ, CĐ, ĐTN, Hội CCB, Hội SV (t/h),

- Lưu VPĐU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

(Đã Ký)

Trần Văn Điền

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
vn
tccb
Đang online 473
Hôm nay 13564
Hôm qua 18126
Tuần này 63273
Tuần trước 106717
Tháng này 3120462
Tháng trước 3495074
Tất cả 39364732

Lượt truy cập: 39364732

Đang online: 473

Ngày hôm qua: 18126

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ