Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng
DKonline
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Kết quả chấm phúc khảo chuẩn đầu ra Tin học đợt 6 năm 2015
Kết quả chấm phúc khảo chuẩn đầu ra Tin học đợt 6 năm 2015

Văn phòng đề án Ngoại ngữ - Tin học trường ĐHNL thông báo: Căn cứ vào kết quả chấm phúc khảo, văn phòng đề án thông báo kết quả chấm phúc khảo và kết quả tổng hợp thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 6 năm 2015, ngày thi 13/09/2015.

Kết quả chấm phúc khảo chuẩn đầu ra Tin học đợt 6 năm 2015
Kết quả chấm phúc khảo chuẩn đầu ra Tin học đợt 6 năm 2015

Văn phòng đề án Ngoại ngữ - Tin học trường ĐHNL thông báo: Căn cứ vào kết quả chấm phúc khảo, văn phòng đề án thông báo kết quả chấm phúc khảo và kết quả tổng hợp thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 6 năm 2015, ngày thi 13/09/2015.

Kết quả chấm phúc khảo chuẩn đầu ra Tin học đợt 6 năm 2015
Kết quả chấm phúc khảo chuẩn đầu ra Tin học đợt 6 năm 2015

Văn phòng đề án Ngoại ngữ - Tin học trường ĐHNL thông báo: Căn cứ vào kết quả chấm phúc khảo, văn phòng đề án thông báo kết quả chấm phúc khảo và kết quả tổng hợp thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 6 năm 2015, ngày thi 13/09/2015.

Kết quả thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 6 năm 2015
Kết quả thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 6 năm 2015

Văn phòng đề án Ngoại ngữ - Tin học trường ĐHNL thông báo: Căn cứ vào kết quả chấm thi ngày 17 tháng 09 năm 2015, văn phòng đề án thông báo kết quả thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 6 năm 2015, ngày thi 13/09/2015.

Công văn công nhận chứng chỉ IC3, MOS tương đương Thông tư 03 của Bộ TTTT
Công văn công nhận chứng chỉ IC3, MOS tương đương Thông tư 03 của Bộ TTTT

bài thi IC3, MOS đánh giá về kỹ năng tin học đã được IIG đưa về Việt Nam khá lâu, cập nhật sự thay đổi đó Bộ Thông tin truyền thông đã đưa ra Thông tư 03 - tiêu chuẩn mới cho kỹ năng CNTT cho thị trường lao động, yêu cầu người tham gia thị trường lao động phải đạt chuẩn và chứng chỉ tin học A, B đã không còn đáp ứng được đòi hỏi ngày càng cao của công việc.

Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 6 năm 2015
Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 6 năm 2015

Văn phòng đề án Ngoại ngữ Tin học thông báo danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 6 năm 2015, ngày thi 13 tháng 9 năm 2015.

Công văn số 852 về việc công nhận minh chứng đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh và Tin học đối với sinh viên chính quy trường ĐHNL
Công văn số 852 về việc công nhận minh chứng đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh và Tin học đối với sinh viên chính quy trường ĐHNL

Công văn số 852 về việc công nhận minh chứng đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh và Tin học đối với sinh viên chính quy trường ĐHNL

Quyết định số 446/QĐ-ĐT về việc ban bành chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và CNTT đối với sinh viên Đại học hệ chính quy trường ĐHNL
Quyết định số 446/QĐ-ĐT về việc ban bành chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và CNTT đối với sinh viên Đại học hệ chính quy trường ĐHNL

Quyết định số 446/QĐ-ĐT về việc ban bành chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Công nghệ thông tin đối với sinh viên Đại học hệ chính quy trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Kết quả chấm phúc khảo chuẩn đầu ra Tin học đợt 5 năm 2015
Kết quả chấm phúc khảo chuẩn đầu ra Tin học đợt 5 năm 2015

Văn phòng đề án Ngoại ngữ - Tin học trường ĐHNL thông báo: Căn cứ vào kết quả chấm phúc khảo ngày 31 tháng 06 năm 2015, văn phòng đề án thông báo kết quả chấm phúc khảo thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 4 năm 2015, ngày thi 07/06/2015.

Kết quả chấm phúc khảo chuẩn đầu ra Tin học đợt 5 năm 2015
Kết quả chấm phúc khảo chuẩn đầu ra Tin học đợt 5 năm 2015

Văn phòng đề án Ngoại ngữ - Tin học trường ĐHNL thông báo: Căn cứ vào kết quả chấm phúc khảo ngày 31 tháng 06 năm 2015, văn phòng đề án thông báo kết quả chấm phúc khảo thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 4 năm 2015, ngày thi 07/06/2015.

Kết quả thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 5 năm 2015
Kết quả thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 5 năm 2015

Văn phòng đề án Ngoại ngữ - Tin học trường ĐHNL thông báo: Căn cứ vào kết quả chấm thi ngày 20 tháng 08 năm 2015, văn phòng đề án thông báo kết quả thi Tin học chuẩn đầu ra đợt 5 năm 2015, ngày thi 15/08/2015.

Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Tin học cho Sinh viên đợt 6 năm 2015
Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Tin học cho Sinh viên đợt 6 năm 2015

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Ban chỉ đạo đề án thông báo kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Tin học trình độ B đợt 6 năm 2015 như sau:

Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 5 năm 2015
Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 5 năm 2015

Văn phòng đề án Ngoại ngữ Tin học thông báo danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 5 năm 2015, ngày thi 15 tháng 8 năm 2015.

Kế hoạch hướng dẫn cách làm bài thi, kỹ năng thi, giải đáp thắc mắc Hội đồng thi Tin học Chuẩn đầu ra đợt 5 năm 2015
Kế hoạch hướng dẫn cách làm bài thi, kỹ năng thi, giải đáp thắc mắc Hội đồng thi Tin học Chuẩn đầu ra đợt 5 năm 2015

Thực hiện kế hoạch tổ chức thi Chuẩn đầu ra đợt 5 năm 2015, Văn phòng Đề án Ngoại ngữ - Tin học Trường ĐHNL tổ chức hướng dẫn cách làm bài thi, kỹ năng thi, giải đáp thắc mắc, tư vấn miễn phí cho tất cả các thí sinh đăng ký dự thi chuẩn đầu ra Tin học đợt thi ngày 15 tháng 8 năm 2015.

Thông báo chốt danh sách thí sinh đăng ký dự thi chuẩn đầu ra tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 5 ngày 15/8/2015
Thông báo chốt danh sách thí sinh đăng ký dự thi chuẩn đầu ra tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 5 ngày 15/8/2015

Thực hiện kế hoạch tháng 7,8 năm 2015, từ ngày 4-7 tháng 8 năm 2015 tổ đề án Tin học - Văn phòng đề án Ngoại ngữ Tin học - Trường ĐHNL tiến hành thu hồ sơ của các thí sinh đăng ký dự thi chuẩn đầu ra Tin học trình độ B theo chuẩn IC3 đợt 5 ngày 15/8/2015.

Kế hoạch bồi dưỡng, ôn luyện Tin học  trình độ B theo chuẩn IC3 tháng 7 năm 2015
Kế hoạch bồi dưỡng, ôn luyện Tin học trình độ B theo chuẩn IC3 tháng 7 năm 2015

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Ban chỉ đạo đề án CNTT - Trường ĐHNL thông báo kế hoạch bồi dưỡng, ôn luyện Tin học trình độ B theo chuẩn IC3 cho đối tượng là sinh viên có nhu cầu học, ôn luyện như sau:

Web các đơn vị
phải
TS
Đang online 884
Hôm nay 748
Hôm qua 13757
Tuần này 748
Tuần trước 106268
Tháng này 2971151
Tháng trước 2994875
Tất cả 31649217

Lượt truy cập: 31649346

Đang online: 994

Ngày hôm qua: 13757

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ