Phòng Đào Tạo
pDT
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Văn bản pháp quy
07/10/2014 15:45 - Xem: 1896

Các văn bản Đào tạo

TT

Tên văn bản

Nội dung

1

Quy định Đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

QĐ số 756/QĐ-ĐT ngày 21/8/2013

Tải về

2

Quy định về đào tạo liên thông trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

QĐ số 951/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 22/9/2014

Tải về

3

Quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên:

QĐ số 952/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 22/9/2014

Tải về

4

Qui định tính giờ chuẩn hoạt động khoa học và công nghệ

QĐ số 776/QĐ-ĐHNL ngày 25/10/2010

Tải về

5

Quy định giờ Hoạt động chuyên môn và các nhiệm vụ khác

QĐ Số 887/QĐ-ĐT ngày 18/11/2010

Tải về

6

Quy định về chế độ làm việc của giảng viên

QĐ số 757/QĐ-ĐT ngày 21/8/2013

Tải về

7

Quy định quản lý, tổ chức thực hành, thực tập nghề nghiệp, rèn nghề trong đào tạo tín chỉ

QĐ số  676 /QĐ-ĐT ngày 13/8/2013

Tải về

8

Quy định về tổ chức và quản lý thi kết thúc học phần và kiểm tra giữa kỳ, xét kết quả học tập, xếp hạng học lực và xếp hạng năm đào tạo cho sinh viên hệ đào tạo chính quy theo học chế tín chỉ:QĐ số 245/QĐ-ĐT ngày 8/4/20131

Tải về

9

Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu trong quản lý đào tạo đại học: QĐ số 966 ngày 24/9/2014

Tải về

10

Quy định trình bày khóa luận tốt nghiệp và Hồ sơ khóa luận đối với sinh viên trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

QĐ số 985 ngày 25/9/2014

Tải về

11

Quyết định số 604 ngày 19/6/2014 V/v sửa đổi khoản 2 và 3 điều 27 Quy định về đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo QĐ số 756-QĐ-ĐT

Tải về

12

Quyết định số 446/QĐ-ĐT ngày 05/5/2014 V/v Ban hành chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Công nghệ thông tin đối với sinh viên đại học hệ chính quy Trường ĐHNL

Tải về

13

Quyết định số 1301/QĐ-ĐT ngày 17/12/2013 về công tác giáo trình tại trường Đại học Nông lâm

Tải về

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
qc2
Đang online 5221
Hôm nay 12503
Hôm qua 9693
Tuần này 12503
Tuần trước 126714
Tháng này 1847494
Tháng trước 2199645
Tất cả 24063371

Lượt truy cập: 24063409

Đang online: 5251

Ngày hôm qua: 9693

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ