Phòng Đào tạo - Đào tạo Sau đại học
ảnh
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Luận văn - Luận án
14/07/2017 15:43 - Xem: 679

Trang thông tin luân án của NCS Nguyễn Quang Thi

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN CỦA NCS NGUYỄN QUANG THI

- Tên luận án: Nghiên cứu tiềm năng và đề xuất sử dụng bền vững đất nông nghiệp tại lưu vực hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn”

- Chuyên ngành:                           Quản lý Đất đai

- Mã số:                                        62.85.01.03

- Họ và tên NCS:                         Nguyễn Quang Thi

- Khóa đào tạo:                            2013 - 2016

- Người hướng dẫn khoa học:     PGS.TS. Hoàng Văn Hùng

- Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Luận án là công trình nghiên cứu có hệ thống, tổng hợp đầu tiên về sử dụng đất nông nghiệp trên toàn lưu vực hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Lựa chọn được các loại sử dụng đất và mô hình sử dụng đất nông nghiệp bền vững đề xuất cho áp dụng.

- Đã xây dựng được một bộ dữ liệu bao gồm cả dữ liệu không gian với các bản đồ chuyên đề và bản đồ tổng hợp bằng các phương pháp chuẩn và dữ liệu thuộc tính về hiện trạng sử dụng đất, tài nguyên đất, rừng, khí hậu làm cơ sở cho các nghiên cứu chuyên ngành tiếp theo.

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TẾ HOẶC NHỮNG VẤN ĐỀ BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

* Khả năng ứng dụng trong thực tế

- Kết quả luận án góp phần bổ sung cơ sở lý luận và thực tiễn trong đánh tiềm năng, sử dụng đất nông nghiệp bền vững tại một lưu vực hồ lớn có rừng quốc gia dựa trên tiếp cận hệ thống, tổng hợp và liên ngành.

- Cung cấp cơ sở khoa học cho việc quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp nói riêng và sử dụng đất nói chung phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường trong lưu vực.

- Kết quả nghiên cứu của đề tài không chỉ giúp nâng cao giá trị gia tăng trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp mà còn góp phần bảo tồn quỹ đất nông nghiệp gắn với bảo tồn đa dạng sinh học tại rừng quốc gia Ba Bể.

* Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

           Do thời gian nghiên cứu có giới hạn nên chưa đi sâu đánh giá ảnh hưởng của việc sử dụng đất tới mức độ bồi lắng lòng hồ Ba Bể nên cần được tiếp tục nghiên cứu về vấn đề này để có cảnh báo cho việc bảo vệ đất kết hợp bảo vệ hồ Ba Bể.

 

INFORMATION OF THE DOCTORAL DISSERTATION

- Research Title: “Research on potential and proposal for sustainable agricultural land use in Ba Be lake watersheds, Bac Kan province”

- Major: Land Management

- Code:  62.85.01.03

- Ph.D candidate:  Nguyen Quang Thi

- Course Duration:  2013 - 2016

- Research supervisor:  Assoc. Prof. Hoang Van Hung, Ph.D.

- Training Institution: Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry - Thai Nguyen University.

 

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

- The project is the first systematic study on the use of agricultural land in the whole Ba Be lake watersheds, Bac Kan province. It proposes the selected Land Use Types (LUTs) and sustainable land use models for application.

- The project builds a set of data including spatial data with thematic maps and integrated maps using standard methods and attribute data on current land use, Forest, climate as the basis for the next specialized research.

 

PRACTICAL APPLICABILITY AND THE NEEDS FOR FURTHER STUDIES

* Practical Applicability:

- Contribute to the theoretical and practical basis for the potential assessment of sustainable agricultural land use in a large national forested reservoir watersheds based on systematic, integrated and cross-sectoral approaches.

          - Provide scientific basis for agricultural land use planning in particular and land use in general for the socio-economic development and environmental protection in the watersheds.

- Not only help increase the added value per unit of agricultural land but also contribute to conservation of agricultural land associated with biodiversity conservation in Ba Be National Park.

* Opening Issues for further studies

            Due to limited research time, the impact of land use on the level of Ba Be reservoir sedimentation has not been thoroughly evaluated. It should be further researched on this issue to provide warning for a combination of land protection and the protection of Ba Be Lake.

  1. Trích yếu luận án của NCS. Nguyễn Quang Thi

  2. Tóm tắt luận án tiếng việt của NCS. Nguyễn Quang Thi

  3. Tóm tắt luận án tiếng anh của NCS. Nguyễn Quang Thi

  4. Luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Quang Thi

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
DK CCTH
cre
Đang online 5694
Hôm nay 10312
Hôm qua 15491
Tuần này 25803
Tuần trước 96627
Tháng này 2374726
Tháng trước 2699262
Tất cả 29454067

Lượt truy cập: 29454067

Đang online: 5694

Ngày hôm qua: 15491

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ