Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng
DKonline
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ CDR Tiếng Anh - Tin học
10/08/2020 15:39 - Xem: 140

Danh sách lớp, thời khóa biểu lớp bồi dưỡng, ôn luyện tiếng Anh A2-B1 tháng 8/2020

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thông báo danh sách lớp, thời khóa biểu lớp bồi dưỡng, ôn luyện tiếng Anh A2-B1 như sau:

Tải danh sách, thời khóa biểu tại đây.

TT MÃ SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN ĐỆM TÊN LỚP QUẢN LÝ LỚP GHI CHÚ
1 DTN1658520007  Bàng Tiến Anh KHMT48 A2B1.0820.01  
2 DTN1653170012  Lương Đức Anh CNTY48N03 A2B1.0820.01  
3 DTN1653070048  Nguyễn Tiến Anh TT48POHEN01 A2B1.0820.01  
4 DTN1653040116  Tạ Tuấn Anh CNTY48POHE A2B1.0820.01  
5 DTN1553040140  Trương Hồng Anh TY47N04 A2B1.0820.01  
6 DTN1653050441  Lê Thanh Bình CNTY48POHE A2B1.0820.01  
7 DTN1353110026  Nguyễn Văn Chiến KHMTK46N03 A2B1.0820.01  
8 DTN1454120026  Đào Sỹ Cương QLDD46N03 A2B1.0820.01  
9 DTN1553050025  Nguyễn Mạnh Cường TY47N01 A2B1.0820.01  
10 DTN1454110008  Hoàng Tiến Đạt KTNNK46N01 A2B1.0820.01  
11 DTN1653050279  Nguyễn Thanh Dung CNTY48POHE A2B1.0820.01  
12 DTN1653040091  Nguyễn Thị Ngọc CNTY48POHE A2B1.0820.01  
13 DTN1658510027  Tống Văn QLTNTN&DLST48 A2B1.0820.01  
14 DTN1053130004 Nguyễn Vũ Hiệp DCMT44N02 A2B1.0820.01  
15 DTN1553110017 Đỗ Đức Hiếu TY47N02 A2B1.0820.01  
16 DTN1553050081  Ngô Trung Hiếu TY47N01 A2B1.0820.01  
17 DTN1653110023  Nông Chí Hiểu KHMT48 A2B1.0820.01  
18 DTN1553070061  Lù A Hờ TT47POHEN02 A2B1.0820.01  
19 DTN17VB2306001  Đinh Thu Hoài VB2LN49 A2B1.0820.01  
20 DTN1653170015  Hoàng Văn Hoàn CNTY48POHE A2B1.0820.01  
21 DTN1353110131  Ngân Bá Huân KHMTK46N01 A2B1.0820.01  
22 DTN1654140014  Hoàng Thị Kim Huệ PTNT48 A2B1.0820.01  
23 DTN1653110009  Cao Mạnh Hùng KHMT48 A2B1.0820.01  
24 DTN1554140094  Nông Văn Hùng PTNT47N02 A2B1.0820.01  
25 DTN1553170014  Trần Tuấn Hùng CNTP47 A2B1.0820.01  
26 DTN1653160009  Trương Văn Hưng QLTNR48 A2B1.0820.01  
27 DTN17VB2306003  Nguyễn Thị  Hương VB2LN49 A2B1.0820.01  
28 DTN1658510022  Nguyễn Khánh Linh QLTNTN&DLST48 A2B1.0820.01  
29 DTN1653070086  Nguyễn Xuân Linh TT48POHEN02 A2B1.0820.01  
30 DTN1653050455  Giàng A Lứ CNTY48POHE A2B1.0820.01  
31 DTN1553050148  Nguyễn Hoàng Luân TY47N02 A2B1.0820.01  
32 DTN1653070077  Vương Thế Lương TT48POHEN01 A2B1.0820.01  
33 DTN1653060018  Trần Công Minh LN48 A2B1.0820.01  
34 DTN1153100048 Pảo Văn Minh NLKH43 A2B1.0820.01  
35 DTN1653080010  Dương Thị KN48 A2B1.0820.01  
36 DTN1553050166  Nguyễn Hải Nam TY47N04 A2B1.0820.01  
37 DTN1353050226 Đoàn Xuân Nguyên TY45N01 A2B1.0820.01  
38 DTN1554140033  Chu Thị Nhàn CNTP47 A2B1.0820.01  
39 DTN1653070014  Đỗ Văn Nhật TT48POHEN02 A2B1.0820.01  
40 DTN17VB2306008  Nông Thanh Oai VB2LN49 A2B1.0820.01  
41 DTN1653040037  Đàm Oanh Phúc CNTY48POHE A2B1.0820.01  
42 DTN1653110043  Nông Thiện Quân KHMT48 A2B1.0820.01  
43 DTN1554120149  Hoàng Thị Quỳnh QLDD48N02 A2B1.0820.01  
44 DTN1653040080  Phạm Hoành Sơn CNTY48POHE A2B1.0820.01  
45 DTN1654110062  Thào Mí Súng KTNN48 A2B1.0820.01  
46 DTN1554110060  Sùng A Tả KTNN47N02 A2B1.0820.01  
47 DTN17LT305011  Vũ Duy Thái LTTY49 A2B1.0820.01  
48 DTN1653040142  Hoàng Thị Thấm CNTY48POHE A2B1.0820.01  
49 DTN1653140001  Lưu Chí Thắng CNTP48 A2B1.0820.01  
50 DTN1454120324  Vũ Hải Thanh QLDD46N03 A2B1.0820.01  
51 DTN1653070022  Đinh Quang Thịnh TT48POHEN02 A2B1.0820.01  
52 DTN1653110035  Hoàng Lệ Thùy KHMT48 A2B1.0820.01  
53 DTN1553050255  Lò Đức Tỉnh TY47N02 A2B1.0820.01  
54 DTN1653110022  Phạm Minh Tuấn KHMT48 A2B1.0820.01  
55 DTN1654110012  Nguyễn Hoàng Tùng TT48POHEN02 A2B1.0820.01  
56 DTN1653040048  Hoàng Hữu Tường CNTY48POHE A2B1.0820.01  
57 DTN1653070076  Vương Văn Tuyên TT48POHEN01 A2B1.0820.01  
58 DTN1653040024  Ngô Công Văn CNTY48POHE A2B1.0820.01  
59 DTN1653040056  Nghiêm Xuân Việt CNTY48N01 A2B1.0820.01  
60 DTN1554120240  Nguyễn Cao QLDD47N01 A2B1.0820.01  
61 DTN1653040079  Đinh Hữu Vỹ CNTY48POHE A2B1.0820.01  

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LỚP ÔN TIẾNG ANH A2B1 THÁNG 8/2020
 Thời lượng: 6 buổi/lớp x 4 tiết /buổi = 24 tiết/lớp
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ - ĐHNL - NNTH ngày       tháng        năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm)
                         
TT Tên lớp Số
tiết
Giảng viên
số
Giảng đường Thời gian thực hiện Ghi chú
8/10/2020 8/11/2020 8/12/2020 8/13/2020 8/14/2020 8/15/2020
19:00-22:00 19:00-22:00 19:00-22:00 19:00-22:00 19:00-22:00 19:00-22:00
1 A2B1.
0820.01
24t TS. Nguyễn Lan Hương 61 Online 4t 4t 4t        
2 TS.Vũ Kiều Hạnh Online       4t 4t 4t  
Cộng 61                

 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP ÔN TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ A2B1 THÁNG 8/2020
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ - ĐHNL - NNTH ngày       tháng        năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm)
               
LỚP BUỔI NỘI DUNG THỜI GIAN GIẢNG VIÊN ID-PASS
 A2B1.
0520.01
1 Cấu trúc bài thi A2-B1 Cấu trúc bài thi và cách tính điểm      19:00-22:00 8/10/2020 Nguyễn Thị
Lan Hương
ĐT: 0386323307
ID: 8686153857
Pass: 509766
Hướng dẫn làm bài thi nghe A2-B1 Hướng dẫn luyện Nghe phần 12345
Thực hành theo phần
2 Hướng dẫn làm bài thi nói A2-B1 Hướng dẫn làm bài thi nói phần 1: Tương tác xã hội 19:00-22:00 8/11/2020
Thực hành phần 1
3 Hướng dẫn làm bài thi nói phần 2: 19:00-22:00 8/12/2020
Thực hành phần 2
4 Hướng dẫn làm bài thi đọc A2-B1 Các dạng câu hỏi trong bài Đọc hiểu 19:00-22:00 8/13/2020 Vũ Kiều Hạnh
ĐT: 0982935685
ID: 4472448399
Pass: 222222
Thực hành theo phần
5 Thực hành theo phần (tiếp theo) 19:00-22:00 8/14/2020
6 Hướng dẫn làm bài thi viết A2-B1 Hướng dẫn theo các phần 19:00-22:00 8/15/2020
Thực hành
CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
TS
Đang online 2212
Hôm nay 9629
Hôm qua 16948
Tuần này 86538
Tuần trước 131657
Tháng này 3593389
Tháng trước 3121701
Tất cả 43013967

Lượt truy cập: 43013967

Đang online: 2212

Ngày hôm qua: 16948

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ