Phòng Kế hoạch - Tài chính
PhongKHTC
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Tin tức - sự kiện
26/09/2012 10:28 - Xem: 5238

Thông báo về việc thay đổi số tài khoản kho bạc

Căn cứ công văn số 7871/BTC-KBNN ngày 13/6/2012 của Ban triển khai Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) Bộ Tài chính về việc kế hoạch triển khai hệ thống TABMIS đợt 13.

Căn cứ công văn số 7871/BTC-KBNN ngày 13/6/2012 của Ban triển khai Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) Bộ Tài chính về việc kế hoạch triển khai hệ thống TABMIS đợt 13.

Căn cứ Công văn số 731/KBTN-KT ngày 28/8/2012 của Kho bạc nhà nước tỉnh Thái Nguyên về việc thông báo mã hiệu tài khoản mới sử dụng trong hệ thống TABMIS.

Để đáp ứng yêu cầu về giao dịch với các đơn vị ngoài trường, Nhà trường xin thông báo tới tất cả các đơn vị, cá nhân về việc thay đổi số tài khoản Trường Đại học Nông Lâm mở tại kho bạc nhà nước Thái Nguyên như sau:

Tên tài khoản: Trường Đại học Nông Lâm

Loại tài khoản

Số TK cũ

Số TK mới

Mở tại

 TK Dự toán ngân sách

301 01 00 00019

8113.1.1055707

Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Nguyên

 TK tiền gửi học phí chính quy

945 01 00 00019

3712.1.1055707

Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Nguyên

 TK tiền gửi học phí phi chính quy và tiền gửi khác

934 01 00 00017

3713.1.1055707

Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Nguyên

 TK tiền gửi Ngân sách

931 01 00 00025

3711.1.1055707

Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Nguyên

            Thời gian bắt đầu sử dụng số tài khoản mới: 01/09/2012.

Chú ý: Các Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng nghiên cứu chuyển giao công nghệ của Nhà trường đã ký từ trước 1/9/2012, đề nghị cũng chuyển tiền vào tài khoản mới.

            Nơi nhận:                                                                           TL. HIỆU TRƯỞNG

  • BGH (Báo cáo);                                                                 KT. TRƯỞNG PHÒNG KHTC
  • Các khoa, phòng ban;                                                          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
  • Lưu VT, KHTC.

                                                                                                                 (Đã ký)

                                                                                                            TRẦN THỊ DỰ

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 3605
Hôm nay 9516
Hôm qua 14290
Tuần này 51297
Tuần trước 124356
Tháng này 3505725
Tháng trước 3454571
Tất cả 40539346

Lượt truy cập: 40539346

Đang online: 3605

Ngày hôm qua: 14290

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ