Phòng Đào tạo - Đào tạo Sau đại học
ảnh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ

Thông tin luận án Tiến sĩ của NCS. Nguyễn Thị Quyên

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Nghiên cứu nhiễm giun tròn đường tiêu hóa ở chó tại tỉnh Phú Thọ, đặc điểm bệnh do giun đũa Toxocara canis gây ra và biện pháp phòng trị.

Ngành: Ký sinh trùng và vi sinh vật học Thú y

Mã số: 62.64.01.04

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Quyên

Khóa đào tạo: 2014 - 2017

Người hướng dẫn khoa học: 1. GS.TS. Nguyễn Thị Kim Lan

                                                      2. TS. Nguyễn Văn Quang

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên.

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Đã định danh được 03 loài giun tròn đường tiêu hóa ký sinh và gây bệnh cho chó tại tỉnh Phú Thọ là Ancylostoma caninum, Toxocara canis, Spirocecar lupi.

- Xác định được tỷ lệ nhiễm giun tròn đường tiêu hóa ở chó tại tỉnh Phú Thọ.

- Định danh được loài giun tròn Toxocara canis bằng định loại hình thái và sinh học phân tử.

- Xác định được đặc điểm bệnh lý, lâm sàng của chó bị bệnh do giun đũa Toxocara canis gây ra.

- Xác định được tỷ lệ mẫu huyết thanh của người dương tính với ấu trùng giun đũa chó ở 3 xã của huyện Phù Ninh.

- Xác định được một số yếu tố nguy cơ nhiễm ấu trùng giun đũa chó ở người.

Thử nghiệm và xác định được biện pháp phòng trị bệnh giun đũa Toxocara canischo chó có hiệu quả.

 

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

 

* Các kết quả và khả năng ứng dụng trong thực tiễn

- Xác định được triệu chứng, bệnh tích điển hình của chó nhiễm giun đũa Toxocara canisvà hiệu quả của các biện pháp phòng trị bệnh. Đây là cơ sở khoa học giúp cán bộ thú y và người nuôi chó chẩn đoán bệnh sớm (qua quan sát triệu chứng lâm sàng) để phòng bệnh hiệu quả.

- Xác định được tỷ lệ mẫu huyết thanh của người dương tính với ấu trùng giun đũa chó tại tỉnh Phú Thọ và những yếu tố nguy cơ nhiễm bệnh ở người, từ đó giúp người nuôi chó chủ động trong việc phòng bệnh giun đũa ở chó, đồng thời giảm nguy cơ nhiễm bệnh ấu trùng giun đũa chó ở người, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

- Xác định được các biện pháp phòng bệnh giun đũa có hiệu quả cho chó,trên cơ sở đó giúp người nuôi chóhạn chế thiệt hại do giun đũa gây ra.

- Đã tổ chức tập huấn, phổ biến các yếu tố nguy cơ nhiễm ấu trùng giun đũa chó ở người và biện pháp phòng bệnh giun đũa cho chó tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đạt kết quả tốt.

- Kết quả của luận án là tài liệu tham khảo có giá trị trong đào tạo, nghiên cứu khoa học  thú y ở các trường đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu chuyên ngành.

* Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

             Nghiên cứu về đặc điểm sinh học của ấu trùng giun đũa Toxocaracanis và những biện pháp để ngăn chặn sự truyền lây ấu trùng vào chó và người là những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong thời gian tới.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

 

Title: ‘‘Research on the gastro-intestinal infection of nematodes in dogs in Phu Tho province, features of the disease caused by Toxocara canis and treatment”.

Major:  Veterinary Parasitology and Microbiology

Code: 62.64.01.04

PhD. Candidate: NGUYEN THI QUYEN

Course Duration: 2014 - 2017

Research Supervisors :1. Prof. Dr. Nguyen Thi Kim Lan

                                        2.Dr. Nguyen Van Quang

Training institution: Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, Thai Nguyen University

 

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

 

- Identified three nematode species which are zoonotic agents and cause the disease for dogs in Phu Tho province: Ancylostoma caninum, Toxocara canis, Spirocecar lupi.

- Determined the rate of gastro-intestinal infection of nematodes in dogs in Phu Tho province.

- Identified Toxocara canis by morphology and molecular biological methods

Determined the pathological features, clinical symptoms of dog infected by Toxocara canis.

- Determined rate of the human serum samples which was positive with the larvae of ascarid in dogs in three communes of Phu Ninh district.

- Determined some potential infection of larval ascarid in dogs for humans

- Conducted experiment and determined the treatment methods to prevention effectively of the disease by Tococara canis

 

PRACTICAL APPLICABILITY AND THE NEEDS FOR FURTHER STUDIES:

 

* Practical applicability

- Detemine symptoms and pathological features of the disease caused by Toxocara canis and the methods of prevention and treatments. Based on these results, the veterinarian and farmers can diagnosis this disease (by clinical observation).

- Detemine the infection rate of human serum samples with the larvae of ascarid in dogs in Phu Tho province and zoonotic potential infection to humans. This can help farmers in prevention of nematode infection as well as possibly decrease ascariasis in humans, health protection of community.

- Detemine the effectively methods to prevent ascariasis and help farmers to prevent the damages of this disease

- Organize the training courses in order to propagate the risky factors of the infection of larvae nematodes in humans & dogs and the treatment methods for ascarid in dogs in the Phu Ninh district, Phu Tho province.

- The results in this research will be a valuable reference in the field of veterinary medicine in universities, colleges & research institutes

* Opening issues for further studies

         Need a further research on biological characteristics of Toxocara canis and treatments to prevent the infection of larval in dogs and humans.

Bản trích yếu LATS của NCS. Nguyễn Thị Quyên

Tóm tắt LATS bằng tiếng việt của NCS. Nguyễn Thị Quyên

Tóm tắt LATS bằng tiếng anh của NCS.  Nguyễn Thị Quyên

Luận án Tiến sĩ của NCS.  Nguyễn Thị Quyên

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
DK CCTH
cre
Đang online 3590
Hôm nay 11021
Hôm qua 21703
Tuần này 53927
Tuần trước 131657
Tháng này 3560778
Tháng trước 3121701
Tất cả 42981356

Lượt truy cập: 42981356

Đang online: 3590

Ngày hôm qua: 21703

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ