Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng
DKonline
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Giới Thiệu
29/04/2020 10:55 - Xem: 60

Giới thiệu Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Ứng dụng

Giới thiệu Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Ứng dụng, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

1. Tên đơn vị:

Tên tiếng Việt: Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng.

Tên tiếng Anh: Center for foreign languages and applied informatics.

 1. Năm thành lập: 2009
 2. Lịch sử phát triển

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng được thành lập theo quyết định số 414/QĐ-ĐHTN ngày 15 tháng 04 năm 2009 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên trên cơ sở sát nhập trung tâm Ngoại ngữ và Trung tâm Tin học ứng dụng. Cơ cấu tổ chức ban đầu bao gồm Bộ môn Ngoại ngữ, Bộ môn Tin học, Bộ phận liên kết đào tạo và Bộ phận quản lý phòng máy tính thực hành.

Năm 2012, Bộ phận công nghệ thông tin thuộc Phòng CNTT - Thư viện sát nhập về Trung tâm theo Quyết định số 237/QĐ-TCCB ngày 12 tháng 03 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên.

Năm 2015, Bộ phận Thư viện thuộc phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác Quốc tế sát nhập về trung tâm theo Quyết định số 14/QĐ-TCCB ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên.

Năm 2017, nhà trường rà soát, sắp xếp lại các Tổ chuyên môn trực thuộc Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng thành 3 tổ: Tổ tiếng Anh, Tổ Tin học, Tổ Thư viện theo Quyết định số 1008/QĐ-TCCB ngày 14 tháng 08 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên.

Đến nay Trung tâm có tổng số 23 cán bộ và giảng viên, trong đó:  01 PGS;  05 TS; 07 thạc sĩ (1 NCS); 8 KS và CN. Từ khi thành lập đến nay Trung tâm đã đạt được nhiều thành tựu trong trong đào tạo Tiếng Anh, Tin học cơ bản, phục vụ Thư viện, quản lý sử dụng hạ tầng CNTT-Thư viện và triển khai ứng dụng CNTT trong toàn trường. Trung tâm là đơn vị luôn đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc hàng năm, đạt giải Nhì, giải Ba thi đua khối trong trường.

Lãnh đạo trung tâm qua các thời kỳ:

Giám đốc trung tâm

1. Trung tâm Ngoại ngữ:

- GS.TS. Đặng Kim Vui (2005-2009)

2. Trung tâm Tin học ứng dụng:

- PGS.TS. Trần Văn Điền (2005-2006)

- TS. Lê Sĩ Lợi (2006-2009)

3. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng

- TS. Trương Hữu Dũng (2009-2011)

- PGS.TS. Đàm Xuân Vận (2011-12/2019)

- PGS.TS. Trần Quốc Hưng (12/2019 đến nay)

Phó giám đốc trung tâm

1. Trung tâm Ngoại ngữ:

- PGS.TS. Nguyễn Duy Hoan (2005-2007)

- TS. Trương Hữu Dũng (2005-2009)

2. Trung tâm Tin học ứng dụng:

- TS. Nguyễn Đức Hùng (2005-2006)

- Ths. Nguyễn Văn Hiểu (2006-2008)

- Ths. Nguyễn Hải Bằng (2008-2009)

3. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng

- PGS.TS. Đàm Xuân Vận (2009-2011)

- Ths. Nguyễn Văn Hiểu (2010- 2015)

- TS. Nguyễn Thị Hằng (2015-2016)

- Ths. Nguyễn Hải Bằng (2012 đến T4/2020)

 1. Cơ cấu tổ chức
TT Họ và tên Chức vụ ĐT di động  Email
  I Ban Giám đốc      
1 1 Trần Quốc Hưng Giám đốc 0912 450173  tranquochung@tuaf.edu.vn
  II Tổ Tin học      
2 1  Hứa Thị Toàn Tổ trưởng/ PCT CĐ 0984.041.052  huathitoan@tuaf.edu.vn
3 2  Nguyễn Ngọc Lan Giảng viên 0987.025.715  nguyenngoclan@tuaf.edu.vn
4 3 Đinh Thi Thanh Uyên Giảng viên, Khảo thí TT 0966.362.227 dinhthithanhuyen@tuaf.edu.vn
5 4 Quản Thị Vui HĐ CNTT 0975.728.778 quanthivui@tuaf.edu.vn
6 5 Vi Sỹ Luân HĐ CNTT 0978.749.497 visyluan@tuaf.edu.vn 
7 6 Mai Thị Huệ HĐ CNTT 0978.590.777 maithihue@tuaf.edu.vn
8 7 Hoàng Nguyễn Trung HĐ CNTT 0167 239 272 hoangnguyentrung@tuaf.edu.vn
9 8 Trịnh Thị Thu Giảng viên 0966.675.050 trinhthithu@tuaf.edu.vn
  III Tổ tiếng Anh       
10 1 Văn Thị Quỳnh Hoa Tổ trưởng 0982.068.949 vanthiquynhhoa@tuaf.edu.vn
11 2 Bùi Thị Kiều Giang Tổ phó 0983.368.666 buithikieugiang@tuaf.edu.vn
12 3 Nguyễn Lan Hương GV, Giáo vụ TT 01686.323.307 nguyenlanhuong@tuaf.edu.vn
13 4 Nguyễn T Thu Hương Giảng viên 0988.111.009 nguyenthithuhuongnn@tuaf.edu.vn
14 5  Vũ Kiều Hạnh Giảng viên, CTCĐ 0982.935.685 vukieuhanh@tuaf.edu.vn
15 6 Hà Minh Tuấn GVHĐ 0904 203 929 haminhtuannn@tuaf.edu.vn
16 7 Phạm Thi ThuTrang GVHĐ 0168.997.5847 phamthithutrangnn@tuaf.edu.vn
  IV Tổ thư viện      
17 1 Nguyễn Hải Bằng  PGĐ, Tổ trưởng TV 0989.739.239 haibang@tuaf.edu.vn
18 2 Âu Thị Hà CS 0988 826 938 authiha@tuaf.edu.vn
19 3 Lê Thị Phi Nga TVV/ UV BCH CĐ 0976 265 368 lethiphinga@tuaf.edu.vn
20 4 Hoàng Thị Hương TVV 0986050483 hoangthihuong@tuaf.edu.vn
21 5 Nguyễn Thị Phương NV 01652281682 nguyenthiphuong@tuaf.edu.vn
22 6 Nguyễn Hà Phú HĐ CNTT 0975.900.611 nguyenhaphu@tuaf.edu.vn
23 7 Nguyễn Minh Nguyệt NV VPK 0979.845.844 nguyenminhnguyet@tuaf.edu.vn

 

 1. Chức năng nhiệm vụ:
 • Đào tạo tiếng Anh, tin học  cho sinh viên bậc Đại học và Sau Đai học. Đáp ứng chẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học cho sinh viên. Hỗ trợ, tư vấn phát triển các chương trình ngoại ngữ của trường. Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao kỹ thuật về CNTT trong các lĩnh vực: Nông lâm nghiệp, phát triển nông thôn, tài nguyên môi trường....
 • Quản lý, sử dụng hạ tầng CNTT: (hệ thống mạng, máy chủ, các phòng thực hành tin học, thực hành tiếng, máy tính, các thiết bị ngoại vi...). Quản trị Website và các phần mềm (IU, Thư viện điện tử, Testonline, quản lý tài sản, văn bản, hòm thư tuaf…). Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển CNTT cho trường.
 • Quản lý, sử dụng hạ tầng thư viện: hệ thống tài liệu, giáo trình, sách báo và tài liệu điện tử phục vụ bạn đọc. Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển thông tin thư viện cho trường.
 • Dịch vụ: đào tạo ngắn hạn, cấp chứng chỉ tiếng Anh, Tin học cho mọi đối tượng theo nhu cầu xã hội.
 1. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
 • Ứng dụng công nghệ thông tin trong Quản lý, đào tạo và NCKH
 • Nghiên cứu xây dựng các chương trình dạy và học tiếng Anh, bao gồm cả các chương trình tiếng Anh chất lượng cao
 1. Địa chỉ liên hệ

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng

Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

E-mail: trungtamnnthud@tuaf.edu.vn

QTV

Web các đơn vị
TS
Đang online 7233
Hôm nay 14064
Hôm qua 15289
Tuần này 94213
Tuần trước 96590
Tháng này 3228345
Tháng trước 3494688
Tất cả 39942779

Lượt truy cập: 39942779

Đang online: 7233

Ngày hôm qua: 15289

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ