Phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác Quốc tế
phongkh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Hợp tác quốc tế Văn bản - hướng dẫn
12/04/2016 09:55 - Xem: 1603

Văn bản - Hướng dẫn khác

Văn bản - hướng dẫn khác

STT

Tên loại văn bản

 

Văn bản cấp Nhà nước/cấp Bộ

1

Hướng dẫn thực hiện 1 số điều của nghị định số 18/2001/NĐ-Cp ngày 04/5/2001 của chính phủ Quy định về việc lập và hoạt động của các cơ sở văn hóa, giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

2

Nghị định của chính phủ số 165/2004/NĐ-CP ngày 16/9/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giáo dục về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục

3

Quy định Xây dựng và Quản lý các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư ban hành kèm theo Quyết định số 14/2005/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 9 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ

4

Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

5

Thông tư 82/2007/TT-BTC, ngày 12/7/2007 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu NSNN

6

Thông tư 108/2007/TT-BTC ngày 7/9/2007 về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

7

Thông tư số 01/2008/TT-BNG, ngày 04/02/2008 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn trình tự thủ tục ký kết và thực hiện điều ước quốc tế về nguồn hỗ trợ phát triển chính thức

8

Nghị định số: 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 năm 2008  Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

9

Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài

10

Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg, ngày 01/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA

11

Thông tư số 192/2011/TT-BTC sửa đổi một số định mức chi tiêu của Thông tư 219/2009/TT-BTC áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng vốn ODA

12

Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30 tháng 03 năm 2010 hướng dẫn Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài

13

Quyết định 76/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 về việc tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam

14

Thông tư số 40/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 108/2007/TT-BTC ngày 7/9/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

15 Nghị định số 78/2008/NĐ-CP, ngày 17/7/2008 của Chính phủ về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật; và các quy định khác liên quan
16

Nghị định số 73/2012/NĐ-CP, ngày 26/9/2012 của Chính phủ Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

17

Nghị định số 38/2013/NĐ-CP, ngày 23/4/2013 của Chính phủ về Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

 

Cấp Đại học Thái Nguyên

18 Quyết định 1488/QĐ-ĐHTN ngày 03/9/2014  về việc Ban hành quy định Quản lý các hoạt động HTQT của Đại học Thái Nguyên
19 Quyết định số 688/QĐ-ĐHTN ngày 28/5/2014 Ban hành Quy định Quản lý hoạt động liên kết đạo tạo với nước ngoài tại Đại học Thái Nguyên

20

Quyết định số 594/QĐ-ĐHTN ngày 31/3/2016 về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài đối với các chương trình, dự án của Đại học Thái Nguyên

Quyết định số 808/QĐ-ĐHTN ngày 31/3/2020 về việc ban hành Quy đinh tạm thời về quản lý người nước ngoài làm việc tại ĐHTN 

Quyết định số 807/QĐ-ĐHTN ngày 31/3/2020 về việc ban hành Quy đinh tạm thời về quản lý người nước ngoài học tập tại ĐHTN 

 

Cấp Trường Đại học Nông Lâm

21 Quyết định số 1173/QĐ-QHQT ngày 30/10/2012 về việc Ban hành Quy định quản lý công tác đối ngoại và hoạt động HTQT của Trường Đại học Nông Lâm
22 Quyết định 427/QĐ-ĐHNL-QHQT ngày 07/5/2013 về việc ban hành Quy định quản lý chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài tại Trường ĐHNL

23

Quyết định số 1570/QĐ-ĐHNL-HTQT ngày 07/12/2016 về việc Ban hành Quy định quản lý các hoạt động Hợp tác quốc tế của Trường Đại học Nông Lâm

24

Quyết định số 290/QĐ-ĐHNL-HTQT ngày 12/3/2018 về việc Ban hành Quy định quản lý người nước ngoài học tập tại Trường đại học Nông Lâm

25

Quyết định số 330/QĐ-ĐHNL-HTQT ngày 19/3/2018 về việc Ban hành hướng dẫn thực hiện công tác trao đổi sinh viên với các trường đại học nước ngoài tại Trường đại học Nông Lâm

 

 

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 9040
Hôm nay 14540
Hôm qua 15374
Tuần này 79623
Tuần trước 106717
Tháng này 3136812
Tháng trước 3495074
Tất cả 39381082

Lượt truy cập: 39381139

Đang online: 9067

Ngày hôm qua: 15374

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ