Phòng Đào tạo - Đào tạo Sau đại học
ảnh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Tin SĐH
10/07/2017 10:47 - Xem: 809

NCS. Đặng Hoàng Hà bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường ngành Khoa học cây trồng

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường thành lập theo Quyết định số 687/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên họp ngày 07 tháng 7 năm 2017 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh: Đặng Hoàng Hà

Về đề tài: "Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới nước đến môi trường đất, bộ rễ, sinh trưởng và phát triển giống lúa Khang dân 18 tại Thái Nguyên.

Ngành: Khoa học cây trồng

Mã số: 62.62.01.10

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Hoàng Văn Phụ - Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên

2. PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh - Văn phòng Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên (theo quyết định số: 687/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm) gồm:

STT

Họ và tên

Cơ quan công tác

Trách nhiệm trong Hội đồng

1

 PGS.TS. Nguyễn Hữu Hồng

Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN

Chủ tịch HĐ

2

PGS.TS. Đào Thanh Vân

Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN

Thư ký

3

 PGS.TS. Tăng Thị Hạnh

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 1

4

TS. Phạm Đức Hùng

Viện cây LT&TP

Phản biện 2

5

TS. Nguyễn Văn Tiễn

Viện NC&PT vùng

Phản biện 3

6

TS. Đỗ Tuấn Khiêm

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn

Ủy viên

7

TS. Nguyễn Đức Thạnh

Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN

Ủy viên

 

     Sau khi nghe NCS. Đặng Hoàng Hà trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 phản biện và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về toàn văn bản luận án và tóm tắt luận án. Các thành viên khác trong Hội đồng, các vị đại biểu đã đóng góp ý kiến, đánh giá luận án và đặt câu hỏi. NCS đã tiếp thu, trả lời các câu hỏi của Hội đồng, các nhà khoa học và các đại biểu tham dự.

     Hội đồng đã họp riêng, thảo luận và thống nhất: Đề tài luận án đã có những kết luận khoa học rất cơ bản, làm nổi bật lên các điểm mới, đó cũng là đóng góp mới của luận án:

- Đề tài đã xác định được chế độ nước ảnh hưởng đến môi trường đất và có mối quan hệ giữa các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sự phát triển của bộ rễ, sinh trưởng và năng suất lúa ở các thời kỳ chính của cây lúa.

- Đề tài đã xác định được mối quan hệ giữa sự phát triển của bộ rễ ở các chế độ tưới nước khác nhau với sự sinh trưởng, phát triển của thân lá, năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất ở các giai đoạn sinh trưởng chính của cây lúa giống Khang dân 18.

- Đề tài đã xác định được mối quan hệ giữa sự sinh trưởng phát triển của thân lá bị ảnh hưởng dưới tác động của các chế độ tưới nước khác nhau với năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất

- Đề tài đã nghiên cứu ảnh hưởng tương tác giữa chế độ nước và phương pháp làm cỏ khác nhau đến sự phát triển của bộ rễ, sinh trưởng, năng suất lúa.

 Hội đồng đã ra nghị quyết và kết luận: Luận án “Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới nước đến môi trường đất, bộ rễ, sinh trưởng và phát triển giống lúa Khang dân 18 tại Thái Nguyên’’ đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, ngành: Khoa học cây trồng ; Mã số: 62 62 01 10 với số phiếu tán thành là 07/07 (100%). NCS. Đặng Hoàng Hà xứng đáng nhận học vị tiến sĩ Khoa học cây trồng. 7/7 (100%) thành viên Hội đồng đồng ý về việc công nhận và đề nghị cấp bằng tiến sĩ Khoa học cây trồng cho NCS. Đặng Hoàng Hà.

     Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên, và Trường Đại học Nông Lâm trong không khí trang trọng, với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm là đơn vị đào tạo, Ban chủ nhiệm và các giảng viên Khoa Nông học, các nhà khoa học, đồng nghiệp, các NCS, học viên cao học, sinh viên, gia đình và bạn bè của NCS.

    Vào 12h cùng ngày, buổi bảo vệ luận án kết thúc. Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận học vị tiến sĩ Khoa học cây trồng cho NCS. Đặng Hoàng Hà.

    Luận án sẽ được nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia, Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên, Thư viện Trường Đại học Nông Lâm, Phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm.

     Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Đặng Hoàng Hà

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
DK CCTH
cre
Đang online 1867
Hôm nay 10921
Hôm qua 16615
Tuần này 135277
Tuần trước 116788
Tháng này 3450921
Tháng trước 3454571
Tất cả 40484542

Lượt truy cập: 40484555

Đang online: 1870

Ngày hôm qua: 16615

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ