Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng
DKonline
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Chứng chỉ Tiếng Anh B1-SĐH
07/05/2019 13:41 - Xem: 596

Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh ba bậc ngày 21/04/2019 - Đối tượng học viên sau Đại học.

Trường Đại học Nông lâm thông báo kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh ba bậc (bậc 3 đến bậc 5) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam - Đối tượng học viên sau Đại học.
TT SBD Họ và tên Giới
tính
Ngày sinh Nơi Sinh Dân tộc Điểm
Nghe
Điểm
Nói
Điểm
Đọc
Điểm
Viết
Điểm
TB
Đạt
trình
độ
Ghi
chú
1 SDH.001 Đỗ Đình Bắc Nam 1 12 1985 Thanh Hóa Kinh    4,5      6,0      7,0      5,0   5,5 B1  
2 SDH.002 Vũ Đức Công Nam 4 1 1972 Thái Nguyên Kinh    2,0      5,0      6,0      4,0   4,5 B1  
3 SDH.003 Xa Quốc Cường Nam 7 2 1982 TP Hồ Chí Minh Kinh    5,0      5,5      5,5      4,0   5,0 B1  
4 SDH.004 Trần Trọng  Đạt Nam 5 9 1979 Thái Nguyên Kinh    5,5      6,5      6,5      3,5   5,5 B1  
5 SDH.005 Trịnh Nguyên Đức Nam 4 3 1979 Bình Dương Kinh    5,0      5,0      6,5      3,5   5,0 B1  
6 SDH.006 Võ Đình Dũng Nam 1 1 1978 Quảng Nam Kinh    5,0      6,5      6,0      3,5   5,5 B1  
7 SDH.007 Nguyễn Quý Giang Nam 18 8 1981 Thái Nguyên Kinh    5,0      4,5      5,0      3,5   4,5 B1  
8 SDH.008 Lê Minh Hải Nam 17 2 1983 TP Hồ Chí Minh Kinh    5,5      6,0      5,5      4,5   5,5 B1  
9 SDH.009 Nguyễn Hứa Hoàng Hải Nam 17 6 1984 TP Hồ Chí Minh Kinh    4,0      5,5      7,0      4,5   5,5 B1  
10 SDH.010 Hà Quang Huấn Nam 20 2 1987 Thái Nguyên Kinh    4,0      5,0      6,0      3,5   4,5 B1  
11 SDH.011 Nguyễn Mạnh  Hùng Nam 30 7 1994 Thái Bình Kinh    5,0      7,0      4,5      4,0   5,0 B1  
12 SDH.012 Lê Đăng Hưng Nam 18 8 1977 Thái Nguyên Kinh    4,5      5,5      5,5      3,5   5,0 B1  
13 SDH.013 Nguyễn Quốc Hưng Nam 30 8 1982 TP Hồ Chí Minh Kinh    5,5      4,5      5,0      3,5   4,5 B1  
14 SDH.014 Lê Đức Liêm Nam 4 3 1982 Thái Nguyên Kinh    5,0      5,0      6,0      4,0   5,0 B1  
15 SDH.015 Phan Thành Luận Nam 7 4 1982 TP Hồ Chí Minh Kinh    6,0      6,0      6,5      3,5   5,5 B1  
16 SDH.016 Đồng Huy Ngọc Nam 25 7 1981 Thái Nguyên Kinh    5,0      5,5      6,0      3,5   5,0 B1  
17 SDH.017 Mai Ngọc  Nhân Nam 11 7 1983 TP Hồ Chí Minh Kinh    5,0      5,0      5,0      3,5   4,5 B1  
18 SDH.018 Nguyễn Danh Nhân Nam 18 12 1986 Long An Kinh    3,5      5,0      4,5      3,5   4,0 B1  
19 SDH.019 Đặng Lê  Ninh Nam 4 8 1978 Thái Nguyên Kinh    4,5      6,5      6,5      3,5   5,5 B1  
20 SDH.020 Nguyễn Xuân Non Nam 20 10 1977 Thái Bình Kinh    5,0      4,5      7,0      3,5   5,0 B1  
21 SDH.021 Hoàng Văn Phong Nam 23 9 1986 Bắc Kạn Tày    5,0      3,5      6,0      4,0   4,5 B1  
22 SDH.022 Trần Vũ  Phúc Nam 6 8 1979 TP Hồ Chí Minh Kinh    5,0      5,5      3,0      3,5   4,5 B1  
23 SDH.023 Hoàng Đình Sỹ Nam 28 12 1989 Thanh Hóa Kinh    5,0      6,0      7,5      3,5   5,5 B1  
24 SDH.024 Nguyễn Đình Thắng Nam 5 8 1993 Thái Nguyên Kinh    5,5      5,0      6,0      6,0   5,5 B1  
25 SDH.025 Hoàng Văn Thuận Nam 31 12 1977 Thái Nguyên Tày    4,5      4,0      5,5      3,0   4,5 B1  
26 SDH.026 Cà Văn Thưởng Nam 1 5 1979 Bắc Kạn Tày    5,5      4,0      7,0      3,0   5,0 B1  
27 SDH.027 Hứa Văn Tiến Nam 21 5 1982 Thái Nguyên Nùng    5,5      6,0      6,0      5,0   5,5 B1  
28 SDH.028 Nguyễn Trung Tiến Nam 13 9 1979 Bình Dương Kinh    3,5      7,0      6,0      4,0   5,0 B1  
29 SDH.029 Nguyễn Duy  Toán Nam 29 10 1982 Thái Bình Kinh    5,0      5,0      7,0      4,0   5,5 B1  
30 SDH.030 Trần Anh Công Trung Nam 29 10 1983 Tây Ninh Kinh    3,5      4,5      7,5      4,0   5,0 B1  
31 SDH.031 Đinh Công Nam 25 6 1979 Phú Thọ Kinh    4,5      4,5      7,5      3,5   5,0 B1  
32 SDH.032 Đào Anh  Tuấn Nam 2 6 1991 Thái Bình Kinh    5,0      7,0      7,0      3,5   5,5 B1  
33 SDH.033 Nguyễn Thị Ngọc Châu Nữ 22 3 1979 TP Hồ Chí Minh Kinh    4,0      6,0      7,5      4,0   5,5 B1  
34 SDH.034 Lý Thị Chuyên Nữ 3 5 1989 Bắc Kạn Tày    5,0      4,5      7,0      3,5   5,0 B1  
35 SDH.035 Nguyễn Thị Hằng Nữ 15 6 1982 Thanh Hóa Kinh    4,0      8,0      6,5      3,5   5,5 B1  
36 SDH.036 Ma Thúy  Hiền Nữ 1 12 1992 Bắc Kạn Tày    5,0      6,0      7,0      3,5   5,5 B1  
37 SDH.037 Phạm Thị Kim  Lắm Nữ 10 12 1986 Hậu Giang Kinh    5,5      7,0      6,5      3,0   5,5 B1  
38 SDH.038 Phan Thị Ngọc  Lan Nữ 1 11 1988 Bến Tre Kinh    3,5      5,0      7,0      3,0   4,5 B1  
39 SDH.039 Hồ Thị Hoàng Mai Nữ 14 3 1981 TP Hồ Chí Minh Kinh    4,5      5,0      7,0      3,5   5,0 B1  
40 SDH.040 Hoàng Minh Nguyệt Nữ 1 12 1978 Cao Bằng Tày    5,5      6,0      7,0      3,5   5,5 B1  
41 SDH.041 Trần Thị Tuyết Nhung Nữ 29 12 1978 Bắc Kạn Kinh    5,5      6,0      5,0      3,5   5,0 B1  
42 SDH.042 Trần Ninh  Thành Nữ 28 12 1979 Nam Định Kinh    4,5      5,0      7,0      3,5   5,0 B1  
43 SDH.043 Nguyễn Thị Phương Thủy Nữ 12 8 1986 Nghệ An Kinh    5,0      5,0      6,0      3,5   5,0 B1  
44 SDH.044 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 6 11 1986 Bắc Ninh Kinh    3,5      5,0      6,0      3,5   4,5 B1  
45 SDH.045 Đặng Ngọc Tiến Nữ 29 6 1987 TP Hồ Chí Minh Kinh    5,0      5,0      6,5      3,0   5,0 B1  
46 SDH.046 Nông Thị Thu Trang Nữ 16 4 1984 Bắc Kạn Tày    5,0      5,5      6,0      3,5   5,0 B1  
47 SDH.047 Trương Hồng Vân Nữ 19 10 1985 TP Hồ Chí Minh Kinh    5,0      5,0      7,0      5,0   5,5 B1  

 

Học viên vào kiểm tra điểm, các thông tin cá nhân nếu có gì sai sót vui lòng liên hệ hội đồng thi sửa chữa kịp thời.

Thời gian nhận sửa chữa sai sót, phúc khảo bài thi 1 tuần kể từ ngày công bố kết quả thi. Đơn phúc khảo, sửa chữa sai sót nộp tại Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Ứng dụng, Trường Đại học Nông lâm. Văn phòng chốt danh sách phúc khảo, hội đồng tiến hành phúc khảo bài thi, công bố điểm. Sau thời gian trên nếu có sai sót gì học viên tự chịu trách nhiệm.

Download mẫu đơn phúc khảo tại đây.

Download kết quả tổng hợp tại đây.

QTV

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
TS
Đang online 3743
Hôm nay 4520
Hôm qua 15374
Tuần này 69603
Tuần trước 106717
Tháng này 3126792
Tháng trước 3495074
Tất cả 39371062

Lượt truy cập: 39371083

Đang online: 3757

Ngày hôm qua: 15374

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ