Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng
DKonline
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Kỹ thuật CNTT
29/09/2019 20:30 - Xem: 1402

Danh sách tài khoản email tên miền @tuaf.edu.vn sinh viên khóa 51

Hiện nay nhà trường đã tạo xong tài khoản email tên miền @tuaf.edu.vn cho sinh viên khóa 51. Danh sách tài khoản email tên miền @tuaf.edu.vn sinh viên khóa 51 như sau:
DANH SÁCH TÀI KHOẢN EMAIL TÊN MIỀN @TUAF.EDU.VN
CÁC LỚP QUẢN LÝ KHÓA 51 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
STT Mã lớp Tên lớp Khoa Email
1 CNTP 51 (CTTT) Công nghệ thực phẩm CTTT Chương trình tiên tiến cntp51cttt@tuaf.edu.vn
2 CNTYK51 Chăn nuôi thú y 51 Khoa Chăn nuôi thú y cnty51@tuaf.edu.vn
3 CNTYK51 (pohe) Chăn nuôi thú y 51 (pohe) Khoa Chăn nuôi thú y cnty51pohe@tuaf.edu.vn
4 LT_TY_K51 LT Thú Y 51 Khoa Chăn nuôi thú y ltty51@tuaf.edu.vn
5 TYK51 Thú y Khoa Chăn nuôi thú y ty51@tuaf.edu.vn
6 VB2_TY_K51 VB2 Thú y Khoa Chăn nuôi thú y vb2ty51@tuaf.edu.vn
7 CNSHK51 Công nghệ sinh học Khoa CNSH&CNTP cnsh51@tuaf.edu.vn
8 CNTPK51 Công nghệ thực phẩm Khoa CNSH&CNTP cntp51@tuaf.edu.vn
9 DBCL&ATTPK51 Đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm Khoa CNSH&CNTP dbclattp51@tuaf.edu.vn
10 VB2_CNTP_K51 VB2 Công nghệ thực phẩm Khoa CNSH&CNTP vb2cntp51@tuaf.edu.vn
11 KDNNK51 Kinh doanh Nông nghiệp Khoa KT&PTNT kdnn51@tuaf.edu.vn
12 KDQTK51 Kinh doanh Quốc tế Khoa KT&PTNT kdqt51@tuaf.edu.vn
13 KTNNK51 Kinh tế nông nghiệp Khoa KT&PTNT ktnn51@tuaf.edu.vn
14 KTNN K51(CTTT) Kinh tế nông nghiệp (CTTT) 51 Khoa KT&PTNT ktnn51cttt@tuaf.edu.vn
15 LN51 Lâm nghiệp Khoa Lâm nghiệp ln51@tuaf.edu.vn
16 LT_QLTNR_K51 LT Quản lý tài nguyên rừng 51 Khoa Lâm nghiệp ltqltnr51@tuaf.edu.vn
17 QLTNRK51 Quản lý tài nguyên rừng Khoa Lâm nghiệp qltnr51@tuaf.edu.vn
18 CNKTMTK51 Công nghệ kỹ thuật môi trường Khoa Môi trường cnktmt51@tuaf.edu.vn
19 KHMTK51 Khoa học môi trường Khoa Môi trường khmt51@tuaf.edu.vn
20 KH&QLMT K51 Khoa học và quản lý môi trường 51 Khoa Môi trường khqlmt51@tuaf.edu.vn
21 QLTTK51 Quản lý Thông tin 51 Khoa Môi trường qltt51@tuaf.edu.vn
22 VB2_KHMT_K51 VB2 Khoa học môi trường Khoa Môi trường vb2khmt51@tuaf.edu.vn
23 NNCNCK51 Nông nghiệp công nghệ cao Khoa Nông học nncnc51@tuaf.edu.vn
24 TTK51 Trồng trọt Khoa Nông học tt51@tuaf.edu.vn
25 BDS51 Bất động sản Khoa Quản lý tài nguyên bds51@tuaf.edu.vn
26 QLDDK51 Quản lý đất đai Khoa Quản lý tài nguyên qldd51@tuaf.edu.vn
27 QLTN&MTK51 Quản lý tài nguyên và môi trường Khoa Quản lý tài nguyên qltnmt51@tuaf.edu.vn

Ấn định danh sách: 27 tài khoản./.

DANH SÁCH TÀI KHOẢN EMAIL TÊN MIỀN @TUAF.EDU.VN
SINH VIÊN KHÓA 51 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp Khoa Email
1 DTN1954190021  Durrani Farrukh  Abbsa CNTP 51 (CTTT) Chương trình tiên tiến durranifarrukhabbsa.k51@tuaf.edu.vn
2 DTN1954190019  Jessica Amanda CNTP 51 (CTTT) Chương trình tiên tiến jessicaamanda.k51@tuaf.edu.vn
3 DTN1954190022  Jessica  Amanda CNTP 51 (CTTT) Chương trình tiên tiến jessicaamanda1.k51@tuaf.edu.vn
4 DTN1954190009  HOÀNG TUẤN ANH CNTP 51 (CTTT) Chương trình tiên tiến hoangtuananh.k51@tuaf.edu.vn
5 DTN1954190008  NGUYỄN THỊ ÁNH CÚC CNTP 51 (CTTT) Chương trình tiên tiến nguyenthianhcuc.k51@tuaf.edu.vn
6 DTN1954190012  VŨ NGỌC THÙY DUNG CNTP 51 (CTTT) Chương trình tiên tiến vungocthuydung.k51@tuaf.edu.vn
7 DTN1954190010  LƯU HẢI ĐĂNG CNTP 51 (CTTT) Chương trình tiên tiến luuhaidang.k51@tuaf.edu.vn
8 DTN1954190018  PHAN THỊ HỒNG HẠNH CNTP 51 (CTTT) Chương trình tiên tiến phanthihonghanh.k51@tuaf.edu.vn
9 DTN1954280002  NGUYỄN DUY KHÁNH CNTP 51 (CTTT) Chương trình tiên tiến nguyenduykhanh.k51@tuaf.edu.vn
10 DTN1954190004  NGÔ NGỌC LAN CNTP 51 (CTTT) Chương trình tiên tiến ngongoclan.k51@tuaf.edu.vn
11 DTN1954190003  DƯƠNG THỊ NGỌC NỮ CNTP 51 (CTTT) Chương trình tiên tiến duongthingocnu.k51@tuaf.edu.vn
12 DTN1954190016  PHẠM TRANG NHUNG CNTP 51 (CTTT) Chương trình tiên tiến phamtrangnhung.k51@tuaf.edu.vn
13 DTN1953170017  TRỊNH ANH QUÂN CNTP 51 (CTTT) Chương trình tiên tiến trinhanhquan.k51@tuaf.edu.vn
14 DTN1954190020  Atif  Sumayya CNTP 51 (CTTT) Chương trình tiên tiến atifsumayya.k51@tuaf.edu.vn
15 DTN1954190005  LÊ XUÂN THANH CNTP 51 (CTTT) Chương trình tiên tiến lexuanthanh.k51@tuaf.edu.vn
16 DTN1954190001  NGUYỄN THỊ THANH CNTP 51 (CTTT) Chương trình tiên tiến nguyenthithanh.k51@tuaf.edu.vn
17 DTN1953170007  NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO CNTP 51 (CTTT) Chương trình tiên tiến nguyenthiphuongthao.k51@tuaf.edu.vn
18 DTN1954190006  NGUYỄN THỊ TRANG CNTP 51 (CTTT) Chương trình tiên tiến nguyenthitrang.k51@tuaf.edu.vn
19 DTN1954190013  CHU LÊ HUYỀN TRÂN CNTP 51 (CTTT) Chương trình tiên tiến chulehuyentran.k51@tuaf.edu.vn
20 DTN1954190007  VI THỊ XOAN CNTP 51 (CTTT) Chương trình tiên tiến vithixoan.k51@tuaf.edu.vn
21 DTN1954190002  LẠI HẢI YẾN CNTP 51 (CTTT) Chương trình tiên tiến laihaiyen.k51@tuaf.edu.vn
22 DTN1953040012  DƯ QUỲNH ANH CNTYK51 Khoa Chăn nuôi thú y duquynhanh.cnty51@tuaf.edu.vn
23 DTN1953040061  Senesomsath  Boutsady  CNTYK51 Khoa Chăn nuôi thú y senesomsathboutsady.cnty51@tuaf.edu.vn
24 DTN1953050022  MÙA A CÂU CNTYK51 Khoa Chăn nuôi thú y muaacau.cnty51@tuaf.edu.vn
25 DTN1953040053  TRẦN THÀNH CÔNG CNTYK51 Khoa Chăn nuôi thú y tranthanhcong.cnty51@tuaf.edu.vn
26 DTN1953040014  NGUYỄN VĂN CƯỜNG CNTYK51 Khoa Chăn nuôi thú y nguyenvancuong.cnty51@tuaf.edu.vn
27 DTN1953040005  TỪ VĂN DƯƠNG CNTYK51 Khoa Chăn nuôi thú y tuvanduong.cnty51@tuaf.edu.vn
28 DTN1953040035  TRẦN VĂN DƯƠNG CNTYK51 Khoa Chăn nuôi thú y tranvanduong.cnty51@tuaf.edu.vn
29 DTN1953040026  TRẦN TIẾN ĐẠT CNTYK51 Khoa Chăn nuôi thú y trantiendat.cnty51@tuaf.edu.vn
30 DTN1953040032  KIỀU TRƯỜNG GIANG CNTYK51 Khoa Chăn nuôi thú y kieutruonggiang.cnty51@tuaf.edu.vn
31 DTN1953040028  SẦM VĂN HIẾU CNTYK51 Khoa Chăn nuôi thú y samvanhieu.cnty51@tuaf.edu.vn
32 DTN1953040011  NGÔ DUY HÒA CNTYK51 Khoa Chăn nuôi thú y ngoduyhoa.cnty51@tuaf.edu.vn
33 DTN1953040013  VI VĂN HƯỜNG CNTYK51 Khoa Chăn nuôi thú y vivanhuong.cnty51@tuaf.edu.vn
34 DTN1953040004  TRẦN VINH KHÁNH CNTYK51 Khoa Chăn nuôi thú y tranvinhkhanh.cnty51@tuaf.edu.vn
35 DTN1953040036  LA LINH KIÊN CNTYK51 Khoa Chăn nuôi thú y lalinhkien.cnty51@tuaf.edu.vn
36 DTN1953040060  Vi Thị Lan CNTYK51 Khoa Chăn nuôi thú y vithilan.cnty51@tuaf.edu.vn
37 DTN1953040010  ĐÀM THỊ LOAN CNTYK51 Khoa Chăn nuôi thú y damthiloan.cnty51@tuaf.edu.vn
38 DTN1953040015  NGUYỄN HỒNG NAM CNTYK51 Khoa Chăn nuôi thú y nguyenhongnam.cnty51@tuaf.edu.vn
39 DTN1953040059  ĐÀO THỊ NGUYỆT CNTYK51 Khoa Chăn nuôi thú y daothinguyet.cnty51@tuaf.edu.vn
40 DTN1953040050  SÙNG MÍ CNTYK51 Khoa Chăn nuôi thú y sungmino.cnty51@tuaf.edu.vn
41 DTN1953040048  NGUYỄN ĐÌNH QUÂN CNTYK51 Khoa Chăn nuôi thú y nguyendinhquan.cnty51@tuaf.edu.vn
42 DTN1953040029  VÀ THI SI CNTYK51 Khoa Chăn nuôi thú y vathisi.cnty51@tuaf.edu.vn
43 DTN1953040043  LÊ THANH TÂM CNTYK51 Khoa Chăn nuôi thú y lethanhtam.cnty51@tuaf.edu.vn
44 DTN1953040031  NGUYỄN QUANG THÁI CNTYK51 Khoa Chăn nuôi thú y nguyenquangthai.cnty51@tuaf.edu.vn
45 DTN1953040041  NGUYỄN CÔNG THẮNG CNTYK51 Khoa Chăn nuôi thú y nguyencongthang.cnty51@tuaf.edu.vn
46 DTN1953040046  ĐỖ HOÀI THƯƠNG CNTYK51 Khoa Chăn nuôi thú y dohoaithuong.cnty51@tuaf.edu.vn
47 DTN1953040055  DƯƠNG VĂN TOÀN CNTYK51 Khoa Chăn nuôi thú y duongvantoan.cnty51@tuaf.edu.vn
48 DTN1953040052  HOÀNG QUYẾT TRÍ CNTYK51 Khoa Chăn nuôi thú y hoangquyettri.cnty51@tuaf.edu.vn
49    LÙ A TRƯ CNTYK51 Khoa Chăn nuôi thú y luatru.cnty51@tuaf.edu.vn
50 DTN1953050008  ĐỖ SƠN TRƯỜNG CNTYK51 Khoa Chăn nuôi thú y dosontruong.cnty51@tuaf.edu.vn
51 DTN1953040002  NGUYỄN NAM TRƯỜNG CNTYK51 Khoa Chăn nuôi thú y nguyennamtruong.cnty51@tuaf.edu.vn
52 DTN1953040008  LÊ VĂN VỊ CNTYK51 Khoa Chăn nuôi thú y levanvi.cnty51@tuaf.edu.vn
53 DTN1953040038  SÙNG VĂN VĨNH CNTYK51 Khoa Chăn nuôi thú y sungvanvinh.cnty51@tuaf.edu.vn
54 DTN1953040049  HÀ THỊ KIM ANH CNTYK51 (pohe) Khoa Chăn nuôi thú y hathikimanh.cnty51@tuaf.edu.vn
55 DTN1953040021  TRẦN VĂN CHỈNH CNTYK51 (pohe) Khoa Chăn nuôi thú y tranvanchinh.cnty51@tuaf.edu.vn
56 DTN1953040044  BÙI VĂN CƯỜNG CNTYK51 (pohe) Khoa Chăn nuôi thú y buivancuong.cnty51@tuaf.edu.vn
57 DTN1953040033  LAO TÙNG DƯƠNG CNTYK51 (pohe) Khoa Chăn nuôi thú y laotungduong.cnty51@tuaf.edu.vn
58 DTN1953040020  TRẦN HẢI DƯƠNG CNTYK51 (pohe) Khoa Chăn nuôi thú y tranhaiduong.cnty51@tuaf.edu.vn
59 DTN1953040001  HUỲNH THÀNH ĐẠT CNTYK51 (pohe) Khoa Chăn nuôi thú y huynhthanhdat.cnty51@tuaf.edu.vn
60 DTN1953040009  ĐỖ THỊ GIANG CNTYK51 (pohe) Khoa Chăn nuôi thú y dothigiang.cnty51@tuaf.edu.vn
61 DTN1953040047  ĐÀO THỊ HIỀN CNTYK51 (pohe) Khoa Chăn nuôi thú y daothihien.cnty51@tuaf.edu.vn
62 DTN1953040042  HOÀNG THỊ HẠNH CNTYK51 (pohe) Khoa Chăn nuôi thú y hoangthihanh.cnty51@tuaf.edu.vn
63 DTN1958510032  NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN CNTYK51 (pohe) Khoa Chăn nuôi thú y nguyenthingochuyen.cnty51@tuaf.edu.vn
64 DTN1953040016  LÝ HOÀNG HƯƠNG CNTYK51 (pohe) Khoa Chăn nuôi thú y lyhoanghuong.cnty51@tuaf.edu.vn
65 DTN1953040025  NGUYỄN QUANG KHẢI CNTYK51 (pohe) Khoa Chăn nuôi thú y nguyenquangkhai.cnty51@tuaf.edu.vn
66 DTN1953040045  ĐẶNG ĐINH PHƯƠNG LAM CNTYK51 (pohe) Khoa Chăn nuôi thú y dangdinhphuonglam.cnty51@tuaf.edu.vn
67 DTN1953050021  NÔNG THÙY MIÊN CNTYK51 (pohe) Khoa Chăn nuôi thú y nongthuymien.cnty51@tuaf.edu.vn
68 DTN1953040040  TRẦN VĂN NGHIẾP CNTYK51 (pohe) Khoa Chăn nuôi thú y tranvannghiep.cnty51@tuaf.edu.vn
69 DTN1953040017  LÊ THỊ HỒNG NHUNG CNTYK51 (pohe) Khoa Chăn nuôi thú y lethihongnhung.cnty51@tuaf.edu.vn
70 DTN1953040024  TRỊNH THU PHƯƠNG CNTYK51 (pohe) Khoa Chăn nuôi thú y trinhthuphuong.cnty51@tuaf.edu.vn
71 DTN1953040019  TRẦN VĂN QUỐC CNTYK51 (pohe) Khoa Chăn nuôi thú y tranvanquoc.cnty51@tuaf.edu.vn
72 DTN1953050037  NGUYỄN VĂN SƠN CNTYK51 (pohe) Khoa Chăn nuôi thú y nguyenvanson.cnty51@tuaf.edu.vn
73 DTN1953040027  NGÔ VĂN TÂN CNTYK51 (pohe) Khoa Chăn nuôi thú y ngovantan.cnty51@tuaf.edu.vn
74 DTN1953040007  MA ĐÌNH THIỆN CNTYK51 (pohe) Khoa Chăn nuôi thú y madinhthien.cnty51@tuaf.edu.vn
75 DTN1953040006  NGUYỄN VĂN THẮNG CNTYK51 (pohe) Khoa Chăn nuôi thú y nguyenvanthang.cnty51@tuaf.edu.vn
76 DTN1953040030  VŨ VĂN TIẾN CNTYK51 (pohe) Khoa Chăn nuôi thú y vuvantien.cnty51@tuaf.edu.vn
77 DTN1953040023  LÊ THỊ TRANG CNTYK51 (pohe) Khoa Chăn nuôi thú y lethitrang.cnty51@tuaf.edu.vn
78 DTN1953040051  DƯƠNG PHÚC TRƯỜNG CNTYK51 (pohe) Khoa Chăn nuôi thú y duongphuctruong.cnty51@tuaf.edu.vn
79 DTN1953040003  HOÀNG VIẾT TRƯỜNG CNTYK51 (pohe) Khoa Chăn nuôi thú y hoangviettruong.cnty51@tuaf.edu.vn
80 DTN1953040018  PHẠM THANH TÙNG CNTYK51 (pohe) Khoa Chăn nuôi thú y phamthanhtung.cnty51@tuaf.edu.vn
81 DTN1953040022  ĐỖ THỊ HỒNG VÂN CNTYK51 (pohe) Khoa Chăn nuôi thú y dothihongvan.cnty51@tuaf.edu.vn
82 DTN19LT305001  NGỤY THỊ HẠNH LT_TY_K51 Khoa Chăn nuôi thú y nguythihanh.cnty51@tuaf.edu.vn
83 DTN19LT305002  VŨ PHI HÙNG LT_TY_K51 Khoa Chăn nuôi thú y vuphihung.cnty51@tuaf.edu.vn
84 DTN19LT305003  Lê Quang Minh LT_TY_K51 Khoa Chăn nuôi thú y lequangminh.cnty51@tuaf.edu.vn
85 DTN1953050031  NGUYỄN VĂN AN TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y nguyenvanan.cnty51@tuaf.edu.vn
86 DTN1953050009  BÙI ĐỨC ANH TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y buiducanh.cnty51@tuaf.edu.vn
87 DTN1953050048  LÊ QUÝ BẢO TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y lequybao.cnty51@tuaf.edu.vn
88 DTN1953050029  ĐẶNG NHẬT TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y dangnhatcu.cnty51@tuaf.edu.vn
89 DTN1953050035  TRẦN VĂN CƯƠNG TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y tranvancuong.cnty51@tuaf.edu.vn
90 DTN1953050036  NGUYỄN TRẦN NGỌC DIỆP TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y nguyentranngocdiep.cnty51@tuaf.edu.vn
91 DTN1953050047  CHITA DUANGKANEYA TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y chitaduangkaneya.cnty51@tuaf.edu.vn
92 DTN1953040054  NGUYỄN THỊ HỒNG DUNG TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y nguyenthihongdung.cnty51@tuaf.edu.vn
93 DTN1953050011  NGUYỄN THỊ THÙY DUNG TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y nguyenthithuydung.cnty51@tuaf.edu.vn
94 DTN1953050003  PHẠM CHÍ DUY TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y phamchiduy.cnty51@tuaf.edu.vn
95 DTN1953050010  NGUYỄN CAO KỲ DUYÊN TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y nguyencaokyduyen.cnty51@tuaf.edu.vn
96 DTN1953050015  QUÁCH THÙY DƯƠNG TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y quachthuyduong.cnty51@tuaf.edu.vn
97 DTN1953050043  MA ĐĂNG ĐIỂM TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y madangdiem.cnty51@tuaf.edu.vn
98 DTN1953050007  NGUYỄN THỊ THANH TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y nguyenthithanhha.cnty51@tuaf.edu.vn
99 DTN1953050005  DƯƠNG THỊ THU HIỀN TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y duongthithuhien.cnty51@tuaf.edu.vn
100 DTN1953050013  NGUYỄN THỊ HIỀN TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y nguyenthihien.cnty51@tuaf.edu.vn
101 DTN1953050012  NGUYỄN HỒNG HẠNH TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y nguyenhonghanh.cnty51@tuaf.edu.vn
102 DTN1953050001  BÙI THỊ HOA TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y buithihoa.cnty51@tuaf.edu.vn
103 DTN1953050004  NGUYỄN HUY HOÀNG TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y nguyenhuyhoang.cnty51@tuaf.edu.vn
104 DTN1953050030  NGỌ VĂN HUÂN TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y ngovanhuan.cnty51@tuaf.edu.vn
105 DTN1953050018  NGÔ LỘC KHÁNH HUYỀN TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y ngolockhanhhuyen.cnty51@tuaf.edu.vn
106 DTN1953050040  TRƯƠNG DUY KHÁNH TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y truongduykhanh.cnty51@tuaf.edu.vn
107 DTN1953050044  LÊ QUANG KIÊN TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y lequangkien.cnty51@tuaf.edu.vn
108 DTN1953050014  TRẦN MẠNH LINH TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y tranmanhlinh.cnty51@tuaf.edu.vn
109 DTN1953050033  THÁI VĂN LONG TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y thaivanlong.cnty51@tuaf.edu.vn
110 DTN1953050025  CHU THỊ LƯƠNG TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y chuthiluong.cnty51@tuaf.edu.vn
111 DTN1953050023  NGUYỄN THỊ NGỌC MAI TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y nguyenthingocmai.cnty51@tuaf.edu.vn
112 DTN1953050038  SÙNG THỊ MAI TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y sungthimai.cnty51@tuaf.edu.vn
113 DTN1953040039  ĐỒNG ĐỨC MẠNH TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y dongducmanh.cnty51@tuaf.edu.vn
114 DTN1953050041  NÔNG VĂN MẠNH TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y nongvanmanh.cnty51@tuaf.edu.vn
115 DTN1953050032  NGUYỄN THỊ HÀ MY TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y nguyenthihamy.cnty51@tuaf.edu.vn
116 DTN1953040057  MAIYER PHIALUANG TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y maiyerphialuang.cnty51@tuaf.edu.vn
117 DTN1953040058  PHONGKO PHONESA VANH TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y phongkophonesavanh.cnty51@tuaf.edu.vn
118 DTN1953050027  CHẨU VĂN PHÚC TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y chauvanphuc.cnty51@tuaf.edu.vn
119 DTN1953050050  PHÙNG XUÂN QUỲNH TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y phungxuanquynh.cnty51@tuaf.edu.vn
120 DTN1953040056  PHOUMY SAIYALIN TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y phoumysaiyalin.cnty51@tuaf.edu.vn
121 DTN1953050046  YOI SENKHAMSAY TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y yoisenkhamsay.cnty51@tuaf.edu.vn
122 DTN1953040037  LÝ THÁI SƠN TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y lythaison.cnty51@tuaf.edu.vn
123 DTN1953050042  MÔNG THÀNH TÂM TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y mongthanhtam.cnty51@tuaf.edu.vn
124 DTN1953050028  CHU ĐẠI THẮNG TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y chudaithang.cnty51@tuaf.edu.vn
125 DTN1953050024  HÀ MẠNH THẮNG TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y hamanhthang.cnty51@tuaf.edu.vn
126 DTN1953050017  HOÀNG THANH THÙY TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y hoangthanhthuy.cnty51@tuaf.edu.vn
127 DTN1953050020  LƯU THƯƠNG THƯƠNG TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y luuthuongthuong.cnty51@tuaf.edu.vn
128 DTN1953050045  ĐÀM THỊ TỚI TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y damthitoi.cnty51@tuaf.edu.vn
129 DTN1953050034  PHẠM KHÁNH TOÀN TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y phamkhanhtoan.cnty51@tuaf.edu.vn
130 DTN1953050006  HÀ VĂN TRIỀU TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y havantrieu.cnty51@tuaf.edu.vn
131 DTN1953050019  PHẠM VĂN TRỌNG TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y phamvantrong.cnty51@tuaf.edu.vn
132 DTN1953040034  ĐINH QUANG VINH TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y dinhquangvinh.cnty51@tuaf.edu.vn
133 DTN1953050026  TRẦN NGỌC VĨNH TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y tranngocvinh.cnty51@tuaf.edu.vn
134 DTN1953050039  NGUYỄN THẢO VY TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y nguyenthaovy.cnty51@tuaf.edu.vn
135 DTN1953050016  PHAN THANH XUÂN TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y phanthanhxuan.cnty51@tuaf.edu.vn
136 DTN1953050002  NGUYỄN THỊ HẢI YẾN TYK51 Khoa Chăn nuôi thú y nguyenthihaiyen.cnty51@tuaf.edu.vn
137 DTN19VB23050001  DƯƠNG VĂN LONG VB2_TY_K51 Khoa Chăn nuôi thú y duongvanlong.cnty51@tuaf.edu.vn
138 DTN1953150004  TĂNG THỊ LAN ANH CNSHK51 Khoa CNSH&CNTP tangthilananh.cnshcntp51@tuaf.edu.vn
139 DTN1953150001  DƯƠNG MẠNH DŨNG CNSHK51 Khoa CNSH&CNTP duongmanhdung.cnshcntp51@tuaf.edu.vn
140 DTN1953150005  PHẠM LỆ GIANG CNSHK51 Khoa CNSH&CNTP phamlegiang.cnshcntp51@tuaf.edu.vn
141 DTN1953150002  LÊ HOÀNG CNSHK51 Khoa CNSH&CNTP lehoang.cnshcntp51@tuaf.edu.vn
142 DTN1953070013  DƯƠNG KIM NGÂN CNSHK51 Khoa CNSH&CNTP duongkimngan.cnshcntp51@tuaf.edu.vn
143 DTN1953150006  NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC CNSHK51 Khoa CNSH&CNTP nguyenthibichngoc.cnshcntp51@tuaf.edu.vn
144 DTN1953150003  LƯU THỊ THỦY CNSHK51 Khoa CNSH&CNTP luuthithuy.cnshcntp51@tuaf.edu.vn
145 DTN1953170002  ĐÀO SỸ BIỂN CNTPK51 Khoa CNSH&CNTP daosybien.cnshcntp51@tuaf.edu.vn
146 DTN1953170006  ĐÀO NGUYÊN ĐẠT CNTPK51 Khoa CNSH&CNTP daonguyendat.cnshcntp51@tuaf.edu.vn
147 DTN1953170015  MÔNG THÀNH ĐẠT CNTPK51 Khoa CNSH&CNTP mongthanhdat.cnshcntp51@tuaf.edu.vn
148 DTN1953170005  NGUYỄN THÀNH ĐẠT CNTPK51 Khoa CNSH&CNTP nguyenthanhdat.cnshcntp51@tuaf.edu.vn
149 DTN1953170003  TẠ QUANG GIANG CNTPK51 Khoa CNSH&CNTP taquanggiang.cnshcntp51@tuaf.edu.vn
150 DTN1953170014  TRẦN THỊ THÚY HIỀN CNTPK51 Khoa CNSH&CNTP tranthithuyhien.cnshcntp51@tuaf.edu.vn
151 DTN1953170001  NGUYỄN THỊ HỒNG CNTPK51 Khoa CNSH&CNTP nguyenthihong.cnshcntp51@tuaf.edu.vn
152 DTN1953170008  LẠI THỊ LÂM HƯƠNG CNTPK51 Khoa CNSH&CNTP laithilamhuong.cnshcntp51@tuaf.edu.vn
153 DTN1953170018  VOVA DA LENA MARQUES NABA CNTPK51 Khoa CNSH&CNTP vovadalenamarquesnaba.cnshcntp51@tuaf.edu.vn
154 DTN1953170020  Phùng Thị Mến CNTPK51 Khoa CNSH&CNTP phungthimen.cnshcntp51@tuaf.edu.vn
155 DTN1854250011  PHẠM ĐẶNG MINH CNTPK51 Khoa CNSH&CNTP phamdangminh.cnshcntp51@tuaf.edu.vn
156 DTN1953170016  LÝ THỊ TRÀ MY CNTPK51 Khoa CNSH&CNTP lythitramy.cnshcntp51@tuaf.edu.vn
157 DTN1953170011  ÂU THỊ NGÀN CNTPK51 Khoa CNSH&CNTP authingan.cnshcntp51@tuaf.edu.vn
158 DTN1953170010  ĐỖ XUÂN QUỲNH CNTPK51 Khoa CNSH&CNTP doxuanquynh.cnshcntp51@tuaf.edu.vn
159 DTN1953170013  NGUYỄN CHÍ THƯƠNG CNTPK51 Khoa CNSH&CNTP nguyenchithuong.cnshcntp51@tuaf.edu.vn
160 DTN1953170019  JULIETA ALBANO TIAGO CNTPK51 Khoa CNSH&CNTP julietaalbanotiago.cnshcntp51@tuaf.edu.vn
161 DTN1953170012  TRẦN HUYỀN TRANG CNTPK51 Khoa CNSH&CNTP tranhuyentrang.cnshcntp51@tuaf.edu.vn
162 DTN1953170009  LƯƠNG THÚY VÂN CNTPK51 Khoa CNSH&CNTP luongthuyvan.cnshcntp51@tuaf.edu.vn
163 DTN1951060008  ĐÀO VĂN CÔNG DBCL&ATTPK51 Khoa CNSH&CNTP daovancong.cnshcntp51@tuaf.edu.vn
164 DTN1951060003  VƯƠNG TÚY DIỆU DBCL&ATTPK51 Khoa CNSH&CNTP vuongtuydieu.cnshcntp51@tuaf.edu.vn
165 DTN1951060005  VI VĂN HẢI DBCL&ATTPK51 Khoa CNSH&CNTP vivanhai.cnshcntp51@tuaf.edu.vn
166 DTN1951060016  NGÔ THỊ HẠNH DBCL&ATTPK51 Khoa CNSH&CNTP ngothihanh.cnshcntp51@tuaf.edu.vn
167 DTN1951060012  ĐỖ VĂN HUY DBCL&ATTPK51 Khoa CNSH&CNTP dovanhuy.cnshcntp51@tuaf.edu.vn
168 DTN1951060002  ĐÀO QUANG KHẢI DBCL&ATTPK51 Khoa CNSH&CNTP daoquangkhai.cnshcntp51@tuaf.edu.vn
169 DTN1951060004  NGUYỄN THỊ TRÀ MY DBCL&ATTPK51 Khoa CNSH&CNTP nguyenthitramy.cnshcntp51@tuaf.edu.vn
170 DTN1951060006  LÊ THỊ HỒNG NGỌC DBCL&ATTPK51 Khoa CNSH&CNTP lethihongngoc.cnshcntp51@tuaf.edu.vn
171 DTN1953170004  LÊ SỸ NHẬN DBCL&ATTPK51 Khoa CNSH&CNTP lesynhan.cnshcntp51@tuaf.edu.vn
172 DTN1951060018  Chansouda  Phommalak DBCL&ATTPK51 Khoa CNSH&CNTP chansoudaphommalak.cnshcntp51@tuaf.edu.vn
173 DTN1951060017  TRẦN THỊ TÂM DBCL&ATTPK51 Khoa CNSH&CNTP tranthitam.cnshcntp51@tuaf.edu.vn
174 DTN1951060007  NGUYỄN LÊ THIẾT DBCL&ATTPK51 Khoa CNSH&CNTP nguyenlethiet.cnshcntp51@tuaf.edu.vn
175 DTN1951060013  ĐỖ VĂN TOÀN DBCL&ATTPK51 Khoa CNSH&CNTP dovantoan.cnshcntp51@tuaf.edu.vn
176 DTN1951060010  PHẠM MINH TUẤN DBCL&ATTPK51 Khoa CNSH&CNTP phamminhtuan.cnshcntp51@tuaf.edu.vn
177 DTN1951060011  VŨ VĂN TUYỀN DBCL&ATTPK51 Khoa CNSH&CNTP vuvantuyen.cnshcntp51@tuaf.edu.vn
178 DTN1951060001  BÙI ĐỨC Ý DBCL&ATTPK51 Khoa CNSH&CNTP buiducy.cnshcntp51@tuaf.edu.vn
179 DTN1951060009  ĐẶNG THỊ YẾN DBCL&ATTPK51 Khoa CNSH&CNTP dangthiyen.cnshcntp51@tuaf.edu.vn
180 DTN195VB2317001  NGUYỄN THÙY LINH VB2_CNTP_K51 Khoa CNSH&CNTP nguyenthuylinh.cnshcntp51@tuaf.edu.vn
181 DTN1951140003  MA THẾ HUẤN KDNNK51 Khoa KT&PTNT mathehuan.ktptnt51@tuaf.edu.vn
182 DTN1951140001  LÝ THỊ MẤY KDNNK51 Khoa KT&PTNT lythimay.ktptnt51@tuaf.edu.vn
183 DTN1951140002  NÔNG THỊ NẾT KDNNK51 Khoa KT&PTNT nongthinet.ktptnt51@tuaf.edu.vn
184 DTN1951200002  Nguyễn Quỳnh Anh KDQTK51 Khoa KT&PTNT nguyenquynhanh.ktptnt51@tuaf.edu.vn
185 DTN1951200001  Hà Thị Huyền KDQTK51 Khoa KT&PTNT hathihuyen.ktptnt51@tuaf.edu.vn
186 DTN1954110005  DƯƠNG MINH ĐÔNG KTNNK51 Khoa KT&PTNT duongminhdong.ktptnt51@tuaf.edu.vn
187 DTN1954110007  PHẠM DOÃN HOÀI KTNNK51 Khoa KT&PTNT phamdoanhoai.ktptnt51@tuaf.edu.vn
188 DTN1954110009  CHU VĂN HOÀNG KTNNK51 Khoa KT&PTNT chuvanhoang.ktptnt51@tuaf.edu.vn
189 DTN1954110008  TRẦN GIA HUY KTNNK51 Khoa KT&PTNT trangiahuy.ktptnt51@tuaf.edu.vn
190 DTN1954110006  MÙA THỊ KIA KTNNK51 Khoa KT&PTNT muathikia.ktptnt51@tuaf.edu.vn
191 DTN1954110003  NGÔ HOÀNG LONG KTNNK51 Khoa KT&PTNT ngohoanglong.ktptnt51@tuaf.edu.vn
192 DTN1954110010  PHÙNG VĂN LONG KTNNK51 Khoa KT&PTNT phungvanlong.ktptnt51@tuaf.edu.vn
193 DTN1954110004  NGUYỄN MINH NGỌC KTNNK51 Khoa KT&PTNT nguyenminhngoc.ktptnt51@tuaf.edu.vn
194 DTN1954110001  DƯƠNG THỊ SỸ KTNNK51 Khoa KT&PTNT duongthisy.ktptnt51@tuaf.edu.vn
195 DTN1954110002  NGUYỄN THANH TRÀ KTNNK51 Khoa KT&PTNT nguyenthanhtra.ktptnt51@tuaf.edu.vn
196 DTN1954280006  TRẦN HOA BAN KTNN K51(CTTT) Khoa KT&PTNT tranhoaban.ktptnt51@tuaf.edu.vn
197 DTN1954280005  HOÀNG HẢI CHI KTNN K51(CTTT) Khoa KT&PTNT hoanghaichi.ktptnt51@tuaf.edu.vn
198 DTN1954280003  TRẦN PHƯƠNG ĐÔNG KTNN K51(CTTT) Khoa KT&PTNT tranphuongdong.ktptnt51@tuaf.edu.vn
199 DTN1954280001  LÊ TRUNG HIẾU KTNN K51(CTTT) Khoa KT&PTNT letrunghieu.ktptnt51@tuaf.edu.vn
200 DTN1954280004  TRIỆU TIẾN MẠNH KTNN K51(CTTT) Khoa KT&PTNT trieutienmanh.ktptnt51@tuaf.edu.vn
201 DTN1954280007  TRẦN THỊ TUYẾN KTNN K51(CTTT) Khoa KT&PTNT tranthituyen.ktptnt51@tuaf.edu.vn
202 DTN1953160001  LỲ PHÍ CHỪ LN51 Khoa Lâm nghiệp lyphichu.ln51@tuaf.edu.vn
203 DTN1953060005  SÙNG THỊ DỢ LN51 Khoa Lâm nghiệp sungthido.ln51@tuaf.edu.vn
204 DTN1953060001  GIÀNG A DUA LN51 Khoa Lâm nghiệp giangadua.ln51@tuaf.edu.vn
205 DTN1953060009  LÊ THỊ DUYÊN LN51 Khoa Lâm nghiệp lethiduyen.ln51@tuaf.edu.vn
206 DTN1953060004  QUÀNG VĂN ĐẠT LN51 Khoa Lâm nghiệp quangvandat.ln51@tuaf.edu.vn
207 DTN1953060011  LÔ MỘNG ĐƯỢC LN51 Khoa Lâm nghiệp lomongduoc.ln51@tuaf.edu.vn
208 DTN1953060003  KIÊN KIÊN HÙNG LN51 Khoa Lâm nghiệp kienkienhung.ln51@tuaf.edu.vn
209 DTN1953060006  ĐINH TRỌNG NGHĨA LN51 Khoa Lâm nghiệp dinhtrongnghia.ln51@tuaf.edu.vn
210 DTN1953060017  LỲ MÒ PỨ LN51 Khoa Lâm nghiệp lymopu.ln51@tuaf.edu.vn
211 DTN1953060013  KHOÀNG THANH PHƯƠNG LN51 Khoa Lâm nghiệp khoangthanhphuong.ln51@tuaf.edu.vn
212 DTN1953060015  LÝ CÁO QUÁNG LN51 Khoa Lâm nghiệp lycaoquang.ln51@tuaf.edu.vn
213 DTN1953060007  NÔNG THẾ THỊNH LN51 Khoa Lâm nghiệp nongthethinh.ln51@tuaf.edu.vn
214 DTN1953060002  NGUYỄN HOÀNG TRANG LN51 Khoa Lâm nghiệp nguyenhoangtrang.ln51@tuaf.edu.vn
215 DTN1953060008  TRIỆU XUÂN TRƯỜNG LN51 Khoa Lâm nghiệp trieuxuantruong.ln51@tuaf.edu.vn
216 DTN1953060010  HÀ VĂN VINH LN51 Khoa Lâm nghiệp havanvinh.ln51@tuaf.edu.vn
217 DTN1953060016  CHẢO SAN XIỂU LN51 Khoa Lâm nghiệp chaosanxieu.ln51@tuaf.edu.vn
218 DTN195LT30001  PHÁ A LT_QLTNR_K51 Khoa Lâm nghiệp phaahu.ln51@tuaf.edu.vn
219 DTN1953160016  HẦU VĂN BÌNH QLTNRK51 Khoa Lâm nghiệp hauvanbinh.ln51@tuaf.edu.vn
220 DTN1953160010  GIÀNG XÉ QLTNRK51 Khoa Lâm nghiệp giangxeca.ln51@tuaf.edu.vn
221 DTN1953160002  BÙI TÙNG DƯƠNG QLTNRK51 Khoa Lâm nghiệp buitungduong.ln51@tuaf.edu.vn
222 DTN1953160014  NGUYỄN THẢO DƯƠNG QLTNRK51 Khoa Lâm nghiệp nguyenthaoduong.ln51@tuaf.edu.vn
223 DTN1953160008  HOÀNG HUỲNH ĐỨC QLTNRK51 Khoa Lâm nghiệp hoanghuynhduc.ln51@tuaf.edu.vn
224 DTN1953160007  TRIỆU VIỆT HOÀNG QLTNRK51 Khoa Lâm nghiệp trieuviethoang.ln51@tuaf.edu.vn
225 DTN1953160009  PHẠM TUẤN KIÊN QLTNRK51 Khoa Lâm nghiệp phamtuankien.ln51@tuaf.edu.vn
226 DTN1953160015  VŨ THỊ NGỌC LAN QLTNRK51 Khoa Lâm nghiệp vuthingoclan.ln51@tuaf.edu.vn
227 DTN1953160013  LÊ HỮU QUANG QLTNRK51 Khoa Lâm nghiệp lehuuquang.ln51@tuaf.edu.vn
228 DTN1953160005  NÔNG VĂN QUỐC QLTNRK51 Khoa Lâm nghiệp nongvanquoc.ln51@tuaf.edu.vn
229 DTN1953160011  LÒ VĂN QUYẾT QLTNRK51 Khoa Lâm nghiệp lovanquyet.ln51@tuaf.edu.vn
230 DTN1953160006  SÙNG VĂN THỀ QLTNRK51 Khoa Lâm nghiệp sungvanthe.ln51@tuaf.edu.vn
231 DTN1953160012  PHẠM TRƯỜNG THI QLTNRK51 Khoa Lâm nghiệp phamtruongthi.ln51@tuaf.edu.vn
232 DTN1953160017  PỜ XÚ QLTNRK51 Khoa Lâm nghiệp poxutu.ln51@tuaf.edu.vn
233 DTN1953160004  LÊ ĐỨC QLTNRK51 Khoa Lâm nghiệp leducvi.ln51@tuaf.edu.vn
234 DTN1953160003  CHANG CÀ QLTNRK51 Khoa Lâm nghiệp changcaxa.ln51@tuaf.edu.vn
235 DTN1954060001  HOÀNG THỊ HƯƠNG GIANG CNKTMTK51 Khoa Môi trường hoangthihuonggiang.mt51@tuaf.edu.vn
236 DTN1953110023  Damlath  Chenny KHMTK51 Khoa Môi trường damlathchenny.mt51@tuaf.edu.vn
237 DTN1953110021  VÀNG VĂN CHIẾN KHMTK51 Khoa Môi trường vangvanchien.mt51@tuaf.edu.vn
238 DTN1953110007  MA THỊ DIỄM KHMTK51 Khoa Môi trường mathidiem.mt51@tuaf.edu.vn
239 DTN1951030003  SẦM VĂN DUẨN KHMTK51 Khoa Môi trường samvanduan.mt51@tuaf.edu.vn
240 DTN1953110005  LÝ THỊ DUNG KHMTK51 Khoa Môi trường lythidung.mt51@tuaf.edu.vn
241 DTN1953110019  LÊ MINH ĐỨC KHMTK51 Khoa Môi trường leminhduc.mt51@tuaf.edu.vn
242 DTN1953110014  NGÔ THANH HIẾU KHMTK51 Khoa Môi trường ngothanhhieu.mt51@tuaf.edu.vn
243 DTN1953110002  HẢNG A HỒNG KHMTK51 Khoa Môi trường hangahong.mt51@tuaf.edu.vn
244 DTN1958510001  HOÀNG THỊ THU HOÀI KHMTK51 Khoa Môi trường hoangthithuhoai.mt51@tuaf.edu.vn
245 DTN1953110025  DƯƠNG THỊ HUỆ KHMTK51 Khoa Môi trường duongthihue.mt51@tuaf.edu.vn
246 DTN1953110022  Soukvongsak Intha KHMTK51 Khoa Môi trường soukvongsakintha.mt51@tuaf.edu.vn
247 DTN1953110003  VÀNG A KHAI KHMTK51 Khoa Môi trường vangakhai.mt51@tuaf.edu.vn
248 DTN1953110010  NGUYỄN ĐỨC QUỲNH MAI KHMTK51 Khoa Môi trường nguyenducquynhmai.mt51@tuaf.edu.vn
249 DTN1953110006  MÀNG THỊ MÂY KHMTK51 Khoa Môi trường mangthimay.mt51@tuaf.edu.vn
250 DTN1953110024  Soulivong  Mitsaiya KHMTK51 Khoa Môi trường soulivongmitsaiya.mt51@tuaf.edu.vn
251 DTN1953110004  SẦM ANH NGỮ KHMTK51 Khoa Môi trường samanhngu.mt51@tuaf.edu.vn
252 DTN1953110011  TÁ KIM NGÂN KHMTK51 Khoa Môi trường takimngan.mt51@tuaf.edu.vn
253 DTN1953110015  LÝ THANH THIÊN KHMTK51 Khoa Môi trường lythanhthien.mt51@tuaf.edu.vn
254 DTN1953110016  ĐINH PHƯƠNG THẢO KHMTK51 Khoa Môi trường dinhphuongthao.mt51@tuaf.edu.vn
255 DTN1953110017  VƯƠNG THỊ THU THẢO KHMTK51 Khoa Môi trường vuongthithuthao.mt51@tuaf.edu.vn
256 DTN1953110008  NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG KHMTK51 Khoa Môi trường nguyenthikieutrang.mt51@tuaf.edu.vn
257 DTN1953110018  NGUYỄN MINH TÙNG KHMTK51 Khoa Môi trường nguyenminhtung.mt51@tuaf.edu.vn
258 DTN1953110009  TRIỆU THỊ THÙY VÂN KHMTK51 Khoa Môi trường trieuthithuyvan.mt51@tuaf.edu.vn
259 DTN1953110012  ĐẶNG QUÝ VIỆT KHMTK51 Khoa Môi trường dangquyviet.mt51@tuaf.edu.vn
260 DTN1953110013  NGUYỄN VĂN KHMTK51 Khoa Môi trường nguyenvanvu.mt51@tuaf.edu.vn
261 DTN1954290009  LÊ VIỆT ANH KH&QLMT K51 Khoa Môi trường levietanh.mt51@tuaf.edu.vn
262 DTN1954290012  NGUYỄN HOÀNG ĐỨC ANH KH&QLMT K51 Khoa Môi trường nguyenhoangducanh.mt51@tuaf.edu.vn
263 DTN1954290004  ĐÀO KIM CHI KH&QLMT K51 Khoa Môi trường daokimchi.mt51@tuaf.edu.vn
264 DTN1954290006  TRẦN ANH ĐỨC KH&QLMT K51 Khoa Môi trường trananhduc.mt51@tuaf.edu.vn
265 DTN1954290002  PHẠM TIẾN ĐẠT KH&QLMT K51 Khoa Môi trường phamtiendat.mt51@tuaf.edu.vn
266 DTN1954290007  PHẠM NHẬT HƯNG KH&QLMT K51 Khoa Môi trường phamnhathung.mt51@tuaf.edu.vn
267 DTN1954290011  TRẦN THỊ LAN HƯƠNG KH&QLMT K51 Khoa Môi trường tranthilanhuong.mt51@tuaf.edu.vn
268 DTN1954190011  NGUYỄN THẾ KIÊN KH&QLMT K51 Khoa Môi trường nguyenthekien.mt51@tuaf.edu.vn
269 DTN1954290010  HOÀNG TRUNG NGUYÊN KH&QLMT K51 Khoa Môi trường hoangtrungnguyen.mt51@tuaf.edu.vn
270 DTN1954290014   Seang  Samraksa KH&QLMT K51 Khoa Môi trường seangsamraksa.mt51@tuaf.edu.vn
271 DTN1954290001  NGUYỄN QUÝ TÙNG KH&QLMT K51 Khoa Môi trường nguyenquytung.mt51@tuaf.edu.vn
272 DTN1954290005  HOÀNG THỊ YẾN KH&QLMT K51 Khoa Môi trường hoangthiyen.mt51@tuaf.edu.vn
273 DTN1954290008  TRƯƠNG THỊ YẾN KH&QLMT K51 Khoa Môi trường truongthiyen.mt51@tuaf.edu.vn
274 DTN1954290003  VŨ THỊ HẢI YẾN KH&QLMT K51 Khoa Môi trường vuthihaiyen.mt51@tuaf.edu.vn
275 DTN1952050001  TRIỆU DU HÌNH QLTTK51 Khoa Môi trường trieuduhinh.mt51@tuaf.edu.vn
276 DTN1952050008  LÒ VĂN HIẾU QLTTK51 Khoa Môi trường lovanhieu.mt51@tuaf.edu.vn
277 DTN1952050004  BÙI THỊ HẢO QLTTK51 Khoa Môi trường buithihao.mt51@tuaf.edu.vn
278 DTN1952050006  NÔNG MINH HOÀNG QLTTK51 Khoa Môi trường nongminhhoang.mt51@tuaf.edu.vn
279 DTN1952050005  ĐẶNG TÒN KHÉ QLTTK51 Khoa Môi trường dangtonkhe.mt51@tuaf.edu.vn
280 DTN1952050010  LÒ VĂN NƯỚC QLTTK51 Khoa Môi trường lovannuoc.mt51@tuaf.edu.vn
281 DTN1952050007  GIÀNG A PÁO QLTTK51 Khoa Môi trường giangapao.mt51@tuaf.edu.vn
282 DTN1952050003  TRẦN HỮU PHÚC QLTTK51 Khoa Môi trường tranhuuphuc.mt51@tuaf.edu.vn
283 DTN1952050002  BÙI DƯƠNG THẾ QLTTK51 Khoa Môi trường buiduongthe.mt51@tuaf.edu.vn
284 DTN1952050009  NGUYỄN MINH THIỆN QLTTK51 Khoa Môi trường nguyenminhthien.mt51@tuaf.edu.vn
285 DTN19VB20001  HOÀNG THỊ THU HƯƠNG VB2_KHMT_K51 Khoa Môi trường hoangthithuhuong.mt51@tuaf.edu.vn
286 DTN1951010009  NGUYỄN THANH BÌNH NNCNCK51 Khoa Nông học nguyenthanhbinh.nh51@tuaf.edu.vn
287 DTN1951010006  VỪ MÍ CHÁ NNCNCK51 Khoa Nông học vumicha.nh51@tuaf.edu.vn
288 DTN1951010002  NGÔ QUỐC ĐẠI NNCNCK51 Khoa Nông học ngoquocdai.nh51@tuaf.edu.vn
289 DTN1951010012  NGUYỄN ĐỨC ĐẠT NNCNCK51 Khoa Nông học nguyenducdat.nh51@tuaf.edu.vn
290 DTN1951010005  DIỆP HUY HOÀNG NNCNCK51 Khoa Nông học diephuyhoang.nh51@tuaf.edu.vn
291 DTN1951010014  MA THẾ HOÀNG NNCNCK51 Khoa Nông học mathehoang.nh51@tuaf.edu.vn
292 DTN1951010010  NGUYỄN VĂN HƯNG NNCNCK51 Khoa Nông học nguyenvanhung.nh51@tuaf.edu.vn
293 DTN1951010015  ĐẶNG MINH LẬP NNCNCK51 Khoa Nông học dangminhlap.nh51@tuaf.edu.vn
294 DTN1951010001  PHẠM LONG NHẬT NNCNCK51 Khoa Nông học phamlongnhat.nh51@tuaf.edu.vn
295 DTN1951010008  NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG NNCNCK51 Khoa Nông học nguyenthihongphuong.nh51@tuaf.edu.vn
296 DTN1951010016  ALDORA DAFELICIDADE SERGIO MUQUENE NNCNCK51 Khoa Nông học aldoradafelicidadesergiomuquene.nh51@tuaf.edu.vn
297 DTN1951010003  THÀO A TỦA NNCNCK51 Khoa Nông học thaoatua.nh51@tuaf.edu.vn
298 DTN1951010013  TÔ MAI TOÀN NNCNCK51 Khoa Nông học tomaitoan.nh51@tuaf.edu.vn
299 DTN1951010004  NGUYỄN THÀNH TRUNG NNCNCK51 Khoa Nông học nguyenthanhtrung.nh51@tuaf.edu.vn
300 DTN1951010007  BÀN VĂN TUẤN NNCNCK51 Khoa Nông học banvantuan.nh51@tuaf.edu.vn
301 DTN1951010011  NGUYỄN THANH TÙNG NNCNCK51 Khoa Nông học nguyenthanhtung.nh51@tuaf.edu.vn
302 DTN1953070007  NÔNG THỊ DUYÊN TTK51 Khoa Nông học nongthiduyen.nh51@tuaf.edu.vn
303 DTN1953070015  ĐOÀN VĂN ĐẠT TTK51 Khoa Nông học doanvandat.nh51@tuaf.edu.vn
304 DTN1953070009  TRẦN VĂN HÀO TTK51 Khoa Nông học tranvanhao.nh51@tuaf.edu.vn
305 DTN1953070008  NÔNG THỊ HOÀI TTK51 Khoa Nông học nongthihoai.nh51@tuaf.edu.vn
306 DTN1953070004  VŨ THỊ THANH HOÀI TTK51 Khoa Nông học vuthithanhhoai.nh51@tuaf.edu.vn
307 DTN1953070010  BẾ HIỀN LƯƠNG TTK51 Khoa Nông học behienluong.nh51@tuaf.edu.vn
308 DTN1953070012  NÔNG KHÁNH LY TTK51 Khoa Nông học nongkhanhly.nh51@tuaf.edu.vn
309 DTN1953070014  LỲ TÝ PHẠ TTK51 Khoa Nông học lytypha.nh51@tuaf.edu.vn
310 DTN1953070011  VÀNG CHÍ PHẠ TTK51 Khoa Nông học vangchipha.nh51@tuaf.edu.vn
311 DTN1954120009  MAI THU QUỲNH TTK51 Khoa Nông học maithuquynh.nh51@tuaf.edu.vn
312 DTN1953070002  ĐẶNG QUỐC THÀNH TTK51 Khoa Nông học dangquocthanh.nh51@tuaf.edu.vn
313 DTN1951060014  TRẦN LƯƠNG THẢO TTK51 Khoa Nông học tranluongthao.nh51@tuaf.edu.vn
314 DTN1953070005  ĐINH THỊ HOÀI THU TTK51 Khoa Nông học dinhthihoaithu.nh51@tuaf.edu.vn
315 DTN1953070003  NGUYỄN THANH THÚY TTK51 Khoa Nông học nguyenthanhthuy.nh51@tuaf.edu.vn
316 DTN1953070006  LÝ THỊ THƯ TTK51 Khoa Nông học lythithu.nh51@tuaf.edu.vn
317 DTN1953070016  HOÀNG THỊ THƯƠNG THƯƠNG TTK51 Khoa Nông học hoangthithuongthuong.nh51@tuaf.edu.vn
318 DTN1955150002  VI THẾ TRUNG TTK51 Khoa Nông học vithetrung.nh51@tuaf.edu.vn
319 DTN1953070001  ĐINH VĂN TUYỀN TTK51 Khoa Nông học dinhvantuyen.nh51@tuaf.edu.vn
320 DTN1955150001  TRẦN THỊ TUYẾT TTK51 Khoa Nông học tranthituyet.nh51@tuaf.edu.vn
321 DTN1951030005  HOÀNG TUẤN ANH BDS51 Khoa Quản lý tài nguyên hoangtuananh.qltn51@tuaf.edu.vn
322 DTN1951030006  DƯƠNG NGỌC ĐỨC BDS51 Khoa Quản lý tài nguyên duongngocduc.qltn51@tuaf.edu.vn
323 DTN1951030004  TRIỆU VĂN ĐẠI BDS51 Khoa Quản lý tài nguyên trieuvandai.qltn51@tuaf.edu.vn
324 DTN1951030001  NGUYỄN HUY HOÀNG BDS51 Khoa Quản lý tài nguyên nguyenhuyhoang.qltn51@tuaf.edu.vn
325 DTN1951030007  CAO MẠNH NAM BDS51 Khoa Quản lý tài nguyên caomanhnam.qltn51@tuaf.edu.vn
326 DTN1951030002  LỒ A VANG BDS51 Khoa Quản lý tài nguyên loavang.qltn51@tuaf.edu.vn
327 DTN1958510027  LÒ THỊ CHOM QLDDK51 Khoa Quản lý tài nguyên lothichom.qltn51@tuaf.edu.vn
328 DTN1954120010  NGUYỄN VĂN DŨNG QLDDK51 Khoa Quản lý tài nguyên nguyenvandung.qltn51@tuaf.edu.vn
329 DTN1954120016  NGÔ VĂN ĐẠI QLDDK51 Khoa Quản lý tài nguyên ngovandai.qltn51@tuaf.edu.vn
330 DTN1958510012  HOÀNG VĂN ĐỘI QLDDK51 Khoa Quản lý tài nguyên hoangvandoi.qltn51@tuaf.edu.vn
331 DTN1954120022  LÊ THỊ HƯƠNG GIANG QLDDK51 Khoa Quản lý tài nguyên lethihuonggiang.qltn51@tuaf.edu.vn
332 DTN1954120005  LƯƠNG CÔNG HỎA QLDDK51 Khoa Quản lý tài nguyên luongconghoa.qltn51@tuaf.edu.vn
333 DTN1954120028  ĐÀO TRUNG HIẾU QLDDK51 Khoa Quản lý tài nguyên daotrunghieu.qltn51@tuaf.edu.vn
334 DTN1954120020  TRẦN THỊ HƯỜNG QLDDK51 Khoa Quản lý tài nguyên tranthihuong.qltn51@tuaf.edu.vn
335 DTN1954120015  LÈNG ĐỨC KIÊN QLDDK51 Khoa Quản lý tài nguyên lengduckien.qltn51@tuaf.edu.vn
336 DTN1958510006  HOÀNG VIỆT LONG QLDDK51 Khoa Quản lý tài nguyên hoangvietlong.qltn51@tuaf.edu.vn
337 DTN1954120018  HOÀNG NGỌC MAI QLDDK51 Khoa Quản lý tài nguyên hoangngocmai.qltn51@tuaf.edu.vn
338 DTN1954120012  CHU NGỌC MINH QLDDK51 Khoa Quản lý tài nguyên chungocminh.qltn51@tuaf.edu.vn
339 DTN1954120017  VŨ THẾ MẠNH QLDDK51 Khoa Quản lý tài nguyên vuthemanh.qltn51@tuaf.edu.vn
340 DTN1954120027  DƯƠNG VĂN NĂNG QLDDK51 Khoa Quản lý tài nguyên duongvannang.qltn51@tuaf.edu.vn
341 DTN1954120003  ĐOÀN VIỆT NGÂN QLDDK51 Khoa Quản lý tài nguyên doanvietngan.qltn51@tuaf.edu.vn
342 DTN1954120021  MẠC THỊ HỒNG NHUNG QLDDK51 Khoa Quản lý tài nguyên macthihongnhung.qltn51@tuaf.edu.vn
343 DTN1954120006  NÔNG QUỐC OAI QLDDK51 Khoa Quản lý tài nguyên nongquocoai.qltn51@tuaf.edu.vn
344 DTN1954120008  LÊ ANH QUÂN QLDDK51 Khoa Quản lý tài nguyên leanhquan.qltn51@tuaf.edu.vn
345 DTN1954120013  TRIỆU VĂN QUYẾT QLDDK51 Khoa Quản lý tài nguyên trieuvanquyet.qltn51@tuaf.edu.vn
346 DTN1954120001  VŨ ĐỨC THANH QLDDK51 Khoa Quản lý tài nguyên vuducthanh.qltn51@tuaf.edu.vn
347 DTN1954120023  BÙI SỸ MINH THÀNH QLDDK51 Khoa Quản lý tài nguyên buisyminhthanh.qltn51@tuaf.edu.vn
348 DTN1954120007  NGUYỄN VĂN THÀNH QLDDK51 Khoa Quản lý tài nguyên nguyenvanthanh.qltn51@tuaf.edu.vn
349 DTN1954120011  VŨ THÀNH THẮNG QLDDK51 Khoa Quản lý tài nguyên vuthanhthang.qltn51@tuaf.edu.vn
350 DTN1954120014  NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO QLDDK51 Khoa Quản lý tài nguyên ngothiphuongthao.qltn51@tuaf.edu.vn
351 DTN1954120019  NGUYỄN THỊ THÙY TRANG QLDDK51 Khoa Quản lý tài nguyên nguyenthithuytrang.qltn51@tuaf.edu.vn
352 DTN1954120002  BÙI QUANG TRƯỜNG QLDDK51 Khoa Quản lý tài nguyên buiquangtruong.qltn51@tuaf.edu.vn
353 DTN1953060012  VƯƠNG THÚY VÂN QLDDK51 Khoa Quản lý tài nguyên vuongthuyvan.qltn51@tuaf.edu.vn
354 DTN1958510002  DƯƠNG THỊ MINH ANH QLTN&MTK51 Khoa Quản lý tài nguyên duongthiminhanh.qltn51@tuaf.edu.vn
355 DTN1958510008  PHẠM LÂM ANH QLTN&MTK51 Khoa Quản lý tài nguyên phamlamanh.qltn51@tuaf.edu.vn
356 DTN1958510036  SÙNG THỊ CHO QLTN&MTK51 Khoa Quản lý tài nguyên sungthicho.qltn51@tuaf.edu.vn
357 DTN1958510035  HOÀNG THỊ DUYẾN QLTN&MTK51 Khoa Quản lý tài nguyên hoangthiduyen.qltn51@tuaf.edu.vn
358 DTN1958510018  LÂM THIÊN DƯƠNG QLTN&MTK51 Khoa Quản lý tài nguyên lamthienduong.qltn51@tuaf.edu.vn
359 DTN1958510020  HOÀNG VĂN ĐẠI QLTN&MTK51 Khoa Quản lý tài nguyên hoangvandai.qltn51@tuaf.edu.vn
360 DTN1958510029  NGUYỄN THU QLTN&MTK51 Khoa Quản lý tài nguyên nguyenthuha.qltn51@tuaf.edu.vn
361 DTN1958510034  HỒ THỊ HOA QLTN&MTK51 Khoa Quản lý tài nguyên hothihoa.qltn51@tuaf.edu.vn
362 DTN1958510024  HẦU THỊ HUỆ QLTN&MTK51 Khoa Quản lý tài nguyên hauthihue.qltn51@tuaf.edu.vn
363 DTN1958510003  NGUYỄN VĂN HƯỚNG QLTN&MTK51 Khoa Quản lý tài nguyên nguyenvanhuong.qltn51@tuaf.edu.vn
364 DTN1953110001  LÝ THỊ KHÁCH QLTN&MTK51 Khoa Quản lý tài nguyên lythikhach.qltn51@tuaf.edu.vn
365 DTN1958510025  TRƯƠNG QUỐC KHÁNH QLTN&MTK51 Khoa Quản lý tài nguyên truongquockhanh.qltn51@tuaf.edu.vn
366 DTN1958510021  VÀNG A KHAY QLTN&MTK51 Khoa Quản lý tài nguyên vangakhay.qltn51@tuaf.edu.vn
367 DTN1958510007  ĐÀO THỊ PHƯƠNG LINH QLTN&MTK51 Khoa Quản lý tài nguyên daothiphuonglinh.qltn51@tuaf.edu.vn
368 DTN1958510010  TRẦN TUẤN LINH QLTN&MTK51 Khoa Quản lý tài nguyên trantuanlinh.qltn51@tuaf.edu.vn
369 DTN1958510031  NGUYỄN THỊ HẢI NGỌC QLTN&MTK51 Khoa Quản lý tài nguyên nguyenthihaingoc.qltn51@tuaf.edu.vn
370 DTN1958510017  TRẦN QUANG NINH QLTN&MTK51 Khoa Quản lý tài nguyên tranquangninh.qltn51@tuaf.edu.vn
371 DTN1958510028  NÔNG THỊ PHƯỢNG QLTN&MTK51 Khoa Quản lý tài nguyên nongthiphuong.qltn51@tuaf.edu.vn
372 DTN1958510022  HÀ THỊ PHƯƠNG QLTN&MTK51 Khoa Quản lý tài nguyên hathiphuong.qltn51@tuaf.edu.vn
373 DTN1958510014  NGÔ NHẬT QUÂN QLTN&MTK51 Khoa Quản lý tài nguyên ngonhatquan.qltn51@tuaf.edu.vn
374 DTN1958510030  NANMANEE SIBOUHEUNG QLTN&MTK51 Khoa Quản lý tài nguyên nanmaneesibouheung.qltn51@tuaf.edu.vn
375 DTN1958510011  ĐÀM NGỌC TÂN QLTN&MTK51 Khoa Quản lý tài nguyên damngoctan.qltn51@tuaf.edu.vn
376 DTN1958510004  PHẠM ĐỨC THỌ QLTN&MTK51 Khoa Quản lý tài nguyên phamductho.qltn51@tuaf.edu.vn
377 DTN1958510013  LÊ DUY THÁI QLTN&MTK51 Khoa Quản lý tài nguyên leduythai.qltn51@tuaf.edu.vn
378 DTN1958510016  TRỊNH QUỐC TOÀN QLTN&MTK51 Khoa Quản lý tài nguyên trinhquoctoan.qltn51@tuaf.edu.vn
379 DTN1958510005  NGUYỄN THẾ TÔN QLTN&MTK51 Khoa Quản lý tài nguyên nguyentheton.qltn51@tuaf.edu.vn
380 DTN1958510033  NGUYỄN ANH TUẤN QLTN&MTK51 Khoa Quản lý tài nguyên nguyenanhtuan.qltn51@tuaf.edu.vn
381 DTN1958510026  NGUYỄN HOÀNG TÙNG QLTN&MTK51 Khoa Quản lý tài nguyên nguyenhoangtung.qltn51@tuaf.edu.vn
382 DTN1954120004  VŨ VĂN TÙNG QLTN&MTK51 Khoa Quản lý tài nguyên vuvantung.qltn51@tuaf.edu.vn
383 DTN1958510019  VŨ THỊ THU UYÊN QLTN&MTK51 Khoa Quản lý tài nguyên vuthithuuyen.qltn51@tuaf.edu.vn
384 DTN1958510015  LƯƠNG TUẤN QLTN&MTK51 Khoa Quản lý tài nguyên luongtuanvu.qltn51@tuaf.edu.vn
385 DTN1958510023  VÀNG MỶ XUÂN QLTN&MTK51 Khoa Quản lý tài nguyên vangmyxuan.qltn51@tuaf.edu.vn
386 DTN1958510009  NGUYỄN HẢI YẾN QLTN&MTK51 Khoa Quản lý tài nguyên nguyenhaiyen.qltn51@tuaf.edu.vn

Ấn định danh sách: 386 tài khoản./.

QTV

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
TS
Đang online 8722
Hôm nay 6826
Hôm qua 17304
Tuần này 89132
Tuần trước 144469
Tháng này 4173323
Tháng trước 4201823
Tất cả 44060221

Lượt truy cập: 44060221

Đang online: 8722

Ngày hôm qua: 17304

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ