Hoạt động Đoàn thanh niên
BCH
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Các thông báo Lịch công tác tuần
10/06/2019 18:29 - Xem: 149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ĐOÀN TN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN Tuần 23 năm 2019 (10/06 - 16/06/2019)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN ĐOÀN TN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

Tuần 23 năm 2019 (10/06 - 16/06/2019)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Đoàn TN

Thứ Hai

10/06

 

- 08:00-17:00: Thành phố Cao Bằng

Tham dự hội thảo về củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp và ký kết biên bản hợp tác với Cục KTHT&PTNT và Sở NN&PTNT một số tỉnh miền núi phía Bắc

Thời gian: Từ 9/6 - 11/6/2019

TP: Thành phần:

- Hiệu trưởng, Phòng KHCN&HTQT (thầy Thọ), Khoa KT&PTNT (Thầy Trung, Thầy Hòa, cô Lan), Bộ phận Truyền thông (Cô Hà)

Bộ NN&PTNT và UBND tỉnh Cao Bằng

 

 

- 14:00-15:00: Phòng họp A3

Họp xét công nhận học phần tương đương cho SV Nguyễn Thị Mai Chi - chuyên ngành KH&QLMT - CTTT

TP: Theo quyết định HĐ: T. Hùng, C. Hà (P. ĐT), T. Dương (CTTT)

Phòng ĐT

 

 

Thứ Ba

11/06

 

 

- 08:00-09:00: Phòng họp B2

Họp xét kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế thi học kỳ II năm học 2018-2019

Thành phần:

- BGH (Ô Hùng)

- Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV

- Đại diện Lãnh đạo các phòng: CT HSSV, QLCL, Đào tạo

- Phó khoa phụ trách QLSV các khoa: CNTY, NH, CNSH&CNTP, KT&PTNT, LN, QLTN, MT và VP CTTT

Nguyễn Thế Hùng

Đ/c Đăng, đ/c Hùng

08:30 - 10:00: Phòng họp A4

Tập huấn kỹ năng viết CV, nâng cao năng lực phỏng vấn cho sinh viên khoa QLTN

TP: - Giảng viên (khoa KHCB)

- BCH LCĐ khoa QLTN

- SV khoa QLTN

Dương Hồng Việt

Đ/c Việt, BCH LCĐ khoa QLTN

- 08:00-17:00: Phòng họp A3

Họp với Đoàn Thanh tra của Bảo hiểm xã hội Tỉnh Thái Nguyên

TP: Đại diện BGH (Ô. Điền), Phòng KHTC (B. Lan, B. Hương), Phòng HCTC (Ô. Hiểu, B. Ngân, B. Quyên, Ô. Huỳnh, B. Thuy), Phòng QTPV (B. Quý)

Trần Văn Phùng

 

 

- 09:00-11:30: Phòng họp A1

Làm việc với Ban kinh tế Trung ương về việc thực hiện Nghị quyết 37: Phát triển vùng trung du và miền núi Bắc bộ

TP: Thành phần: Theo thư mời gửi riêng

Nguyễn Thế Hùng

 

- 09:00-11:00: Văn phòng ĐTN –Hội SV

Họp BTV Đoàn trường

TP: - BTV Đoàn trường

- Trưởng các Ban

Trần Hải Đăng

BTV Đoàn trường, Trưởng các Ban

14:30 - 16:00: Phòng họp A4

Tập huấn kỹ năng viết CV, nâng cao năng lực phỏng vấn cho sinh viên khoa Lâm Nghiệp

TP: - Giảng viên (khoa KHCB)

- BCH LCĐ khoa Lâm Nghiệp

- SV khoa Lâm Nghiệp

Dương Hồng Việt

Đ/c Việt, BCH LCĐ khoa Lâm Nghiệp

Thứ Tư

12/06

 

 

 

- 07:15-10:00: Phòng họp A1

Họp thống nhất phối hợp triển khai các nhiệm vụ giữa Phòng CT HSSV và Đoàn TN, Hội SV

TP: BGH (Ô. Hùng); Lãnh đạo, cán bộ phòng CT HSSV; Bí thư ĐTN, CT Hội SV và cán bộ chuyên trách.

Nguyễn Thế Hùng

 

BTV Đoàn trường

- 08:00-17:00: Phòng họp A3

Họp với Đoàn Thanh tra của Bảo hiểm xã hội Tỉnh Thái Nguyên

TP: Đại diện BGH (Ô. Điền), Phòng KHTC (B. Lan, B. Hương), Phòng HCTC (Ô. Hiểu, B. Ngân, B. Quyên, Ô. Huỳnh, B. Thuy), Phòng QTPV (B. Quý)

Trần Văn Điền

 

 

08:30 - 10:00: Phòng họp A4

Tập huấn kỹ năng viết CV, nâng cao năng lực phỏng vấn cho sinh viên khoa CNTY

TP: - Giảng viên (khoa KHCB)

- BCH LCĐ khoa CNTY

- SV khoa CNTY

Dương Hồng Việt

Đ/c Việt, BCH LCĐ khoa CNTY

- 09:00-11:00: Phòng họp B2

Nghiệm thu cấp bộ đề tài KH&CN cấp Bộ: “Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật trồng cây Kháo vàng (Machilus bonii Lecomte) phục vụ trồng rừng gỗ lớn tại một số tỉnh Đông Bắc Việt Nam”

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Thị Thoa.

TP: Thành phần:

- Theo Quyết định của Bộ GD&ĐT

- Những người quan tâm

Chủ tịch Hội đồng

 

 

- 13:30-17:00: Phòng họp A1

Kiểm tra công tác Đoàn TN - Hội SV các trường thành viên ĐHTN

TP: - Thường trực Tỉnh đoàn; Thường trực Hội Sinh viên tỉnh;  Lãnh đạo Văn phòng, các Ban chuyên môn Tỉnh đoàn; Ban Thanh thiếu nhi - Trường học Tỉnh đoàn.

- Thường trực Đoàn ĐHTN; Thường trực Hội Sinh viên ĐHTN;

- Đoàn TN - Hội SV các trường ĐHNL, ĐHKTCN, ĐH CNTT&TT, khoa Quốc tế.

Tỉnh Đoàn

 

BTV Đoàn trường, trưởng các Ban, đại diện các chi Đoàn

Thứ Năm

13/06

 

- 08:00-11:30: Phòng họp A4

Hội thảo nhân rộng phương pháp giảng dạy "hòa nhập và tích cực" cho giảng viên giảng dạy Chương trình tiên tiến

TP: Thành phần:

- Giảng viên khóa ILO1 và ILO2

- Giảng viên giảng dạy chương trình tiên tiến

- Đại diện lãnh đạo phòng Đào tạo, Phòng Quản lý chất lượng

Lưu ý: Phòng HCTC chuẩn bị âm thanh, kê bàn ghế theo nhóm

Nguyễn Thế Hùng

 

 

- 08:00-17:00: Phòng họp A3

Họp đánh giá, phân loại CBVC và lao động hợp đồng Trường ĐH Nông Lâm năm học 2018 - 2019 (BGH, Trưởng các đơn vị chuẩn bị phiếu đánh giá của cá nhân).

TP: Ban giám hiệu, Chủ tịch HĐ Trường, Chủ tịch CĐ Trường, Bí thư Đoàn TN Trường, Trưởng các đơn vị, Phòng HCTC (B. Ngân, B. Huyền, Ô. Huỳnh, B. Thuy), bộ phận giám sát (Phòng QLCL).

Trần Văn Điền

 

Đ/c Đăng

Thứ Sáu

14/06

 

 

- 08:00-10:30: Phòng họp A4

Tập huấn công tác thi THPT quốc gia năm 2019.

TP: Các thành viên theo Quyết định số 802/QĐ-ĐHNL ngày 29/5/2019

Chuẩn bị: Phòng Đào tạo chuẩn bị nội dung; phòng HC-TC chuẩn bị Hội trường, Market.

Trần Văn Điền

 

 

08:30 - 10:00: Phòng họp Trung tâm ĐT&PTQT

Tập huấn kỹ năng viết CV, nâng cao năng lực phỏng vấn cho sinh viên khoa KTPTNT

TP: - Giảng viên (khoa KHCB)

- BCH LCĐ khoa KTPTNT

- SV khoa KTPTNT

Dương Hồng Việt

Đ/c Việt, BCH LCĐ khoa KTPTNT

- 10:30-11:10: Phòng họp A3

Phỏng vấn CBHĐ Văn phòng Chương trình Tiên tiến

TP: HĐ theo QĐ (Ô. Điền, Ô. Hùng, Ô. Bình, Ô. Đăng, B. Ngân, Ô. Dương)

Trần Văn Điền

 

Đ/c Đăng

- 14:30-16:00: Room 2.15 (2nd Floor) - CIAT Asia meeting room - AGI building- Viện Di truyền nông nghiệp

Ký thoả thuận hợp tác với INTERNATIONAL CENTER FOR TROPICAL AGRICULTURE (CIAT)

TP: BGH: Ô. Điền, Ô. Hùng; Cô Tuyết (VP CTTT)

Trần Văn Điền

 

 

14:30 - 16:00: Phòng họp A4

Tập huấn kỹ năng viết CV, nâng cao năng lực phỏng vấn cho sinh viên các khoa MT, CNSH-CNTP, CTTT, NH

TP: - Giảng viên (khoa KHCB)

- BCH LCĐ các khoa MT, CNSH-CNTP, CTTT, NH

- SV các khoa MT, CNSH-CNTP, CTTT, NH

Dương Hồng Việt

Đ/c Việt, BCH LCĐ các khoa MT, CNSH-CNTP, CTTT, NH

Thứ Bảy

15/06

 

 

 

Chủ Nhật

16/06

 

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Ươm tạo và hỗ trợ khởi nghiệp
Đang online 5355
Hôm nay 1209
Hôm qua 11774
Tuần này 12983
Tuần trước 101746
Tháng này 2403021
Tháng trước 3294874
Tất cả 36680591

Lượt truy cập: 36680591

Đang online: 5355

Ngày hôm qua: 11774

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ