Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ứng dụng
DKonline
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho Sinh viên đợt 4 năm 2015
Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho Sinh viên đợt 4 năm 2015

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Ban chỉ đạo đề án gửi kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ A2, B1theo khung tham chiếu Châu Âu cho đối tượng là sinh viên có nhu cầu thi (ưu tiên SV K43) đợt 4 năm 2015 như sau:

Kết quả chấm phúc khảo tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 3 tháng 6 Trường ĐHNL năm 2015
Kết quả chấm phúc khảo tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 3 tháng 6 Trường ĐHNL năm 2015

Văn phòng đề án Ngoại ngữ - Tin học trường ĐHNL thông báo: Căn cứ vào kết quả chấm phúc khảo ngày 29 tháng 06 năm 2015, văn phòng đề án thông báo kết quả chấm phúc khảo tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 3 tháng 6 Trường ĐHNL năm 2015

Kết quả thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 3 tháng 6 Trường ĐHNL năm 2015
Kết quả thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 3 tháng 6 Trường ĐHNL năm 2015

Căn cứ vào kết quả chấm thi đợt 3 tháng 6 năm 2015, văn phòng đề án thông báo kết quả thi Tiếng anh chuẩn đầu ra đợt 3 tháng 6 Trường ĐHNL năm 2015.

Thông báo trả chứng chỉ tiếng Anh A2, B1 chuẩn đầu ra ngày 4,5/4/2015
Thông báo trả chứng chỉ tiếng Anh A2, B1 chuẩn đầu ra ngày 4,5/4/2015

Hiện nay Văn phòng đề án Ngoại ngữ Tin học trường ĐHNL đã nhận được chứng chỉ tiếng Anh A2, B1 chuẩn đầu ra ngày 4,5/4/2015

Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh A2 đợt 3 năm 2015
Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh A2 đợt 3 năm 2015

Văn phòng đề án Ngoại ngữ Tin học thông báo danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh trình độ A2 năm 2015, ngày thi 12,13/06/2015.

Kết quả thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 2 tháng 4 Trường ĐHNL năm 2015
Kết quả thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 2 tháng 4 Trường ĐHNL năm 2015

Căn cứ vào kết quả chấm thi đợt 2 tháng 4 năm 2015, văn phòng đề án thông báo kết quả thi Tiếng anh chuẩn đầu ra đợt 2 tháng 4 Trường ĐHNL năm 2015.

Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho Sinh viên đợt 3 năm 2015
Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho Sinh viên đợt 3 năm 2015

Căn cứ quyết định số 446/QĐ-ĐT ngày 05 tháng 05 năm 2014 của Hiệu trưởng trường ĐHNL về việc ban hành Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Công nghệ thông tin đối với sinh viên Đại học hệ chính quy trường Đại học Nông Lâm thái Nguyên;

Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh A2 đợt 2 năm 2015
Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh A2 đợt 2 năm 2015

Văn phòng đề án Ngoại ngữ Tin học thông báo danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Tiếng anh trình độ A2 năm 2015, ngày thi 26,27/04/2015.

Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Tiếng anh A2 đợt 2 năm 2015
Danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Tiếng anh A2 đợt 2 năm 2015

Văn phòng đề án Ngoại ngữ Tin học thông báo danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Tiếng anh trình độ A2 năm 2015, ngày thi 26,27/04/2015.

Kết quả thi Tiếng anh chuẩn đầu ra đợt 1 tháng 4 Trường ĐHNL năm 2015
Kết quả thi Tiếng anh chuẩn đầu ra đợt 1 tháng 4 Trường ĐHNL năm 2015

Căn cứ vào kết quả chấm thi ngày 8 tháng 04 năm 2015, văn phòng đề án thông báo kết quả thi Tiếng anh chuẩn đầu ra đợt 1 tháng 4 Trường ĐHNL năm 2015

Kế hoạch thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho Sinh viên đợt 2 năm 2015
Kế hoạch thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho Sinh viên đợt 2 năm 2015

Căn cứ quyết định số 446/QĐ-ĐT ngày 05 tháng 05 năm 2014 của Hiệu trưởng trường ĐHNL về việc ban hành Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Công nghệ thông tin đối với sinh viên Đại học hệ chính quy trường Đại học Nông Lâm thái Nguyên;

Thông báo danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Tiếng anh A2 đợt 1 năm 2015
Thông báo danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Tiếng anh A2 đợt 1 năm 2015

Văn phòng đề án Ngoại ngữ Tin học thông báo danh sách thí sinh dự thi chuẩn đầu ra Tiếng anh trình độ A2 năm 2015, ngày thi 04,5/04/2015.

Web các đơn vị
TS
Đang online 13695
Hôm nay 2819
Hôm qua 24484
Tuần này 128013
Tuần trước 240531
Tháng này 3941947
Tháng trước 3735503
Tất cả 38631540

Lượt truy cập: 38631540

Đang online: 13695

Ngày hôm qua: 24484

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ