Phòng Đào tạo - Đào tạo Sau đại học
ảnh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ

Thông tin luận án của NCS. Nguyễn Đức Thuận

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên luận án:Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nâng cao hiệu quả sản xuất ngô lai tại Sơn La

 Ngành: Khoa học Cây trồng

 Mã số: 62 62 01 10

 Họ và tên NCS: Nguyễn Đức Thuận

 Khóa đào tạo: 2008 - 2012

 Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS. TS. Dương Văn Sơn

2. PGS.TS. Lương Văn Hinh

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

NHỮNG ĐÓNG GÓP  MỚI CỦA LUẬN ÁN

Các biện pháp kỹ thuật thâm canh tăng năng suất ngô để sản xuất bền vững tại tỉnh Sơn La được lựa chọn và áp dụng vào sản xuất bao gồm:

- Giống ngô thích hợp với điều kiện sinh thái, cho năng suất cao ở tỉnh Sơn La là NK67, NK66 và VN8960.

- Thời vụ trồng thích hợp từ 15/04 đến 22/04, khi gieo hạt vào thời điểm này cây ngô sinh trưởng, phát triển khỏe, cho năng suất cao và hạn chế được sâu bệnh.

- Sử dụng loại phân hỗn hợp NPK Phú Mỹ 16-16-8+13S+TE. Đây là loại phân ngoài việc có đầy đủ và cân đối các nguyên tố dinh dưỡng đa lượng, trung lượng N, P, K, S, còn có các nguyên tố vi lượng như Bo, Co, Cu, Fe, Mn, Zn,... nên rất thích hợp cho sinh trưởng phát triển của ngô, đặc biệt ở những nơi ngô được trồng liên tục nhiều năm trên cùng một mảnh đất như ở các địa phương của tỉnh Sơn La trong nghiên cứu này.

- Khi bón NPK Phú Mỹ 16-16-8+13S + TE với liều lượng 420 kg/ha và 450 kg/ha cho năng suất và hiệu quả cao. Trong đó thông qua bảng hỏi thì người dân thích bón với liều lượng 420 kg/ha hơn do việc vận chuyển phân bón lên đồi dốc vất vả, nếu vận chuyển thêm 30 kg và bón cho 1 ha để thu thêm từ 55.000 - 60.000 đồng/ha là không hiệu quả.

- Trên đất đồi, núi dốc ở tỉnh Sơn La nên gieo trồng giống ngô lai NK67 với mật độ thích hợp là 6,6 vạn cây/ha tương ứng với khoảng cách 50 cm x 30 cm/cây.

- Che phủ bề mặt đất trồng ngô bằng thân lá ngô đã khô từ vụ trước số lượng 10 tấn/ha tạo điều kiện cho ngô sinh trưởng phát triển tốt, năng suất cao hơn so với không che phủ, chống xói mòn, rửa trôi đất dốc.

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN B NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

* Khả năng ứng dụng trong thực tiễn    

            Từ những kết quả nghiên cứu trên đã xây dựng được quy trình kỹ thuật thâm canh ngô đạt năng suất cao ở Sơn La, đã xây dựng thành công  mô hình trình diễn diện tích 3,5 ha, áp dụng tổng hợp các biện pháp kỹ thuật thâm canh. Năng suất trung bình của mô hình tại 3 huyện là 86,3 tạ/ha, đạt 149,1% so với đối chứng.

Thông qua việc thảo luận của 3 nhóm nông dân đã tổng hợp xác định mức độ đóng góp của giống và lượng phân bón quan trọng nhất đến năng suất, với các giá trị tương ứng là 27,2 và 26,9%, che phủ bề mặt đất là 19%, thời vụ trồng đóng góp 11,2% đến năng suất, cuối cùng là đóng góp của mật độ khoảng cách trồng ngô và loại phân bón.

* Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu:

Cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về các vấn đề: giống mới, thời vụ trồng, liều lượng phân bón NPK, mật độ, khoảng cách và che phủ ở các huyện trong tỉnh nhằm hoàn thiện quy trình kỹ thuật canh tác cho sản xuất ngô lai tại Sơn La.

                                                              INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Research title:Finding some of technical measures to raise the productive efficiency of corn at Son La

Major: Crop science

 Code: 62 62 01 10

 PhD. Candidate: Nguyen Duc Thuan

 Course duration: 2012 - 2016

 Research supervisors:

1. Assoc. Prof. Dr Duong Van Son

2. Assoc. Prof. Dr Luong Van Hinh

Training institution: Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

Intensive farming measures which for raising the corn productivity and making sustainable production have been selected and applied in Son La, including the following

- The corns which consist with ecological condition and give high productivity at Son La province are NK67, NK66 và VN8960.

- The best crop for seeding corn is from April 15 to 22, which is properly for the corn growth and development, the most productive corn and restricting pest.

– Using of compound fertilizers NPK Phu My 16-16-8+13S+TE which its components are adequate and balanced not only primary elements and secondary elements such as N, P, K, S but also trace elements such as Bo, Co, Cu, Fe, Mn, Zn,... is properly for the corn growth and development, especially for the areas where seeding corn for many years like some of district of Son La province which is mentioned in this thesis.

- Using NPK Phu My 16-16-8+13S + TE with the dose of 420 kg/ha and 450 kg/ha brings high corn yield and quality. Through the questionnaire, as a matter of fact, the farmers prefer using NPK Phu My 16-16-8+13S + TE with the dose of 420 kg/ha because of  the difficult of transfering a large amount of fertilizers and there is inefficient between transfering more than 30 kg fertilizers and  earning  55.000 - 60.000 VND/ha.

- We suggest that seeding NK67 at Son La province with appropriate density 5,1  million trees/ha which corresponding to the distance is 65cm x 30 cm/tree and 6,6 million trees/ha which corresponding to the distance is 50 cm x 30 cm/tree.

- The corn ground which was covered by the last crop corn term and leaves or weeds is better than the corn ground which was not covered by the last crop corn term and leaves or weeds. The corn will give high yield if it is seeding in the corn ground which was covered by the last crop corn term and leaves or weeds.

PRACTICAL APPLICABILITY OR THE NEEDS FOR FURTHER STUDIES

* Practical applicability:

       Based on research findings, we have constructed technical process of intensive corn to reached high yield in Son La, successfully constructed corn demonstration with an area of 3,5 ha and applied general technical measures of intensive corn. The average yield of this demonstration in three districts is 86,3 quintal/ha, exceeding control 149,1%.

Through the discussion of three farmer groups, we have determined the influence of technical elements to corn yield, namely seed element accounts for 27.2%, the dose of fertilizer element accounts for 26.9%, the cover element account for 19%, the crop for seeding element accounts for 11.2% and the rest is density element and kind of fertilizers.

* Opening issues for further studies:

We need futher study about: new plant, best crop, the dose of NPK compound, planting density, spacing of plant and covering surface ground in all district of Son La province to complete plating technical process of corn.

1. Bản trích yếu tiếng việt LATS của NCS. Nguyễn Đức Thuận xem tại đây.

2. Bản trích yếu tiếng anh LATS của NCS. Nguyễn Đức Thuận xem tại đây.

3.Luận án Tiến sĩ của NCS. Nguyễn Đức Thuận xem tại đây.

4.Tóm tắt LATS của NCS. Nguyễn Đức Thuận xem tại đây.

5. Tóm tắt bằng tiếng anh LATS của NCS. Nguyễn Đức Thuận xem tại đây.

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
DK CCTH
cre
Đang online 3495
Hôm nay 10839
Hôm qua 21703
Tuần này 53745
Tuần trước 131657
Tháng này 3560596
Tháng trước 3121701
Tất cả 42981174

Lượt truy cập: 42981174

Đang online: 3495

Ngày hôm qua: 21703

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ